Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 22 April

Anél Snyman

Franske Stenden

Tessa Ehlers

Paul Le Roux

Maandag, 23 April

Juan Roos

Sunelle Bührmann

Marilie Kruger

Hans Marx

Dinsdag, 24 April

Lenee Terblanche

Jackie Snyman

Liza Viljoen

Pieter Pelser

Ralph Wellmann

Woensdag, 25 April

Willem Reyneke

Donderdag, 26 April

Jaco Schutte

Vrydag, 27 April

Nicolene Maree

Karin Olivier

Logan Coetsee

Mark Mac Donnell

Susan Du Plooy

Ina Pillay

Saterdag, 28 April

Frans Kamffer

Karlien Geldenhuys

Willie Steyn

 

Lys van Vrae

Watter beelde mag ons in ons huise hê

Vraag: Die Here se wet sê jy mag geen gesnede beeld maak van dit wat bo die aarde is, of van onder op die aarde is, of van wat in die waters is nie. My vraag is dus, is dit dan verkeerd om bv. 'n Olifant beeldjie of 'n dolfyn beeldjie te hê? Dis net iets moois en ek aanbid dit nie. Wat word bedoel met hierdie wet?

Antwoord:
Die tweede gebod soos ons dit in ons vertalings ken, is ‘n goeie voorbeeld van hoe moeilik dit is om die oorspronklike (byvoorbeeld die Hebreeus van Eks. 20) so te vertaal dat dit alles sê wat geskryf is, maar nog steeds goeie en verstaanbare Afrikaans is.
Ons kan Eksodus 20 : 4 en 5(die tweede gebod) dalk duideliker vertaal met :” Jy mag nie vir jou ‘n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is met die doel om dit te aanbid nie.” Deur die twee sinne saam te lees, kom ons by die bedoeling van die gebod , naamlik om beeldediens te verbied. In die Nuwe Lewende Vertaling word gepoog om dit raak te vat deur die omskrywing : “Jy mag nie vir jouself afgode maak wat soos voëls of diere of visse lyk nie. Jy mag nie voor hulle kniel om hulle te aanbid nie.” So lees ons ook in die NIV : “You shall not make for yourself an idol in the form of ...).
Deur dit te sê is dit seker klaar duidelik dat daar niks mee verkeerd is om ‘n mooi beeldjie van ‘n olifant of dolfyn of enigiets anders te hê of self sulke pragtige beeldhouwerke te skep nie. In die destydse tabernakel en latere tempel was daar, in opdrag van die Here, beelde van hemelwesens (gerubs) in die allerheiligste (Eks. 37:7-9), en verskeie ander kunswerke. Ook die beeldende kunste staan in diens van God!
Die vraag lei ons dan ook na ons belydenis in die Heidelbergse Kategismus in antwoord op die vraag oor wat God in die tweede gebod eis : “Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en Hom op geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie’(vraag 96), en in antwoord op vraag 97 bely ons “...Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en Hom daardeur te dien.”
 Die hoofsaak van die tweede gebod is dus dat ons alle eiewillige godsdiens sal vermy en God met oorgawe sal dien soos Hy dit van ons verwag.
 
Ds. Nico Botha