Back to Top

Welkom

Skakel in op ons eredienste via Sermon.net (Oudio) of via YouTube (Oudio + Skyfies): Klik hieronder

 

 sermon.net YouTube

 

Die Gereformeerde Kerk Randburg wil mense toerus om in ons tyd met vreugde en vrede tot eer van God te leef en vir Hom te getuig. Hiervoor is diepte-onderrig uit die Woord tydens prediking, kategese en ander onderriggeleenthede nodig. Ons roeping is ook om mense uit die Bybel te help in hul nood en seerkry, sodat hulle kan genees en kan groei in hul verhouding met die Here. So wil ons gemeente die liefde van Christus in hierdie wêreld laat skitter.

In ons Randburg-kerkgebou word ons Afrikaanse eredienste op Sondae tydens die diens in Engels vertaal. Ons het verder 'n kruis-kulturele erediens in Engels om 17:00 elke Sondag (Cross Culture Church).

Die Gereformeerde Kerk Randburg is ook nou betrokke by die Reformed Church Diepsloot – 'n gemeente in Diepsloot waar die Woord in Engels asook 'n klompie Afrika-tale bedien word deur dr. Kwena Semenya asook 'n gemeente in Londen wat deur ds. Kruger de Kock bedien word, naamlik Canada Water Church.

Waar is ons?

Fisiese adres:

Derdeweg 41, Northwold
41 3rd Road, Northwold

Koördinate:


S 26° 04.335’
E 27° 57.498’
 

Eredienstye

Eredienstye

Elke Sondag:
08:00, 10:00 (met vertaling in Engels) en 18:00 (met vertaling in Engels).

Staatskoolvakansies en langnaweke:
Randburg: 09:00 en 18:00 (albei dienste met vertaling in Engels).

Erediens in Engels (op dieselfde terrein) by Cross Culture Church:
Elke Sondag om 17:00.

Katkisasie

Kleuters:
Staatskoolkwartale om 10:00.

Graad 1 tot 7:
Staatskoolkwartale om 09:00.

Graad 8 tot 11:
Staatskoolkwartale om 19:00.