Vraag:  Ek is nou al vir 'n geruime tyd enkellopend. Ek is redelik mens-sku en geniet glad nie die geselskap van vreemdelinge nie. Ek wil weet wat is die kerk/geloof se standpunt oor "arranged marriages", want ek glo dit is al hoe ek my behoefte aan 'n lewensmaat sal kan bevredig.

Antwoord:

Ek het werklik begrip vir jou soeke na 'n huweliksmaat.  Die Here het ons immers met hierdie behoefte gemaak.  Maar om regtig die behoefte te vervul, moet ons vra waar huwelike vandaan kom, hoe dit gesluit word en wat daarin (moet) gebeur.  Met ander woorde om die Here se pad ten opsigte van huwelike te loop.

Huwelike bly vir ons 'n instelling van God waarmee heilig omgegaan moet word.  Daarom het die Here ook 'n bepaalde orde ingestel vir die totstandkoming (sluiting) van 'n huwelik en ons optrede binne die huwelik.  Ons lees daarvan in Genesis 2:24 (OAV): 'Daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat, sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees'.

  •  Dit ('Daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat') veronderstel dat daar rééds al 'n verhouding tussen 'n man en vrou bestaan, wat gegroei het tot op 'n punt dat hulle teenoor mekaar kan verklaar: 'Jy het die belangrikste persoon vir my geword. Ons pas by mekaar. (Gen.2:18).  Ek wil my hele lewe en toekoms met jou deel'!  
  •  Daarna volg 'sy vrou aankleef' die aksie waardeur twee mense geestelik en emosioneel na mekaar groei en uiteindelik trou aan mekaar sweer by die huweliksbevestiging. 
  •  En dan die 'een vlees wees' wat dui op volkome eenheid (harmonie) binne die huwelikslewe “ seksuele eenheid, emosionele eenheid, finansiële eenheid ens.  Kortom, volkome aanvulling van mekaar en ware geluk, soos die Here vir ons huwelike bedoel het!

Wie hierdie pad tot die huwelik geloop het en in hulle huwelikslewe bly loop, kan aanvaar dat die Here hulle na mekaar toe gelei het, en dat hulle 'huwelik in die welbehae van God gegrond is' (Huweliksformulier). Dus, dat die huwelik kan beantwoord aan die doel waarvoor Hy dit ingestel het!

As 'arranged marriages' beteken dat iemand ('n derde persoon) vir jou 'n huweliksmaat 'reël' (dus, dat jy inderdaad met hom/haar trou) - sonder dat jy bogenoemde pad genoegsaam geloop het, kan ons nie sonder meer aanvaar dat die Here julle na mekaar toe gebring het en dat die huwelik 'in sy welbehae gegrond is' nie.

Dit is so dat 'arranged marriages' wel in die Bybel voorkom, bv. in Genesis 24:3-4, waar Abraham sy slaaf aansê om vir Isak 'n vrou in sy eie land te gaan haal.  Dit is dus nie noodwendig onbybels is nie. Dit gebeur ook vandag nog in baie Oosterse kulture.  Maar uit Genesis 24 kom wel 'n belangrike beginsel-uitgangspunt vir ons soeke na 'n regte huweliksmaat na vore, nl. dat dit 'n gelowige moet wees.  Abraham wil vir Isak 'n vrou hê wat die Here ken.  Hy wil nie dat Isak met die heidense Kanaanitiese meisies, in hulle omgewing, trou nie.  Hy laat sy slaaf selfs 'n eed sweer dat hy sal toesien dat dit nie gebeur nie.

Hoewel daar in 1 Korintiërs 7:12 ev. sprake is van huwelike tussen gelowiges en ongelowiges, is dit 'n gevaarlike pad om op te gaan.  Paulus gee daar immers leiding oor egskeiding!  Ons kan dus met goeie rede aflei dat die Here huwelike tussen gelowiges wil laat plaasvind.  'n Huwelik is nie 'n 'sendingveld' om jou maat dan eers te wil 'bekeer' nie.  Hoe kan iemand in elk geval 'n belofte voor die Here aflê, as jy nie in Hom glo nie.  Huwelike is ook nie 'n 'rehabilitasie-sentrum', waarbinne ernstige gebreke en tekortkominge en onaanpasbaarheid gerehabiliteer moet word nie.  Dit moes voor die huweliksluiting uitgeklaar gewees het.

Die beginsel vir geseënde huwelike is dat dit tussen gelowiges plaasvind.  En dit is ons volle verantwoordelikheid.  'Arranged marriages' laat die vraag ontstaan of ons dan nie gevaar loop om hierdie beginsel-uitgangspunt en ons eie verantwoordelikheid te ontduik nie.  'n Huwelik is meer as twee mense wat besluit om saam te leef.  Ons het reeds gesien: dit is 'n verbintenis (' verbond) tussen man en vrou wat voor die Here gesluit word, waarin trou aan mekaar gesweer word en waarin hulle beloof om mekaar aan te vul sodat albei se volle mens-wees kan ontplooi tot wedersydse geluk en tot eer van die Here!  (Ongelukkig is 'n huwelik selfs tussen gelowiges nie eers altyd die waarborg dat dit sal gebeur nie).  Dit sê maar net hoe seker mens moet maak dat julle geaardhede, persoonlikhede, lewensvisie en -waardes by maar aanpas.  En dit neem tyd...

Die verste wat gelowiges behoort te gaan, is 'blind (arranged) dates' - dus iemand reël vir jou 'n afspraak met iemand onbekends.  (Ek dink egter dat dit nog meer spanning vir 'n teruggetrokke ou moet bring).  Maar 'n 'blind date' gee jou ten minste die geleentheid om iemand te leer ken - sonder dat daar beloftes (soos in 'n huwelik voor die Here) aan mekaar gemaak word (wat dalk in die skeihof tot niet gemaak word).

Die beste is advies wat ek vir jou kan gee, is: skakel in by 'n Bybelstudiegroep, jeugaksie of diensgroep by die kerk of groep vriende wat jou Christelike waardes deel en waar die potensiaal is om iemand te leer ken.  Soek dus 'n lewensmaat tussen die kinders van die Here.  Dis ook 'n kleiner groepie waarin jy makliker kan ontdooi en jou teruggetrokkenheid te bowe kan kom.  Of..., kom gesels gerus met een van ons dominees.  Ons ken net meer lidmate (gelowiges) en hulle omstandighede waaraan jy voorgestel kan word.

Die risiko's van 'arranged marriages' is net te groot.  'Trou is nie perde-koop nie'.  Dis 'n groot verantwoordelikheid om seker te maak dat die huwelik in die 'welbehae van God gegrond is', wat jy eers werklik kan nakom as jy 'n maat goed ken en vertrou en seker is dat jy jou lewe met hom/haar kan en wil deel!

Sterkte!

Ds. Charl van Rooy

(Gebruik die webblad se vraag-opsie of kontak Charl self by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.  vir enige verdere vrae / opmerkings hieroor)