Vraag:  Is dit reg as die NG Kerk tydens 'n voorstel en aannemings seremonie 'n bad in die kerk inbring en 'n groot doop doen?


Kan ek nog met vrymoedigheid 'n lidmaat van die GK wees (my vereenselwig met die GK) as ek myself wil laat grootdoop, nadat ek as kind klein gedoop is?

Antwoord:

Omdat hierdie twee vrae met dieselfde saak te doen het, beantwoord ek dit graag saam. 

Om by die antwoorde uit te kom is dit nodig dat ons die betekenis van die doop reg sal verstaan. Die eerste belangrike vraag wat ons moet beantwoord is:

1. Waarvan is die doop ‘n teken?

Ons glo dat die doop ‘n teken is wat God se beloftes vir ons bevestig en nie ‘n teken wat die gelowige se bekering of oorgawe bevestig nie.

Hoekom glo ons so?
Toe God met Abraham sy verbond (ooreenkoms) gesluit het, het God vir hom ‘n teken gegee, naamlik die besnydenis.

  • Gen 17:10  Dit is my verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou nageslag ná jou: Al wat manlik onder julle is, moet besny word— 11  julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en julle.

Elkeen wat in Jesus Christus glo, kry deel aan hierdie verbond en die beloftes wat God aan Abraham gegee het:

  • Gal 3:29  En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.


Ons het dus deel aan dieselfde verbond wat God met Abraham gesluit het. In hierdie verbond werk dit so dat die gelowiges se kinders ook deel het aan die beloftes van die verbond, daarom moes die kindertjies in die OT die teken ontvang.  Nou ontvang die kindertjies die doop as teken omdat die doop in die plek van die besnydenis gekom het.

As iemand aan Christus behoort en deel het aan die beloftes, dan behoort die beloftes ook aan daardie persoon se kinders:

  • Handelinge 2:39  "Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.

Die doop is dus ‘n teken wat bevestig dat God sy beloftes aan hierdie kindjie skenk. Wanneer die kindjie groot word moet die ouers hom/haar leer wat hierdie beloftes beteken en ook van die God wat hierdie beloftes gee. Wanneer die kindjie grootword en God en sy beloftes leer ken, kan die Heilige Gees geloof en liefde in die kind se hart werk. Wanneer die kind God liefkry en die beloftes wat hy/sy in die doop ontvang het vir hom/haar kosbaar is, eien hulle die beloftes toe en leef met vreugde daaruit. Daar kan in so kind se hart die begeerte groei om sy/haar geloof en liefde openlik voor die gemeente te bely. By geloofsbelydenis (sommige noem dit aanneming) sê die kind dat hy/sy die beloftes van God aangeneem het en dat God sy/haar God is. Geloofsbelydenis is dus die bevestiging van die antwoord wat die kind gee op God se beloftes.

2. Weer doop?

God is getrou. Wanneer Hy eenkeer belowe het gaan Hy nie terug op sy beloftes nie. Wanneer Hy die teken van die doop eenkeer vir iemand gegee het, kan daardie persoon net altyd weer teruggaan na daardie teken om daarin bevestiging te kry dat God se beloftes vasstaan vir jou persoonlik. Ek hoef dus nie weer gedoop te word nie. Om my weer te laat doop is eintlik om God se eerste teken in twyfel te trek.
Sommige mense dink aan die doop as ‘n teken wat my bekering bevestig. Hulle sien dit dus as ‘n teken van iets wat ek gedoen het. Wanneer iemand dit so sien, sou dit konsekwent wees wanneer so iemand elkeer as hy/sy afgedwaal het en bekeer, weer gedoop word. Dit sou beteken dat ‘n mens dalk verskeie kere gedoop moes word. Ons glo dat ek, wanneer ek afdwaal net weer kan terugkom na die doop as teken van God se beloftes. Hy het dit eenmaal op my naam aan my bevestig en die beloftes bly staan tot my dood. Ek moet dit net vir myself vat en my eie maak deur die geloof.

3. Om julle vrae reguit te antwoord:

Is dit reg as die NG Kerk tydens 'n voorstel en aannemings seremonie 'n bad in die kerk inbring en 'n groot doop doen?
Ek glo hulle gebruik die doop dan vir iets waarvoor dit nie bedoel is nie, naamlik om die geloofsbelydenis te bevestig en nie soos God dit voorskryf as ‘n bevestiging van sy beloftes nie. Ons het nie iets ekstra nodig nie, geloofsbelydenis voor die gemeente is reeds ‘n heerlike gebeurtenis.

Kan ek nog met vrymoedigheid 'n lidmaat van die GK wees (my vereenselwig met die GK) as ek myself wil laat grootdoop, nadat ek as kind klein gedoop is?

Ek sou aanraai dat jy ‘n persoonlike gesprek met jou predikant of iemand met die nodige kennis voer. Jou besluit om deel te wees van jou gemeente (GK) berus nie net op een daad nie, maar op jou oortuiging waar jy die Here die beste kan dien. Ek het hierbo baie kortliks die gereformeerde siening van die doop uiteengesit, daar kan egter nog baie meer bevestiging verkry word vir die oortuiging. Voor jy jou laat herdoop, praat asb met iemand wat jy kan vertrou en wat die kennis het.

Dr Gert Breed