Rolstoele beskikbaar vir die gebruik van lidmate of besoekers.  Kontak ons koster of diakonie.
Die ouditorium, saal en lesinglokale kan bespreek word vir gebruik. Kontak ons koster.
Die hek van die kerkterrein word om veiligheidsredes gesluit gedurende die dag.  Skakel asb. met ons koster indien jy die kerk wil besoek.