Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 10 Desember

Leana Meyer

Jeanne Sterianos

Hilmer Backer

Dietmar Engler (74)

Maandag, 11 Desember

Ruan Coetzee

Adele Visser

Heinie Groenewald

Chris Joubert

Ilzé Kotzé

Jan De Kloe

Dinsdag, 12 Desember

Leonie Botha

Jannie Van Der Walt

Sonja Balt

Woensdag, 13 Desember

Thato Semenya

Liz Steyn

Wesley Faver

Donderdag, 14 Desember

Cass Hattingh

Lara Van Rooyen

Mariska Van Niekerk

Vrydag, 15 Desember

Luan Kotze

Erich Holz

Johan Knoester

Warrick Beaumont

Chris Venter

Speek Venter

San De Beer (85)

Saterdag, 16 Desember

Chris Du Plooy

Susan Brink

Sondag, 17 Desember

Hettie Vorster-Viljoen

Nelleke Voogt (73)

Dinsdag, 19 Desember

Elani Van Rooyen

André Marais

Philip Van Wyk

Ila Schutte 

Elfrieda Botha (77)

Gert Hatting (82)

Woensdag, 20 Desember

Abraham Theunissen

Krister Janse Van Rensburg

Antoinette Van Wyk

Donderdag, 21 Desember

Gustav Roux

Anke Kotze

Hendri Van Der Loo

Vrydag, 22 Desember

Esti Beaumont

Hennie Serfontein

Douw Venter (85)

Saterdag, 23 Desember

Magna Malan

Jenny Schramm

Gebed

Die grond van ons gebed

“Onder u toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos ‘n gedagte.”  Ps. 90 : 9

   

Ons dank, aanbid en bid

In hierdie laaste maand van 2017 is daar nog baie sake waarvoor ons moet bid.  Ons wil alles wat ons hierdie jaar gedoen het, die goeie sowel as die slegte, in God se hande lê.  Oorwinnings sowel as struikelings.  Vir dit wat ons in sy genade gedoen het en ook dit wat ons nagelaat het.  Ons dank Hom vir bewaring, genesing na siekte,  die ervaring van Sy nabyheid in tye van droefheid en dood, vir kos en vir klere en seëninge in die natuur. Vir vryheid om ons geloof openlik te mag bely.

Ons bid vir almal wat met vakansie kan gaan.  Mag hulle na liggaam en siel uitrus en veilig by hulle bestemmings aankom.  Mag hulle vir almal met wie hulle in aanraking kom die beeld van God uitstraal.

Ons bid dat die viering van Kersfees sal wees soos die wyses uit die Ooste met die bring van goud, wierook en mirre.

Ons bid vir die oorgang van die ou jaar na die nuwe jaar.  ‘n Terugkyk maar ook met hoop vir die toekoms.

Ons bid vir die verkiesingskonferensie waarvan so baie afhang vir die toekoms van die land.  Ons bid dat al die werke van die Satan van korrupsie, selfverryking, opgee van be-ginsels ten koste van die gewete, verbreek sal word.

Ons bid vir die Sinode wat vroeg in 2018 sal begin.  Mag elke afgevaardigde veilig reis en mag die werking van die Heilige Gees tog baie duidelik by elke bespreking en besluitnem-ing merkbaar wees. 

Ons bid : “Skenk ons elke dag u liefde in oorvloed dat ons ons lewe lank mag juig en bly wees.” (Ps. 90 : 14)

 Ons bly bid vir Johanni la Vita se man, Neville, wat nog steeds in ICU is, asook vir hulle seun wat verdere toetse moet ondergaan.  Ons dink aan Annette Kruger wat gesondheidprobleme ondervind.  Ons vertrou dat die dokters die oorsaak van die pyn in die been kon vasstel by Fransa Coetzee.  Mag die Here aan elkeen genesing gee. Geluk aan Lukas en Michelle Sadler met die doop van klein Jean-Luc.  Geluk aan oupa’s, ouma’s en oorgrootouers.

Ook gelukwense aan Alti Fenske wat ‘n agterkleinseun ryker geword het.  Mag die Here hierdie twee seuntjies ryklik seën. Seën word Imke Kruger en Cornelius Erasmus toegebid met hulle huwelik.  Mag dit tot Gods eer wees. ‘n Wonderlik seën is aan Jan en Cathy Wandrag gegee met hulle 50-jarige huweliksherdenking.  Ons bid vir baie meer jare saam. 

Troos word toegebid aan Marthina de Jager na die afsterwe van haar skoonseun.     

  

Lofverheffing

Mag dié God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is. Aan Hom be-hoort die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.    Hebr. 13 : 21