Vraag: Goeie dag. Ek het lank terug tot 'n besef gekom dat die meerderheid TV programme vol Godslastering is. Sy naam ydellik gebruik om elke hoek en draai as dit nou God is of Jesus. Dis 1 en dieselfde ding.
Ek kyk nie mee sulke programme nie maar my vrou doen nog. Elke dag bid ek tot die Here dat hy my vrou se oë sal oop maak sodat sy nie meer die programme kyk nie en probeer met haar praat oor hoekom dit verkeerd is maar sy kyk nog steeds die program.
Wat kan ek nog meer doen om dit te verhoed?

 

Antwoord:

Kort antwoord:
Hier’s my raad:

  • Ondersoek jou eie hart voor die Here in terme van die derde gebod, sodat jy nie iets van haar vra wat jy nie self doen nie.
  • Onthou:  Wat jou saak met God regmaak, is nie jou hou van enige van die gebooie nie, maar Jesus en wat Hy vir jou kom doen het aan die kruis.  Dis die Heilige Gees wat jou in staat stel en vir jou die begeerte gee om erns te maak met die tweede gebod.  Dis nie jou eie goedheid nie.  Bid dus voordurend dat Hy dieselfde in jou vrou moet doen en wees geduldig met haar, soos die Here met jou is, en sy tien teen is met sekere van jou sonde.  Om Jesus en wat Hy gedoen het voordurend in gedagte te hou as jy met haar praat, sal jou ook nederig maak en jou regtig besorgd maak oor haar eerder as om haar net te kry om te doen wat jy glo reg is. 
  • Getuig en moenie “preek” nie.  Veral as dit kom by ons huweliksmaats, help dit nie om te “preek” nie.  Om te getuig van die Here se genade in jou lewe, van die vryheid van vrywillige gehoorsaamheid kan jou baie verder bring as om te preek.  Getuienis stel haar voor wat die Here doen in jou lewe.  Wanneer jy “preek” kan sy beleef dat jy die regter word wat haar veroordeel. 

Lang antwoord:

Jou erns oor hierdie saak is baie duidelik en dis goed!   Een van die gereformeerde belydenisskrifte, die Heidelbergse Kategismus verduidelik die 3de gebod in lyn hiermee:
 
Sondag 36, vraag 99:     Wat eis die derde gebod ?
Antwoord:     Ons mag die Naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur ’n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige Naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat Hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word.

Jou vraag is egter eerder, hoe gemaak met iemand naby aan my, vir wie ek lief is (in jou geval jou vrou), wat hulleself volgens my oordeel, daaraan skuldig maak. 

Ek wil daarby uitkom om die vraag te antwoord, maar voor ek dit doen, net ’n paar opmerkings.  Ek dink hierdie opmerkings is belangrik omdat dit die manier waarop jy met jou vrou gaan praat, kan beïnvloed.  Om die opmerkings te maak gaan ek ’n paar aannames maak.  Skrap dit wat nie van toepassing is nie, maar probeer om regtig toe te laat dat jou eie hart ondersoek word.

’n Paar opmerkings voor ek die eintlike vraag antwoord

Hoe konsekwent is ons?

My eerste opmerking gaan oor ons konsekwentheid!  Ons belydenis vat die misbruik van God se naam baie verder as om dit net as ’n vloekwoord te gebruik of stil te bly as iemand dit as ’n vloekwoord gebruik.   Volgens ons belydenis is enige vorm van vloek is ’n misbruik van sy Naam omdat ek in daardie oomblik my oorgee aan my emosies en nie as ’n ambassadeur vir Hom optree nie.   So ook leuens, om ’n valse eed af te lê!   As my ja nie my ja is nie.  Ek dra immers sy naam:  Kind van God, Christen, en as ek deur my optrede nie so leef nie, laster ek sy Naam (vgl. Titus 2).  

Casper de Vries was so ’n rukkie terug baie in die koerant.  Mense het te velde getrek omdat hy God se Naam so misbruik en dis goed want dis nie reg nie.  Hy’t egter ’n waarneming gemaak wat baie getrou is aan wat die Bybel leer.  Wat hy gesê het kom daarop neer dat sy vuiltaal en vulgêre grappe maar die selfde is as sy fisiese misbruik van God se naam.  Hy’t gesê die mense wat so ’n onderskeid maak tussen sy gewone gevloek en sy lastering, is skynheilig en dus nie konsekwent gehoorsaam aan die Bybel nie.   Hy het nog altyd gevloek en onder die belt grappe gemaak!   Waarom is hulle nou skielik ongelukkig omdat hy God, in wie Hy nie glo nie, se naam misbruik?   As die mense konsekwent die Bybelse opdragte toepas, moes hulle net so ontsteld geraak het oor sy vloek en onder die belt grappe as oor sy laster! 

As Casper nie die dwaasheid van sy weë sien en tot bekering kom nie is Hy beslis in die moeilikheid vir sy misbruik van die Here se Naam.  Hy eggo egter die Bybelse waarheid as hy sy aanhangers oproep tot konsekwentheid wees.  Ek kan nie uit ’n fliek uitstap waar hulle God se naam misbruik en dan nie uit ’n fliek stap waar daar stomende seks en naakte tonele is nie.   Ek kan nie sê hulle mag so en so vloek en nie so nie?   Dan is ek besig om die derde gebod te vat en dit te hou op my terme en nie volgens God se bedoeling nie!  Ons moet konsekwent wees.   Volgens die Bybel is vuiltaal en leuens so goed soos laster! 

Ons belydenis gaan nog verder.  Dit sê:  Ons mag die heilige Naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat Hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word.  

D.w.s ek laster ook God se Naam as ek vinnig my gebede aframmel!   As my hele hart nie in my gebed is nie.   Ons rympie gebede, wat nie uit ons harte kom nie, is net soveel ’n misbruik van sy Naam as om fisies dit te misbruik.  Inteendeel, ek dink dis erger as ons wat Hom ken ons gebede aframmel of Hom nie regtig prys en eer vir wie Hy is nie maar van Hom ’n stuurjong maak, iemand wat my lewe moet kom laat uitwerk. 

Ek ken jou nou glad nie, so dis dalk glad nie op jou van toepassing nie, maar ek wil vir jou vra:  Is jy wat hierdie saak betref, konsekwent.  Dis so belangrik, want dis op ’n manier maklik om uit ’n fliek te stap en te dink, nou hou ek die 3de gebod.   Dis baie moeiliker om regtig so te leef dat ek op geen manier God se Naam oneer aan doen nie.   

Hier’s die probleem en die kern rede vir hierdie opmerking:  As jy so erg is op jou vrou oor die flieks, maar jy lewe op ander vlakke nie so dat jy God se Naam eer nie  (byvoorbeeld in hoe jy met haar praat, hoe jy vir haar lief, hoe jy haar as gawe uit God se hand respekteer), gaan jou oproep aanhou om op dowe ore te val.    Sy voel gewoon die inkonsekwentheid aan.  

Is ek in alle omstandighede skuldig per assosiasie?

Nog iets om oor te dink:   Is ek altyd in alle omstandighede skuldig per assosiasie?   Anders gevra in die konteks van hierdie saak:  Is ek outomaties skuldig as ek ’n fliek kyk waarin hulle laster?   

Kom ons maak dit so bietjie makliker as die hele saak van flieks of programme:  Ek werk in ’n kantoor waar ouens laster.  Is ek skuldig net omdat ek saam met hulle in die kantoor is.  Nee.  Ek sal skuldig wees as ek daaroor stilbly en niks daaraan doen nie.  En terloops, om hulle net direk te konfronteer is nie die enigste en na my mening nie die beste manier om iemand te konfronteer nie, maar dit daar gelaat.  Die punt is, ek is nie skuldig net omdat ek dit hoor nie.  Ek’s skuldig as ek niks daaraan doen nie.  

Op dieselfde manier is ek nie outomaties skuldig aan laster as ek net ’n fliek gaan kyk waarin hulle laster nie.  Met ’n fliek of ’n TV program is dit egter bietjie moeiliker om iets daaraan te doen.   Hier maak ek dus die onderskeid:  Is dit ’n film wat my aanmoedig om so te praat (laster en vloek) of is dit ’n film wat vir my gewoon ’n venster gee op die werklikheid van hoe dit gaan in die wêreld of hoe mense wat vasgevang is in die leuens van hierdie wêreld dink. 

Ek dink die eerste tipe film is gevaarlik en ek probeer sulke films vermy omdat hulle daarin slaag om dit wat sleg is te laat goed lyk.   Jy kry egter ook films waarin hulle gewoon die werklikheid weerspieël.   Natuurlik kan ek dit nie ook sommer net kyk na willekeur nie, maar ek kan dit tog met fynaanvoeling gebruik en sê, dis nie reg om so te praat nie, kyk hoe leeg is hierdie mense se lewe sonder God.   Dit help my om die wêreld om my te verstaan en om juis wanneer ek in die regte wêreld in so ’n situasie kom, iets daaraan te kan doen en iets daaroor te sê. 

Ek weet nie na watter programme jou vrou kyk nie, maar ek hoop die argument kan jou dalk help om te onderskei.  Jy kan byvoorbeeld ’n program kan kyk waarin hulle laster, maar dis nie asof dit jou aanmoedig om te laster nie en jy kan jouself daarvan distansieer en daarteen “praat” al praat jy nie fisies met iemand nie.  Jy kan egter programme kyk waarin hulle nooit fisies die Here se naam misbruik nie, maar dit kan jou aanmoedig om ’n lewenstyl te volg wat teen God se wil is.  Laasgenoemde is vir my eerder ’n oortreding van die 3de gebod as die eerste voorbeeld. 

Nog ’n voorbeeld wat hierby aansluit.  Jy sal alle kredietwaardigheid verloor as jy vir ure op ’n Saterdag rugby kyk en niemand mag iets daaroor sê nie, maar dan vermaan jy haar as sy die aand ’n fliek kyk waarin hulle laster.   Ek sê nie die een verkeerd regverdig die ander verkeerde optrede nie.  Ek sê egter dat jy jou eie optrede mooi moet ondersoek as jy met integriteit wil praat.   

Ek hoop jy volg my!  Ek weet egter te min van julle situasie af om regtig die dinge te kan sê, so ek sê weer, skrap wat nie van toepassing is nie. 

Waaroor ons beslis saamstem is dat ons ernstig moet wees oor die derde gebod en dat ons nie maar net verlief moet neem met die misbruik van die Here se naam nie.  Dit geld egter vir myself, soveel so as wat dit vir ander mense geld.  Ek mag dus nie stilbly nie!  

Die vraag is egter:  Hoe doen ek dit?  Hoe praat ek en waar begin ek praat!   

Begin by jouself:  Die Heilige Gees wil jou hart verander deur die Evangelie! 

Dis die wegspringplek!   Dit gebeur biddend:

1) Bid en vra die Heilige Gees om jou eie hart oop te vlek rondom hierdie gebod.  Kyk in die spieël van die Wet en vra die Heilige Gees om jou jou eie sonde te wys wat hierdie saak betref.  

Dit opsigself gaan al ’n verskil maak in hoe ek met iemand anders gaan praat in wie se lewe ek ’n oortreding van die 3de gebod waarneem.   As ek met iemand gaan praat, nie as iemand wat dit volmaak regkry nie, maar as ’n medesondaar wat self hiermee stoei, gaan ek met ’n ander gesindheid praat!   Ek gaan in nederigheid praat en nie op ’n meerderwaardige manier nie.  

Laat dus toe dat jou eie hart ondersoek word oor meer as net “flieks kyk waarin daar gelaster word.”   Gaan lees deur dit wat die Bybel sê oor die misbruik van die Here se naam.  Gebruik die uitleg van die kategismus hierbo oor die 3de gebod en identifiseer jou eie sonde.

2) Gaan biddend met jou sonde, met al hierdie dinge wat jy sien in jou eie lewe, na Jesus toe.  Ons glo immers Hy het kom sterf aan die kruis om die straf vir al my sonde, ook my misbruik van God se naam te dra in my plek.  Die Here gaan inderdaad nie een keer se misbruik van sy Naam ongestraf laat bly nie.   Jesus het vir elke keer, ook my toekomstige misbruik van sy Naam, gesterf en eens en vir altyd die skuld gedelg.   Bely dus jou misbruik van sy Naam in soveel detail as moontlik!  

3) Vra biddend vir  die Heilige Gees om verder aan jou te openbaar wat agter jou uiterlike sonde sit.  

Byvoorbeeld:  Gestel jy het ontdek dat jy die Here se naam misbruik deur te bid sonder om te dink wat jy bid.  Dis natuurlik belangrik dat jy dit voor die Here bring en sê, “Here, ek bid baie keer sonder om te dink wat ek bid, ek het U naam misbruik, ek is jammer, vergewe my.”    Dis egter net ’n deel van die probleem.   Daar’s ’n sonde onder hierdie uiterlike sonde.   Die vraag is, waarom bid ek baie keer sonder om te dink wat ek bid?  

Dit kan wees dat gebed vir my net gewoonte geword het;  dat ek diep binne my reken, ek bid om God te vrede te hou; ek bid om te keer dat Hy my nie straf nie.   Ek word dus nie gedryf deur liefde vir God nie, maar eerder, liefde vir myself.   Ek is dus steeds selfsugtig en  ek moet dit voor Hom bely as die wortel van my uiteindelike oortreding van die 3de gebod:  Here, ek misbruik U naam omdat ek U nie lief het soos ek moet nie.  Omdat ek myself liewer het as U.  Ek is jammer.  Vergewe my!  

Dis hierdie einste ding wat maak dat ek so maklik die sonde in ander se lewens kan raaksien, maar nie in my eie lewe nie.  

Hierdie belydenis plaas ook my en die persoon met wie ek wil gaan praat oor sonde in sy/haar lewe op dieselfde vlak, want ten diepste is al ons uiterlike sonde die gevolg van ’n selfliefde wat baie groter is as ons liefde vir die Here.   Weereens gaan ’n besef hiervan maak dat ek op ’n ander manier met die persoon gaan praat as ek uiteindelik daarby uitkom. 

Dit bring ons by nog ’n belangrike deel van jou biddende selfondersoek: 

4) Gryp biddend vas aan Jesus se opstanding uit die dood!   Ja, Hy het vir jou sonde gesterf en dus die skuld betaal, die straf gedra.  Maar Hy het ook die volmaakte lewe kom leef, d.w.s volmaak die 3de gebod gehoorsaam, en toe gesterf en toe opgestaan uit die dood sodat Hy sy volmaakte lewe vir my kan gee.  Hy dra die straf vir my oortreding van die 3de gebod, en Hy kom gee vir my sy volmaakte gehoorsaamheid aan die 3de gebod asof ek dit self gedoen het. Ek moet dit in geloof by Hom vat.   Ek moet my skuld bely, maar dan sy vergifnis en sy volmaakte gehoorsaamheid vat asof ek self nooit sonde gedoen het nie en asof ek die 3de gebod self volmaak gehoorsaam het.   Ek kan dit so vat want God reken dit vir my so toe op grond van dit wat Jesus gedoen het.  

As ek hierdie waarheid vat, verander dit my hart!   En dis veral wat God wil doen.  Hy wil my vergewe, ja, maar sy groter doel is hartverandering sodat ek Hom weer kan liefhê soos ek veronderstel was om Hom lief te hê.   So, hierdie vergifnis en genade wat ek beleef, verander nou iets in my hart wat maak dat ek nie meer wil bid sonder om te dink wat ek bid nie, want ek doen dit nie net meer uit godsdienstigheid en dus eintlik vir myself nie.  Ek doen dit omdat ek weet hoe lief Hy my het en omdat ek graag vir Hom wil terug lief wees. 

Die gevolg van hierdie eerlike selfondersoekende gesprek met God is hartverandering.  Dis nie nou in die eersteplek my uiterlike gedrag wat in lyn kom met ’n wet van buite af wat sê:  Jy mag nie die Naam van die Here jou God misbruik nie.  Iets verander hier binne in my.  My hart, my hartsgesindheid verander en word nuut gemaak en beleef weer ’n honger en ’n dors na God en ek wil sy Naam verheerlik en daarom wil ek met nuwe ywer probeer om die 3de gebod te hou in sy volheid en nie net in seker opsigte nie. 

Getuig deur woorde en dade van jou nuwe hart en hou op “preek”!  

Met so ’n hart (’n hart wat eerlik is oor sy eie gebrokenheid en die diepte van sy eie sondigheid en opstandigheid eerlik voel; ’n hart wat dit bely het voor God en beleef het hoe God in Jesus vergewe en deur sy geweldige genade en liefde kom nuutmaak; ’n hart wat weer uitverkoop aan God en daarom graag sy Naam wil Heilig uit liefde en dankbaarheid vir vir sy genade), met so ’n hart kan ek nou met iemand anders gaan praat, want ek gaan anders praat as ek deur hierdie proses gegaan het.  

Ek gaan besef dat dit eintlik die Heilige Gees is wat die verandering bring, wat ons oë moet oopmaak vir ons oortreding van die 3de gebod.   Ek gaan diep onder die indruk wees van my eie gebrokenheid en sy geweldige genade, so ek gaan eerder, wanneer ek praat, getuig van hoe die Here my hart daagliks kom verander ten  opsigte van hierdie gebod en hoe dit my verhouding met Hom net soveel dieper en meer intiem gemaak het.   Ek gaan hieroor praat en my lewe gaan daarvan getuig.   Die persoon met wie ek praat sal dalk steeds nie luister nie, steeds van my verskil maar hulle sal nie twyfel oor my liefde en toewyding aan die Here nie en dat my diepste motief sy eer is.  Hulle sal ook beleef dat ek nie hulle veroordeel van uit ’n plek van ek is so goed en geestelik en jy moet nog hier by my vlak van toewyding uitkom nie.  Hulle sal sien dat ek deur liefde en genade gedryf word. 

Kom ons maak dit baie prakties.  Dis waarop ek dink die twee verskillende benaderings uitloop:

Benadering 1 (Sonder selfondersoek en die Evangelie):

“Jy moet ophou om daardie flieks te kyk.  Hoor hoe laster hulle.  Hoe kan jy sê jy’s lief vir die Here as jy daai goed kyk.   Onthou dat die een wat sy Naam misbruik en die een wat dit hoor sonder om iets daaraan te doen, nie ongestraf sal bly nie.  As ek daarmee kan ophou kan jy mos ook.”

Benadering 2 (Na selfondersoek en met die Evangelie in die kern daarvan):  

“Kan ons dalk tyd maak om te praat oor iets wat vir my baie belangrik is?  Het jy nou tyd?  Dankie!  

Ek het weer gaan dink oor ons gesprekke die afgelope tyd oor die misbruik van God se Naam.  Ek het gaan nalees en bid daaroor en ek het besef ek moet vir jou jammer sê oor iets.   Ek het besef dat om ’n program op TV te kyk waarin hulle God se Naam misbruik, nie al manier is  waarop jy sy Naam kan misbruik nie.  Ek misbruik ook sy Naam as ek nie dink wat ek bid nie, en as ek gewoon lelik praat of jok.  Ek doen dit eintlik elke keer as ek nie  leef op ’n manier wat sy Naam heilig nie.  

Ek het nou wel opgehou om flieks te kyk waar mense sy naam misbruik,  maar ek besef dat ek sy Naam persoonlik baie keer misbruik as ’n mens so daarna kyk.   Ek het ook besef dat ek selfs in die manier waarop ek die hele saak rondom die flieks wat jy kyk met jou hanteer het, sy Naam misbruik het, want ek het jou nie met respek behandel nie.  Ek het lelik en liefdeloos met jou gepraat en ek dink ek het jou laat voel dat ek ’n beter gelowige is as jy.   Ek is regtig jammer.  Sal jy my vergewe?

Ek het dit reeds met die Here deurgepraat en Hy het my vergewe.   Dis so wonderlik om te weet dat Jesus in my plek die straf waarvan ons in die 3de gebod lees kom dra het en vir my sy volmaakte gehoorsaamheid aan hierdie gebod kom gee het asof ek dit self gedoen het.   Dis so bevrydend!  Dis asof ek net met soveel meer vrymoedigheid met Hom kan praat en ek is soveel meer seker van sy liefde en sy nabyheid.  Ek soek meer hiervan, ek wil Hom beter leer ken.  Ek  wil regtig op grond van hierdie liefde en genade wat Hy vir my het, meer daarop fokus om sy Naam te Heilig.  Sal jy my hiermee help?  Ek is vir jou lief!  Kan ons oor begin en saam hieraan werk?” 
 
Kan jy die verskil sien?   Dit kan wees dat jou vroutjie se hart hard geword het en sy ook met hierdie benadering nie vir jou sal hoor nie.   Dit kan wees dat julle mekaar al baie keer op hierdie manier seer gemaak het en dat daar wantroue is.  Weereens, ek weet te min van julle situasie af.  

Wat ek wel weet is dat min mense weerstand kan bied teen hierdie eerlike getuienis van God se werk.  Veral nie mense in wie die Heilige Gees werk nie.  

Dalk vat dit in julle geval langer, dalk het jy ’n langer tyd van persoonlike stoei met die Here nodig, dalk gaan sy langer vat om jou te vertou, maar ek glo vas in hierdie beginsels.  

Die eerste benadering maak van die wet ’n koue stok waarmee ek iemand slaan en laat  skuldig voel.  Dit plaas die een wat voel hy/sy kry dit reg in ’n posisie van meerderwaardigheid wat die ander een alleen laat voel en baie keer in opstand laat kom as gevolg van die inkonsekwentheid.    

Die tweede benadering ignoreer nie die geldigheid van die wet nie, maar dit erken dat ons almal skuldig is en van natuurlike sondige harte het.  Dit erken die nodigheid van die Heilige Gees om in ons te werk en ons oë hiervoor oop te maak.  Dit erken die waarheid dat, selfs al gaan ons oë hiervoor oop, ons nie ons eie harte kan verander nie.   Dit erken die noodsaak van Jesus se kruisdood en sy opstanding as die diepste gronde en motief vir verandering.   Dit dwing nie tot verandering nie, maar moedig verandering aan en maak dit moontlik deur liefde en genade en kameraadskap! 

 

Vraag:  Ek het lank terug tot 'n besef gekom dat die meerderheid TV programme vol godslastering is en Sy naam ydellik gebruik om elke hoek en draai as dit nou God is of Jesus. Dis een en dieselfde ding.
Ek kyk nie meer sulke programme nie maar my vrou doen nog. Elke dag bid ek tot die Here dat hy my vrou se oë sal oop maak sodat sy nie meer die programme kyk nie en probeer met haar praat oor hoekom dit verkeerd is maar sy kyk nog steeds die program. Wat kan ek nog meer doen om dit te verhoed?
   

Thomas Dreyer