Vraag:  Die Bybel se dat as mens die regte pad met God stap dan maak hy jou pad reguit.  My situasie is nogals uniek dat ek werk doen wat ek nie voor gekwalifiseer is nie en ook nie baie ondervinding in het nie.
Dit plaas geweldige druk tans op my en ek vra daagliks vir die Here om my te help.
Die Here weet wat mens se lewe in hou nog voor mens gebore is.
Ek voel net dat die situasie my eie skuld is en weet nie hoe om dit beter te maak nie.
Wat moet ek doen?

Antwoord: 

Uit jou vraag hoor ek twee sake:

1. Jy leef naby aan die Here, is en wil gehoorsaam aan Hom bly in jou daaglikse lewe, ook jou beroepslewe...  Dit is bewonderingswaardig!

2. Jy is onseker oor God se “plan” met jou, dat jy daarbuite kan beweeg, nie die regte pad met God stap nie en gevolglik dat Hy nie jou pad reguit sal maak nie (verwysing na Spreuke 3:6?)
In die lig hiervan verstaan ek dat jy die tipe vrae vra: dis ʼn manier om sin te probeer maak oor jou bestaan en seker te maak dat jy die regte ding voor God doen.

Ek wil hierop probeer antwoord deur aan te sluit by jou verwysing na Ps.139.  Dit is so dat die digter van Ps.139 bely dat die Here ons “al gesien het toe ons nog in ons moederskoot was” (vs.15-16).  Die wonderlike is dat die gedagte die Psalmdigter nie bang en onseker maak nie, maar eerder vervul met verwondering (vs.17-18).

Die groot vraag is: het God voor ons geboorte al ʼn spesifieke “meesterplan” vir ons elkeen se lewe vasgestel wat ons met groot moeite moet probeer vasstel om dan binne die wil van God te leef?  Ek bedoel: het God beplan wat en waar ek moet gaan studeer of watter werk ek moet doen, watter motor of huis ek moet koop ens.?

Ek dink nie so nie!  Behalwe dat die Bybel (God se Woord waarmee Hy sy wil aan ons openbaar) nie ʼn indiwiduele plan vir elkeen se lewe “voorskryf” nie, word dit uiters problematies om so ʼn lewe te probeer leef.  Gestel iemand gaan dalk buite God se plan (nie moedswillig nie) en trou (onwetend) byvoorbeeld met die “verkeerde” persoon.  Dan kan die persone wat God eintlik vir hulle albei (man en vrou) “beplan” het, natuurlik nie meer met hulle regte maats trou nie.  En dié maats ook nie met hulle “beplande” maats nie...  Ek hoop jy sien in dat mens jou vorentoe vasloop as jy so begin redeneer.

Toegepas op jou vraag.  Tree jy buite God se “plan” (wil) op deur ʼn bepaalde werk te doen waarvoor jy nie opgelei is of ervaring het nie?  Ek meen dit is onnodig om ʼn vreeslike (en onsekere) soektog en selfverwyt op tou te sit om dinge uit die Bybel te probeer aflei wat die Bybel nie regtig bedoel om te sê nie.  Om eerlik te wees: die groot saak vir God is nie, in die eerste plek, of jy ʼn onderwyser, ʼn verpleegster of ʼn sekretaresse is nie, en of jy iets anders doen as waarvoor jy opgelei is nie.  Daarmee sê ek nie dat God nie ʼn doel met jou lewe het nie.  Hy praat net wyer en heerliker oor mense se lewens.

Die belangrikste wat ek hieroor in die Bybel lees, vind ons in 1 Kor.10:31: Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.

Hoe doen ons dit?  Ek wil graag hiermee vir jou ʼn paar “merkers” gee waaraan jy kan weet of jy so, “alles tot eer van God”, doen:

1. Dit moet uiteraard ʼn lewe wees volgens die Here se wil?  Vra mens wat is sy wil, moet ons nie gaan spekuleer nie.  Sy wil is tog duidelik in sy Woord.  Ons kry dit o.a. in die 10 gebooie (Eks.20), in die waarskuwings en aanmoedigings van die profete, Jesus se bergpreek (Mat.5-7), Jesus se opsomming van die wet (Mat.22:34 e.v), die vermanings in die briewe ens. 

1.1. Toegepas op jou werksituasie?  Lees Kol.3:22-24: Moenie net werk om deur hulle (die base) raakgesien te word en so in mense se guns te kom nie, maar werk met ʼn opregte hart uit eerbied vir God.  Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie...
Dus, God se wil lê eerder op ‘n ander vlak, nl. dat jy op ʼn bepaalde manier sal leef en werk – of jy nou ʼn onderwyser of sekretaresse of wat ook al ek is en doen. 

1.2. Toegepas op die beroep wat mens kies?  Daar is sekere beroepe wat eenvoudig teen sy wil is (soos prostitusie en dwelmhandelaar).

2. Die Here het elke mens uniek gemaak met vermoëns en spesifieke aanlegte en talente (Gen.1:27).  Kies ʼn beroep waarin jy die spesifieke vermoëns en aanleg wat Hy jou gegee, goed en tot sy eer sal kan gebruik.  Al beteken dit ook dat jy iets anders doen as waarvoor jy gekwalifiseer is.  (Ek ken tientalle mense wat iets anders gaan doen het as waarvoor hulle opgelei is).
Indien die beroep egter, wat jy tans beoefen jou uit jou diepte laat voel, begin ander opsies soek.  Indien jy geniet wat jy doen, gaan voort daarmee.  Jy sal nie, in die lig van wat hierbo gesê is. buite die Here se plan met jou optree nie.

3. Die Here beskik sekerlik ook geleenthede op mense se pad waarin jy “aangetrokke” voel omdat dit by jou uniekheid, jou talente en persoonlikheid en vermoëns, pas.  Gryp die geleentheid aan al is dit iets anders as waarvoor jy gekwalifiseerd is.
Uiteindelik is ek en jy self vir ons keuses en besluite verantwoordelik.  God besluit nie vir my (iewers in die ewigheid) en ek moet dit net in die Bybel probeer “uitvind” en uitvoer nie.  Ek moet self verantwoordelikheid aanvaar nadat ek in alles wat ek doen punte 1-3 oorweeg het.

En ontspan...
ʼn Laaste opmerking: As jy iets van God se “plan” met jou lewe soek, lees gerus Rom.8:28-30.  Dis ʼn verlossingsplan wat Hy Self deur Christus en die Gees vir die gelowige sal uitvoer – tot aan die heerlike einde daavan:
28Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is. 29Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is. 30Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.

Ds. Charl van Rooy