Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 18 Februarie

Mari-Louise Steyn

Fernanda Wilken

Corné De Villiers

Maandag, 19 Februarie

Ansi Brassington

Marlet Homan

Jean Le Grand

Odette Van Jaarsveld

Peet Viljoen (77)

Dinsdag, 20 Februarie

Lané Floor

Lizé Van Wyk

Anton Du Plessis

Jaco Rohlandt

Douw Buys

Anjanet Kruger

Woensdag, 21 Februarie

Michelle Van Namen

Jan Plug (72)

Donderdag, 22 Februarie

Marié Teichmann

Schalk Homan

Micha'el Homan

Vrydag, 23 Februarie

Hannes Van Biljon

Vera Carstens

Bennie Venter

Jan-Piet Bosman (81)

Saterdag, 24 Februarie

Andri Theunissen

Annamart Coetsee

Cornelia Van Biljon

 

Gebed

Die grond van ons  voorbidding 

1Thessalonisense 5:11-17: "Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen. Broers, ons vra julle: Erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Bid gedurig."
 

Ons dank, aanbid en bid 

Ons is dankbaar teenoor die Here vir die jongmense wat vandag belydenis van hulle geloof aflê.

Ons bid:

  • dat die Here in hulle harte die begeerte sal lê om hierdie geleentheid te koester en met blydskap en ywer aan Hom gehoorsaam sal wees. Dat hulle God se liefde en beskerming sal ervaar op hul lewenspad.
  • dat lidmate se harte sag en onselfsugtig sal word en nie in eie belang sal praat of dink nie.
  • steeds dat ons 'n goeie regering sal kry.
  • vir die herstel wan mense wat behandeling kry of operasies ondergaan het.
  • dat ons vir mekaar sal bid.
  • vir troos waar lidmate geliefdes aan die dood afgestaan het.
  • Ons dank God dat ons tot Hom mag bid in ons Here Jesus se naam.

Lofverheffing

1 Tessalonisense 5:23,24: "Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom! Hy sal dit ook doen, want Hy wat julle roep, is getrou."