Vraag: Ek is al vir baie jare ’n enkel man. Ek was getroud. Ek het voor die huwelik al seks gehad, tydens my huwelik en ook baie jare daarna. Na die huwelik het ek twee jaar lank verhoudings gehad, waarin daar seks was. Nadat ons opgebreek het en wanneer ek alleen was het en lustig geword het, het ek na pornografie gekyk of gelees en gemasturbeer.
Nou het ek opnuut my hart weer aan die Here gegee. Ek het geen vorm van seks nie.
Nou vind ek dat ek dan "wet dreams" het. Daardie drome is dan baie wilder as die pornografie waarna ek gekyk/gelees het.
My vraag is nou is dit erger om na porn te kyk en te mansturbeer waaroor ek beheer het (net wanneer dit onuithoubaar word) of om hierdie erge drome te hê waar ek dan van my saad ontslae te raak
? 
 
Kort antwoord:
 
Dit is baie duidelik dat die Here besig is om met jou te werk en jou nie los nie en dat jy graag vir die Heilige Gees wil luister en doen wat God wil.   Vandaar jou vraag oor wat in die Here se oë die verkeerdste is van die twee dinge!
 
Om egter bloot vir jou te antwoord oor watter een van die twee situasie meer verkeerd is, gaan jou niks help met dit waarna jou hart in werklikheid opsoek is nie.   Die Duiwel kry ons om die leuen te glo dat ons nie sonder seks kan nie.   Hy kry dit reg om seks aan te bied as ’n plaasvervanger vir ons eintlike diepste behoefte:   Intimiteit met God en met mekaar en ons val daarvoor omdat die wêreld om ons hierdie leuen so aangryp en ondersteun.
 
Dis eers wanneer hierdie diep behoefte aan intimiteit bevredig word in ’n herstelde verhouding met my Vader in die hemel en my medegelowiges, dat ek vry kan kom van die leuen.   ’n Herstelde intieme verhouding met God en my medemens word moontlik gemaak, gedra en gevoed deur Jesus se kruisdood en opstanding wat die Heilige Gees deur sy Woord deel maak van my ganse lewe.  
 
Die Gees begelei my in voortgaande proses waarin ek my afgode vernietig deur belydenis en God toelaat om my vol te maak met sy liefde deur die krag van sy Gees. Nie op my eie nie, maar binne gemeenskap met ander dissipels van Jesus wat ek vertrou en wat my help om voortdurend ’n verhouding met Hom te kies.   
 
Lang antwoord:
 
Ek is so dankbaar dat jy die guts het om hierdie vraag te vra. Baie mense leef net met die teenstrydigheid saam en verklaar dit as “dis maar bloot menslik” of nog erger, “manlik”.   So, dankie! Dis ook duidelik dat die Heilige Gees in jou werk. Vandaar die stryd in jou hart en gemoed! Om egter bloot te kies tussen die twee opsies gaan jou nie help nie. Ek gaan probeer om vir jou te verduidelik waarom ek so sê.
 
Ek wil wegspring by ons verstaan van seks en seksualiteit volgens God se openbaring in sy Woord.   Gaan lees ook gerus die vraag oor Jesus en sy seksualiteit wat dalk meer volledig is. Ek gaan dit hier probeer opsom.
 
Hoe dink God oor seks en seksualiteit?
 
Baie mense maak die fout om oor seks en enige seksuele begeertes te dink as vuil en sondig. Dit is egter ’n leuen. God skape ons immers as man en vrou en nie as “dit” nie. Ons is in ons ontwerp, seksuele wesens.  
 
Miskien is dit die beginpunt van die skewe beeld wat die wêreld het oor seks. My seksualiteit begin en eindig nie by die fisiese daad van gemeenskap met iemand anders nie. Dit begin by wie ek is: Man van God of vrou van God, geskape om afsonderlik maar ook saam met mekaar en veral in ons eenheid in die huwelik (emosioneel, geestelik EN fisies) sy beeld volkome uit te straal en uit te leef.   
 
Ek het dus nie “seks” nodig om ’n man te wees nie! Ek is God se man, en as God se man verheerlik ek hom binne my verhouding met iemand van die teenoorgestelde geslag. Ek verheerlik Hom ook deur gemeenskap (seks) te hê met iemand van die teenoorgestelde geslag teenoor wie ek trou beloof het!
 
Luister na hierdie teksgedeelte uit Spreuke 5 in die New International Version (NIV)
 
18     May your fountain be blessed,
and may you rejoice in the wife of your youth.
19     A loving doe, a graceful deer—
may her breasts satisfy you always,
may you ever be captivated by her love.
20     Why be captivated, my son, by an adulteress?
Why embrace the bosom of another man’s wife? 
 
Dis duidelik dat die Here hier gesonde seksuele begeerte en bevrediging tussen ’n man en vrou binne die grense van die huwelik goedkeur en aanmoedig. Hy het dit geskape. Die boek Hooglied is vol bevestiging hiervoor. Lees gerus hoofstuk 7:6-12.
 
Seks is dus baie duidelik nie in God se oë iets vuil waarvan ek my moet weerhou behalwe vir voortplanting nie. Dis iets moois, ’n gawe wat hy aan ons gee om te geniet en waarmee ons Hom moet verheerlik. Daar is dus gesonde, dood natuurlike, Godgegewe seksuele begeertes tussen ’n man en ’n vrou, wat nie sonde is nie. Inteendeel dit kan en sal God verheerlik mits dit bly binne sy grense.
 
God se grense as dit kom by seks en seksualiteit
 
God se grense word baie eenvoudig opgesom in Genesis 2: 
 
24) Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.
 
Hier is God se grense: Seks (fisiese en emosionele een word) is bedoel vir ’n man en ’n vrou (nie vir mense van dieselfde geslag met mekaar nie), binne die veilige ruimte van wedersydse toewyding (huwelik) waarin hulle alles wat tussen hulle kan kom verlaat en mekaar aankleef.  
 
God se doel daarmee en ons diepste begeerte:
 
Die wonderlike gevolg en beloning vir iemand wat hou by God se plan en sy grense sien ons in
Genesis 2:25.
 
25) Hulle twee, die mens en sy vrou, was kaal, maar hulle was nie skaam nie.
 
Dis die gevolg en God se groter plan!   Ware intimiteit.
 
Dit is wat in werklikheid agter al ons seksuele begeertes sit en dit is ook die Here se hele doel met seks: Volkome blootgestel, kwesbaar, oop voor mekaar, kaal sonder om skaam te wees. Dis baie meer as net paring, net ’n fisiese lekkerkry sensasie soos diere!
 
Dit is ’n fisiese belewenis ja, maar ’n fisiese belewenis wat nie van die emosionele intimiteit en onselfsugtige selfopofferende liefdevolle toewyding aan mekaar los gemaak kan word nie.    Inteendeel. As ons kyk na die volgorde in Genesis 2:24 van verlaat, aankleef, “een vlees” word, dan is dit maar die uitvloeisel, die hoogtepunt van ’n hele proses.   Die doel is intimiteit, kaal wees, fisies ja, maar veral emosioneel en geestelik sonder om verwerp te word en dan die viering van daardie intimiteit wanneer jy ook seksueel een word.  
 
Dis God se plan, dis sy hart vir ons seksuele belewenis en hy stel duidelike grense sodat ons dit so kan beleef.
 
Waar loop dinge dan skeef?
 
Dit begin by die sondeval.   Die belangrikste intieme verhouding, die verhouding met God, breek as Adam en Eva verkeerde keuses maak. Onmiddellik kom daar spanning tussen man en vrou. Hulle is kaal en bewus van hulle sonde en tekortkominge en daarom is hulle skaam vir hulleself en vir mekaar.   Weg is die intimiteit waarsonder ons nie kan lewe nie.  
 
Die Duiwel buit natuurlik hierdie situasie uit en onder aanhitsing van die wêreld en ons eie sondige natuur, val ons vir een van sy twee leuens:
 
1)      Seks is vuil, verkeerd, iets wat ons glad nie mag geniet of oor praat of na uitsien nie.    
2)      Seks is ’n bloot natuurlike begeerte en ek moet uiting gee aan my fisiese drange en dit bevredig soos en waar ek wil, met wie ek wil, soveel keer as wat ek wil.
 
Die Duiwel gebruik die menslike tradisie wat ingesluip het in die kerkwêreld om die eerste leuen aan te blaas.   So gebeur dit dan dat gelowiges hulle seksualiteit totaal en al onderdruk. Hulle beleef seksuele drange, maar omdat dit verkeerd is en hulle glad nie die vrymoedigheid het om met hulle ouers of iemand by die kerk daaroor te praat nie, bly hulle vasgevang in skuldgevoellens en verkeerde persepsies.
 
Die Duiwel gebruik die sondige wêreld om die tweede leuen aan te blaas.   Mense word vandag al hoe meer aangemoedig om gewoon uiting te gee aan hulle natuurlike drange en die grense raak al hoe minder en vaer. Seks is gewoon ’n fisiese drang wat jy kan uitleef soos jy wil. Al wat so ’n bietjie ’n perk daarop plaas is die gevaar van seksueel oordraagbare siektes en daarom moet jy dit net veilig doen en verkieslik nie te veel seksuele verhoudings hê nie.
 
Beide hierdie twee leuens is ewe gevaarlik en dit veroorsaak baie seer. Baie gelowiges leef met beide hier leuens saam. Hulle het as gevolg daarvan iets van ’n gesplete persoonlikheid as dit kom by seksualiteit. Hulle veroordeel alle seksuele begeertes met hulle kop en praat glad nie daaroor nie terwyl hulle in die geheim verslaaf is aan pornografie, masturbasie of seks met verskeie mense en glo dat hulle nie daarsonder kan lewe nie.
 
Dit word ’n plaasvervanger vir die eintlike ding waarna hulle smag: Intimiteit. ’n Plek waar ek kan kaal wees sonder om skaam te wees. Waar ek behoort en aanvaar word en liefgehê word net soos ek is.  
 
Terug by jou vraag
 
Kan jy jouself hierin raaksien?  
 
In hierdie situasie gryp ons gewoonlik na ’n wet vir uitkoms. As iemand net vir my kan sê wat is meer of minder verkeerd (in jou geval, pornografie en masturbasie teenoor die fantasie drome) dan voel ek ten minste bietjie minder skuldig as ek die beter tussen twee slegtes kies!
 
Selfs al sou ek vir jou kon antwoord sou dit nog nie jou eintlik probleem oplos nie.  
 
Ek glo met my hele hart (en ek praat as iemand wat vir ’n lank van my lewe in die doolhof van voorhuwelikse seks, pornografie, fantasieë, masturbasie en “wet dreams” vasgevang was) dat Jesus die antwoord is.
 
Hy het nie net gekom om te sterf so dat ek vergifnis kan ontvang vir die kere wat die seksuele betref buite God se grense gegaan het .  
 
Hy het ook opgestaan sodat ek in ’n nuwe verhouding met Hom kan staan en deur Hom met God-drie-enig, waarin my diepste behoefte aan ware intimiteit bevredig word. Hy het kom sterf om vir ons terug te gee waarna ons in werklikheid ten diepste smag: Ware intimiteit met God.
 
Dit kom doen nog ’n wonderlike ding as ek dit kies!   Dit maak intimiteit met my medemens ook moontlik op ’n nuwe vlak. Omdat Jesus kom en my skaamte en skuld dra, kan ek verhoudings met mede dissipels van Jesus aanknoop wat oop en eerlik is. Ek kan weer geestelik en emosioneel kaal by mense wees, sonder om bang en skaam te wees en voel hoe hulle my in my plek van gebrokenheid, van sonde, lief het.   Dit bevestig en versterk my geloof in Jesus se aanvaarding en liefde vir my. So lei dit my weer terug na daardie plek van intimiteit met God en met my medemens wat ons verloor het na die sondeval.
 
Net dit kan my en jou in staat stel om te stry teen ons skeefgetrekte idee dat seks dit waarna ons eintlik opsoek is, kan bevredig. As ek die geveg op daardie punt begin veg, sal my drang om buite God se grense te leef al hoe minder word.   Hy kan my en jou weer by die punt kry waar ons ons seksualiteit uit te leef soos Hy dit beplan het van die begin af.
 
Tim Keller, ’n bekende Amerikaanse teoloog het op ’n keer iets gesê wat so treffend is. Hy’t gesê: Die wêreld van vandag wil ons laat glo dat spiritualiteit, onderdrukte seksualiteit is.   Die Bybel sê totaal en al die teenoorgestelde.   Onbeheerbare seksuele drange is niks anders as onderdrukte spiritualiteit nie.
 
As ek regtig intimiteit met God beleef (D.w.s as ek by Hom kaal kan wees, sonder om skaam te wees); as Hy op ’n diep emosionele vlak vir my kom verseker dat ek die moeite werd is, dat Hy vir my lief is, dat Hy met my tevrede is, dat Hy by my wil wees, dat ek ’n doel het in hierdie lewe; as ek op grond hiervan weer ware emosionele en geestelike intimiteit met my medemens kan beleef waar ek binne in my swakheid en gebrokenheid liefde beleef, sal ek nie op ander plekke, soos onder andere in seks, daarna gaan soek nie.
 
Dit beteken nie ek sal geen seksuele begeertes hê nie. Ek is mens, gemaak om dit te hê en te voel. Maar omdat ek vol word by God en intimiteit beleef by ander mense, sal ek nie meer hierdie normale seksuele begeertes skeef trek en verhef, so asof ek in seks bevrediging vir my behoefte aan intimiteit kan kry, wat ek eintlik net by God kan kry nie.   D.w.s. ek sal in staat kan wees om binne sy grense vir seks te bly want ek soek nie daarin wat ek nie daarin kan kry nie.
 
Anders gestel, Jesus maak vir my ’n deur oop om God weer as die enigste God te erken en by Hom te kry wat net Hy kan gee, eerder as om by afgode valse bevrediging te gaan soek.
 
Dit is al wat my uit die doolhof en vangnette van sondige uitlewing van my seksuele begeertes kon ruk. Dis al wat my persoonlik nou nog help om staande te bly.
 
Jy sal hopelik weet dat die huwelik nie die antwoord is vir skeefgetrekte denke oor seks nie.   As die Here nie jou kom vol maak nie, en as jy nie geestelike en emosionele intimiteit met jou lewensmaat het nie, maak julle mekaar dood met verwagtings in die slaapkamer. Mense begin jy rondkyk en rondloop. Ander hou aan met pornografie en masturbasie, al is hulle getroud en al het julle ’n goeie seks omdat hulle gewoon bly soek na daardie intimiteit wat die fisiese daad van seks nie kan gee nie. Die huwelik help dus nie outomaties daarvoor nie.  
 
Net die Here kan deur sy genade my kom vul en vir my help om “real” te wees, oop en eerlik te wees sonder om skaam te wees en so ware liefde en intimiteit te ontdek. Hy kan en Hy wil. En as hy dit doen, word my intimiteit met my vrou, wat uitloop op fisiese seksuele intimiteit, iets besonders, iets moois, iets heerliks wat God verheerlik en my op ’n baie dieper manier bevredig as net die blote sensasie van ’n orgasme.
 
Dis hoe ek dit beleef en ek wil nooit weer terug gaan na die leegheid van pornografie of masturbasie nie.
 
Wat van “wet dreams”?
 
Drome is gewoonlik die gevolg van beelde waarmee jou brein gevul is deur dit wat jy gesien of gedink het deur jou lewe.  
 
As jy dus probeer om deur middel van selfbeheersing en ’n wet bloot te stop met pornografie en masturbasie, sonder om die dieper emosionele behoefte aan intimiteit wat daar agter lê te aan te spreek, is dit verstaanbaar dat jou onderbewussyn gaan voortgaan om dit op ’n manier te bevredig.   Die behoefte is daar en dit moet aangespreek word. Jou liggaam ken die patroon, die plek waarheen jy normaalweg gaan en nou het jy dit bloot gestop so hy maak planne om dit te kry.
 
Ek het gevind dat die drome, net soos my ernstige begeerte om te masturbeer, dikwels sy kop uitsteek wanneer ek baie spanning beleef het in my werksituasie of in ’n ander situasie, of as ek baie alleen gevoel het, of misluk het in iets of verveeld of moeg was.  
 
Die oomblik toe ek begin het om hierdie emosies en belewenisse te identifiseer en om eerlik in gebed daarmee na die Here toe te draai en na medegelowiges toe het ek iets wonderliks begin beleef. Ek het beleef hoe Hy dit in my kom aanspreek en my vrese besweer; my gevoel van alleenheid kom vul met sy teenwoordigheid; my mislukking vergewe of vir my sy perspektief daarop gee; my verveeldheid kom wegneem het met opgewondenheid oor Hom. Wat wonderlik is as dit gebeur, is dat die begeerte om na daardie verkeerde plek toe te gaan minder en minder raak.   Drome het begin verdwyn. Nie die saadstorting nie, want dis gewoon ’n natuurlike manier om van die oortollige saad ontslae te raak. Maar die erotiese drome het wel verdwyn. Ek kon ook makliker en makliker nee sê vir die beelde wat in my kop opkom omdat ek besef het dis leeg en dis vals in vergelyking met die vreugde en intimiteit met Hom.    
 
Ek het dus ’n ander beeld gekry wat die ou valse beeld vervang het:   Die beeld van ’n God wat vir my lief is en my nooit alleen los nie. Wat my sonde vergewe. Wat op my trots is en naby my wil wees en oor my opgewonde is en ek het begin om meer en meer oor Hom opgewonde te raak.
 
Ek is nog steeds op hierdie pad om meer en meer hiervan te leer. Want glo my, daar is baie ander afgode wat ’n mens ontdek in jou lewe na gelang van tyd, maar dis wonderlik om stukkie vir stukkie daarvan vrygemaak te word.
 
Ek hoop dit help!
 
Ek moet net vir oulaas die volgende beklemtoon: Ons kan hierdie pad nie alleen stap nie. Ons het mekaar en gesonde, begrensde intieme verhoudings nodig met geloof vriende en vriendinne. Die Here het vir ons deel gemaak van sy liggaam. Ons belewenis van Hom bly beperk as ons dit buite sy liggaam om probeer doen.
 
Ek is om die rede voortdurend betrokke by ’n program vir mense wat sukkel met verhoudings en met seksuele gebrokenheid genaamd, Living Waters.   As jy sou belang stel kontak my gerus hieroor. Daar is jaarliks ’n kursus wat Gereformeerde Kerke van Randburg en Linden saam aanbied. Ek wil jou aanmoedig om dit sterk te oorweeg om die kursus wat volgende jaar Mei maand weer begin, te doen.
 
Skryf intussentyd gerus weer terug en vra nog vrae as iets onduideliks is. Ek weet dis ’n mond vol!!!
 
Thomas Dreyer