Vraag: Praat God deur drome met ons?

Ek het 3 jaar terug 2 drome gekry wat nog nie heeltemal sin maak vir my nie maar ek is dood seker dit was die stem van God wat met my gepraat het.  Dit pla my dat ek nou nog nie helemal seker is wat die woord vir my wou sê nie. Ek is nou 21 jaar oud en toe ek in matriek was het ek in dieselfde jaar twee verskillende drome ontvang.

1. Ek het gedroom ek was in my laerskool en ek droom al die klein kinders rondom my sê vir my jou God bestaan nie en ek wou hulle nie glo nie ek het bly gesê hy bestaan en toe ewe skielik hoor ek 'n groot diep stem wat duidelik vir my se pasop vir babel.

My 2de droom het ek gedroom ek en my pa is in die weermag en ek droom die skelms vang my pa en sê vir my laat val jou geweer wat ek wel gedoen het en toe kom daar 2 mans na vore 1 het streng gelyk en die ander een kalm en die een sê vir my jy moet net bid en glo en als sal reg kom en die ander een sê vir my vir elke engel wag daar 10 000 ander engele.

As dit moontlik is sal u my kan help want ek glo vas die drome het n groter betekenis as wat ek dink.
 

Antwoord:
Drome en hulle uitleg in die Bybel
Ons lees in die Ou Testament meermale van drome, soos byvoorbeeld Jakob se droom toe hy gevlug het (Gen. 28), Josef se drome(Gen. 37) en later ook die bakker en skinker en die Farao s’n (Gen. 40,41), en Nebukadnesar se droom wat deur Daniël uitgelê is (Dan.4).
Ons lees dan ook dat uitdruklik gesê word dat die Here Josef en Daniël dikwels gebruik het om die betekenis van drome bekend te maak :“God ken julle drome se uitleg...”(Gen,40:8) en  “Nie ek nie! God gee die antwoord vir u.” (Gen. 41:16) en ook “... dit is die besluit van die Allerhoogste oor u...”(Dan. 4:24). 

Daar is egter ook baie drome waarvan ons nie die uitleg in die Bybel lees nie, soos byvoorbeeld Jakob se droom en ook Josef se eie drome as kind, al het Jakob self afgelei wat die drome dalk kon beteken.
God het in die tyd van die Ou Testament drome gebruik as ‘n manier om sy wil bekend te maak toe daar nog nie ‘n geskrewe Woord was, die Woord ook nog nie vlees geword het en Sy Gees nog nie uitgestort is nie. In die Nuwe Testament lees ons, sover ek weet, net rondom die menswording van die Seun dat God deur drome bekend gemaak het wat gaan gebeur en wat moet gebeur (Matt. 1:20,2:12,13,19,22).
Daar is dus enkele, weliswaar baie belangrike,  openbaringe deur drome, maar verder maak God in sy Woord Hom en sy wil vir ons lewe aan ons bekend deur direkte openbaring, visoene en profesië, en uiteindelik deur sy Seun(Hebr. 1:1,2).
Ons drome en God se Woord

Waarskynlik, so sê geleerdes, hou baie van ons drome nie regtig verband met wat ons bewustelik beleef het of nog gaan beleef nie. Dit is dikwels ‘n geval van assosiasie in ons onderbewuste met iets totaal anders wat ons gesien, gehoor of gelees het. Ons nagmerries of angsdrome is dikwels ons vrese wat terwyl ons slaap uit ons onderbewuste deurglip na ons bewustelike. Dit wat ons nie wil beleef nie, word so in ons droom ‘n “amper werklike belewenis”.

Uit ons drome kan dus soms afgelei word wat ons graag wil doen en ander kere weer afgelei word wat ons gladnie wil doen of beleef nie, juis  omdat ons die Here liefhet en wil eer met ons hele lewe.   
Ons het egter nie sulke drome nodig om te kan weet wat die Here aan ons wil sê nie. Hy het sy Woord en Gees aan ons gegee sodat ons Hom kan ken. Sy Woord is nie bladsye vol lyste voorskrifte, wette en reëls nie, maar sluit ons in in ‘n lewende verhouding met Hom in Christus sodat ons in ‘n nuwe soort lewe vir Hom kan lewe.
In ‘n lewende verhouding met Hom gee sy Gees aan ons insig in sy Woord, en niks wat ons droom kan daarby “iets duideliker” byvoeg nie. As gelowiges beleef ons meermale dat ons iets droom wat visueel iets uitbeeld wat dieselfde is as dit wat die Here in sy Woord aan ons bekend gemaak het, en daarom kan ons drome wel tot versterking van ons geloof wees.

Ek hoop dat hierdie jou help om rustigheid oor jou drome te hê.

Nico Botha