Vraag: Ek hoop regtig dat julle my kan help.  Ek is ’n tiener en glo in God.  Ek het baie keer met God gesels en gepraat en deur die Heilige gees Hom geloof en geprys.  Mettertyd het dit verander en ek voel vêr van God af, deur my probleme. Ek is gay en ek weet vir 'n feit dat dit verkeerd is en ek vra hulp om my te help om nie te wees nie.  Die duiwel val my aan en ek kyk en masturbeer na gay pornografie.  Glo my en dis die laaste ding wat ek wil doen.  Ek wil sterk wees in die Heilige gees en God verheerlik deur lofprysing.  Maar hoe kan ek dit doen as ek die heeltyd net na gay porn kyk? Ek vra julle mooi, help my (asseblief)....die Here seën julle.

Antwoord:

Kort antwoord: Daar is hulp en hoop!  Jy’t nodig om 4 groot waarhede jou eie te maak onder leiding van die Heilige Gees.  Ek’s oortuig dat Hy alreeds in jou werk!  Anders sou jy nie hulp gevra het nie: 

Waarheid 1: Jy’t nodig om te glo dat Jesus in jou plek gesterf het vir al jou sonde en opstandigheid en vir jou sy volmaakte lewe gegee het. 

Waarheid 2: Jy’t nodig om te besef dat jy, wanneer jy in Jesus glo, ’n nuwe identiteit kry.  Jy’s nie “gay” nie, soos ek nie “straight” is nie.   Jy is seun van God wat stoei en stry teen sonde, teen ’n vals identiteit, in jou geval, teen homoseksuele begeertes en die “gay” label. 

Waarheid 3:  Jy’t nodig om hierdie stryd oor en oor na die Here toe te bring; die kere wat jy die stryd verloor het, te bely en op nuut te jou geloof in Jesus en jou gevolglike identiteit in Hom as geliefde seun van God vas te gryp. 

Waarheid 4:  Jy kan dit egter nie alleen doen nie.  Jy’t medegelowiges om jou nodig by wie jy oopmaak en wat saam met jou hierdie pad stap.   Kontak my asseblief per epos sodat ons ’n afspraak kan maak en saam soek na mense wat die pad saam met jou kan stap! 

Lang antwoord:

Goeiedag my vriend,

Daar’s min dinge wat so erg is as om in ’n verslawing vasgevang te wees.   Ek kom self uit so ’n plek.   Nie presies dieselfde as jy nie, maar dit het ook met seksuele verslawing te doen. Ek was vir baie lank verslaaf aan fantasie en masterbasie.  Dis ’n plek van verskriklike leegheid en skaamte en skuldgevoel.   Dit bring ’n doodsheid en ’n alleenheid wat jy nie maklik vir ander mense kan beskryf nie. 

Hier’s die 4 groot waarhede waardeur die Here my kom vrymaak het: 

Waarheid 1:   Glo in Jesus en in dit wat God deur Hom kom doen het.  Hy kom neem al my sonde, wat ek al gedoen het en nog gaan doen op Homself en word deur God daarvoor gestraf aan die kruis.   Hy gee vir my sy perfekte lewe, asof ek dit self geleef het. 

 2 Kor 5:  21)Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar  behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan  wees.

Waarheid 2:  Deur Jesus is ek weer ’n kind van God.  Ek kry ’n nuwe identiteit.  Ek is nie meer ’n slaaf nie, maar ’n kind met al die voorregte van ’n kind en niks kan dit ooit weer verander nie!  Ek gaan die ewige lewe erf en vir ewig saam met God wees!

 Joh 1: 12)Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg  gegee om kinders van God te word. 13) Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die  drang van ’n mens of die besluit van ’n man nie, maar hulle is uit God gebore.
 
 Galasiërs 4: 4) Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy  sy Seun gestuur. Hy is uit ’n vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan die wet  onderworpe 5) om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as  kinders van God aangeneem kon word. 6) En omdat ons sy kinders is, het God die Gees  van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit: “Abba!” Dit beteken: Vader!  7) Jy is dus nie meer ’n slaaf nie; jy is nou ’n kind van God. En omdat jy sy kind is, het  God jou ook sy erfgenaam gemaak.

Waarheid 3:  Ek beleef my vergifnis van sonde en my nuwe identiteit as kind van God, elke keer as ek my skuld, my sonde voor Hom bely en kies om die waarheid van wie ek is in Jesus my eie te maak en daarin te leef.

 1 Joh 1: 6) As ons beweer dat ons aan Hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg  ons en  handel ons nie volgens die waarheid nie. 7) Maar as ons in die lig lewe soos Hy  in die  lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed  van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. 8) As ons beweer dat ons nie sonde het nie,  bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. 9) Maar as ons ons sondes bely— Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle  ongeregtigheid. 10) As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot  leuenaar en is sy woord nie in ons nie.

 Lukas 15 :17)“Toe kom hy tot inkeer en sê: ‘My pa het wie weet hoeveel dagloners, en  hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. 18) Ek sal dadelik na  my pa toe teruggaan en vir hom sê: ‘Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig! 19) Ek is  nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se  dagloners. 20) En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. 
“Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy  hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. 21) Toe sê die seun vir hom: ‘Pa, ek  het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word  nie.’  22) Maar sy pa roep sy werksmense: ‘Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit  vir hom aan; sit vir hom ’n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan! 23) En bring  die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier! 24) Hierdie seun van my was  dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.’ Toe het hulle  begin feesvier.

Hierdie eerste drie waarhede het ’n groot impak in my lewe gehad en my stukkie vir stukkie vrygemaak uit die duiwel se vangstrik.  Hier’s waarmee die duiwel ons vang:  Hy belowe vir ons wonderlike resultate van liefde en vrede as ons die “valse vrugte” eet!   In jou en my geval, pornografie en mastrubasie.  Vir ’n tyd lank werk dit, ten minste vir daardie oomblik, want ek voel geliefd en die moeite werd en goed.  Wat gebeur egter onmiddellik daarna?  Hy kom kla hy my aan en sê:  Jy’s pervers.  Jy is gay.  Jy is ’n verslaafde.  Jy is swak.  Jy is nikswerd.  Jy is veragtelik.  Die gevolg?  Ek is vasgevang in ’n valse identiteit.  Ek voel nikswerd, ek voel nie geliefd nie, ek moet voorgee en ’n valse beeld voor hou want ek glo dat almal my sal verag as hulle weet.  Hierdie valse identiteit en gevolglike alleenheid, dryf my om weer en weer na valse plekke toe te gaan om die seer daarvan stil te maak.  So word ek ’n gevangene. 

Die Here se oplossing.  Jesus!  Hy kom staan in vir my skuld.  Hy betaal, sterf vir my sonde.   So my skuld is weg.  Hy kom gee vir my sy volmaakte lewe.   Dis hoe God na my kyk!  Volmaak, regverdig, sonder sonde.   So ek hoef oor niks meer skaam te wees nie.  Hier stop dit nie.  Hy kom sê vir my:  Jy’s my kind.  Nie ’n slaaf nie.  Nie ’n arbeider wat sy skuld moet af werk nie.  Jy is my kind!!!  ’n Volmaakte kind?  ’n Sondelose kind?  Nee!  Allermins.  Ek’s ’n kind wat stry teen al die leuens wat die duiwel my kom voer het en ook al die verkeerde gewoontes wat ek aan geleer het!  Ek’s ’n stout kind, ’n ongehoorsame kind!  Maar ek bly kind en niks kan dit verander nie.  

Hoe meer ek vasgryp aan hierdie nuwe identiteit, hoe meer ek raaksien hoe lief God my moes hê om Jesus te stuur om in my plek te sterf, hoe meer besef ek dat ek nie na ander valse plekke hoef te gaan vir liefde nie!  Nee, ek kan maar net na Hom toe draai en hoor hoe die Heilige Gees bevestig:  Ek is vir jou oneindig baie lief.  Jy is myne.  Jy is my geliefde seun in wie ek ’n welbehae het! 

Die laaste groot waarheid is egter die waarheid wat my die meeste gehelp het om die vorige drie waarhede te beleef: 

Waarheid 4:  Die Here wil dat ons die bogenoemde in gemeenskap doen en nie op ons eie nie. 
Jakobus 5:16) Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word.

Die liggaam van Jesus hier op aarde is die plek waar die Here bedoel het dat ek die eerste drie waarhede moet beleef.   Die oomblik toe ek opgehou het om te probeer om op my eie, alleen probeer het om te glo dat Jesus met my plekke kom ruil het; toe ek opgehou het om te net op my eie my skuld voor die Here te bring en vergifnis te vra en toe ek begin het om my donker geheime aan die lig te bring voor ander gelowiges; die oomblik toe ek in gemeenskap met ander mense my kindskap begin vasgryp het, het daar vir my baie groot deurbrake gekom.  Die liggaam van Jesus is die mense wat hy wil gebruik om my ware identiteit aanhoudend te bevestig:  Skoongewaste, geliefde, kind van God, erfgenaam van die ewige lewe! 

Daarom die uitnodiging.  Kontak my dat ons kan praat en saam soek na so ’n geloofsgemeenskap saam met wie jy die pad na vryheid van verslawing kan stap!  

Thomas Dreyer