Vraag:  Wat moet ek, as Christen gelowige, dink van mense wat sê dat hulle in die hemel was. Neem bv. Die boek van Todd Burpo met die titel: “die hemel is werklik”.

Antwoord: 

Liewe vriende in Christus.

Ek het lank terug ‘n praatjie bygewoon van ‘n vrou wat in ‘n baie groot ongeluk was, wat lank in ‘n koma was en toe weer bygekom het, en nou getuig dat sy in die hemel was. Na daardie gesprek was ek skepties en het getuienisse hieroor vermy. Toe kom hierdie boek! Al meer mense skryf hieroor en getuig dat hulle in die hemel was.

Gelukkig gaan dit in die gesprek nie of iemand ‘n Christen is of nie. Dit gaan hier oor Christen gelowiges wat ‘n baie spesiale hemelse ervaring gehad het en wat daarvan getuig. Die probleem vir ons is: dit kan my verryk of dit kan my van die pad laat afdwaal. Voor die skryf hiervan was ek erg krities hieroor. Terwyl ek die boek  gelees het, was ek minder krities en verwonderd. Toe ek finaal hieroor nadink, het ek egter weer baie versigtiger geraak.

Kom ek skets wat in die boek “die hemel is werklik” staan. Todd Burpo is ‘n leraar in die VSA en sy vierjarige seuntjie was dodelik siek. Todd en sy vrou het met God geworstel en gesmeek dat hul seuntjie, Colton, tog net gespaar word. Op daardie oomblik het Colton volgens homself hemel toe gegaan. Hy het op Jesus se skoot gesit, sy oorlede oupa en doodgebore babasussie, Johannes die Doper en die engel Gabriël gesien. Todd het nie geweet hoe om dit te hanteer nie. Met verloop van tyd het Todd meer by sy kind gehoor. Todd het dit gemeet aan die Bybel en die meeste hiervan is volgens die Bybel verklaarbaar. Todd weet dat sy vierjarige seun dit nie by mense gehoor het nie. Eers jare later is die boek hieroor geskryf.  

Beoordeling:
Is daar dalk mediese redes?
Een rede wat ek dikwels gee, is dat daar dalk mediese redes is dat iemand op ‘n “hemelse reis” gaan. Die teendeel is al beleef. Ek ken ‘n jong dame wat deur ‘n apteker se hulp genees is van baie slegte “duiwelse drome”, deurdat die chemiese wanbalans in haar liggaam reggestel is. My verklaring is dikwels dat die “hemelse ervarings” moontlik ook deur chemiese wanbalanse veroorsaak kan word. Neuroloë verskil hiermee. Ek nooi die mediese kenners uit om iets hieroor vir ons te skryf.

Is God nie Almagtig genoeg om mense in die hemel op te neem en weer met ‘n doel na die aardse bestaan terug te stuur nie?
My antwoord is: God is almagtig en alomteenwoordig. Hy is soewerein en Hy kan doen en beskik wat Hy wil. Ek glo dus dat God die Vader, Seun en Heilige Gees, in Sy almag aan iemand kan verskyn en hemelse dinge kan openbaar. Ons uitdaging is wat om daarmee te maak? Die groot toets is: kom dit van God of nie? Gelukkig los die Here ons nie alleen hierin nie, want Hy gee aan ons die Bybel en Hy werk in ons met Sy Heilige Gees om hieroor te besin.

Verwarring tussen die Bybel as bron van waarheid en die hemelse ervaringe.
Ek self wat my in die Woord van God verdiep (en nog steeds min ken), word telkens teruggevat na wat seuntjie Colton getuig oor die hemel. Iewers word inligting van die Bybel en van sy getuienis vermeng, en dít is verwarrend. Toe ek std. 6 was, is my boetie voor geboorte oorlede en my ma is ook bietjie meer as ‘n jaar gelede oorlede. Skielik wonder ek nou hoe hulle lyk. Kan hulle sien wat ons doen? Gaan ons mekaar herken? Dis werklike vrae en ons wonder daaroor. My aandag is weggelei van wat God in die Bybel sê, na wat ‘n buitebybelse bron hieroor getuig, afkomstig van ‘n mens wat ‘n hemelse ervaring gehad het. Wees nou eerlik, wat dra die meeste gewig om van God te leer: buitebybelse bronne of die Bybel self? ‘n Hemelse ervaring is ‘n buitebybelse bron en dit moet die hele tyd aan die Bybel getoets word.

Kan jy dink aan iemand in die Bybel wat hemelse ervaringe gehad het?
Die Apostel Paulus getuig in 2 Kor. 12:1-10 dat hy tot in die hemel weggeruk is, of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet hy self nie. Hy brei nie uit oor die inhoud daarvan nie. Dit bestaan dus, maar Paulus hou dit vir homself en dit was tot sy persoonlike geloofsgroei.

In die Bybel word daar geskryf oor mense wat dood was en deur Jesus opgewek is, maar geen hemelse ervaringe word beskryf nie.
• Matt. 9:18-26 beskryf hoe Jesus die dogtertjie van die Joodse raadslid uit die dood uit opgewek het. Niks word hier geskryf of haar gees al in die hemel was en nou weer met haar liggaam verenig is nie.
• In Joh. 11 word geskryf van Lasarus wat al ‘n paar dae dood was en deur Jesus uit die dood opgewek is. Ook hier word niks van ‘n hemelse ervaring getuig nie. Wat Jesus wel in Joh. 11:15 vir Lasarus se suster sê, is: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook”. 
Kom jy agter na wie word ons geneem? Na die Een wat werklik in die hemel was en na die aarde gekom het? JESUS CHRISTUS!

Kyk verder wat sê God in Sy woord oor Jesus wat uit die hemel na die aarde gekom het . Joh. 3:13-15 “13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. 14 En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, 15 sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” God-Drie-Enig is die Skepper van die hemel en die aarde. Hy is die een wat genade en Verlossing deur Sy Seun skenk. Hy laat ons deur Sy Heilige Gees glo in Jesus Christus. Alles wat ons ontvang en glo, moet ons na Jesus neem.

Hiervoor gee God mos aan ons Sy besondere openbaring, die SKRIF. Dit is ‘n spesifieke openbaring, met alles wat ons nodig het om te weet terwyl ons hier op aarde is, ook oor die hemel en die lewe na die aardse bestaan. Hier ken ons 2 Tim. 3:16: “16Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en...”

Konklusie:
* Ja, God Drie-Enig is almagtig en Hy kan Homself openbaar aan enigiemand, sekerlik ook deur ‘n hemelse ervaring. Ons verwerp dus nie getuienisse oor hemelse ervarings nie, maar is baie versigtig daarvoor.
* Hierdie hemelse ervarings is egter vir die individu se eie geloof van waarde.
* Die hemelse ervarings moet in alles aan die Bybel getoets word en kan nooit dieselfde gesag ontvang as God se Woord nie.
* Alles in die Woord en in my lewe en ervarings, lei my en ander mense na God Drie-Enig.
* Spandeer eerder baie meer tyd om deur die Heilige Gees gelei te word om jou in die Woord van God te verdiep. Lewe jou geloof uit met dankbaarheid.

Joop van Schaik (GK Randburg)