Vraag: Ons bely Jesus Christus as gelyktydig volkome mens en volkome God, en ook as volmaakte voorbeeld van hoe om te leef op aarde.

Seksualiteit is iets baie mensliks, en Godgegewe. Met die grootste versigtigheid en respek - hoe kan ons dink oor sy seksualiteit en dat daar nooit sonde betrokke was nie? Sekerlik was daar vroue wat aangetrokke was tot Hom?

 Antwoord opgesom:
 
Ons glo dat Jesus volkome mens was. As ons dit glo, is dit vanselfsprekend dat Hy bewus was van sy seksualiteit en dat Hy inderdaad, wat dit aanbetref, versoek is (Heb 4:15). Ons weet egter ook dat Hy nooit sonde gedoen het nie en dat Hy daarom sy seksualiteit uitgeleef het binne God se grense soos ons dit opsommend vind in Gen 2:24. Jesus sterf dus as ’n maagd.  
 
Hy sterf egter juis om ons te bevry van die leuen van die Duiwel wat aan die eenkant sê dat seksuele begeertes gewoon natuurlik is en dat jy daarom aan jou drange uiting kan gee soos jy wil en met wie jy wil. Aan die ander kant bevry Jesus ons van die leuen dat seks en seksuele begeertes vuil is en dat dit net bedoel is vir voortplanting. 
 
Dit is duidelik dat God ons as seksuele wesens geskape het en dat die uitlewing van seksuele begeertes binne sy grense vir Hom vreugde verskaf (vlg. Spreuke 5:18-20; Hooglied 7:6-12).  Jesus kom leef die perfekte voorbeeld van Iemand wat lewe om God te verheerlik en daarom kan Hy sy seksuele begeertes binne God se grense hou en nie sonde doen nie. Hy is egter meer as ’n voorbeeld. Hy kom gee hierdie perfekte lewe vir my en Hy neem my lewe vol sondige en verkeerde keuses op Hom sodat God my kan vergewe.  
 
Hierdie genade is lewensveranderend as ek dit glo, want dit stel my in staat om weer oor seks en seksualiteit te dink soos God dit wil en om God dus met en deur seksualiteit te verheerlik. 
 
Volledige antwoord:
 
Ek dink hierdie is so ’n goeie en belangrike vraag omdat dit ons uitdaag om baie prakties te dink oor een van die sentrale leerstellings van die Christelike geloof. 
 
Jesus was ware mens
 
Ons glo dat Jesus ware, volkome Mens was (vlg. Heidelbergse Kategismus, Sondag 5 en 6). As ware Mens moes Hy dus alles beleef soos ’n mens dit sou. Ons sien ook in die Bybel dat Hy eg menslike dinge beleef. Hy word bly, kwaad, bang, hartseer, teleurgesteld, moeg.   Jesus moes slaap soos ons, eet soos ons, badkamer toe gaan soos ons.   Ons lees hierdie interessante opmerking in Lukas 2 “52En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem.” So eg was Jesus se menslikheid dat Hy soos ’n gewone kind moes groei en sterk word. Hy moes fisies, liggaamlik en verstandelik ontwikkel.   Hy was nie net skielik ’n volwassene met alle insig, vasgevang in ’n kind se liggaam nie.   Hy was volledig kind wat moes groot word en groei. 
 
Ons kan dus aanneem (alhoewel die Bybel nie direk iets hieroor sê nie) dat Jesus ook deur dieselfde seksuele ontwikkeling gegaan het as enige normale mens. Hy moes ook deur puberteit gegaan het, soos ons. Hy sou, soos ons, bewus geraak het van sy seksualiteit met die groot verskil natuurlik: Hy was volmaak in sy seksualiteit, sonder enige onreinheid, onreine gedagtes of skeefgetrekte seksuele begeertes waaraan Hy uiting gegee het. 
 
Verseker sou Hy ook op die gebied versoek word!   Daaroor is die Bybel baie duidelik. Ons lees in Heb 4:15 die volgende: “Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie.”
 
 In gewone Afrikaans: Hy sou oor seks en sy seksualiteit dink soos God daaroor dink en daarom ook wat die uitlewing van sy seksualiteit betref, optree soos God dit wou. 
 
Hoe dink God oor seks en seksualiteit?
 
Miskien is dit tog belangrik dat ons hierdie vraag beantwoord. Ek dink baie mense maak die fout om oor seks en enige seksuele begeertes te dink as vuil en sondig. Jy sê dit eintlik baie mooi as jy in jou vraag skryf dat seks en seksualiteit baie menslik en Godgegewe is. God skape ons immers as man en vrou en nie as “dit” nie. Ons is in ons ontwerp, seksuele wesens.  
 
Miskien is dit die beginpunt van die skewe beeld wat die wêreld het oor seks. My seksualiteit begin nie by my begeerte om intiem te wees met iemand nie. Dit begin by wie ek is. Man van God of vrou van God. Geskape om saam met mekaar, ook en veral in die huwelik en in ons eenheid (emosioneel, geestelik EN fisies) sy beeld volkome uit te straal en uit te leef.   
 
Luister na hierdie teksgedeelte uit Spreuke 5:
 
18Sing die lof van jou eie fontein,
verheug jou oor jou eie vrou,
19so vol liefde, so mooi
soos ’n takbok,
soos ’n ribbok.
Geniet voluit van haar liefkosings,
laat dit jou deurentyd bedwelm.
20Waarom sou jy jou laat bedwelm
deur ’n slegte vrou, my seun,
waarom sou jy in die arms
van ’n ander vrou gaan lê?
 
Die 1983 vertaling versag wat letterlik daar staan. Luister na die New International Version (NIV)
 
 
18     May your fountain be blessed,
and may you rejoice in the wife of your youth.
19     A loving doe, a graceful deer—
may her breasts satisfy you always,
may you ever be captivated by her love.
20     Why be captivated, my son, by an adulteress?
Why embrace the bosom of another man’s wife?
 
Dis duidelik dat die Here hier gesonde seksuele begeerte binne die huwelik goedkeur en aanmoedig. 
 
Die boek Hooglied bevestig dit. Lees gerus die hele boek as jy ’n kans kry. Hier vind ons ’n paartjie wat waarskynlik nog verloof is of jonk getroud is. Luister wat hulle oor mekaar te sê het in Hoofstuk 7: 
 
Hy:
6“Jy is so mooi, so bekoorlik, liefste,
met soveel wat geniet kan word.
7Jou slanke gestalte is
soos ’n palmboom,
jou borste soos druiwetrosse.
8Ek dink ek gaan
teen die palmboom opklim
en sy trosse blomme gryp.
Laat jou borste vir my
soos trosse druiwe wees,
die reuk van jou neus
soos dié van appels,
9jou mond soos goeie wyn
wat glad na binne gly
vir die man wat jy liefhet,
wat tussen sy lippe
en sy tande deur vloei.”
Sy:
10“Ek behoort aan die man
wat ek liefhet
en dit is na my dat hy smag.
11Kom, man wat ek liefhet,
kom ons gaan veld toe,
kom ons gaan slaap in die dorpies;
12ons gaan vroeg smôrens
na die wingerde toe,
ons gaan kyk of die wingerdstokke bot,
of die botsels oop is
en die granaatbome bloei.
Daar sal ek my liefde vir jou gee.
 
Seks is dus baie duidelik nie in God se oë iets vuils waarvan ek my moet weerhou behalwe wanneer ek wil kinders hê nie. Dis iets moois, ’n gawe wat Hy aan ons gee om te geniet en waarmee ons Hom moet verheerlik. Daar is dus gesonde, doodnatuurlike, Godgegewe seksuele begeertes tussen ’n man en ’n vrou, wat nie sonde is nie. Inteendeel, dit kan en sal God verheerlik mits dit bly binne sy grense.
 
God se grense as dit kom by seks en seksualiteit
 
God se grense word baie eenvoudig opgesom in Gen 2:
 24Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.
 
Hier is God se grense. Seks (fisiese en emosionele een word) is bedoel vir ’n man en ’n vrou (nie vir mense van dieselfde geslag met mekaar nie), binne die veilige ruimte van wedersydse toewyding (huwelik) waarin hulle alles wat tussen hulle kan kom verlaat en mekaar aankleef.   Die wonderlike gevolg en beloning vir iemand wat hou by God se plan en sy grense sien ons in Gen 2:25 
25Hulle twee, die mens en sy vrou, was kaal, maar hulle was nie skaam nie.
 
Dis die gevolg!   Ware intimiteit. Dis wat in werklikheid agter al ons seksuele begeertes sit en dit is ook die Here se hele doel met seks: Volkome blootgestel, kwesbaar, oop voor mekaar, kaal sonder om skaam te wees. Dis baie meer as net paring, net ’n fisiese lekker kry sensasie soos diere! Dit is ’n fisiese belewenis ja, maar ’n fisiese belewenis wat nie van die emosionele intimiteit en onselfsugtige selfopofferende liefdevolle toewyding aan mekaar los gemaak kan word nie. 
 
Dis God se plan, dis sy hart vir ons seksuele belewenis en Hy stel duidelike grense sodat ons dit so kan beleef. 
 
Waar loop dinge dan skeef?
 
Ons grootste vyande is die Duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur. Die Duiwel hou van enige van die volgende twee leuens wat God se grense uitdaag: 
1)      Seks is vuil, verkeerd, iets wat ons glad nie mag geniet of oor praat of na uitsien nie.    
2)      Seks is ’n bloot natuurlike begeerte en ek moet uiting gee aan my fisiese drange en dit bevredig soos en waar ek wil, met wie ek wil, soveel keer as wat ek wil. 
 
Die Duiwel gebruik die menslike tradisie wat ingesluip het in die kerkwêreld om die eerste leuen aan te blaas.   So gebeur dit dan dat gelowiges hulle seksualiteit totaal en al onderdruk. Hulle beleef seksuele drange, maar omdat dit verkeerd is en hulle glad nie die vrymoedigheid het om met hulle ouers of iemand by die kerk daaroor te praat nie, bly hulle vasgevang in skuldgevoellens en verkeerde persepsies. 
 
Die Duiwel gebruik die sondige wêreld om die tweede leuen aan te blaas.   Mense word vandag al hoe meer aangemoedig om gewoon uiting te gee aan hulle natuurlike drange en die grense raak al hoe minder en vaer. Seks is gewoon ’n fisiese drang wat jy kan uitleef soos jy wil. Al wat so ’n bietjie ’n perk daarop plaas is die gevaar van seksueel oordraagbare siektes en daarom moet jy dit net veilig doen en verkieslik nie te veel seksuele verhoudings hê nie. 
 
Beide hierdie twee leuens is ewe gevaarlik en dit veroorsaak baie seer.  Baie gelowiges leef met beide hier leuens saam. Hulle het as gevolg daarvan iets van ’n gesplete persoonlikheid as dit kom by seksualiteit. Hulle veroordeel alle seksuele begeertes met hulle kop en praat glad nie daaroor nie terwyl hulle in die geheim verslaaf is aan pornografie en masturbasie of prostitute besoek.
 
Nog ’n voorbeeld waar die leuens groot probleme veroorsaak, is in ’n huwelik waar ’n vrou die eerste leuen glo en ’n man die tweede. Hy wil allerhande eksperimente in die slaapkamer doen, al sy fantasieë uitleef omdat seks gewoon vir hom ’n natuurlike begeerte is waaroor hy geen beheer het nie en waaraan hy moet uiting gee ter wille van die fisiese ervaring.   Sy wil nie regtig iets van seks af weet, want sy het alle moontlike gesonde seksuele begeertes onderdruk en haarself oor jare geleer dat sy daarsonder kan klaar kom. Dis ’n resep vir baie probleme en hartseer. 
 
Hoe dit ook al sy, ek moet weet ek beweeg op gevaarlike terrein wanneer ek nie meer my seksualiteit erken, geniet en beoefen tot God se eer en daarom binne sy grense nie.   Dit gebeur veral waar ek myself in die middelpunt plaas en ten alle koste soek na bevrediging vir my begeertes of my seksuele begeertes totaal en al onderdruk omdat ek die leuen glo dat dit vuil en sondig is.  
 
Die Duiwel het met seks en seksualiteit kom doen wat hy met alle mooi dinge van die Here doen. Hy kom vat mooi dinge wat gemaak is om God mee te verheerlik en maak van dit ’n instrument vir selfverheerliking. 
 
Terug by Jesus
 
Hoe kry ek genesing van die gevolge van hierdie leuens en bevryding om God se waarheid te glo en deel te maak van my lewe? Jesus is die antwoord.  
 
Hy’s aan die eenkant ’n wonderlike voorbeeld. Jesus het voluit gelewe om God te verheerlik en sy wil te doen. As jy so lewe kan geen enkele begeerte jou geheel en al oorheers nie. Het Jesus seksuele begeertes gehad het ons net-nou gevra? Sonder twyfel. Is Hy op die gebied versoek? Ja.   Maar hy het binne God se grense gebly, sy begeertes met gebed en smeking en met danksegging aan God bekend gemaak en dan gewoon voort gegaan om binne God se wil te lewe, wat gewoon sê dat seks tuishoort binne die huwelik. Jesus sterf dus as ’n maagd omdat daar ’n groter begeerte is wat Hom dryf en dit is om sy Vader se wil te doen. Intimiteit met God die Vader is vir Jesus belangriker as intimiteit met ’n vrou. Hy wou God met alles in Hom verheerlik en die roeping wat God op sy lewe geplaas het, was vir Hom belangriker as enige iets anders.   Dit hou Hom gefokus en dit keer ook dat Hy val vir die Duiwel se leuens en versoekings wat van seks iets wil maak waarsonder ’n mens nie kan nie en wat jy ten alle koste moet hê (vlg. Mat 4:1-11). 
 
Omdat Hy uiteindelik doen waarvoor God Hom hierheen gestuur het, omdat Hy getrou bly aan sy roeping, is Hy vir my en jou meer as ’n voorbeeld. 
 
Hy is die Verlosser. Hy maak nie net my oë oop vir die moontlikheid van ’n lewe waarin God en sy wil weer in die middelpunt staan nie. Hy kom maak dit ook vir my selfsugtige hart moontlik om nie gehoor te gee aan die Duiwel se leuens nie, om deur dit te sien, om te verander!   Hy kom maak dit vir my moontlik om weer oor seks en seksualiteit te dink soos God dink en dit ook so uit te leef.   Hoe?   Hy kom ruil met my plekke. Hy vat my onvolmaakte lewe, my gebroke seksuele geskiedenis, my verkeerde keuses, saam kruis toe en daar sterf Hy sodat God my kan vergewe vir elke keer wat ek die Duiwel se leuen geglo het. Meer as dit, Hy gee vir my sy volmaakte lewe en God sien my asof ek dit alles self gedoen het!   D.w.s. asof ek ’n maagd is voor Hom, seksueel rein.  
 
Dit is wie ek is voor God en as ek dit glo, begin die proses van verandering. Die Heilige Gees lei my na sy Woord toe wat my leer hoe om reg te dink oor seks en my seksualiteit. Hoe ek kan nee sê vir seks voor die huwelik maar terselfdertyd kan uitsien om kaal saam met iemand te wees wat ook die Here ken en wat hom of haar self aan my toewy sodat ons fisies kan een word binne  die veilige ruimte van die huwelik. In en deur Jesus kan ek daarna uitsien om God met my seksualiteit en gesonde seksuele begeertes te verheerlik, omdat Hy my so gemaak het en vir dit vir my gegee het as ’n wonderlike gawe om tot eer van sy naam te gebruik en te geniet. 
 
Ten Slotte:
 
Weereens dankie vir die vraag. Ek het dit gebruik om so bietjie meer te antwoord as wat jy dalk gevra het, maar ek is daarvan oortuig dat dit in ons tyd baie nodig is. God wil dat ons ons seksualiteit uitleef en seks geniet soos Hy dit beplan het tot eer van sy naam.       
 
Thomas Dreyer