Vraag: Hoe dink jy oor iemand wat jok en grootpraat?

Antwoord:
Ek dink met die grootste verveeldheid oor sulke mense!  Daar is niks so vervelig soos om na ‘n monoloog van iemand se grootpratery te luister nie.  Jok is natuurlik makliker om na te luister, selfs vermaaklik – afhangende waaroor iemand jok.   As iemand in sy grootpratery jok om hom/haarself beter te laat lyk, kan dit nogal irriterend wees, veral as jy met ‘n stok kan aanvoel dat dit nie waar is nie of oordrewe is.   As iemand jok om hom/haarself uit die moeilikheid te kry en jy vind dit uit, bring dit nogal ‘n skok in vertroue in so iemand mee.

Nee, in alle erns nou: ek dink met hartseer in my hart oor mense wat jok en grootpraat.  Behalwe dat dit ‘n verkragting van die 9 de gebod is (wat ons leer om die waarheid lief te hê), verklap dit ook iets van iemand se onsekerheid en minderwaardigheidsgevoel oor hom/haarself.  Dit is gewoonlik iemand wat ‘n baie lae selfbeeld het en op die manier probeer om beter oor hulleself te dink/voel.

Jy kan so iemand op twee maniere hanteer, óf jy kan hom/haar vermy en beskinder (dan kom 9de gebod weer in gedrang) en verfoei, óf jy kan so iemand help.  Die tweede opsie is natuurlik Christene se enigste opsie.

Hoe help ons so iemand?

  • Sekerlik, nie deur te begin en hom/haar te veroordeel omdat hy/sy die Here se gebooie oortree nie (hoewel die 9 de gebod ons hele optrede moet motiveer).
  • Begin deur met so iemand in ‘n verhouding te kom.  Gaan kuier alleen by hom/haar en luister na sy/haar lewensverhaal.  Daar is ‘n rede waarom iemand jok of grootpraat.  Probeer sy/haar “storie” hoor en verstaan.
  • Verkondig die Evangelie!  Dit is die waarheid dat elke mens na God se beeld geskape is, dat Hy in ‘n verhouding met ons tree, dat ons vir Hom kosbaar is – soveel so dat Jesus sy lewe gegee het, nie net om ons sonde (liegery en grootpratery) te betaal en ons vergewe kan word nie, maar ook om ons verhouding met God, ons beeld-wees van God te herstel.  Alleen deur Hom is ons en kan ons weet dat ons “goed genoeg” is vir God.   Ons hoef dus nie iets wat onwaar is te vertel om ons beter oor onsself te laat voel nie. 
  • Eintlik beteken dit dat ons iemand begelei om te besef dat “groot-praat” en “jok” sy/haar “verlosser” geword het en nie meer Jesus Christus nie.  Begelei iemand om te besef dat groot-praat en jok jou nooit beter laat voel oor jouself nie (inteendeel, jy kan nie vir jouself lieg nie, jy voel net slegter oor jouself).
  • Bid saam en laat die persoon sy/haar sonde (veral die valse verlossers) voor God bely.  Bid dat die Gees hom/haar sal oortuig van hierdie waarheid van ons die (nuwe)identiteit in Christus.

Sterkte!

Charl van Rooy