Vraag: "Hoekom doen ons Gereformeerdes nie die volgende nie? Dis dan 'n direkte opdrag in die Bybel.  Ons betaal duisende rande aan siekefondse, terwyl ons van siektes genees kan word deur die gebede en hande-oplegging van ouderlinge.

Hoekom DOEN ons nie dit nie...? Is ons GELOOF te klein?"

Antwoord: 

Sal jy die besluit neem om van nou af jou mediese fonds te kanseleer?
As jy dit vir my vra of ek dit sal doen, dan antwoord ek jou sommer gou-gou: nee, ek sal dit nie doen nie. Hoekom nie? Beteken dit dan dat ek te kleingelowig is? My antwoord is ook: nee, ek is verantwoordelik.

Wat gaan jy maak as jy tandpyn kry of jou een tand breek morsaf in die helfte?
Gaan jy bid dat jou tande net nooit swak word, gaatjies kry of van ouderdom verslyt nie? Gaan jy bid dat jou gebreekte tand sommer net weer heel word? Wel, ons weet dat enigiets vir God moontlik is. Maar is dit hoe God werk?

As jy ‘n baie groot boom in jou tuin het wat ‘n gevaar word vir jou gesin en huis, wat gaan jy doen?
Die miere het die boom so beskadig en op ‘n dag is dit dood van binne. Gaan jy bid dat die boom genees en nooit doodgaan nie? Gaan jy bid dat die boom sommer vanself net verdwyn? Ek is seker dit gaan vir jou aanvaarbaar wees om self die boom te begin afsaag of spesialiste kry wie se werk dit is om bome veilig af te saag en te verwyder. Hoekom sal ek dan anders oor my eie gesondheid daaroor dink?

In die begin met die skepping het die Here alles volmaak geskape. In die volmaakte staat het Adam en Eva nie siek geword nie. ‘n Dokter, ‘n mediese fonds, inkomste, pensioen en versorging op ons oudag was dus nie nodig nie. Eendag wanneer Jesus Christus weer kom, sal die gelowiges weer in so ‘n volmaakte staat wees.

Die Duiwel het met sy jaloesie teenoor God vir Eva en Adam met ‘n leuen verlei: ‘Jy sal soos God word as jy van daardie verbode vrug eet!’ Die leuen het veroorsaak dat die sondeval plaasvind en so ook onvolmaakheid wat siekte insluit. Die mens sal van toe af sterf en eers weer ná die wederkoms met die opstanding weer onsterflik wees. Die werklikheid is dat Adam en Eva en elke mens, ook jy en ek, sal doodgaan (tensy Jesus in ons leeftyd weer kom). Jy kan dalk siek word en genees word, maar sterf sal jy een of ander tyd. (dit beteken nie met die stelling dat jy nie moet bid om genesing en genade en verantwoordelikheid nie)

Die Here maak elke mens uniek en skenk aan hom/haar spesifieke gawes. Die Bybel gee vir ons baie kennis oor beroepe en gawes. Eks. 35:30 en verder wys hoe die Here Besaleël met Sy Gees toegerus het om met vaardigheid en insig enige werk as vakman te kan doen.
Voorbeelde – Neh. 3:8 ook die salfmengers het saamgewerk om die muur van Jerusalem te herbou. Die Leviete was admin beamptes – 2 Kron 34:13. Wat is ‘n mediese fonds anders as admin beamptes en ‘n metode om te spaar en as mediese versekering te dien. In 1 Kron 26:20 wat daar toesighouers oor die tempelskatte en wydingsgeskenke.

Is daar iets van die mediese wêreld in die Bybel?
Die priesters moes ook mediese opleiding gekry het. Mens dink aan die besnydenis wat ‘n mediese operasie is wat toegepas moes word. Mens dink aan mense wat allerhande velsiektes gehad het en wat na die priesters toe moes gaan, wat op behandeling of kwarentyn moes besluit. Dink aan die melaatses wat genees is en agterna hulle aan die priester moes gaan wys sodat bevestig kan word dat hulle gesond kan word.

In die Bybel word ook erken dat ‘n dokter ook soos ‘n priester en vakman sy werk moet doen. Lukas die evangelie skrywer was van beroep eintlik ‘n dokter - Kol 4:14 “Lukas, die dokter wat ek baie lief het, en Demas stuur vir julle groete”. Lukas het die evangelie verkondig en ook steeds sy beroep as dokter beoefen. In Matt. 9:12 (asook om Mark. 2:17 en Luk. 5:31) sê Jesus self : “Dié wat gesond is, het nie ’n dokter nodig nie, maar dié wat siek is.” Jesus erken hier dat daar mediese versorgers soos dokters is. Weliswaar gebruik Hy hierdie vers om sy eie koms te verduidelik, dat Hy mense geestelik kom gesondmaak. Hy is die geestelike dokter soos wat daar mediese dokters was en is. In Jer.8:22 en Sag. 11:16 word daar ook melding gemaak van dokters.

2 Kon. 20 Koning Hiskia se lewe is deur God verleng. ‘n Vyekoek is as medikasie op die siek liggaamsdeel gesit, en hy het gesond geword.

* In Jak. 5:13-20 word gesê dat gebed en dus omgee vir mekaar baie noodsaaklik is. Jy moet dit nie op jou eie probeer verwerk of oplossings soek nie. Gaan na die Here. As daar iemand is wat swaarkry, is voorbidding met ‘n smeekgebed vir die persoon baie belangrik. Vers 16 sê ook dat die gebed van ‘n gelowige kragtige uitwerking het. Ons wil en moet dus vir mekaar bid. Vers 14 sê dat as daar iemand siek, dat die ouerlinge na die sieke toe moet gaan, dat hulle die sieke met olie moet salf en vir hom bid. Die olie kan wys op verskeie dinge: a) die sieke word opgedra aan die Here en die olie is ‘n teken van die werking van die Heilige Gees; b) olie was ‘n bekende medisyne en dit simboliseer dat geneesmidelles ook gebruik word; c) en dit kan die teken wees dat ‘n wonderwerk van die Here afgesmeek word. Volle vertroue word op God geplaas om uitkoms te gee, op welke manier ookal.

In Joh. 9 lees ons dat Jesus met ‘n blinde man gewerk het. Jesus het grond gevat en dit met spoeg gemeng tot ‘n klei. Hy het die klei op die blinde man se oë gesit en aan gesê dat hy in die Siloambad moet gaan was. Die man kon toe sien. Jesus kom net gesê dat hy moet sien, maar die keer het ‘n iets gemeng om op die “siek liggaamsdeel” te plaas. Dis soos salf en medisyne. Hierby kom natuurlik Jesus se krag om die wonderwerk te verrig en Hy het juis die bekende blinde genees. Die blinde moes dit ook glo en homself gaan was.

In 1 Tim. 5:23 gee Paulus aan Timoteus die volgende advies: “Moenie langer net water drink nie. Gebruik ‘n bietjie wyn vir die maag en vir jou herhaalde ongesteldhede”. Die water in daardie omgewing was nie altyd baie veilig en gesond nie. Timoteus het beslis maagprobleme en ander probleme gehad. Die raad wat Paulus gee, is dat hy ‘n bekende iets gebruik soos medisyne. Wyn is ook medesinaal gebruik. Hy het nie net gebid om genesing nie, maar ook mediese raad gegee. 

In 1 Kor. 12 word geskryf van die verskeidenheid van gawes. Een van die gawes wat eenmalig aan ‘n persoon gegee word, is die genadegawe van gesondmaking. Hier word dus duidelik gesê dat individue wel die gawes omvang om mense te genees. Hier word egter ook duidelik gesê dat alle mense dit nie ontvang nie. Ons kan in vandag se tyd dit ook interpreteer dat ‘n persoon baie besondere gawes het om hom/haar as dokter of as chirurg te bekwaam. So help die dokter met sy gawes baie mense, en dit is ook ‘n geskenk van God.

Watter pad volg ons as gelowiges wanneer iemand siek is, of dit liggaamlik, sielkundig of geestelik is?

• Heel eerste bid ek/ons daaroor. “Here help my met ....” En ek hou ook nooit op met bid nie. Bv. Ek het hoofpyn wat megrain word. Dit maak my lewe baie moeilik...

• Ek glo dat niks vir God onmoontlik is nie. Ek glo dat Hy as almagtige God werklik instaat is om my nek te genees sodat ek minder of glad nie meer hierdie hoofpyn kry nie.
o In die Bybel word beskryf en verkondig dat Jesus wonderlike gedoen het, ja baie keer hoe Hy mense genees het.
o In die Bybel lees ons dat Jesus se dissipels/apostels self ook wonderwerke gedoen het.
o Ons weet van wonderwerke wat vandag plaasvind. Ons kan getuig van ‘n sendeling in Thailand, Philip van Wyk, wat bid vir siek mense en hulle word gesond. Die geboorte van ‘n kind en die groei van ‘n grassie is ook ‘n wonderwerk...
o Ons kan self getuig hoe mense deur volharding in gebed wel van ‘n siekte of sonde genees en verlos word.
o Jou en my gebed is baie belangrik en God kan genesing gee as antwoord op ons gebed en smeking.

• Ek bid in afhanklikheid dat God Self hieroor besluit, dat Hy soewerein is en dat ek dit in Sy hande oorlaat. Ek beveel God nie, ek smeek. Ek bid laat U wil geskied. Hiermee sê ek vir God ek glo Hy is Almagtig en ek laat die uitkoms van my gebed aan Hom oor.

• Ek weet dat God ook die mediese beroep in sy veelheid van verskillende beroepe daargestel het (net soos ander beroep soos die van ‘n onderwyser of argitek, ens). Ek gaan huisdokter toe. Hy ondersoek my en stuur my vir ekstrale. Hy stuur my na die NeuroChrirurg toe (wat besluit oor ‘n operasie of nie). Hy stuur my vir ‘n MRI Scan om beter te sien wat in my liggaam aangaan. Die Chrirurg stuur my neuroloog toe. Hy gee medikasie. Verder kan ek Fisioterapeut toe gaan, biokenetikus toe gaan. Hulle behandel die probleem en gee oefeninge. Intussen moet ek let op wat ek eet en moet ‘n gesonde lewenstyl handhaaf.

• Twyfel ek in God se genesingskrag of in genesing op my gebed? Nee, glad nie. Ek weet dat God regtig my nek sommer net so kan genees. God gee egter ook genesing deur die wonderwerk van dokters en tegnologie om aan my verligting of genesing te skenk. Hy gee ook aan my die verantwoordelikheid om my liggaam te versorg, reg te eet en fiks te wees.

• Dikwels moet ek soos Dawid berus dat God nie genesing skenk nie. Die babaseun wat Dawid en Batseba verwek het, het nie op grond van Dawid se smeking en berou gesond geword en bly lewe nie. Nee, die seuntjie is dood en Dawid kon berusting kry, opstaan en die Here verder loof. Net daarna is Salomo as kind aan hulle gegee.

Die kern van ons geloof is die geloof in die grootste wonderwerk ooit: Jesus Christus skenk aan my deur Sy kruisdood en opstanding, die ewige lewe. My plek is klaar deur Jesus Christus voorberei en Hy sal my tydens die wederkoms volmaak na liggaam, siel en gees saam met Hom die volmaakte ewige lewe inneem.

Hou vas aan wat die Here vir ons in Jes. 49:8 oor gebedsverhoring sê:
“ 8So sê die Here:Op ’n tyd wat Ek goeddink,sal Ek jou gebede verhoor,op die dag wanneer Ek wil red,sal Ek jou help.”

My bede is dat hierdie skrywe sal help om ‘n antwoord op die vraagstuk te gee. Mag hierdie maar net die begin wees van ‘n gesprek om die antwoord verder uit God se Woord te ontvang. Mag die Heilige Gees ons hierin lei.

Ds. Joop van Schaik