Back to Top

Welkom

Skakel in op ons eredienste via YouTube: Klik hieronder

Terwyl ons in grendeltyd vlak 1 is, is daar 'n beperking op die hoeveelheid mense wat die Sondagoggend eredienste kan bywoon. Kontak ons kerkkantoor om vir 'n oggenderediens te bespreek. Die oggenderedienste om 9uur word regstreeks uitgesaai en is ook na die tyd op YouTube beskikbaar. Die aanddienste is slegs op YouTube beskikbaar. Sermon.net uitsendings sal op die gewone eredienstye beskikbaar wees.

 

YouTube

 

Die Gereformeerde Kerk Randburg wil mense toerus om in ons tyd met vreugde en vrede tot eer van God te leef en vir Hom te get uig. Hiervoor is diepte-onderrig uit die Woord tydens prediking, kategese en ander onderriggeleenthede nodig. Ons roeping is ook om mense uit die Bybel te help in hul nood en seerkry, sodat hulle kan genees en kan groei in hul verhouding met die Here. So wil ons gemeente die liefde van Christus in hierdie wêreld laat skitter.

In ons Randburg-kerkgebou word ons Afrikaanse eredienste op Sondae tydens die diens in Engels vertaal. Ons het verder 'n kruis-kulturele erediens in Engels om 11:00 en 17:00 elke Sondag (Cross Culture Church).

Die Gereformeerde Kerk Randburg is ook nou betrokke by die Reformed Church Diepsloot – 'n gemeente in Diepsloot waar die Woord in Engels asook 'n klompie Afrika-tale bedien word deur dr. Kwena Semenya asook 'n gemeente in Londen wat deur ds. Kruger de Kock bedien word, naamlik Canada Water Church.

Eredienstye

GKR se eredienste (om 09:00 en 18:00) sowel as CCC se oggenderediens (om 11:00) gaan voort via YouTube. Volg die skakels hier onder om die uitsendings te kry:
GKR youtube kanaal

GKR Sermon.net lewendige uitsendings

CCC youtube kanaal

Katkisasie

Kleuter s:
Staatskoolkwartale om 10:00.

Graad 1 tot 7:
Staatskoolkwartale om 09:00.

Graad 8 tot 11:
Staatskoolkwartale om 19:00.

 

Waar is ons?

Fisiese adres:

Derdeweg 41, Northwold
41 3rd Road, Northwold

Koördinate:


S 26° 04.335’
E 27° 57.498’