Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 17 Junie

Corli Cloete

Annelize Floor

Maandag, 18 Junie

Liesl Kruger

Laetitia Oosthuizen (71)

Ankie Van Wyk (77)

Dinsdag, 19 Junie

Willy Harris

Gerrie Snyman (76)

Woensdag, 20 Junie

Sharné Le Roux

Zander Le Roux

Chene Janse Van Vuuren

El-Marié Van Rooyen

Amanda Venter

Jac Bosma (77)

Donderdag, 21 Junie

Louis Van Der Westhuizen

Janny Engler (73)

Vrydag, 22 Junie

Ilze Wandrag

Carlien Fanoy

Riana Cruywagen

Nico De Kock

Johanna Van Der Walt (72)

Saterdag, 23 Junie

Elsa Geldenhuys

Karien De Villiers

Amielieja Terblanche

 

Gebed

Die grond van ons gebed:

Rom 15:30 “Ek versoek julle dan dringend, broers, in die Naam van ons Here Jesus Christus en op grond van die liefde wat van die Heilige Gees kom: Stry saam met my deur vir my te bid.”

Ef 6:19  “Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak.”  

Fil 1:4  “In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal.”  

 

Ons dank: 

  • God dat ons met vrymoedigheid tot Hom mag bid.
  • Dat die Heilige Gees vir ons intree as ons eie woorde te min of skeef en krom is.
  • God vir sy genade en liefde vir ons gemeente.
  • God vir elke lidmaat van GKR.

 

Ons bid:

  • Vir ons leiers in GKR vir beskerming van die bose.
  • Vir die leraars vir die woorde om die geheimenis van die evangelie steeds bekend te maak.
  • Vir die leiers van die diensgroepe en blokke dat hulle met ywer en liefde hulle werk kan doen.
  • Dat elke lidmaat die begeerte sal kry om met ‘n onverdeelde hart God te dien en lief te hê.
  • Vir besondere vertroosting, genesing en uitkoms vir lidmate wat treur, eensaam is, siek is, werkloos is of finansiële nood het.

 

Lofverheffing:  

Ef 3:20,21  “Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.”