Back to Top

Welkom

Skakel in op ons eredienste via Sermon.net (Oudio) of via YouTube (Oudio + Skyfies): Klik hieronder

 

 sermon.net YouTube

 

Die Gereformeerde Kerk Randburg wil mense toerus om in ons tyd met vreugde en vrede tot eer van God te leef en vir Hom te getuig. Hiervoor is diepte-onderrig uit die Woord tydens prediking, kategese en ander onderriggeleenthede nodig.

Ons roeping is ook om mense uit die Bybel te help in hul nood en seerkry, sodat hulle kan genees en kan groei in hul verhouding met die Here. So wil ons gemeente die liefde van Christus in hierdie wêreld laat skitter.

In ons Randburg-kerkgebou word ons Afrikaanse eredienste op Sondae tydens die diens in Engels vertaal.


In Diepsloot word die Woord in Engels asook 'n klompie Afrika-tale bedien. Ook in Londen is twee gemeentes wat in Afrikaans en Engels die gereformeerde bediening dinamies uitleef.  

Waar is ons?

Fisiese adres:

Derdeweg 41, Northwold
41 3rd Road, Northwold

Koördinate:


S 26° 04.335’
E 27° 57.498’
 

Eredienstye

Sondag Eredienste

Randburg: 08:00, 10:00 (met vertaling in Engels) en 18:00 (met vertaling in Engels)

Diepsloot: 10:00 (Engels met aanvulling in Afrika-tale)

Staatskoolvakansies en langnaweke:
Randburg: 09:00 en 18:00 (albei dienste met vertaling in Engels)

Randburg-katkisasie

Kleuters:
Elke Sondag gedurende albei oggenddienste

Graad 1 tot 6:
Net ná die eerste oggenddiens

Graad 7 tot 11:
Sondagaande in samehang met die erediens.