Vraag:  Dit voel of God my huishouding en my besigheid vergeet.  Ek probeer nogsteeds om my besigheid meer gevorderd te kry en meer inkomste in te kry. Ek bid al vir 3 jaar dat God die besigheid moet seën en meer suksesvol maak? Hoekom ignoreer Hy my?

My man presteer baie goed met sy werk, en ek is nogsteeds n huisvrou. Dus my man is nooit tuis om te help.

Ek werk baie hard om die huishouding glad te laat verloop en alles loop net verkeerd. Hoekom vergeet die Here my?

 

Antwoord:

Jy skryf nie hoe dit tans met julle huwelik gaan nie, maar uit jou vraag “hoor” ek dat jy steeds voel of God jou “huishouding en besigheid vergeet”.  Daaruit lei ek af dat dinge, ook ten opsigte van julle verhouding in die huwelik (en jou man se ondersteuning in huishouding), nie glad loop nie.
Ek wil graag vir jou die Goeie Nuus bring:  God vergeet nie sy kinders wat dringend en met erns na Hom soek nie. 

Wil jy en jou man nie asseblief saam die onderstaande Skrifgedeelte lees en eerlik voor die Here kom staan nie.  Dit kom uit 1 Petrus 3:1-9:

 

 Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die mans sien hoe godvresend julle is en hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om ’n woord te sê nie.
3Julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. 4Nee, julle skoonheid moet dié van die innerlike mens wees: blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. 5In die ou dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier: hulle was aan hulle mans onderdanig. 6Sara, byvoorbeeld, was aan Abraham gehoorsaam en het met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters.
 
7Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder.

Hoe elkeen hom moet gedra
8Ten slotte: Wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. 9Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met ’n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry.

Ek wil nie fokus op al die detail van die Bybelgedeelte nie.  Net dit: Die Here vra vir beide dat julle in liefde en opoffering, omgee en eer teenoor mekaar moet saamleef.  En dan sê Hy die merkwaardige ding in vers 7: Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder.

Hou in gedagte dat gebed sekerlik (saam met Bybel-lees) die belangrikste kommunikasie-kanaal tussen ons en die Here is – nie net om ons behoeftes vir Hom bekend te maak en te vra nie, maar ook om vir Hom te sê dat ons Hom liefhet, om Hom te dank en te wys dat ons afhanklik van Hom wil leef.  ‘n Innige gebedslewe wys ‘n lewende verhouding met die Here!

Maar as Christene nie bereid is om volgens bogenoemde norme (verse 1-7a, 8-9) te leef nie, word ons gebede verhinder.  Hierdie laaste woorde kan op drie maniere verstaan word:

1. As ‘n Christen iemand anders (vrou, man, kollega, naaste) onregverdig, liefdeloos of onchristelik behandel, kan jou eie gewete jou begin verhinder om te bid.  Ons liefdelose optrede, hardheid en gebrek aan vergewensgesindheid, maak dat ons aanvoel: Ek het nie vrymoedigheid om nou te bid nie.  Ek moet eers gaan regmaak met my naaste.  Maar jy wil nie, is gewoon nie lus nie of kwaad, en sien nie kans om jou verkeerde optrede te erken, te bely en te laat staan nie.  En in plaas van breek met jou skuld, breek ‘n mens eerder met God... onbewustelik!  Jy bid al hoe minder, of later glad nie meer nie... en dryf weg van God af.

2. Die tweede moontlike verstaan van die woorde is:  dat sulke optrede hulle gesamentlike gebede verhinder; dat die mans en vroue in hulle huise nie langer meer saam kan of wil bid nie, omdat liefdeloosheid, onreg, vernedering, gebrek aan respek en sensitiwiteit die verhouding tussen hulle vertroebel het.

In Matteus 5:23-24 sê Jesus selfs dat, nie net as ons iets teen ons medemens (man/vrou ens.) het, moet ons vergewe voor ons bid nie, maar selfs indien ons medemens iets teen ons het (as ek aanvoel daar is spanning tussen ons, hy/sy is afsydig teenoor my, lyk hartseer of kwaad), dan moet ék gaan praat, gaan regmaak..., voor ek bid!  Om saam tot God te bid, is nie ‘n blote formaliteit, wat Christene kan afhandel met kwaaivriendskap, bitterheid en ontevredenheid steeds in die hart, wat oomblikke na die gebed weer kan uitbars nie.  Hoe swaar ookal, voor ons kan bid, moet ons ons lewens en verhoudings met mekaar regmaak.  Wie nie bereid is om saam, eensgesind, tot God te bid en saam te stem oor wat hulle vra nie, moenie dink dat elkeen op hul eie sy Naam mag aanroep asof niks verkeerd is en die Here maar tevrede is daarmee nie.

3. Die derde verstaansmoontlikheid van vers 7b is: as ons nie bereid is om so (soos in verse 1-7a, 8-9) met mede-gelowiges (mede-erfgename van die nuwe/ewige lewe by God) te leef nie, ons gebede verhinder sal word, omdat God dit nie sal verhoor nie.  Nie omdat God doof is, of ons vergeet het nie, maar omdat die geroep van die wat ons seermaak en te na kom so weergalm in die hemele...  (lees asb weer vers 8 en 9 asook Jakobus 5:4).
Die sugte en trane van jou vrou (of man), wat jy so sonder liefde en respek behandel, onderskep jou gebede op pad na God toe.

Dieselfde Jakobus (in 4:3) leer ons:  As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig kry.  Dit is, as ons, selfs deur ons gebede, ons eie wil en behoeftes op God wil afdwing en nie bereid is om eerder sy wil te doen nie.  

As ek alles hierbo gesê moet saamvat, waarsku die Here by monde van Petrus in vers 7b dat gelowiges hulle verhouding met Hom nooit kan losmaak van hulle verhouding met hulle medemens nie.

Daarom is dit so belangrik dat jy en jou man saam (sonder om mekaar te beskuldig), hierdie antwoord lees... en hand in eie boesem sal steek, “sodat julle die seën van die Here kan verkry” (sê vers 9b).

En die seën van die Here beteken nie (noodwendig) aardse voorspoed, ‘n suksesvolle besigheid of die afwesigheid van alle swaar en frustrasie nie, maar eerder die teenwoordigheid van die Here in alle swaar- en frustrasie-tye.  Dit bring ‘n diepe sekerheid en vrede dat die Here by jou is, daar is en vir jou sal deur-dra en koester en krag gee vir alles wat jy moet doen.

Die punt is, die Here het ons as sy kinders, vir jou, nie vergeet nie.  Maar ons mag ook nie leef asof Hy (en sy Woord) nie vir ons belangrik is nie  (Dan beteken dit dat ons Hom dalk vergeet het).

In Psalm 50:15 (met die opskrif: Hy wat reg lewe, vir Hom sal Ek red) beloof die Here: Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy sal My eer.

Mag die Here werklik vir jou (en jou man en huishouding) so lei dat die waarheid van sy Woord vir julle waar word. 

Ds. Charl van Rooy