Back to Top

Welkom

South African government Covid-19 Portal

GKR Koronavirus (Covid19) pastorale brief

GKR Koronavirus (Covid19) pastorale brief 2

GKR Koronavirus (Covid19) pastorale brief 3

Skakel in op ons eredienste via YouTube: Klik hieronder

In die lig van SA se "lockdown" word eredienste nie op die oomblik lewendig uitgesaai nie. Kliek op die YouTube skakel en soek die erediens volgens datum. Die youtube uitsending sal vanaf 15 minute voor die erediens normaalweg begin, beskikbaar wees. Sermon.net uitsendings sal op die gewone eredienstye beskikbaar wees.

 YouTubesermon.net

 

Die Gereformeerde Kerk Randburg wil mense toerus om in ons tyd met vreugde en vrede tot eer van God te leef en vir Hom te getuig. Hiervoor is diepte-onderrig uit die Woord tydens prediking, kategese en ander onderriggeleenthede nodig. Ons roeping is ook om mense uit die Bybel te help in hul nood en seerkry, sodat hulle kan genees en kan groei in hul verhouding met die Here. So wil ons gemeente die liefde van Christus in hierdie wêreld laat skitter.

In ons Randburg-kerkgebou word ons Afrikaanse eredienste op Sondae tydens die diens in Engels vertaal. Ons het verder 'n kruis-kulturele erediens in Engels om 11:00 en 17:00 elke Sondag (Cross Culture Church).

Die Gereformeerde Kerk Randburg is ook nou betrokke by die Reformed Church Diepsloot – 'n gemeente in Diepsloot waar die Woord in Engels asook 'n klompie Afrika-tale bedien word deur dr. Kwena Semenya asook 'n gemeente in Londen wat deur ds. Kruger de Kock bedien word, naamlik Canada Water Church.

Eredienstye

GKR se eredienste (om 09:00 en 18:00) sowel as CCC se oggenderediens (om 11:00) gaan voort via YouTube. Volg die skakels hier onder om die uitsendings te kry:
GKR youtube kanaal 

GKR Sermon.net lewendige uitsendings

CCC youtube kanaal

Katkisasie

Kleuters:
Staatskoolkwartale om 10:00.

Graad 1 tot 7:
Staatskoolkwartale om 09:00.

Graad 8 tot 11:
Staatskoolkwartale om 19:00.

 

Waar is ons?

Fisiese adres:

Derdeweg 41, Northwold
41 3rd Road, Northwold

Koördinate:


S 26° 04.335’
E 27° 57.498’