Vraag: Moet 'n gelowige hom/haarself en sy bates verassureer? En dan hoeveel assuransie moet 'n gelowige hê of nie hê nie? Daar word heeltyd gesê mens moet:
1. Lewensversekering hê - sodat jou afhanklikes versorg kan wees as jy te sterwe sou kom;
2. Inkomste 'protection', in geval jy medies ongeskik word;
3. Voorsiening vir aftrede;
4. Jou bates 'beskerm'.

Dit hou net nie op nie...en mens voel mens maak net die versekeraars ryk - so moet mens enigsins verseker vs. op die Here vertrou vs gelowiges word ook nie rampe gespaar nie?  Wanneer is genoeg genoeg? Wat is genoeg versekering vir 'n gelowige? Sê maar as persentasie van bruto inkomste? Of moet mens nie verseker nie - en net op God vertrou?

Antwoord: 'n Gelowige se roeping is om 'n rentmeester te wees oor die eiendom en besittings waarmee die Here hom seën. Die begrip "Rentmeester" het twee betekenisse: bestuurder en toesighouer. Matteus 25 se gelykenis van die muntstukke praat hiervan: 21) Toe sê sy eienaar vir hom: ‘Mooi so! Jy is ’n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’ Let op dat die eienaar ook praat van rente verdien teenoor die slaaf wat niks gedoen het met die geld wat aan hom toevertrou is nie.

Om 'n rentmeester te wees, beteken dat jy:
 • Getrou is met al jou hulpbronne
 • Getrou is ongeag hoeveel jy het
 • Getrou is in die klein dingetjies
 • Getrou is met ander se besittings

Daar is natuurlik regte en verkeerde redes waarom mens versekering uitneem en spaar.

Die verkeerde rede word in 1 Timoteus 6 aangedui: "Maar dié wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die strik van baie sinlose en skadelike begeertes
 waardeur mense in verderf en ondergang gestort word" 10) Geldgierigheid is ’n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal. 11) Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug.

Goeie doelwitte om te spaar en voorsiening te maak vir jou aftrede sluit in:

• Om vir jou gesin te voorsien,
 • Vir jou kinders se opleiding
 • Om finansieël onafhanklik te word sodat jy ander kan help.
 • Om jou eie besigheid te begin sonder skuld
 • Om vir jou aftrede voorsiening te maak wanneer jy nie meer kan werk nie

Die beginsel is dus dat alles wat jy besit aan die Here behoort en jy bestuur dit biddend eerlik en verantwoordelik met die regte motiewe en doelwitte. Ons is wel nie van hierdie wêreld nie maar ons is beslis in hierdie wêreld!

Peet van den Berg