Vraag: Ons lees in 2 Petrus 3:9 "Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer." Ek lees toe 'n kommentaar wat reken dat God die mag het om sy vyande te vernietig (waarmee ek saamstem), maar dat Hy dit nie doen nie op grond van sy liefde en geduld. Die kommentaar sê verder dat sy almag dus deur homself "beperk" word (ek sou liewers sê Hy kies om iets nie te doen nie), omdat sy liefde om mense tot bekering te laat kom, Hom daartoe dryf. Kan mens dus hieruit aflei dat die Satan nie vernietig word nie, want as God dit sou doen sal baie mense verlore gaan wat eintlik gered moes wees?

Antwoord: Dankie vir die vraag. Ek dink die preke van die afgelope Sondagoggend (Hier’s wat ek wil maar laat U wil geskied)  en verlede Sondagaand (Gryp vas aan sy GENADE in genade-tyd) sluit baie mooi aan by jou vraag.  Ek kan eintlik net ja antwoord op jou vraag.  Dis beslis die Here se genade en liefde wat maak dat Hy sy regverdige oordeel uitstel, sodat mense van JESUS kan hoor en met geloofshande kan vasgryp aan sy offer aan die kruis.   Openbaring beloof dat die Satan sy straf sal ontvang.  Dit lyk nie asof hy ook aan die einde vernietig sal word nie maar Hy sal vir ewig die gevolge dra van sy keuse om teen God in opstand te kom.   Saam met die Satan sal almal wat nie geglo het nie en dus op grond van hulle dade veroordeel sal word (Openbaring 20:10 en 21:8) ook die gevolge dra van hulle keuses.  

Oor die beperking van God se krag en mag net die volgende.  Ek dink ons kan beslis sê dat Hy dit doen.  Daar is baie voorbeelde:  Hy laat ’n gewone mens (Jakob) met Hom stoei (Gen 32:24-30)!  Wie kan met God stoei en lewe?   Niemand nie.  Dis verseker ’n inperk van sy mag en krag.   Ons sien dit egter die duidelikste in Jesus se lewe en veral met die kruis gebeure.  

Luister hierna:

 3) Judas het toe die afdeling soldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde en die Fariseërs en hulle het daar aangekom met lanterns en fakkels en wapens. 4Omdat Jesus geweet het van alles wat oor Hom gaan kom, het Hy vorentoe gekom en vir hulle gevra: “Vir wie soek julle?”
5“Jesus van Nasaret,” antwoord hulle Hom.
“Dit is Ek!” sê Hy toe vir hulle.
Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. 6Toe Jesus dan vir hulle sê: “Dit is Ek!” het hulle teruggedeins en op die grond neergeval (Johannes 18).

Ek bedoel, Jesus praat net en die ouens val agteroor.  Sy woorde is, letterlik:  EK IS!   Dit kom uit Eksodus as God vir Moses sy Naam sê (Eksodus 3:14).  Met ander woorde, Jesus sê: Ek is God!  As Hy dit sê dan is net sy woorde genoeg om die ouens te laat terugdeins en op die grond val.  Maar Hy laat hulle toe om Hom te vang en te kruisig.   Hy word dus swak (die lam) om my en jou te red en dit weer vir my en jou moontlik te maak om in ’n verhouding met Hom te wees. 

Hy sal egter weer terugkom in al sy mag en heerlikheid (as die Leeu) om die lewendes en die dooies, sowel as die duiwel en sy magte finaal te oordeel!   Dit moet dit vir ons ’n saak van groot erns maak om hierdie genade-tyd wat Hy vir ons gee uit te koop, vir niks anders nie as om ’n lewe te leef wat Hom verheerlik en om met woord en daad te getuig van hierdie GENADE in Jesus! 
 

Thomas Dreyer