Vraag: Na aanleiding van gister-oggend en aand se preke. Verduidelik asb die volgende. Wat gebeur met my siel en liggaam net na afsterwe, in die tyd tot Christus weer kom, wanneer Christus kom en na die eindoordeel. Tekste soos "Vandag sal jy saam met my in die paradys wees", die 144,000 om die troon, die siele van die martelare onder die altaar, die nuwe Jerusalem dink ek is ter sake. 

Antwoord: Dit is inderdaad so dat die inligting wat die Bybel vir ons gee oor die lewe na die dood nie baie is nie.  Daar is egter genoeg dat ons 'n prentjie kan vorm: 

Gelowiges wat hier op aarde sterf, lewe na hulle dood.

Die Sadduseërs wat nie aan die opstanding van die liggaam glo nie, het vir Jesus 'n strikvraag gevra en dan antwoord Hy hulle soos volg: Mat 22:29-32 Maar Jesus antwoord hulle: "Julle dwaal omdat julle nie die Skrif en ook nie die krag van God ken nie. Met die opstanding trou die mense nie meer nie, maar is hulle soos die engele in die hemel.En wat die opstanding van die dooies betref, het julle dan nie gelees wat God vir julle gesê het nie: '˜Ek is die God van Abraham, die God van Isak, en die God van Jakob'? Hy is nie die God van dooies nie maar van lewendes."  Veral die laaste sin is belangrik.  Jesus sê Abraham, Isak en Jacob leef op daardie oomblik wat Hy met die Sadduseërs praat.  Want God is nie 'n God van dooies nie. Dit is dus duidelik dat jy by God voortleef net na jou dood, nog voor Jesus se wederkoms.
Dit word ook vir ons bevestig deur Jesus se gelykenis van Lasarus en die ryk man (Lukas 16) en die verskyning van Moses en Elia aan Jesus (Matt 17) en ook dat Jesus vir die misdadiger wat saam met Hom gekruisig is sê dat hy daardie selfde dag saam met Jesus in die paradys sal wees (Lukas 23).

 

Jou vraag word ten volle beantwoord deur Prediker 12:7 as hy in hierdie woorde oor ons dood praat: "die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het."  Ons gees en liggaam word dus tydelik geskei. 

 

Opstanding

Ek leef (sonder my liggaam) by God tot Jesus se wederkoms, dan sal my liggaam opstaan (1 Tess 4). My liggaam en gees word dan weer verenig.  Die liggaam wat opstaan is egter nie meer die sondige, vleeslike liggaam nie, maar 'n volmaakte verheerlikte liggaam sonder gebreke en sondige gebrokenheid (1 Kor 15).

Eindoordeel

Na die opstanding van eerstens die gelowiges en daarna ook die ongelowiges, verskyn almal voor die troon van God vir die eindoordeel (Openbaring 20).  Almal word geoordeel volgens wat hulle gedoen het, soos dit opgeskryf is deur God.  Almal sal natuurlik die ewige dood verdien as hulle op grond van hulle lewe beoordeel moet word.  Die wat egter in Jesus geglo het se name is in die boek van die lewe geskryf. Hulle hoef nie die ewige dood te sterf en die straf vir hulle sonde te dra nie omdat Jesus se lewe en dood vir hulle tel. Hy het gedoen wat hulle moes doen en betaal wat hulle moes betaal (Romeine 8).
Daarom sal hulle in die ewige heerlikheid by God wees (1 Thes 4) in volkome vrede en vreugde.

Na die eindoordeel

Deur die sonde het die skepping sy doel om God te verheerlik vir 'n tyd misgeloop.  God herstel egter nou weer sy skepping in volmaaktheid. Ons bly dan saam met God op die nuwe aarde wat, ek glo, hierdie selfde aarde is wat deur God nuutgemaak is.  Daarom word gesê dat ons die eerstelinge van die skepping is (Jakobus 1:18). Met die eerste skepping is die mens laaste gemaak, met die herskepping word die mens eerste herskep.  Nou sug die skepping in afwagting om ook nuut gemaak te word en verlos te word van die gebrokenheid wat met die sondeval gekom het (Romeine 8:20-22). Alles sal dan aan die doel waarvoor God dit/hom/haar gemaak het, beantwoord.  Elkeen sal dan voluit sy/haar unieke karakter kan uitleef met die talente wat God in jou ingeskape het en Hom so verheerlik. 

 

(Gebruik die webblad se vraag-opsie of kontak Gert self by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.  vir enige verdere vrae / opmerkings hieroor)

 

Dr. Gert Breed