Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 15 Oktober

Jean Lombard

Rizanne Du Preez

Maandag, 16 Oktober

Francois Serfontein

Michelle Coetsee

Dinsdag, 17 Oktober

Hilmer Backer

Colette Heunes

Richard Bird

Nathan Von Ronge

Jonita De Villiers (70)

Ria Bosman (81)

Woensdag, 18 Oktober

Morné Viljoen

Elsabé Coetzee

Marieta Reyneke

Koos Saayman (74)

Babsie Pretorius (77)

Donderdag, 19 Oktober

Henk De Weerdt

Vrydag, 20 Oktober

Sanette Schutte

Etienne Van Der Merwe

Saterdag, 21 Oktober

Danelle Du Toit

Chris Turner

Dawie Du Toit

Chris Hattingh

 

Gebed

Die grond van ons voorbidding

'n Pa wat met trane uitroep: “Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp.”  (Mark. 9:24)


Ons dank, aanbid en bid

Op papier is die verskil tussen kleingeloof en klein geloof net ‘n letterspasie.  Kleingeloof is dat ‘n mens nie glo dat diegene in wie ons ons vertroue stel, in staat sal wees om te voldoen aan wat ons verwag nie.  'n Klein geloof kan so klein soos ‘n mosterdsaadjie wees,  wat, soos die Here Jesus gesê het, “die kleinste van al die soorte saad daar in die land is maar groter as al die tuinplante word.”  (Mark. 4:31,32)  Maar dit kan vir ‘n berg beveel om hom te verplaas of om aan ‘n moerbeiboom bevel te gee om hom met wortels en al uit die grond uit te trek en in die see te plant. (Luk. 17:6).

In desperaatheid het 'n pa sy seun wat van die duiwel besete was na Jesus gebring en Hom gesmeek om hom gesond te maak.  Jesus sê :- “Vir die een wat glo, kan alles.”  Dan besef die man dat selfs die geloof deur God aan hom gegee moet word wanneer hy vra: “Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp !.”  (Mark. 9:24).  

Met die sondeval het die mens sy eie god geword en sy geloof en vertroue op die ware God verloor.  Om te glo het vir die mens ‘n baie moeilike, eintlik onmoontlike taak geword.  Die pa van die duiwelbesete seun het dit besef toe hy gebid het vir geloof.   Vir ‘n volkome loslaat van die gedagte om self iets aan die situasie te kon doen.   

Daar is so baie, baie dinge waarvoor ons bid. Dit gaan teveel wees om hulle naastenby te probeer opnoem.  Ons bid vir onsself, ons geliefdes, vir ons kerk en gemeente en alles wat daarmee saamgaan, vir ons land en genade dat God die werke van die Satan wat alles wil vernietig, sal verbreek.  Dwelmverslawing onder ons jeug, onverantwoordelikheid, hebsug, te veel om te noem.  Ons bid vir omstandighede in die wêreld.  Ryke wat opgekom het en weer besig is om onder te gaan a.g.v. dieselfde sonde waardeur Israel weggevoer is: afgodsdiens en immoraliteit.  Ons sien die opkoms van die Islam wat enige gedagte aan Christus probeer uitwis en in die proses duisende Christene vermoor.

Net ons gebede is in staat om die koms van Christus te verhaas.  Die Bybel eindig met die bede, “Kom, Here Jesus, ja kom gou!”  Dit is die bruid van Christus, die Kerk, wat verlangend behoort uit te sien na hierdie dag.  Laat ons sonder ophou daarvoor bid in die vaste geloof dat Hy ons sal verhoor. 

Ons dank die Here dat Hy Jain Green verlos het uit haar lyding.  Mag daar by Anelme Welman die dankbaarheid wees dat haar oupa ook in die ewige heerlikheid opgeneem is.  Daardie sekerheid het ons ook vir Retha Scheepers wat afgelope week ons voorgegaan het.  Ons mag treur, maar nie as mense sonder hoop nie.


Lofverheffing

 “Here, U is my God!  Ek wil U prys en u Naam loof !”   (Jes. 25:1)