Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 15 Julie

Leoni Diedericks

Antoinette Diedericks

Melinda Brummer

Chris Oldewage

Jan Snyman

Kobus Hartzenberg

Freek Cronjé

Susan Meiring

Gerrit Venter (75)

Keathon Neetling

Marie Greeff (86)

Nanda Norval (94)

Maandag, 16 Julie

Anri Van Niekerk

Cornet Kellerman

Gideon Du Plessis

Corné Etsebeth

Dinsdag, 17 Julie

Carla Voogt

Nerine Coertse

Carel Van Der Merwe

Marthinus Wilken

Woensdag, 18 Julie

Wicus Roberts

Riaan Perold

Annette Oosthuizen (71)

Anna-Lucia Van Der Merwe (72)

Donderdag, 19 Julie

Leandré Van Der Loo

Louw Venter

Linda Reynecke

Vrydag, 20 Julie

Chanelle Van Der Loo

Zander Oschmann

Mimi Van Rooyen

Chantelle Gaertz

Antonie Meiring

Gerda Le Roux

Lee Roux

Sarie Luus

Saterdag, 21 Julie

Monet Van Rooyen

Victor Wyma

Dinike Redgard

Porselein Coetzer

Elize Johl

 

Lys van Vrae

Huwelik hulp nodig. Ek wil nie skei nie.

Vraag:  My vrou het uit die huis getrek. Daar is nog nie dagvaarding nie, maar ek mag haar nie per sms, telefoon of in persoon kontak nie.  Geen derde party betrokke. Sy word behandel vir depressie wat verkeerd gediagnoseer is. Hoe nou gemaak.  Ek wil nie skei nie.

Antwoord: 

Ek het oneindig deernis met jou.  Want hoe los mens ‘n probleem op tussen twee persone waar albei betrokke is, maar die een party ontoeganklik is.
Ek wil begin deur vir jou ‘n paar Bybelse beginsels ten opsigte van die huwelik te gee (daar’s nog meer).  Die bedoeling hiermee is egter nie om vir jou bepaalde voorskrifte te gee en dat jy vir haar daarmee moet konfronteer/beskuldig, in die hoop dat dit die probleem sal oplos nie.  Die bedoeling is dat ons net weer verstaan waar die huwelik vandaan kom en wat ons wedersydse optrede daarin moet wees, sodat ons kan sien waarheen ons moet werk (en miskien waaraan jy vroeër nie genoegsaam gewerk het nie).
‘n Eerste beginsel:  God het die huwelik ingestel.  Gelowig moet ons aanvaar dat die Here julle na mekaar toe gelei het en daarom mag ons die samevoeging nie sommer verbreek nie.  (Gen.2:21-22; Mat.19:6)
‘n Tweede beginsel: Huwelik is ‘n permanente verbintenis tussen twee persone waarin albei mekaar se eerste prioriteite is (Gen.2:24).  Dit beteken dat niks tussen julle mag inskuif nie, niks en niemand belangriker sal wees as jou huweliksmaat nie.
‘n Derde beginsel: Binne die huwelik gee die Here vir die huweliksmaats bepaalde opdragte wat verantwoordelikhede (pligte) teenoor mekaar beteken.
• “Wees daarom uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig” (Ef.5:21).  Hierdie mekaar-onderdanigheids-opdrag beteken dat julle so volkome op mekaar ingestel moet wees dat die een die ander se geluk belangriker ag as sy/haar eie. Die vrou se opdrag is om haar deur haar man te laat lei ter wille van hul gemeenskaplike belang.  Die man se opdrag is om sy vrou lief te he, wat impliseer dat hy bereid moet wees om homself (en sy belange) te “kruisig” om haar as vrou te eer en gelukkig te maak. (Ef.5:22 ev.)  Ek kom weer hierop terug.
• “Die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom, en net so ook die vrou teenoor haar man.  Die vrou beskik nie oor haar eie liggaam, maar die man; net so beskik die man ook nie oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.  Moenie vir mekaar omgang weier nie, behalwe met wedersydse toestemming en net vir ‘n bepaalde tyd om julle aan gebed te wy.  Daarna moet julle weer saamkom, sodat die Satan julle nie miskien weens julle gebrek aan selfbeheersing verlei nie”  (1 Kor.7:3-5).  Dit gaan hier spesifiek oor die seksuele binne die huwelik en die inhoud spreek vanself.

Die uitdaging is: hoe kommunikeer mens die beginsels as die een party nie wil kommunikeer nie.  Die een manier hoe om dit NIE te doen nie, is dat jy dit as ‘n wet vir jou vrou (of julle vir mekaar) voorhou en haar (of mekaar) daaroor verwyt.
Die pad wat ek wil voorstel, is dat julle dringend vir pastorale berading gaan.  Dis duidelik dat julle die situasie nie self kan hanteer nie.  Die fasette, volgens my mening, wat in so ‘n beradingsessie hanteer moet word, is:

• Die oorsaak van haar depressie moet hanteer word (‘n goeie anti-depressant is altyd ʼn goeie begin).

• Sy moet geleentheid kry om haar ervaring van jou optrede teenoor haar te kan verduidelik. 

• Jy moet begelei word om te verstaan dat- en wat jy, volgens haar, verkeerd gedoen het en jy moet bereid wees om te aanvaar dat sy jou optrede so kon ervaar.

• Sy moet begelei word om jou te vergewe – deur die versoening van Jesus vir haar sonde en vir joune te verkondig.

• Saam moet julle ondernemings teenoor mekaar te maak soos in Ef.5 om mekaar te dien soos in Beginsel 3 (hierbo) verduidelik is.  Die beginsel van Fil.2:3,4 is hier ook gepas: “Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.  Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van die ander”.  Dis hoe Christus, ons Verlosser, teenoor ons gedoen het.

• Indien sy nie toestem tot pastorale berading nie en jou steeds ‘n koue skouer gee, hef dit nie jou verantwoordelikheid op om haar “lief te hê” soos Ef.5 sê nie.  En hierdie liefde word nie opgewek deur iets moois of goeds wat sy aan jou doen nie.  Dit is ‘n liefde ten spyte van...  Hoe mens dit doen, word in Fil.1:9-10 mooi beskryf: “Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom”.  Dit beteken: leer haar “liefdestaal” verstaan sodat jy sal weet hoe sy liefgehê wil word en wat haar werklik gelukkig maak.  Doen dit – daar’s gewoonlik nie verweer teen sulke onvoorwaardelike liefde nie.

• Normaalweg, as jy bogenoemde paadjie loop, behoort dit ʼn positiewe uitwerking op julle huwelik te hê.

• ʼn Laaste opmerking: as sy die “deur” aanhoudend toe maak vir jou, maak sy die moontlikheid vir versoening ook toe.  En dan moet mens die hartseer-realiteit van ons sondige bestel aanvaar... en biddend vergewing en genesing by die Here soek.  Hy sal jou nooit in die steek laat nie, jou nooit verlaat nie (Jos.1).

Ek bid werklik vir jou en vir jou vrou, dat Hy julle harte vir mekaar sal oopmaak.  Kontak gerus enigeen van ons dominees as jy (julle) wil kom vir pastorale hulp.
Sterkte.

Ds. Charl van Rooy