Vraag: Kan my gebed God se wil vir my verander?

Antwoord:

Die antwoord hierop is 'Ja'!  Natuurlik kan jou gebed God se wil vir jou verander.  Ek haal slegs twee voorbeelde in die Bybel aan:

  •  Genesis 18:16-33.  Hier tree Abraham in vir Sodom wat God wil vernietig vanweë hulle sonde.  Abraham begin dan pleit in gebed tot die Here om die stad te spaar '“ ter wille van die regverdiges.  En uiteindelik sê die Here: 'Ook oor tien (regverdiges) sal ek dit (Sodom) nie verdelg nie' (vers 32).  Duidelik kon Abraham se gebed die Here laat 'afsien' van sy plan.
  •  2 Konings 20.  Die Here laat koning Hiskia, deur die profeet Jesaja, weet dat hy binnekort gaan sterwe.  Hiskia het egter, bitter hartseer, tot die Here gebid.  Opvallend dat hy nie bid dat die Here hom moet spaar nie '“ hy worstel bloot met die onverstaanbaarheid daarvan, in die lig van sy trou en toewyding aan die Here.  En dan antwoord die Here: 'Ek het jou gebed verhoor, Ek het jou trane gesien.  Ek gaan jou gesond maak... Ek sal jou lewe met vyftien jaar verleng' (vers 5).  Duidelik het God hier van 'plan' verander! 

Wat ons hieruit moet raaksien, is dat God se wil en sy plan vir- en met ons lewens nie koue en harde besluite is, wat ver vooruit vasgestel is en meedoënloos aftik soos ' horlosie, en dat ons magtelose slagoffers daarvan is nie!   

Maar dit maak God nie ' willekeurige God sodat ons nooit weet waar ons met Hom staan nie.  Die boek Jona gee vir ons ' duidelike beeld van Wie God is.  Toe die stad Nineve tot inkeer gekom het (nadat Jona God se straf aangekondig het), lees ons: 'Toe God sien wat hulle doen, en hoe hulle hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het Hy afgesien van die ramp wat Hy gesê het Hy oor hulle sal bring' (Jona 3:10).  Hierop lees ons Jona se reaksie (verwytend): 'Ek het geweet U is ' genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde.  U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het' (Jona 4:2b).

God is ' genadige God wat mense wil red.  'Dit is nie my wil dat die mens moet sterf nie', sê die Here my God, 'maar dat hy hom bekeer en lewe' (Eseg.18:32).  God se wil vir ons is altyd ' verlossingswil!  En die verhouding waarin Hy met ons staan, is nie meganies nie, maar eg persoonlik '“ soos ' pa wat met sy kind leef en ook sy kind se optredes in ag neem!  Gesien in die lig hiervan is dit nie God wat wispelturig is en verander nie '“ sy verlossingswil staan immers vas.  Dis mense wat tot Hom keer en bekeer (verander) het! 

Vanuit sy verlossingswil vir ons in ons agterkoppe, moet ons bid!  Natuurlik beteken dit nie dat ons altyd kry wat ons vra nie of dat sy verlossingswil en wat ons wil hê dieselfde is nie!  Jesus leer ons egter om met vertroue te bly bid in Mat.7:7-11:  'want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word'.  En om met vertroue te bid, beteken dat ons sal weet en glo dat God altyd goeie dinge (verlossing) vir ons in die oog het.  'Watter mens onder julle sal vir sy seun ' klip gee as hy ' brood vra, of ' slang as hy ' vis vra?  As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra' (Mat.7:9-11).  God sal niks gee wat vir ons nutteloos of skadelik sal wees nie!  Nie eers ' aardse pa wat 'sleg' (onvolmaak en beperk in sy insig) sal so iets doen nie.

Dus, ons moet vra, soek en klop met die lewende werklikheid in ons harte dat ons ' Vader in die hemel het wat sorgend waak oor die belange van sy kinders!!

Ons probleem is dikwels dat ons dink klippe is brode of slange is visse!  Daarom waarsku Jakobus (4:3): 'As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig'.

Gebedsverhoring beteken nie dat ek altyd kry wat ek vra nie, maar dat ek aanvaar wat ek (uit die hande van my Vader) kry! 

Saamgevat: ons gebede kan God se wil vir ons verander '“ as ons werklik volgens sy wil bid (1 Joh.5:14)!  En die kern van sy wil is dat Hy daardeur verheerlik word (vgl. die eerste drie bedes van die 'Ons Vader').  Dit sal ook vir ons, in ons omstandighede, die beste wees '“ al begryp ons dit nog nie heeltemal nie.  Ons kan dus na die Here gaan en kinderlik-gelowig vra '“ alles wat ons nodig het (of selfs dink dat ons dit nodig het).  Ons moet en kan bid met die verwagting dat Hy alles wat vir ons goed (heilsaam) is, sal gee!  Ons besef nog net nie altyd wat die beste vir ons is nie.  Maar Hy weet en sy verlossingswil staan vas!  Daarom kan dit gebeur dat sy wil vir ons verander.  Die meeste van die kere is dit egter die mens se wil wat (moet) verander om in lyn met sy wil te kom! 

Ds. Charl van Rooy

(Gebruik die webblad se vraag-opsie of kontak Charl self by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.  vir enige verdere vrae / opmerkings hieroor)