VRAAG: Die belydenis van Athanasius bestaan uit 44 artikels or standpunte. Standpunt 44 stel "Dit is die algemene geloof; en as iemand dit nie getrou en vas glo nie, sal hy nie salig kan word nie." Dit is egter in my opinie onbybels, want geloof in Jesus Christus is wat saligheid bewerk, niks anders nie. Die moordenaar aan die kruis het nie artikels 1-43 geken nie, en ek is seker min van die mense vir wie Jesus gesê het "jou geloof het jou gered" het ook die teologie so konkreet verstaan. So, is dit 'n fout? Indien wel, wat is die Gereformeerde roete om dit reg te stel?

ANTWOORD: Nee, die belydenis (veral artikel 44: 'Dit is die algemene geloof; en as iemand dit nie getrou en vas glo nie, sal hy nie salig word nie'), is nie ' fout nie, maar ' eerlike poging van die vroeë kerk om dit wat God Drie-enig van Homself in die Bybel openbaar, te bely (letterlik 'na te sê').

Ons moet onthou dat elke belydenisskrif in die kerkgeskiedenis ontstaan het as gevolg van ' bepaalde behoefte (veral dwalings) wat in daardie tyd geheers het, om duidelikheid te gee oor wat die Woord oor ' bepaalde saak in gedrang, sê.  Sò het die Belydenis van Nicea ontstaan in ' tyd ( 4 de eeu) toe die Godheid van Christus deur die ketter Arius ontken is, die Dordtse Leerreëls in die 17 de eeu toe die genadige Uitverkiesing deur die Remonstrante geloën is ens. 

Wat die belydenis van Athanasius betref, was dit ' antwoord op die voortsetting van die dwaling van Arius oor die Godheid van Christus.  As mens die belydenis noukeurig lees, sal jy agterkom dat veral twee sake (wat toe in gedrang was), in die belydenis aangespreek word:

1.      Die Drie-eenheid van God (art.3-28), nl. dat Vader, Seun en Heilige Gees gelyk GOD is

2.      Die twee nature van Christus, nl. dat Hy tegelyk God en mens was (art.29-41) 

Albei hierdie sake is al vroeër deur Arius ontken.  Hy het geleer dat Jesus nie self God is nie, maar bloot ' skepsel van God, weliswaar die vernaamste skepsel.  Dit impliseer dat Jesus ondergeskik is aan God en in alles ongelyk is aan God.  Hierdie dwaling van Arius is weerlê by die Sinode van Nicea in 325 (vandaar die belydenis se naam).  Vir nog enkele jare het hierdie dwaling van Arius (in ander gestaltes, bv. Drie-eenheid en godheid van Christus ) voortgeleef in die kerk.  Athanasius (wat in 328 geleef het) het sò daarop geantwoord: 'As die Seun nie werklik met die Vader één is nie, maar ' skepsel of ' god van ' tweede rang, dan verval ons in ' meer-gode-dom.  Dan is ons verlossing op losse skroewe, want dan is dit nie God self wat in Jesus Christus verlos nie'.In kort: as Jesus nie God is nie, kan Hy nie die sonde vergewe nie en ook nie die dood oorwin nie. (wat natuurlik presies dit is wat die Bybel oor ons verlossing leer).Dus, hoewel die Belydenis van Athanasius eers nà sy leeftyd ontstaan het waar die belydenis oor die Heilige Gees ook bygewerk is (teoloë meen, 416 nC en selfs later), is die kern daarvan reeds deur hom geformuleer en daarom staan die belydenis onder sy naam bekend. 

Dat die kerk deur dwalinge gedwing word om van tyd tot tyd belydenisse te formuleer, is dit glad nie vreemd nie.  Trouens, dis nodig!  Jesus het al vir sy dissipels gevra: 'Wie, sê die mense, is die Seun van die Mens'?  Hierop het Petrus geantwoord: 'U is die Christus, die Seun van die lewende God' (Mat.16:15-16).  Opvallend, Jesus vra oor 'Seun van die mens', Petrus antwoord: 'Seun van die lewende God.'  Dus, ' pragtige belydenis dat Jesus waarlik mens en waarlik God is '“ die kern van Athanasius se belydenis!  En dit is alleen deur geloof in Jesus as God en Mens dat ons gered kan word. 

Enkele ander Skrifgedeeltes hieroor:

  • "En ons weet dat die Seun van God gekom het (as Mens - CvR) en ons verstand gegee het om die ware God te ken; en ons is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus.  Hy is die ware God en die ewige lewe' (1 Joh.5:20)
  •   ... 'dié Jesus vir Wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het (Hand.4:10b).  Hy bring die verlossing en niemand anders nie.  Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie (Hand.4:12)
  • Vgl ook. HK Sondag 6:16,17,18

Dit is presies wat art. 1-2 en 44 van die Belydenis van Athanasius sê '“ volkome Bybels! 

Vanselfsprekend het die rower/misdadiger aan die kruis (Luk.23:42) 'nie art.1-43 (eerder 3-43) van die Athanasium geken nie', en sò ook nie bv. die Kanaanitiese vrou vir wie Hy gesê het: 'jou geloof is groot' (Mat.15:28) '“ sy was immers ' heiden;  en vir die blinde Bartimeus: 'Jou geloof het jou gered' (Mar.10:52).  Die feit is: hulle het ook nie die tipe vrae oor Jesus as Verlosser gevra of dit enigsins betwyfel nie.  Inteendeel, elke keer wanneer Jesus so antwoord, sê Hy dit vir iemand wat besef dat Hy meer as bloot ' mens is en dat Hy die Enigste is wat kan verlos (d.w.s. hoewel onuitgesproke, is dit ' belydenis dat Hy God is).  Vgl. die misdadiger aan die kruis se woorde: 'Jesus, dink aan my wanneer U in die koninkryk kom' (Luk.23:42) '“ duidelik iemand wat glo dat Jesus alleen die koninkryk vir hom toeganklik kan maak.

Ds. Charl van Rooy

(Gebruik die webblad se vraag-opsie of kontak Charl self by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.  vir enige verdere vrae / opmerkings hieroor)