Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 10 Desember

Leana Meyer

Jeanne Sterianos

Hilmer Backer

Dietmar Engler (74)

Maandag, 11 Desember

Ruan Coetzee

Adele Visser

Heinie Groenewald

Chris Joubert

Ilzé Kotzé

Jan De Kloe

Dinsdag, 12 Desember

Leonie Botha

Jannie Van Der Walt

Sonja Balt

Woensdag, 13 Desember

Thato Semenya

Liz Steyn

Wesley Faver

Donderdag, 14 Desember

Cass Hattingh

Lara Van Rooyen

Mariska Van Niekerk

Vrydag, 15 Desember

Luan Kotze

Erich Holz

Johan Knoester

Warrick Beaumont

Chris Venter

Speek Venter

San De Beer (85)

Saterdag, 16 Desember

Chris Du Plooy

Susan Brink

Sondag, 17 Desember

Hettie Vorster-Viljoen

Nelleke Voogt (73)

Dinsdag, 19 Desember

Elani Van Rooyen

André Marais

Philip Van Wyk

Ila Schutte 

Elfrieda Botha (77)

Gert Hatting (82)

Woensdag, 20 Desember

Abraham Theunissen

Krister Janse Van Rensburg

Antoinette Van Wyk

Donderdag, 21 Desember

Gustav Roux

Anke Kotze

Hendri Van Der Loo

Vrydag, 22 Desember

Esti Beaumont

Hennie Serfontein

Douw Venter (85)

Saterdag, 23 Desember

Magna Malan

Jenny Schramm

Lys van Vrae

Watter beelde mag ons in ons huise hê

Vraag: Die Here se wet sê jy mag geen gesnede beeld maak van dit wat bo die aarde is, of van onder op die aarde is, of van wat in die waters is nie. My vraag is dus, is dit dan verkeerd om bv. 'n Olifant beeldjie of 'n dolfyn beeldjie te hê? Dis net iets moois en ek aanbid dit nie. Wat word bedoel met hierdie wet?

Antwoord:
Die tweede gebod soos ons dit in ons vertalings ken, is ‘n goeie voorbeeld van hoe moeilik dit is om die oorspronklike (byvoorbeeld die Hebreeus van Eks. 20) so te vertaal dat dit alles sê wat geskryf is, maar nog steeds goeie en verstaanbare Afrikaans is.
Ons kan Eksodus 20 : 4 en 5(die tweede gebod) dalk duideliker vertaal met :” Jy mag nie vir jou ‘n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is met die doel om dit te aanbid nie.” Deur die twee sinne saam te lees, kom ons by die bedoeling van die gebod , naamlik om beeldediens te verbied. In die Nuwe Lewende Vertaling word gepoog om dit raak te vat deur die omskrywing : “Jy mag nie vir jouself afgode maak wat soos voëls of diere of visse lyk nie. Jy mag nie voor hulle kniel om hulle te aanbid nie.” So lees ons ook in die NIV : “You shall not make for yourself an idol in the form of ...).
Deur dit te sê is dit seker klaar duidelik dat daar niks mee verkeerd is om ‘n mooi beeldjie van ‘n olifant of dolfyn of enigiets anders te hê of self sulke pragtige beeldhouwerke te skep nie. In die destydse tabernakel en latere tempel was daar, in opdrag van die Here, beelde van hemelwesens (gerubs) in die allerheiligste (Eks. 37:7-9), en verskeie ander kunswerke. Ook die beeldende kunste staan in diens van God!
Die vraag lei ons dan ook na ons belydenis in die Heidelbergse Kategismus in antwoord op die vraag oor wat God in die tweede gebod eis : “Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en Hom op geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie’(vraag 96), en in antwoord op vraag 97 bely ons “...Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en Hom daardeur te dien.”
 Die hoofsaak van die tweede gebod is dus dat ons alle eiewillige godsdiens sal vermy en God met oorgawe sal dien soos Hy dit van ons verwag.
 
Ds. Nico Botha