Vraag: Word die Heilige Gees vandag nog sigbaar uitgestort op mense wat tot geloof kom? Indien wel... hoe kan ons weet of dit 'n werklike uitstorting van die Heilige Gees is en of dit moontlike dwaalleer is? 

Antwoord:

Wat gebeur op Pinksterdag? 

Om hierdie vraag te antwoord moet ons eers net vir mekaar sê wat het op daardie dag in die bo-vertrek met 'n klompie bang dissipels gebeur.  Jesus belowe terwyl Hy by hulle is (o.a. Joh. 14:16,26; 15:26; 16:7) en met sy hemelvaart dat die Heilige Gees gaan kom om vir hulle krag te gee om die boodskap van die Evangelie te verkondig en so die Koninkryk van God uit te bou en te laat groei reg oor die wêreld (Hand. 1:8).   

Min of meer tien dae na sy hemelvaart is hulle bymekaar in die bovertrek en toe gebeur dit, net soos Jesus gesê het (Hand 2).  Die Heilige Gees word uitgestort.  Daar is 'n geweldige rukwind, tonge van vuur en elkeen praat in 'n ander taal oor die groot dinge wat God gedoen het.   Die gebeure lok nuuskierige mense nader en wanneer hulle nie verstaan wat gebeur nie, verduidelik Petrus dit.   Wat interessant is, is dat hy nie verwys na dit wat Jesus belowe het nie.  Nee, hy neem dit nog verder terug.  Hy verklaar die gebeure as 'n vervulling van dit wat die profeet Joël geprofeteer het.   

Wat het Joël geprofeteer?  Joël kondig verlossing aan en die koms van 'n nuwe bedeling:  die bedeling van die Heilige Gees.   Soos wat God die Vader in die Ou Testamentiese tyd op die voorgrond tree en Jesus Christus tydens sy aardse bediening prominent is, sal die Heilige Gees in hierdie tyd op 'n besondere manier werk.   Die gebeure op Pinksterdag en in die onmiddellike tyd daarna kondig hierdie nuwe era aan waarin God sy Gees binne mense laat woon en werk soos nog nooit te vore nie.  Dis nou nie meer net sommige mense (soos 'n Moses, of Dawid) in wie die Heilige Gees kom woon nie, maar in almal wat aan God behoort.   

Hierdie uitstorting van die Heilige Gees waarvan ons lees in Handelinge 2 is dus 'n eenmalige gebeurtenis wat 'n nuwe bedeling, 'n nuwe era waarin God op 'n besondere manier gaan werk, aankondig.  Die Gees is klaar, eenmalig uitgestort op die "kerk" (die wat in God en sy openbaring in Jesus geglo het) en wat in Jerusalem bymekaar was.  Die wyse waarop die Gees vandag in mense kom werk, is deur hulle kontak met die kerk (gelowiges), wat die taak het om die Woord (waardeur die Gees werk) aan mense te verkondig.  Daarom is dit die voortgaande werk van die Gees nie 'n herhaling van die uitstorting nie.

Wat is die Heilige Gees se groot werk? 

Sy grootste werk is om dit wat Jesus gedoen en gesê en geleer het in mense se harte vas te maak, dit vir hulle te verduidelik en die praktiese implikasies daarvan vir hulle lewe uit te spel (Joh. 14:25).  Met hierdie boodskap werk die Heilige Gees geloof in mense se harte, bemoedig Hy, troos en versterk Hy ander.   

Dis vandag nog sy grooste werk, maar vir die wegspring van die kerk was dit nodig om dit op 'n besondere manier te doen.  Hy begin reeds vroeg na Jesus se hemelvaart om mense te inspireer om dit neer te skryf, maar dit vat 'n hele rukkie (2 Pet. 1:20-21; Tim. 3:16). Intussen moes die gelowiges met die waarheid van Jesus bedien word en daarom gee Hy die gawes van profesie.  Mense praat onder direkte inspirasie van die Gees oor dit wat Jesus gedoen en geleer het en pas dit toe binne hulle situasie.  Hulle verklaar ook die Ou Testamentiese geskrifte in die lig van Christus onder leiding van die Heilige Gees.  Waar dit nodig is, gee die Heilige Gees ook die gawe om dit in ander tale te doen.  Dis deels sodat die mense wat daardie tale praat die boodskap van Jesus in hulle eie taal kan hoor, maar dis veral 'n teken dat die Evangelie, soos geprofeteer, nie net vir Israel is nie, maar vir mense van alle volke en tale (vgl. Gen. 22:18).    

Word die Heilige Gees dus vandag nog uitgestort op mense wat tot geloof kom?   

Nee.  Hy is eenmalig uitgestort.  As iemand tot geloof kom, kan ons egter verseker weet dat die Gees binne so iemand aan die werk was, want niemand kan Jesus as Here bely sonder dat die Heilige Gees in so iemand werk nie (1 Kor. 12:3).  Dit is die Heilige Gees wat iemand wederbaar (Joh. 3:3-8; 1 Pet 1:23).  Jy word letterlik deur die Heilige Gees se werk binne in jou, geestelik opnuut gebore.  Jy was geestelik dood en deur die Gees se werk begin jy lewe.  Jou oë gaan oop om jou eie sonde raak te sien en hoe nodig jy 'n Verlosser het.  Jy sien Jesus Christus raak as die enigste Verlosser en jy gryp Hom in geloof vas.  Jy erken Hom as jou Here en jy wil niks anders as om Hom te dien met alles in jou nie.  Dit is alles die werk van die Heilige Gees.   

Die manier waarop die Heilige Gees dit doen verskil.  In sommige mense se lewe gebeur dit oor verloop van tyd.  Jy word in 'n gelowige huis groot, hoor die Woord gereeld en die Gees maak stukkie vir stukkie jou oë vir die waarheid oop (vlg. 2 Tim. 1:5).   In ander se lewens gebeur dit skielik, op 'n spesifieke dag (vgl. Hand. 9).  Jy lees Bybel of hoor 'n preek en skielik verstaan jy net God se genade, en jy gryp dit aan en jou hele lewe verander dramaties.  So 'n belewenis is natuurlik baie emosioneel en in sulke gevalle is die werk van die Heilige Gees in 'n sekere sin duideliker omdat die verandering so radikaal is.  Maar dit bly dieselfde Heilige Gees en sonder sy werk kan niemand God ken nie.   

Hoe kan ek weet of dit die Heilige Gees is wat werk of nie?   

Die Heilige Gees is nooit in die besigheid om baie van Homself te maak en die 'show' te steel nie.  Hy is ook nie 'n emosionele opsweper wat daarop uit is om vir mense 'geestelike belewenisse' te gee nie.  Daar waar Jesus en sy verlossingwerk op die voorgrond staan en waar sy Koningskap erken en prakties uitgeleef word; daar waar mense aangemoedig word om deur Jesus Christus in 'n verhouding met hulle hemelse Vader te leef; daar waar mense nie net emosioneel opgesweep word nie maar deur die Waarheid van God se openbaring, krag kry om God te gaan dien deur die week by die werk / kuierplekke / skool / studies en selfs vir Hom te ly, hetsy deur siekte of vervolging; daar waar die vrug van die Gees sigbaar word in mense se lewe (vgl. Gal. 5:22-23), daar kan ons weet dat die Heilige Gees besig is om te werk.

 

Ds. Thomas Dreyer

(Gebruik die webblad se vraag-opsie of kontak Thomas self  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.   vir enige verdere vrae / opmerkings hieroor) 

 

REAKSIE

Vraag: Ek wil net reageer op 'n antwoord op 'n vorige vraag waarin verklaar word dat die uitstorting van die Heilige Gees 'n eenmalige gebeurtenis is. Om te se dit is 'n eenmalige gebeurtenis os 'n dwalleer en stem nie ooreen met die skrif nie! Spreke in vreemde taal is een van die gawes van die Heilige Gees 1 Korinthiers 14 vs 1 -25 en is dus beskore vir alle wedergeborenes. In Handelinge 10 vers 45 en 46 word die Gees weer uitgestort, selfs op nie-Jode en in vreemde tale gespreek. Dus om te se dis 'n eenmalige gebeurtenis is ver verwyderd van die Woord van God.
 
Antwoord: Ek hoop ons verstaan mekaar net verkeerd.  Ek het probeer om ’n onderskeid te tref tussen die uitstorting van die Heilige Gees waarvan ons lees in Handelinge as ’n Heilshistoriese gebeurtenis en die daaglikse werking van die Heilige Gees sedertdien.  Dit lyk my nie ek het die reg gekry nie. 
 
Ek glo saam met jou dat die Heilige Gees steeds kragtig in mense se lewens inkom en ingryp en wonderwerke doen.  Ek glo ook dat Hy vandag nog mense in tale kan laat praat; genesingswonderwerke kan doen en mense besondere insig kan gee in God se raadsplan.  Ek glo egter dat daar net een uitstorting was van die Heilige Gees. 
 
Hierdie uitstorting was, om Petrus se woorde te gebruik in Handelinge 2, ’n vervulling van die profesie van Joël, wat ’n nuwe bedeling aangekondig het:  Die bedeling van die Heilige Gees.  Bo en behalwe die beskrywing van die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, lees ons van nog twee besondere gebeurtenisse wat ek verstaan as ’n voltooiing van dit wat Handelinge 2 begin.  
 
In Handelinge 8 lees ons dat iets soortgelyks as in Handelinge 2 gebeur maar die keer nie net onder Jode soos in Handelinge 2 nie, maar onder Samaritane.  Die Here doen dit so sodat die Jode duidelik kan sien dat die evangelie nie net vir hulle is nie maar ook vir hulle aardsvyande, die Samaritane. 
 
Dis egter nog nie die laaste woord van die Gees nie!  Ook Romeine, “heidene” soos die Jode hulle sou noem, ontvang die Heilige Gees in die gedeelte waarna jy verwys (Hand 10:45 en 46).  Weereens ’n duidelike boodskap dat die Heilige Gees nie net vir Jode nie, maar vir almal wat aan God behoort kom. 
 
Dis baie duidelik ’n bevestiging van Jesus se woorde in die begin van die boek Handelinge: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld (Hand 1:8).”
 
Elke keer as een van hierdie grense oorgesteek word dan sien ons hoe die Heilige Gees kragtig sigbaar werk met tekens. Die boodskap is dus duidelik. Ons het die bedeling van God die Vader gehad in die Ou Testament. Die bedeling van Jesus Christus kom as Hy hier op aarde kom leef en werk en as Hy uiteindelik sterf en opstaan uit die dood en opvaar in die hemel, stort Hy sy Gees uit en met dit breek die tyd waarbinne ons lewe aan.  Die bedeling van die Heilige Gees.  Sedertdien werk die Heilige Gees kragtig in mense se lewens en op ’n groter en meer omvangryke skaal as voorheen.  Dis nie net vir Jode nie, maar ook vir Samaritane.  Nie net vir Samaritane nie, maar vir volke reg oor die wêreld wat die boodskap van Jesus Christus hoor en dit glo.
 
Doen die Gees steeds wonderwerke? Verseker! Die grooste wonderwerk bly as Hy ’n harde hart sag maak om weg te draai van sy selfsugtige lewenswyse terug na God toe; as hy saligmakende geloof kom werk in ongelowige harte.  Dit is sy grootste werk en sy grooste doel.  Soms het hy nodig om uitsonderlike tekens te gebruik om dit te doen.  Ander kere doen Hy dit op ’n rustige stil manier waar Hy gewoon iemand kom oortuig van die waarheid van die evangelie sonder enige wonder tekens.  Dis egter ewe geldig.
 
Gee Hy nog gawes?  Ja, Hy maak ons sy medewerkers en wat ’n voorreg.  Maar, dan met die groot doel om harte te verander en mense op te bou in die geloof. Daarom en met dié doel gee Hy aan almal gawes, maar, soos Hy wil. 
 
Ek stem dus nie heeltemal saam as jy sê dat die spreek in tale beskore is vir alle wedergeborenes nie.  In dieselfde boek waarna jy verwys, 1 Kor, skryf Paulus in hoofstuk 12:  “7Aan elkeen afsonderlik word ’n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. 8Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om ’n woord van wysheid te praat, aan ’n ander ’n woord van kennis deur dieselfde Gees; 9aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan ’n ander genadegawes van gesondmaking deur die één Gees. 10Aan die een gee Hy die krag om wonders te doen, aan ’n ander die gawe om te profeteer, en aan nog ’n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee Hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan ’n ander om dit uit te lê. 11Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik ’n gawe uitdeel soos Hy wil.”
 
In vers 29-31 sê hy verder:  “Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen? Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê? Lê julle toe op die beste genadegawes.”
 
Paulus het dus nie geglo dat die gawe om in tale te praat vir alle wedergeborenes beskore is nie.  Hy’t geglo die Gees gee gawes soos Hy wil tot opbou van die gemeente en ’n gemeente word opgebou daar waar die Gees die gawes wat Hy gee gebruik om geloof in mense se harte te werk en mense meer en meer soos Jesus te maak. Dit som ook Paulus se hele argument op in 1 Kor 14.  Hy spreek juis mense aan wat die gawe om in tale te spreek begin sien het as ’n teken van “geestelikheid”.  Die ouens wat in tale kon praat het begin reken hulle is om een of ander rede meer geestelik en dus beter gelowiges. 
 
Daarom ook hierdie woorde in 1 Kor 12:1-3 “Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. 2Julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. 3Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê: “Vervloek is Jesus”, nie deur die Gees van God praat nie; en niemand kan sê: “Jesus is die Here” nie, behalwe deur die Heilige Gees.”
 
Hoe kan ek weet ek het die Heilige Gees in my?  Wanneer ek kan sê, kan bely met hart en mond en hande:  Jesus is die Here.  Sonder die Heilige Gees wat in jou werk sal jy dit nie kan doen nie.  Hy’s uitgestort in die begin van die Nuwe Testamentiese kerk om sy bedeling aan te kondig en dis sedertdien sy groot werk:  Om mense wat here is van hulle eie lewens te kry om te sê:  Jesus is die Here. 
 
Ek hoop ek het myself duideliker uitgedruk. Ek verwelkom egter die bespreking, so, skryf gerus weer. Dis goed om hieroor met mekaar te praat. Ek glo ons wil al twee die waarheid van die Evangelie en van God se Woord beskerm en uitdra. Waar ons dinge verskillend verstaan kan ons dalk net by mekaar leer! 
 
Jou broer in Jesus Christus
Thomas