Teken In

Verjaarsdae

Maandag, 8 Oktober
Elouise Liebenberg
Therese Lottering
Karlien Marx
Dinsdag, 9 Oktober
Lucy Verheij
Andreas Van Zyl
Wicus Venter
Petro Venter
Pieter Parsons (74)
Donderdag, 11 Oktober
Suané Meiring
Nicky Bredenhann
Andrew Van Der Spuy
Idolette Kotze
Vrydag, 12 Oktober
Carla Prozesky
Gerdi Mulder
Louisa Modiba
Marinda Engelbrecht
Karin Preller
Ebies Ebersohn
Rikus Floor
Saterdag, 13 Oktober
Gert Visser
Krause Botha
Magda Turner
Charmaine Van Der Merwe
Charl Van Rooy

Gebed

"...en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree;..." (LUKAS 11:4)
Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het! Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. (2 KORINTIËRS 5:19-21)

HERE
- ons loof en prys U Naam want U ís liefde.
- U het versoening met Uself gebring deur Jesus wat sonder sonde was, maar in ons plek as sondaar behandel is!! Dit is te hoog vir ons begrip!
- dankie, dankie, dankie vir hierdie genade onverdiend, ons het almal teen U gesondig. (Rom 3:23-24)
- help ons om in Christus deel te wees van U versoeningswerk, wat U aan ons toevertrou het. Laat ons goedgesind en hartlik teenoor mekaar wees, geduldig met mekaar, laat ons soos die Here ons vergewe het, ook mekaar vergewe. (Ef 4:32 en Kol 3:13)
- help en lei ons Heilige Gees om mekaar "nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer." (MATTEUS 18:22) te vergewe.
- weerhou ons daarvan om nie self wraak te neem nie Here, U sal straf en vergeld. Laat ons die oordeel aan U oorlaat. (Rom 12:19)
- weerhou ons van hoogmoed Here, ons sukkel dalk ook om te vergewe want dink die sonde wat aan ons gedoen is nie so erg is as wat ons teen U doen nie?
- ons bely dat ons soms sê ons vergewe maar ons sal nie vergeet nie. Help ons hierin Here, ons gee al die seer, kwaad en nagevolge van die seer wat ons aangedoen is, aan U oor en vertrou U vir genesing van harte en lewens.

WAPENDRAERGEBEDE
Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. (KOLOSSENSE 2:6-7)
- ons bid dat elke leier uit hul verhouding met Jesus sal leef.
- aanhou groei in geloof in Hom deur U Woord te lees en met nuwe ywer in gebed U Wil en Waarheid en aangesig te soek.
- mag hulle die lidmate wat hulle bedien ook in gebed aan U opdra.
- ons dra elke E blok ouderling, diaken en wyksleier spesifiek aan U op om met nuwe ywer hulle dienswerk te doen.
- ons dra die Predikante en hul gesinne aan U op, U ken hul uitdagings, werkslading, moeg wees en waaroor hul in gebed tot U nader. Hou aan om, as Herder, hulle te begelei om ons as gemeente te versorg. Werk kragtig deur hulle O Heilige Gees.

AMEN