Vraag:  Ons is maar 2 maande amper 3 maande getroud. My vroutjie weier om verder met my te praat oor probleme en issues in ons verhouding. Ek erken voluit dat ek skuld dra in alles en ek het dit so ook aan haar erken. Ek maak telke male die foute oor en oor deur goed te doen wat haar brusend maak. Ek het innig berou oor alles wat ek gedoen het en het dit ook al meer as een keer vir haar gesê. Maar sy't koud geword teenoor my, sy het nie meer lus om na my verskonings te luister nie en het my al 'n paar keer selfs beskuldig dat ek haar nie regtig lief het nie en haar nie respekteer nie. Dis glad nie waar nie, ek het haar ongelooflik baie lief en ek sal regtig enige iets doen om sake weer reg te maak tussen ons. Sy is 'n diamant vrou en ek sal my lewe vir haar gee... As sy tog maar net my weer as haar vriend sal sien en my net weer naby haar sal toelaat. Ek erken ek het haar versmoor met liefde en ek het al baie probeer om dit nie te doen nie maar as ek my kon kry doen ek dit net weer. ASSEBLIEF HELP MY!!!!!!????? Ek's 'n monster in my vrou se oë.

Antwoord:

Die regop gedrukte sinne is van die person wat die vraag gerig het; die skuins gedrukte sinne is die persoon wat die antwoord verskaf.

Goeie dag Anoniem. Met die inligting wat jy hier gee, gaan ek opmerkings maak en advies gee.
• Ons is maar 2 maande amper 3 maande getroud.
o Wat ʼn invloed het op julle huwelik is die volgende dinge:
 Hoe oud julle is en wat het al met julle gebeur, alleen en saam?
 Wat het met julle as kinders gebeur en het julle die trauma’s van die verlede verwerk?
 Het julle ander verhoudings gehad? Is daardie dinge wat in daardie vorige verhouding skeef geloop het al verwerk? Onthou, elkeen van julle moet die seerkry van die verlede verwerk en genesing kry.
 Watter rol speel julle geloof in God Drie-Enig?
 Is julle betrokke by ʼn geloofsfamilie soos by ʼn gemeente?
• My vroutjie weier om verder met my te praat oor probleme en issues in ons verhouding.
o Om so drasties op te tree soos jou vrou, kom nie sommer oor iets kleins nie. Sy het waarskynlik ook dinge waarmee sy worstel.
o Wanneer ʼn mens iets verkeerd doen en mekaar seermaak, dan is daar baie wat gedoen kan word. Máár, wanneer jy herhaalde kere dieselfde ding doen, dan verloor jou geliefde vertroue in jou. Wanneer dit verder en verder gaan, dan gaan daar iets dood binnekant.  
• Ek erken voluit dat ek skuld dra in alles en ek het dit so ook aan haar erken.
• Ek maak telke male die foute oor en oor deur goed te doen wat haar brusend maak. Ek het innig berou oor alles wat ek gedoen het en dit ook al meer as een keer vir haar gesê.
o Wat is hierdie foute? Dit kan groot dinge en klein dingetjies wees.
o Jy en julle kan hulp kry om die dinge een vir een deur te werk en weer te groei in julle liefde vir mekaar.
• Maar sy't koud geword teenoor my, sy het nie meer lus om na my verskonings te luister nie en het my al 'n paar keer selfs beskuldig dat ek haar nie regtig lief het nie en haar nie respekteer nie.
• Dis glad nie waar nie,
o ek het haar ongelooflik baie lief en ek sal regtig enige iets doen om sake weer reg te maak tussen ons.
o Sy is 'n diamant vrou en ek sal my lewe vir haar gee...
o As sy tog maar net my weer as haar vriend sal sien en my net weer naby haar sal toelaat.
 Jy bely jou liefde vir haar, en deur die werking van die Heilige Gees is dit werklik moontlik om genade te kry. 
o Ek erken ek het haar versmoor met liefde en ek het al baie probeer om dit nie te doen nie maar as ek my kon kry doen ek dit net weer.
 Om iemand met liefde toe te gooi is nie verkeerd nie. Die kuns is hoe om dit te doen. Dit gaan oor die wat, die hoe en wanneer, asook hoekom?
 Mens kan baie leer by mekaar en ander mense. Die belangrikste is om by God hulp te soek en by mense wat Hy roep om jou en julle te help.

ASSEBLIEF HELP MY!!!!!!????? Ek's 'n monster in my vrou se oë.

Kom ek noem ʼn paar dinge vir jou om oor te dink en te bid:

* Hou aan om jou hulp by God te kry. Vra die Heilige Gees om jou te lei om met God te praat. Jy kan in jou gedagtes met God praat, hardop praat en met toe oë met Hom praat. God is baie naby. Ps. 145:18 sê dat God naby almal is wat Hom aanroep. Jy doen dit, jy roep God aan. Hou aan daarmee, Hy is naby jou!
* Elke mens staan in ʼn netwerk van verhoudinge: Jou verhouding met God, met jouself, geliefdes en ander mense, asook met dinge (soos diere...) Jou verhouding met God is die belangrikste een waarmee jy werk. Wanneer jy hierin groei, gaan jy beter oor jou self voel en jy gaan beter met ander mense werk.
* God se verhouding met ons groei deur die Heilige Gees wat in ons werk en deur die inligting wat ons van God kry deur die Bybel. God gebruik geliefdes en vreemdeling om ons te help, te lei en saam met ons die pad te loop.
* God skenk Sy Seun Jesus Christus om jou en my en julle sondes te kom wegvat. Ja, Jesus het in jou en julle plek aan daardie kruis gesterf! Joh. 3:16 ‘Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, ... en die wat in Hom glo, ... ontvang die ewige lewe...’ Dit doen Jesus Christus vir jou en jou vrou!
* Die pad van selfondersoek kan die volgende wees wat jy en julle kan loop: Bely, berou, bestry, bevry. Bely jou sonde deur presies te sê wat jy verkeerd doen. Toon berou daaroor deur baie jammer daaroor te wees en huil daaroor. Vra om vergifnis, by God en by die een teen wie dis sonde is. Bestry die sonde deur hulp te kry om die nie weer te doen nie. So word jy bevry deur God wat self in jou werk en gelowige mense gebruik om te help.
* Dink bietjie aan die huwelik se Groot 5 (maar my benaming): 1) Dis jou verhouding met God. 2) Familie probleme. 3) Verslawingsprobleme. 4) Geld. 5) Seksuele dinge. Dink en bid een vir een hieroor en groei hiermee. 
* Jy en julle het dalk ook mediese hulp nodig. Spanning en worry’s en werk kan mens baie moeg maak.
* Wat is liefde? Daar is selfverloënde liefde, vriendskapsliefde en die romantiese en seksuele liefde. Dit begin by die selfverloënde liefde, soos wat Jesus vir ons gegee het. Hy het Homself geoffer. Wees bereid om die eerste hulp te vra, te kry en om vergifnis te soek. Neem die vergifnis. Wees weer vriende soos julle was toe julle mekaar leer ken het. Wees werklik intieme vriende en praat oor alles. Leer elke dag nog meer ken van mekaar, die goeie en die slegte. Dan, die seksuele. Seks is nie liefde nie. Ware liefde lei tot ʼn intimiteit en ʼn heerlike eenheid na liggaam, siel en gees. Leer mekaar se liggame en behoeftes ken. Respekteer mekaar en help mekaar. Moenie forseer nie.
* Raak rustig voor die Here en begin by jouself. Moet liefs nie jou vrou konfronteer of bombadeer nie. Moet liefs nie reaktief wees op wat sy sê nie. Sê vir haar dankie vir wie sy is. Vra gereeld wat jy vir haar kan doen. Bid en bid my vriend. Wanneer jy vrede begin kry, gaan sy weer begin vertrou. Vergewe jouself. Maak opreg tyd vir julle saam.

Vriend, vertrou op die Here en maak staat op Hom. In 2 Kor. 12:9 sê die Here vir jou en julle en ons: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom tot volle werking wanneer jy swak is.” Jy is nou sterk want jy het jou omgee en persoonlike swakheid erken. Nou gaan jy sterker word in die Here, want jy maak nou baie meer op Hom staat.

Anoniem, jy sê jou vrou dink jy is ʼn monster. Onthou dat dit eintlik die moeilike goeters is wat maak dat dinge donker en monsteragtig raak en lyk. Deur die Verlossing in Jesus verander alles. Dan word die duister en monsteragtige dinge uitgeklaar en dit word weggeneem, vergewe. Ps. 139:13 en verder sê dat die Here ons gevorm het en dat Hy ons op ʼn wonderbaarlike wyse geskape het. Hou vas aan die Here, hou uit deur die krag van die genade en hou aan...

Kan ek jou ook aanspoor om die volgende stap te neem? Vra hulp by jou gemeente, jou predikant of pastoor. Jy is baie welkom om my te kontak hiervoor.

Groete in Jesus Christus.
Ds. Joop van Schaik