Vraag: Is dit egbreuk as 'n getroude paartjie die vrou laat insemineer met 'n ander man se sperm? 

 

Antwoord: Vir agtergrond verwys ek na die vraag:  Mag 'n ongetroude vrou van 'n spermbank gebruik maak om swanger te word?  Dieselfde beginsels is hier ter sprake. 

 

 

Opgesom

 

Iemand wat beleef het hoe God in sy genade op grond van Jesus se kruisdood na hom toe kom en hom terug bring binne die lewende gemeenskap met die Vader, Seun en Heilige Gees, se lewensdoel en fokus verander.  So iemand lewe om God te verheerlik.  Sy lewensvraag word:  Hoe kan ek aan die Here die meeste eer gee deur my gedagtes, woorde en dade? 

Die antwoord hierop, vind ons ook nie binne onsself nie.  Ons moet na die Bybel toe gaan daarmee en biddend vra vir die leiding van die Heilige Gees wanneer ons dit lees.  Rondom hierdie etiese vrae gee die Bybel nie 'n spesifieke uitspraak nie aangesien die moontlikheid om 'n vrou kunsmatig te bevrug nie bestaan het in daardie tyd nie. 

 

Die beginsels waarvanuit ons hieroor moet dink is egter duidelik:  Ons sal God verheerlik wanneer ons volgens sy plan kinders in die wêreld bring.  Hy wil dat kinders gebore word uit die liefdesband tussen een man en een vrou wat met mekaar 'n verbond voor Hom en getuies gesluit het (Gen. 1 en 2).   Wanneer so 'n man en vrou gebruik maak van die wonder van die mediese wetenskap (wat ook onder leiding van die Here se genadige hand ontwikkel het) om swanger te raak, bly dit binne die Here se plan.  Hulle sal hulle egter moet vergewis rondom die etiese vraagstuk oor lewe wat sal bepaal hoeveel eierselle hulle wil laat bevrug en hoeveel hulle uiteindelik terug plant binne die baarmoeder. 

 


Toegepas op hierdie spesifieke vraag

Sodra jy egter buite so 'n huweliksverhouding swanger raak, of binne 'n huweliksverhouding, 'n derde persoon toelaat, beweeg jy buite die Here se plan soos Hy dit vir ons in sy Woord beskryf. 

Ek het nou onlangs in die koerant gelees van 'n paartjie (noem hulle persoon A en B) in Duitsland wat nie kon kinders kry nie en die buurman (persoon C) betaal het om met die vrou te kom slaap omdat hy reeds 'n paar kinders het.   Dit is 'n duidelike oortreding van die 7de gebod (Jy mag nie egbreuk pleeg nie).   Die Bybel is duidelik daaroor dat seksuele omgang bedoel is vir 'n huweliksverhouding tussen 1 man en 1 vrou en dat dit egbreuk is om iemand anders daarbinne toe te laat. 

Om hierdie sonde (selfs in so 'n duidelike geval van oortreding) net aan die klok van een gebod te hang sou die punt mis.  Waar loop die dinge skeef vir hulle?  Reeds daarin dat hulle begeerte na kinders so groot geword het dat dit alle rede oorheers het.  Hulle het dus die 9de gebod (jy mag nie begeer nie) oortree voor die 7de gebod.   Ons kan dit nog breër trek:  Eintlik is die sonde wat in die hart lê van al hierdie sonde, die oortreding van die 1ste gebod. 

 

Waarom sê ek so?  Die Here sê vir ons baie duidelik in sy Wet en eintlik deur die hele Bybel:  Ek is julle God en julle mag naas my geen ander gode hê nie.  Hiermee wil Hy vir ons sê:  Ek is vir jou genoeg.  Ek is al wat jy nodig het.   Ek is alles wat jy nodig het.  Ek kan en wil jou diepste dors les, jou ergste honger stil.  Ook jou honger en dors na 'n kindjie.  Ek wil en kan vir jou rus gee van alles wat jou moeg maak.  Hier en nou voorlopig deur my Woord en Gees wat getuig van Jesus en sy kruisdood om jou weer myne te maak.  Eendag ten volle as Ek jou kom haal om vir altyd by My te wees.  Glo dit!  Maak My jou hele lewe en stap My pad.  Ek het alles gemaak.  Ek weet die beste.   As jy dit doen binne hierdie gebroke wêreld en jy beleef die gebrokenheid daarin dat jy nie kan kinders hê nie, sal jou lewe nie skielik sonder sin wees nie.  Jy sal My nog steeds kan verheerlik en dien.   Jy sal nie ander paaie as My pad probeer om hierdie begeerte te bevredig nie en dit sal jou beskerm teen oneindige hartseer.   Soek verlossing by My!  Kom soek jou troos by My!  Kom les jou dors by My!  Ek is die Here jou God!  Net Ek kan vir jou die lewe gee wat jy soek want Ek het jou gemaak.  Jy mag naas My geen ander gode hê nie, want hulle sal jou uiteindelik vernietig en jou leeg en stukkend agter los. 

 

Dis egter wat gebeur as ons behoeftes om ons begeertes te bevredig groter raak as die begeerte om God te verheerlik en in Hom vervulling te soek vir al ons begeertes.   Ons dink ons eie planne uit om hierdie begeertes te vervul.  Ek volg my eie kop en alhoewel my  planne wonderlike dinge belowe, is die uiteinde daarvan veel eerder groot hartseer en meer gebrokenheid!  

Terloops, die uiteinde van daardie storie van die man en vrou (A en B) wat die ander man (C) gekry het om by swanger te raak, was 'n hofsaak.  Na 'n paar maande se probeer het die vroutjie nie swanger geword nie.  Toe die man (persoon C) vir toetse gaan vind hulle uit dat hy onvrugbaar is en dat die kinders wat hy het nie syne is nie.  Sy vrou was ontrou!   A en B het hom hof toe gevat vir die geld wat hulle hom betaal het.  Hy wou dit nie terug gee nie.  Hy sê hy't dit nie gedoen vir die lekker nie! (:)  Ons lag, maar sien jy saam met my hoe stukkend ons wêreld is?  Tot watter uiterste toe mense sal gaan om hulle behoefte te bevredig?  

 

Miskien redeneer jy nou:  maar dis glad nie waarvan ek praat nie.  Die vraag is: is dit egbreuk as 'n getroude paartjie die vrou laat insemineer met 'n ander man se sperm?  Geen fisiese seks met 'n derde persoon of enige ontrouheid nie!   Is dit steeds 'n oortreding van die 7de gebod? 

As ons dit net so koud en klinies op die letter van die wet af moet antwoord moet ons sekerlik sê, nee.  Maar die kernvraag wat in 'n gelowige se hart leef is nie:  Watter gebod oortree ek nou nie?  Die vraag moet veel eerder wees:  Sal dit God verheerlik?  Wat dryf my om dit te doen?  God se eer?  Of my eie begeertes?  En dan om dit prakties te maak sodat elkeen nie sy eie planne uitdink om God te verheerlik nie:  Is dit in lyn met die Here se plan?  Is dit hoe Hy wil hê dat ons kinders vir Hom (en nie in die eerste plek vir onsself nie) in die wêreld moet bring? 

Dan moet ons antwoord wees:  Nee, want ons laat 'n derde persoon binne die spesiale verhouding toe waaruit die Here wil dat kinders gebore word, al is dit net by wyse van sy DNA.  Dit is nie hoe God dit wil nie en my begeerte om te doen wat God wil, is groter as enige ander begeerte!

 

 

Ten slotte

 

Beteken dit dat iemand wat hierdie pad gestap het (d.w.s wat op die manier swanger geraak het, of selfs 'n vrou wat besluit het om op haar eie met behulp van 'n spermbank swanger te raak), aan hulle eie lot oorgelaat moet word?  Verseker nie.  Die Here se genade is baie groter as ons hardnekkige soeke na vervulling van ons eie begeertes.  Jesus het juis gekom om te sterf vir elke keer wat my behoeftes om my begeertes te vervul, groter word as my begeerte om God te verheerlik.   Dit beteken daar is genade vir my in Jesus Christus wat my in staat stel om terug te draai na God toe, om jammer te sê en om opnuut te kies om sy pad te stap.  Daar is by Hom troos vir die seer van my dom besluite en my ongehoorsaamheid.  Daar is by Hom genade en krag om die moeilike gevolge van my verkeerde keuses te hanteer.   Dit is juis sy genade wat ons opvoed en ons leer om Hom en sy pad te vertrou (Titus 2).  Hy bewys genade sodat ons 'n lewe kan leef en beleef waarin dit net gaan oor sy eer, want Hy weet, so 'n lewe is ook vir ons die beste.      

 

Ds. Thomas Dreyer

 

(Gebruik die webblad se vraag-opsie of kontak Thomas self  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.   vir enige verdere vrae / opmerkings hieroor)