Vraag: Hoe werk vergifnis? Ek weet dit klink na 'n vreemde vraag, omdat dit eintlik 'n sentrale deel is van Christen wees. Maar vir die eerste keer in my lewe word ek gekonfronteer met hoe ware vergifnis werk. Hoe vergewe mens iemand? Letterlik hoe doen jy dit? Se jy dit vir God? Se jy dit vir die persoon? Is dit 'n deurlopende proses, of iets wat jy doen en dis verby? Beteken dit jy laat hulle steeds in jou lewe toe? Al het hulle jou twee keer teleurgestel en in die steek gelaat? Of kan jy hulle vergewe en besluit om uit jou lewe te sluit? Hoe verwerk mens jou woede? Ek neem aan dat woede beteken jy het nog nie vergewe nie.


Antwoord: Eintlik deel jy jou hart met baie ander mense – die hele kuberruimte vol! Om so ‘n vraag te vra, is nie ‘n vreemde vraag nie, want ons as Christene is net mense wat ook worstel met sondes en die gevolge daarvan. Genadiglik gee die Here Self die oplossings en ons kan dit uit die Bybel soos kos ontvang en die Heilige Gees vul/lei ons om dit te verstaan en te lewe.

Om die vraag te beantwoord is regtig ‘n wonderlike ervaring. Ek leer saam met jou en baie ander mense.

Daar is nie ‘n spesifieke resep vir die pad van vergewe nie, tog is daar spesifieke dinge wat ons uit die Bybel hieroor leer. Dis my gebed dat die Heilige Gees ons hierin sal lei en dat jy hier diep binne jou vrede sal kry. Kom ons antwoord hierdie groot saak in twee dele.

In deel 1 kyk ons na 4 belangrike dinge:
1) Sonde teen God, myself en teen die medemens.
2) Vergewe my, O Here.
3) Help my om myself te vergewe.
4) Help my om ander te vergewe.

1.1  Sonde teen God, myself en medemens
Wat is sonde? Sonde kom van net kort na die skepping van die hele wêreld toe alles volmaak geskape is. God het dit egter toegelaat dat die Satan, wat ook ‘n engel was, teen Hom in opstand gekom het. God het dit ook so toegelaat, dat Eva en Adam wel onder die versoeking van Satan val omdat hulle dink hulle kan soos God word. Dít is sonde en daarom sondig alle mense wat op aarde gebore word! Sonde is ‘n begeerte om teen God in opstand te kom en om soos Hy te wil wees, maar om verkeerde redes. Noem bv. net 1 sonde waaraan jy op die oomblik skuldig is...

In Luk 17:3 word die stryd met sonde genoem: “Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, berispe hom; en as hy berou kry, vergewe hom”.(AFR1983)

Sonde is dus ‘n bedoeling en daad om verkeerd teenoor God op te tree. Alle sondes, of dit ‘n sonde teen jouself, teen ander mense of teen die skepping is, is sonde teen God. Jy kyk dus eerste in die spieël.

1.2 “Vergewe my, O Here”
Ons is almal skuldig, ja nie een van ons kan sê dat ons nie skuldig is nie. Self die kleinste baba is skuldig en word in sonde ontvang en gebore. Ps. 5:7 “7 Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het.”

Voordat ons na iemand anders se sondes kyk, hoe lyk jy in die spieël? Wat is jou / my en ons sondes?

Hoe kan ons van die verkeerde dade teen God loskom? God die Vader help ons gelukkig hiermee. Hy stuur sy eie Seun om in ons plek die straf en skuld op die sonde te betaal! So is ek en jy vergewe! Waar ons deur die Heilige Gees gelei word om berou te hê, dit regkry om van die sonde te bekeer, dan is ons vergewe!

Wat beteken vergewe?
Die woord vir “vergewe” is baie ryk en wonderlik. Daar is ook ander woorde vir vergewe met nog betekenisse. Die woord (aphiemi) hier in Luk. 17:3 beteken: “verdaag en wegstuur”, “laat weggaan”, “vertrek”, “agterlaat”, “laat met rus”, “skei”, “vergewe”, “verskoon”, “kanselleer van skuld”, “stop” en “sterf”.
God vergewe jou en my deur Jesus Christus se kruisdood en opstanding. Hy laat die Heilige Gees in jou werk om te glo dat Jesus werklik jou sonde wegneem. Jou sonde is weggestuur. Jy is van jou sonde geskei. Jou skuld is gekanselleer. Jy is bevry!

1.3 Help my om myself  te vergewe.
Die probleem is baie keer dat jy glo dat die Here jou vergewe het, maar tog bly jy daaroor skuldig voel. Dit is nogal ‘n proses om gewoond te raak daaraan dat dit voor God nie meer skuld dra nie, maar vergewe is.
Geliefde, dieselfde woord wat hierbo in Luk. 17:3 vir “vergewe” gebruik is, word in ‘n ander vorm in Hand. 2:38 gebruik. Die woord (aphesis) beteken die volgende: “om die skuld oor die verkeerde daad te verwyder”. Die daad van die sonde kan nie net verdwyn nie, maar die skuld word weggeneem sodat jou gewete jou glad nie meer hoef te pla nie. Dit is deel van die proses om vrygelaat te word van die sonde teen God en teen die mens. Ja, vergewe jouself ook, anders gaan jy dalk nog lank sukkel om weer regtig in ‘n mooi verhouding met God, met jou vrou, man of kind of met iemand anders te lewe.

1.4 Vader, Help my om ander te vergewe.
Die volgende stap is om ander wat teen jou verkeerd gehandel het te vergewe. Dit is net so belangrik want jy verwag tog dat God jou vergewe en nou sukkel jy om iemand anders te vergewe. Hoor wat sê die Vader vir ons in Ef. 4:32. “Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het.”

Soms is dit geweldig moeilik om dit te doen, want die sondedaad is so erg en die gevolge van die dade is swaar en seer. Maar tog, as jy dit nie regkry om die persoon te vergewe nie, sal dit in jou hart ‘n las bly. Met Luk. 17:3 word jy ernstig aangespoor om ander te vergewe: “As jou broer verkeerd optree, berispe hom; en as hy berou kry, vergewe hom”. In díe vers sien ons dat ons wel met die persoon moet praat oor wat hy of sy verkeerd gedoen het. Dit kan nie maar net daar gelaat word of onder die mat gevee word nie. Bid die Here om jou hierin te lei.

Maar dan kom die volgende, as hy/sy berou kry, moet jy hom vergewe. Jy moet vir God vra dat Hy deur Sy Heilige Gees in jou werk sodat jy dit werklik as iets van die verlede kan beskou en dat jy nou daarvan losgemaak is. Sê dit ook vir die een wat teen jou gesondig het, wat ware berou het, sodat hy of sy ook vry kan wees en sy gewete hom nie meer hoef te pla nie.

Samevattend tot sover.
Kom ons bid vandag dat God die Vader ons deur Sy Seun Jesus Christus vergewe. Kom ons bid dat God die Heilige Gees ons oortuig dat ons werklik vergewe is. Kom ons vergewe onsself vir daardie sondes waaroor ons so skuldig bly voel. Kom ons vergewe mekaar. Beleef die vreugde van bevryding en versoening. Bel, epos, sms, facebook of kyk daardie persoon in sy oë en sê vir hom/haar: Ek is vergewe en daarom vergewe ek jou.
Mag die Here jou seën en ons seën, en wees ‘n seën.

In Deel 2: Krissisvergifnisse!
Ek wil en moet vergewe, maar hoe kry ek dit reg as die persoon nie berou het nie, daarmee aangaan, of dalk nie meer lewe nie?

Kom ons skets dinge wat gebeur, sodat u/jy dalk dit self kan inkleur met jou eie worstelinge.

2.1.a Hoe vergewe ek iemand wat nie berou het nie?
• ‘n Kind by die skool spot my. Ek het al met hom/haar gepraat, maar hy wil eenvoudig net nie ophou nie! Ek kan nie so aangaan nie. Wat nog erger is, hy is ook in my kerk! Ek wil hê dit moet verander. Ek het intussen dit ook reg gekry. Maar hoe kan ek haar vergewe?
• Ek en my man is geskei. Hy is verslaaf aan pornografie. Dit was verskriklik. Hy is nou ‘n Ateïs. Ons kinders moet elke tweede naweek na hom toe gaan. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Hy maak my bang. Ek wil hom vergewe, want my lewe moet aangaan, maar hoe?

2.1.b Hoe vergewe ek iemand wat wel ophou, maar nie berou het nie?
• My ma se vriend, het my as kind gemolesteer en seksueel misbruik. Ek het dit by die polisie aangegee en hy is nou in die tronk. My ma en die man het dus hiermee opgehou en ek is oortuig hulle sal dit ook nooit weer doen nie. Maar my probleem is dat hulle glad nie berou het nie. Ons praat net nie meer daaroor nie. Ek moet dit van my afkry, want my huwelik en my kinders ly nou hieronder. Hoe kry ek dit reg om hulle te vergewe?

2.1.c Hoe vergewe ek iemand wat al oorlede is?
• My pa is oorlede. Hy en my ma het groot probleme gehad. Sy pa was baie streng en lelik met hom en toe maak hy ook met my so. Sy pa, my oupa, het alles verloor en my pa moes vir ouma en sy suster sorg. Pa was baie bitter hieroor en het die Here verwyt. My pa het my ma baie stief behandel en misbruik. Sy was net ‘n vloerlap en ons is beskreeu. Pa is eendag net skielik aan ‘n hartaanval oorlede. Ek is nou amper soos my pa en ek wil nie so wees nie. Die Here help my om te verander. Pa is nou oorlede en ek wil hom vergewe. Hoe?

Hierdie is verhale van dinge met jou gebeur het en nou gebeur. Wat is nou in jou hart? Ek is 100% seker hier is iets wat jou nou amper wil laat huil. Kom ons bid nou dat die Heilige Gees ons kalmte gee, en dat ons nou uit die Bybel gelei word.  Ons Vader in die hemel...

Wat moet ek doen!?

 Baie belangrik, spandeer baie tyd met die Here deur gebed en Bybellees. Bid dat die Heilige Gees in jou werk en in die een wat jy moet vergewe.

 Op die stadium is die ander persoon soos ‘n vyand vir jou. 2 Tessalonisense 3:15 (AFR1983) sê egter: “15 Moet hom egter nie soos ’n vyand behandel nie, maar wys hom tereg soos ’n broer.” Geliefdes, die mense wat jou so seermaak, was en is tien teen een baie naby aan jou. Vra genade om hulle steeds soos ‘n broer of suster of soos ‘n pa of ma te hanteer. Dis moeilik, maar wel moontlik.

 Nou, Luk. 17:3 sê vir jou en my dat ons dinge nie maar net kan los nie. “As jou broer verkeerd optree, berispe hom; en as hy berou kry, vergewe hom”. Iets wat onopgelos is trek jou af in die water en die golwe spoel heeltyd oor jou. Jy moet iets doen, natuurlik op die regte tyd en op die regte plek. Daarom is Matteus 18:15 net so belangrik: 15 “As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen.”

 Om iemand te berispe, (epitimao) beteken dat jy baie ernstig met iemand in gesprek tree. Jy waarsku ook dat as daar nie verandering en bekering is nie, dan sal verdere stappe geneem moet word. Geliefde, jy moet genade kry om die sonde te bespreek. Ons weet dit is beter om nie met die eerste gesprek te dreig nie. As die eerste gesprek nie bekering bewerk nie, dan moet jy waarsku.

 Baie  keer gebeur die wonderlike ding, die persoon kom wel tot berou. Berou is nie net jammer wees en weer aangaan nie (metanoeo). Die persoon se hele lewe moet verander, spesifiek ten op sigte van die sonde wat gepleeg is. Dit kry so iemand net reg deur die werking van die Heilige Gees en deur Verlossing in Jesus Christus aan te gryp. Jy sal verstom wees wat kan gebeur.

 Maar, nou sit ons met die probleem, die mense wil dalk nie berou toon en bekeer nie. Daarvoor het die Here die regering en die geregshowe hof gegee sodat reg en geregtigheid moet geskied. Bid hieroor. Soms is dit egter te duur om die regsproses te volg, óf jy sien eenvoudig net nie daarvoor kans nie. Soms kan jy net niks meer doen nie. En dan, soms is die skuldige net eenvoudig weg, hy het verdwyn. Of, die persoon het dalk al reeds gesterf. Wat nou?

 Hoe vergewe mens nou? Onthou die wraak en straf kom jou nie toe nie, net aan God. Jou verhouding met God is daarom nou juis belangrik. Hier hoor ons Jesus weer sê in Matt. 11:30: “My juk is sag en my las is lig”. Jy moet eenvoudig vir God vra dat die Heilige Gees jou help met ‘n besluit. Die besluit is om te vergewe. Smeek God: Laat my besluit om te vergewe, dit is verby! Ek vra dat U my genees.

Ek wil jou nou neem na belangrike verse om jou mee te help. Dit gaan oor hoe Stefanus gesterf het.

Stefanus was een van die eerste sewe diakens wat gekies was, hy het sy lewe voluit aan die Here gewy. In Hand. 6:5 staan daar dat Stefanus gekies was, hy was ‘n man vol van geloof en van die Heilige Gees. Hand. 6:8 skryf dat Stefanus, vol van geloof en krag groot wonders en tekens onder die volk gedoen het. En dan kom die moeilikheid vir Stefanus, volgens Hand. 6:9, in die sinagoge het die mense met hom getwis. Hd. 6:10 sê dat hulle nie opgewasse was teen die wysheid wat hy van die Gees ontvang het nie.

Uit woede het hulle Stefanus gevange geneem en by die Joodse Raad vals beskuldig. Hy het sy verdediging gestel, dat Hy vir God werk, maar toé gryp hulle hom. Hulle sleep hom uit die stad uit en stenig hom. Maar, kyk net wat verkondig Handelinge 7:59 : “59 Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep: “Here Jesus, ontvang my gees!” 60 Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep: “Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie!” Met hierdie woorde het hy gesterwe.”
 
Sjoe, dink jy nie ook dit is ons oplossing nie? om iemand só te vergewe, juis daardie iemand wat nie wil ophou met sy sonde nie, of dalk wel ophou maar nie berou het nie, of dalk iemand wat nie meer gevind kan word.

Ek wil jou nou neem na belangrikste verse om jou mee te help. Dit gaan oor hoe Jesus gesterf het en hoe Hy uit die dood uit opgestaan het.

Nou kom ons by die Verlosser, Jesus Christus. Lukas 23:34 skryf: “34 Toe sê Jesus: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!” Hulle het sy klere verdeel deur te loot”. Jesus smeek om vergifnis vir die mense wat hom nou gaan ophang! Ons weet Jesus is gekruisig, ons weet Hy het doodgegaan, en ons weet Hy het op die derde uit die dood uit opgestaan! Hy het oorwin! 

Hier het ons die antwoord op ons worstelinge van vergewe! Jesus gee vir jou en my oorwinning, ook vir ander mense wat sonde teen jou doen. Bereik die punt: ek kan jou vergewe, daarom wil ek vergewe en daarom gaan ek vergewe!

Ons gebed is dat ons deur die Heilige Gees gevul word, en dat ons seerkry weggeneem word, dat God hulle vergewe en dat ons hulle daarom ook vergewe. Dít is vir iemand wat nog lewe. Vir iemand wat klaar oorlede is, sal dit nie help om te vra dat God hulle vergewe nie, hulle oordeel is klaar verby. Dán gaan dit oor jou en my wat nou nog lewe. Ons moet deur die Heilige Gees gevul word om nou te vergewe en dat ons nou hiervan verlos en losgemaak word. DÁN kom die verligting en vreugde en ‘n nuwe lewe.

En dan, dit sal baie goed wees as jy vir die mense vir wie jy nou vergewe het, om dit vir hulle te gaan sê. Sê vir hom of haar: “ek vergewe jou, vir my is dit verby, ek het vrede by God gekry. Onthou net, as ek jou vergewe, beteken dit nog nie dat God jou vergewe nie. Ek bid vir jou en mag jy ook soos ek die genade en redding ontvang.”

Joop van Schaik