Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 18 Maart

Loura De Lang

Jenny Hefer

Nico Welman

Johan Loggenberg

Alet Smit

Maandag, 19 Maart

Timothy De Kock

Marlette Simpson

Leoni Du Toit

Lika Knoester

Renette Van Niekerk

Dinsdag, 20 Maart

Annemie Kruger

Liam Beaumont

Ian Grobler

Woensdag, 21 Maart

David Pringle

Ruan Schutte

Alan Spear

Donderdag, 22 Maart

Norman Wilken

Ben Du Toit (77)

Vrydag, 23 Maart

Arnold Van Graan

Christoff Van Graan

Marie Peterson (87)

Hildegard Schraader

Saterdag, 24 Maart

Philip Van Den Berg

Annemarie De Weerdt

Mario Scholtz

 

Gebed

Sondagoggende na die 8h00 diens is daar 'n geleentheid in Theofilus om te kom saam bid vir ons gemeente. Selfs al sien jy nie kans om hard te bid nie. Waar ons egter nie almal fisies bymekaar kan wees nie, vra ons u opregte voorbidding gedurende die week in u persoonlike gebede vir die sake wat hier genoem word.

Die grond van ons voorbidding

"...want Jesus Christus, die Seun van God, wat ons, dit is ek en Silvanus en Timoteus, aan julle verkondig het, is nie "ja" en "nee" tegelyk nie. Hy is die "ja" van God, die "ja" op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop "Amen" sê." 

(2 Korintiërs 1:19-20)

Ons dank

  • Dat ons met vrymoedigheid na Sy genadetroon kan kom.
  • Vir die leiding van die Heilige Gees wat ook saam met ons pleit.
  • Vir die LofprysSing aksie van Vrydagaand 16 Maart. Mag elke lofsang die Here se Groot naam verkondig.

Ons bid

  • Vir die musiekbediening in ons gemeente, dat persone hul talente sal kom aanbied en ons begelei tot eer van die Here.
  • Vir die Paasprogram se voorbereidings.
  • Vir kleingroepe waar liefde en vergifnis teenoor mekaar mag seëvier en dat meer mense daarby betrokke sal raak en hul harte en God se genade met mekaar kan deel.
  • Vir so baie van ons wat deur vrees en angs verlam word... laat ons ons oë opnuut net op die Here hou en Hom vertrou vir Sy voorsiening.
  • Dat ons meer en meer 'n biddende gemeente sal wees... die genadegawes wat God gee nie net sal laat smeul nie maar met gebed sal aanblaas!  "Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas." (2 Timoteus 1:6) 
  • Dat ons dienende lidmate sal wees tot eer van God!  "As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom; as dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid! Amen." (1 Petrus 4:10-11)

Lofverheffing

"Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is,  sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig,  en elke tong sou erken: "Jesus Christus is Here!" tot eer van God die Vader." (Filippense 2:9-11)