Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 10 Februarie
Jacques Prinsloo
Stefan Van Der Merwe
Joanika Haasbroek
Maandag, 11 Februarie
Karl Roos
Sarel Van Der Walt
Jokie Boshoff
Balthaser Bührmann
Dinsdag, 12 Februarie
Jacques Coetsee
Liné Coetzer
Hanli Van Der Spoel
Robert Verheij
Karin Van Der Mast
Woensdag, 13 Februarie
Jawé Dreyer
Wolfgang Coetsee
Suzanne Mulder
Sharne Prozesky
Derick De Klerk
Cornél Brown
Johannes Van Der Wel
Bonani Dubase
Ben Heunes
Donderdag, 14 Februarie
Olivia Beaumont
Marko Kotze
Elouwdi Smit
Vrydag, 15 Februarie
Sarah Verheij
Minyonne Schutte
Brandon Yelland
Danie Knoester
George Steyn
Soné Stoltz
Saterdag, 16 Februarie
André Pelser
Francois Le Roux
Flip Hattingh (80)
Willem Van Biljon (90)

Boek "die hemel is werklik”

Vraag:  Wat moet ek, as Christen gelowige, dink van mense wat sê dat hulle in die hemel was. Neem bv. Die boek van Todd Burpo met die titel: “die hemel is werklik”.

Antwoord: 

Liewe vriende in Christus.

Ek het lank terug ‘n praatjie bygewoon van ‘n vrou wat in ‘n baie groot ongeluk was, wat lank in ‘n koma was en toe weer bygekom het, en nou getuig dat sy in die hemel was. Na daardie gesprek was ek skepties en het getuienisse hieroor vermy. Toe kom hierdie boek! Al meer mense skryf hieroor en getuig dat hulle in die hemel was.

Gelukkig gaan dit in die gesprek nie of iemand ‘n Christen is of nie. Dit gaan hier oor Christen gelowiges wat ‘n baie spesiale hemelse ervaring gehad het en wat daarvan getuig. Die probleem vir ons is: dit kan my verryk of dit kan my van die pad laat afdwaal. Voor die skryf hiervan was ek erg krities hieroor. Terwyl ek die boek  gelees het, was ek minder krities en verwonderd. Toe ek finaal hieroor nadink, het ek egter weer baie versigtiger geraak.

Kom ek skets wat in die boek “die hemel is werklik” staan. Todd Burpo is ‘n leraar in die VSA en sy vierjarige seuntjie was dodelik siek. Todd en sy vrou het met God geworstel en gesmeek dat hul seuntjie, Colton, tog net gespaar word. Op daardie oomblik het Colton volgens homself hemel toe gegaan. Hy het op Jesus se skoot gesit, sy oorlede oupa en doodgebore babasussie, Johannes die Doper en die engel Gabriël gesien. Todd het nie geweet hoe om dit te hanteer nie. Met verloop van tyd het Todd meer by sy kind gehoor. Todd het dit gemeet aan die Bybel en die meeste hiervan is volgens die Bybel verklaarbaar. Todd weet dat sy vierjarige seun dit nie by mense gehoor het nie. Eers jare later is die boek hieroor geskryf.  

Beoordeling:
Is daar dalk mediese redes?
Een rede wat ek dikwels gee, is dat daar dalk mediese redes is dat iemand op ‘n “hemelse reis” gaan. Die teendeel is al beleef. Ek ken ‘n jong dame wat deur ‘n apteker se hulp genees is van baie slegte “duiwelse drome”, deurdat die chemiese wanbalans in haar liggaam reggestel is. My verklaring is dikwels dat die “hemelse ervarings” moontlik ook deur chemiese wanbalanse veroorsaak kan word. Neuroloë verskil hiermee. Ek nooi die mediese kenners uit om iets hieroor vir ons te skryf.

Is God nie Almagtig genoeg om mense in die hemel op te neem en weer met ‘n doel na die aardse bestaan terug te stuur nie?
My antwoord is: God is almagtig en alomteenwoordig. Hy is soewerein en Hy kan doen en beskik wat Hy wil. Ek glo dus dat God die Vader, Seun en Heilige Gees, in Sy almag aan iemand kan verskyn en hemelse dinge kan openbaar. Ons uitdaging is wat om daarmee te maak? Die groot toets is: kom dit van God of nie? Gelukkig los die Here ons nie alleen hierin nie, want Hy gee aan ons die Bybel en Hy werk in ons met Sy Heilige Gees om hieroor te besin.

Verwarring tussen die Bybel as bron van waarheid en die hemelse ervaringe.
Ek self wat my in die Woord van God verdiep (en nog steeds min ken), word telkens teruggevat na wat seuntjie Colton getuig oor die hemel. Iewers word inligting van die Bybel en van sy getuienis vermeng, en dít is verwarrend. Toe ek std. 6 was, is my boetie voor geboorte oorlede en my ma is ook bietjie meer as ‘n jaar gelede oorlede. Skielik wonder ek nou hoe hulle lyk. Kan hulle sien wat ons doen? Gaan ons mekaar herken? Dis werklike vrae en ons wonder daaroor. My aandag is weggelei van wat God in die Bybel sê, na wat ‘n buitebybelse bron hieroor getuig, afkomstig van ‘n mens wat ‘n hemelse ervaring gehad het. Wees nou eerlik, wat dra die meeste gewig om van God te leer: buitebybelse bronne of die Bybel self? ‘n Hemelse ervaring is ‘n buitebybelse bron en dit moet die hele tyd aan die Bybel getoets word.

Kan jy dink aan iemand in die Bybel wat hemelse ervaringe gehad het?
Die Apostel Paulus getuig in 2 Kor. 12:1-10 dat hy tot in die hemel weggeruk is, of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet hy self nie. Hy brei nie uit oor die inhoud daarvan nie. Dit bestaan dus, maar Paulus hou dit vir homself en dit was tot sy persoonlike geloofsgroei.

In die Bybel word daar geskryf oor mense wat dood was en deur Jesus opgewek is, maar geen hemelse ervaringe word beskryf nie.
• Matt. 9:18-26 beskryf hoe Jesus die dogtertjie van die Joodse raadslid uit die dood uit opgewek het. Niks word hier geskryf of haar gees al in die hemel was en nou weer met haar liggaam verenig is nie.
• In Joh. 11 word geskryf van Lasarus wat al ‘n paar dae dood was en deur Jesus uit die dood opgewek is. Ook hier word niks van ‘n hemelse ervaring getuig nie. Wat Jesus wel in Joh. 11:15 vir Lasarus se suster sê, is: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook”. 
Kom jy agter na wie word ons geneem? Na die Een wat werklik in die hemel was en na die aarde gekom het? JESUS CHRISTUS!

Kyk verder wat sê God in Sy woord oor Jesus wat uit die hemel na die aarde gekom het . Joh. 3:13-15 “13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. 14 En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, 15 sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” God-Drie-Enig is die Skepper van die hemel en die aarde. Hy is die een wat genade en Verlossing deur Sy Seun skenk. Hy laat ons deur Sy Heilige Gees glo in Jesus Christus. Alles wat ons ontvang en glo, moet ons na Jesus neem.

Hiervoor gee God mos aan ons Sy besondere openbaring, die SKRIF. Dit is ‘n spesifieke openbaring, met alles wat ons nodig het om te weet terwyl ons hier op aarde is, ook oor die hemel en die lewe na die aardse bestaan. Hier ken ons 2 Tim. 3:16: “16Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en...”

Konklusie:
* Ja, God Drie-Enig is almagtig en Hy kan Homself openbaar aan enigiemand, sekerlik ook deur ‘n hemelse ervaring. Ons verwerp dus nie getuienisse oor hemelse ervarings nie, maar is baie versigtig daarvoor.
* Hierdie hemelse ervarings is egter vir die individu se eie geloof van waarde.
* Die hemelse ervarings moet in alles aan die Bybel getoets word en kan nooit dieselfde gesag ontvang as God se Woord nie.
* Alles in die Woord en in my lewe en ervarings, lei my en ander mense na God Drie-Enig.
* Spandeer eerder baie meer tyd om deur die Heilige Gees gelei te word om jou in die Woord van God te verdiep. Lewe jou geloof uit met dankbaarheid.

Joop van Schaik (GK Randburg)

Gebedsgenesing

Vraag: "Hoekom doen ons Gereformeerdes nie die volgende nie? Dis dan 'n direkte opdrag in die Bybel.  Ons betaal duisende rande aan siekefondse, terwyl ons van siektes genees kan word deur die gebede en hande-oplegging van ouderlinge.

Hoekom DOEN ons nie dit nie...? Is ons GELOOF te klein?"

Antwoord: 

Sal jy die besluit neem om van nou af jou mediese fonds te kanseleer?
As jy dit vir my vra of ek dit sal doen, dan antwoord ek jou sommer gou-gou: nee, ek sal dit nie doen nie. Hoekom nie? Beteken dit dan dat ek te kleingelowig is? My antwoord is ook: nee, ek is verantwoordelik.

Wat gaan jy maak as jy tandpyn kry of jou een tand breek morsaf in die helfte?
Gaan jy bid dat jou tande net nooit swak word, gaatjies kry of van ouderdom verslyt nie? Gaan jy bid dat jou gebreekte tand sommer net weer heel word? Wel, ons weet dat enigiets vir God moontlik is. Maar is dit hoe God werk?

As jy ‘n baie groot boom in jou tuin het wat ‘n gevaar word vir jou gesin en huis, wat gaan jy doen?
Die miere het die boom so beskadig en op ‘n dag is dit dood van binne. Gaan jy bid dat die boom genees en nooit doodgaan nie? Gaan jy bid dat die boom sommer vanself net verdwyn? Ek is seker dit gaan vir jou aanvaarbaar wees om self die boom te begin afsaag of spesialiste kry wie se werk dit is om bome veilig af te saag en te verwyder. Hoekom sal ek dan anders oor my eie gesondheid daaroor dink?

In die begin met die skepping het die Here alles volmaak geskape. In die volmaakte staat het Adam en Eva nie siek geword nie. ‘n Dokter, ‘n mediese fonds, inkomste, pensioen en versorging op ons oudag was dus nie nodig nie. Eendag wanneer Jesus Christus weer kom, sal die gelowiges weer in so ‘n volmaakte staat wees.

Die Duiwel het met sy jaloesie teenoor God vir Eva en Adam met ‘n leuen verlei: ‘Jy sal soos God word as jy van daardie verbode vrug eet!’ Die leuen het veroorsaak dat die sondeval plaasvind en so ook onvolmaakheid wat siekte insluit. Die mens sal van toe af sterf en eers weer ná die wederkoms met die opstanding weer onsterflik wees. Die werklikheid is dat Adam en Eva en elke mens, ook jy en ek, sal doodgaan (tensy Jesus in ons leeftyd weer kom). Jy kan dalk siek word en genees word, maar sterf sal jy een of ander tyd. (dit beteken nie met die stelling dat jy nie moet bid om genesing en genade en verantwoordelikheid nie)

Die Here maak elke mens uniek en skenk aan hom/haar spesifieke gawes. Die Bybel gee vir ons baie kennis oor beroepe en gawes. Eks. 35:30 en verder wys hoe die Here Besaleël met Sy Gees toegerus het om met vaardigheid en insig enige werk as vakman te kan doen.
Voorbeelde – Neh. 3:8 ook die salfmengers het saamgewerk om die muur van Jerusalem te herbou. Die Leviete was admin beamptes – 2 Kron 34:13. Wat is ‘n mediese fonds anders as admin beamptes en ‘n metode om te spaar en as mediese versekering te dien. In 1 Kron 26:20 wat daar toesighouers oor die tempelskatte en wydingsgeskenke.

Is daar iets van die mediese wêreld in die Bybel?
Die priesters moes ook mediese opleiding gekry het. Mens dink aan die besnydenis wat ‘n mediese operasie is wat toegepas moes word. Mens dink aan mense wat allerhande velsiektes gehad het en wat na die priesters toe moes gaan, wat op behandeling of kwarentyn moes besluit. Dink aan die melaatses wat genees is en agterna hulle aan die priester moes gaan wys sodat bevestig kan word dat hulle gesond kan word.

In die Bybel word ook erken dat ‘n dokter ook soos ‘n priester en vakman sy werk moet doen. Lukas die evangelie skrywer was van beroep eintlik ‘n dokter - Kol 4:14 “Lukas, die dokter wat ek baie lief het, en Demas stuur vir julle groete”. Lukas het die evangelie verkondig en ook steeds sy beroep as dokter beoefen. In Matt. 9:12 (asook om Mark. 2:17 en Luk. 5:31) sê Jesus self : “Dié wat gesond is, het nie ’n dokter nodig nie, maar dié wat siek is.” Jesus erken hier dat daar mediese versorgers soos dokters is. Weliswaar gebruik Hy hierdie vers om sy eie koms te verduidelik, dat Hy mense geestelik kom gesondmaak. Hy is die geestelike dokter soos wat daar mediese dokters was en is. In Jer.8:22 en Sag. 11:16 word daar ook melding gemaak van dokters.

2 Kon. 20 Koning Hiskia se lewe is deur God verleng. ‘n Vyekoek is as medikasie op die siek liggaamsdeel gesit, en hy het gesond geword.

* In Jak. 5:13-20 word gesê dat gebed en dus omgee vir mekaar baie noodsaaklik is. Jy moet dit nie op jou eie probeer verwerk of oplossings soek nie. Gaan na die Here. As daar iemand is wat swaarkry, is voorbidding met ‘n smeekgebed vir die persoon baie belangrik. Vers 16 sê ook dat die gebed van ‘n gelowige kragtige uitwerking het. Ons wil en moet dus vir mekaar bid. Vers 14 sê dat as daar iemand siek, dat die ouerlinge na die sieke toe moet gaan, dat hulle die sieke met olie moet salf en vir hom bid. Die olie kan wys op verskeie dinge: a) die sieke word opgedra aan die Here en die olie is ‘n teken van die werking van die Heilige Gees; b) olie was ‘n bekende medisyne en dit simboliseer dat geneesmidelles ook gebruik word; c) en dit kan die teken wees dat ‘n wonderwerk van die Here afgesmeek word. Volle vertroue word op God geplaas om uitkoms te gee, op welke manier ookal.

In Joh. 9 lees ons dat Jesus met ‘n blinde man gewerk het. Jesus het grond gevat en dit met spoeg gemeng tot ‘n klei. Hy het die klei op die blinde man se oë gesit en aan gesê dat hy in die Siloambad moet gaan was. Die man kon toe sien. Jesus kom net gesê dat hy moet sien, maar die keer het ‘n iets gemeng om op die “siek liggaamsdeel” te plaas. Dis soos salf en medisyne. Hierby kom natuurlik Jesus se krag om die wonderwerk te verrig en Hy het juis die bekende blinde genees. Die blinde moes dit ook glo en homself gaan was.

In 1 Tim. 5:23 gee Paulus aan Timoteus die volgende advies: “Moenie langer net water drink nie. Gebruik ‘n bietjie wyn vir die maag en vir jou herhaalde ongesteldhede”. Die water in daardie omgewing was nie altyd baie veilig en gesond nie. Timoteus het beslis maagprobleme en ander probleme gehad. Die raad wat Paulus gee, is dat hy ‘n bekende iets gebruik soos medisyne. Wyn is ook medesinaal gebruik. Hy het nie net gebid om genesing nie, maar ook mediese raad gegee. 

In 1 Kor. 12 word geskryf van die verskeidenheid van gawes. Een van die gawes wat eenmalig aan ‘n persoon gegee word, is die genadegawe van gesondmaking. Hier word dus duidelik gesê dat individue wel die gawes omvang om mense te genees. Hier word egter ook duidelik gesê dat alle mense dit nie ontvang nie. Ons kan in vandag se tyd dit ook interpreteer dat ‘n persoon baie besondere gawes het om hom/haar as dokter of as chirurg te bekwaam. So help die dokter met sy gawes baie mense, en dit is ook ‘n geskenk van God.

Watter pad volg ons as gelowiges wanneer iemand siek is, of dit liggaamlik, sielkundig of geestelik is?

• Heel eerste bid ek/ons daaroor. “Here help my met ....” En ek hou ook nooit op met bid nie. Bv. Ek het hoofpyn wat megrain word. Dit maak my lewe baie moeilik...

• Ek glo dat niks vir God onmoontlik is nie. Ek glo dat Hy as almagtige God werklik instaat is om my nek te genees sodat ek minder of glad nie meer hierdie hoofpyn kry nie.
o In die Bybel word beskryf en verkondig dat Jesus wonderlike gedoen het, ja baie keer hoe Hy mense genees het.
o In die Bybel lees ons dat Jesus se dissipels/apostels self ook wonderwerke gedoen het.
o Ons weet van wonderwerke wat vandag plaasvind. Ons kan getuig van ‘n sendeling in Thailand, Philip van Wyk, wat bid vir siek mense en hulle word gesond. Die geboorte van ‘n kind en die groei van ‘n grassie is ook ‘n wonderwerk...
o Ons kan self getuig hoe mense deur volharding in gebed wel van ‘n siekte of sonde genees en verlos word.
o Jou en my gebed is baie belangrik en God kan genesing gee as antwoord op ons gebed en smeking.

• Ek bid in afhanklikheid dat God Self hieroor besluit, dat Hy soewerein is en dat ek dit in Sy hande oorlaat. Ek beveel God nie, ek smeek. Ek bid laat U wil geskied. Hiermee sê ek vir God ek glo Hy is Almagtig en ek laat die uitkoms van my gebed aan Hom oor.

• Ek weet dat God ook die mediese beroep in sy veelheid van verskillende beroepe daargestel het (net soos ander beroep soos die van ‘n onderwyser of argitek, ens). Ek gaan huisdokter toe. Hy ondersoek my en stuur my vir ekstrale. Hy stuur my na die NeuroChrirurg toe (wat besluit oor ‘n operasie of nie). Hy stuur my vir ‘n MRI Scan om beter te sien wat in my liggaam aangaan. Die Chrirurg stuur my neuroloog toe. Hy gee medikasie. Verder kan ek Fisioterapeut toe gaan, biokenetikus toe gaan. Hulle behandel die probleem en gee oefeninge. Intussen moet ek let op wat ek eet en moet ‘n gesonde lewenstyl handhaaf.

• Twyfel ek in God se genesingskrag of in genesing op my gebed? Nee, glad nie. Ek weet dat God regtig my nek sommer net so kan genees. God gee egter ook genesing deur die wonderwerk van dokters en tegnologie om aan my verligting of genesing te skenk. Hy gee ook aan my die verantwoordelikheid om my liggaam te versorg, reg te eet en fiks te wees.

• Dikwels moet ek soos Dawid berus dat God nie genesing skenk nie. Die babaseun wat Dawid en Batseba verwek het, het nie op grond van Dawid se smeking en berou gesond geword en bly lewe nie. Nee, die seuntjie is dood en Dawid kon berusting kry, opstaan en die Here verder loof. Net daarna is Salomo as kind aan hulle gegee.

Die kern van ons geloof is die geloof in die grootste wonderwerk ooit: Jesus Christus skenk aan my deur Sy kruisdood en opstanding, die ewige lewe. My plek is klaar deur Jesus Christus voorberei en Hy sal my tydens die wederkoms volmaak na liggaam, siel en gees saam met Hom die volmaakte ewige lewe inneem.

Hou vas aan wat die Here vir ons in Jes. 49:8 oor gebedsverhoring sê:
“ 8So sê die Here:Op ’n tyd wat Ek goeddink,sal Ek jou gebede verhoor,op die dag wanneer Ek wil red,sal Ek jou help.”

My bede is dat hierdie skrywe sal help om ‘n antwoord op die vraagstuk te gee. Mag hierdie maar net die begin wees van ‘n gesprek om die antwoord verder uit God se Woord te ontvang. Mag die Heilige Gees ons hierin lei.

Ds. Joop van Schaik

 

Hoe troos ek iemand wat terminaal siek is?

Vraag: Hoe troos ek 'n vriendin wat terminaal kanker het met 3 jong kindertjies? En belangriker, hoe troos en onderskraag mens haar man en kinders? Natuurlik deur die bybel, maar gee asb ook praktiese antwoorde.

Antwoord:
Daar is regtig nie maklike antwoorde op hierdie vraag van jou nie.  Om saam met iemand hierdie pad te stap is op sy beste sleg en moeilik.   Dis egter duidelik dat die Here jou reeds vir haar gegee het as ’n troos en dis deel van my antwoord op jou vraag. 

 

Ek en jy word iets van die troos van die Here, wanneer ons daar is in die moeilikste tye saam te huil, saam te bid, saam te onthou, saam swaar te kry en om wanneer dit nodig is, die Here se waarheid in te praat in hulle lewe wanneer die duiwel kom met sy leuens. 
 

Jy sal sien dat my grooste klem is op die DAAR wees.  Die grooste troos wat die Here kom gee in tye van swaarkry is nie antwoorde nie.   In my eie swaarkry het antwoorde, redes, redenasies min verskil gemaak.   Wat uiteindelik die diepste troos is dat die HERE by ons is in ons swaarkry (Ps 23:4)!  Jesus kom binne ons swaarkrywêreld in.  Hy is God by ons en Hy stap voor ons uit, die dood in en ander kant uit, sodat ons niks alleen hoef te trotseer nie.  Ek is daarvan oortuig dat die Here ons vir mekaar gee vir hierdie rede.  Dis een ding om te glo die Here is by my.  Dis ’n ander ding om dit te beleef in die teenwoordigheid van medegelowiges wat kies om saam met my deur my swaarkry te gaan.
 

Wanneer die tyd reg is sal hulle vrae vra en dan het jy nodig om mooi te luister.  Jou werk is nie om in die eerste plek antwoorde te gee nie.  Vir baie van die vrae is daar nie antwoorde nie.  In elk geval nie antwoorde wat nou vir hulle gaan sin maak nie.  Jou werk is om mooi te luister en om wanneer die tyd reg is te getuig!  Getuig van die hoop wat in jou lewe.  Die hoop van Jesus wat gesterf het en opgestaan het.  Die hoop dat hierdie lewe daarom nie die enigste lewe is nie.  Die hoop dat die God wat Jesus gestuur het, ter wille van Jesus ons Vader is, wat vir ons sal sorg en vir ons kinders sal sorg, selfs al is ons nie daar nie.  Jou getuienis sal eg wees, lewendig, as jy gedurig deur met die Here praat oor hulle situasie en luister na dit wat hy op jou hart kom druk deur sy Woord. 

So, dis al raad wat ek vir jou kan gee.  Jy kan kies om ’n troos te wees vir haar, vir hulle.  Dit gaan baie van jou vat en vra, maar die wonderlike genade van hierdie baie slegte tye waardeur ons saam met mense gaan, is dat ons nooit dieselfde ander kant uitkom nie.  Jy kyk anders na jouself en jou lewe en jy leer die Here soveel beter ken.

So, baie prakties:
• Wees daar. 
• Luister baie meer as wat jy praat.
• Moenie probeer om antwoorde te gee wat jy nie het nie.
• Moenie namens God probeer praat nie.
• Moenie sê, “ek verstaan waardeur jy gaan nie.”  Niemand kan regtig nie. 
• Moenie bang wees om saam te huil nie, maar moenie net huil nie.  
• Vra gerus:  “Waarmee kan ek help?” maar probeer ook prakties dink waarmee jy kan help en stel dit voor:  Kos maak, kinders oppas of oornooi vir speel, of skool toe vat, wasgoed was, huisskoonmaak, bybellees.  Dis alles dinge wat ’n groot verskil maak.
• Bid, bid, bid!
• Hou haar gemeente en predikant op hoogte (indien dit iemand is wat deel is van ’n kerk) sonder om te verwag dat hulle jou plek moet inneem.   Werk eerder saam vir haar beswil.  As jy ’n naby vriendin is, kan jy die predikant en gemeente baie help met hulle ondersteuning.

Baie, baie sterkte met hierdie pad! 
 

Thomas Dreyer

 

Kan my gebed 'n ongelowige red?

Vraag: Sê jy weet van ‘n mens, familie of vriend, en so ‘n persoon glo in die verlossingsboodskap en al die goeie nuus van verlossing, maar die persoon is soos ons maar almal kan wees, tydelik van die goeie pad af.
Kan die ouers, vriende of mede-broers in geloof deur te bid so 'n persoon se verlossing bewerkstellig?
Anders gestel; as ‘n kind nie op die regte pad is nie, kan sy ouers deur te bid en glo, hom van die ewige hel red?
Moet ‘n mens die blye verlossings boodskap hoor, glo en bely of sal ‘n nie-gelowige gered word as ons vir hom bid en hy doodgaan alvoor hy self glo?


Antwoord:
Ek kom agter dat jy in jou hart baie besorgd is oor iemand na aan jou, veral oor hulle wat met die Here se Woord groot geword het, en nou van die Here se pad weggedraai het en sy koers inslaan.
Net so is jy ook besorg oor soveel mense wat nie in die Here glo nie, en jy sal baie graag wil sien dat hulle wel in die Here glo en die ewige lewe ontvang. In jou besorgdheid vra jy die Here, maar wat kan ek doen sodat nie net ek nie, maar ook ander mense die genade van die ewige lewe ontvang?

Kort antwoord: (slotsom by die lang antwoord):
Moet ‘n mens die blye verlossings boodskap hoor, glo en bely of sal ‘n nie-gelowige gered word as ons vir hom bid en hy doodgaan alvoor hy self glo?
Die antwoord:

 •  Vir ware redding is geloof in Jesus Christus noodsaaklik.
 •  My gebed red nie iemand nie.
 •  My gebed is egter baie belangrik.
 •  My gebed is ‘n smeek by God en ‘n oorgawe aan God, van myself en vir wie ek bid.
 •  God red Self direk sy kind, en deur die verkondiging van Sy evangelie. 

Hou dus aan om vir jou geliefde en vir die vreemdeling te bid. Jy kry vrede dat God in beheer is, en die een vir wie gebid word, weet jy is in God se hand.

Lang antwoord:
Kom ons begin die antwoorde te soek deur eerste te besin oor die vraag:
Hoeveel krag het die gebed van ‘n gelowige? Die eerste vers wat hieroor in my kop kom, is Jak. 5:16 “Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking.”
Gebed is een van die geskenke wat God vir ons as mense gee, veral vir ons as Sy kinders. Gebed beteken dat jy direk met God Almagtig praat, die Skepper van hemel en aarde. Gebed is ook ‘n geskenk vir iemand wat nog nie in God glo nie, maar wat in nood kan uitroep: ‘Onbekende God, help my! Red my!’

Jak. 5 is vol baie mooi dinge, ons gaan net grepe hieruit uithaal. Die Here gee aan ons nie net die geskenk van gebed nie, maar ook die opdrag om te bid. Gebed vir jouself en vir ander mense. In Jak. 5:13 en verder sien ons dat gebed nodig is vir swaarkry en opgewektheid, vir siekte en sondes. Die Here besluit hoe en wanneer Hy die gebed verhoor of nie. Die kern is, jou gebed het wel ‘n kragtige uitwerking.

Hoe het jou gebed ‘n kragtige uitwerking? Dit hang nie af van hoe mooi jy bid nie, of hoeveel energie jy insit nie. Dit gaan wel daaroor dat jy weet dat die Heilige Gees jou in jou gebed lei en ook saam met jou bid en namens jou bid (Rom. 8:26). Jou gebed het ‘n kragtige uitwerking op jou eie geloof. Dit toets of jy absoluut afhanklik is van God die Vader, Seun en Heilige Gees.
 
Die woord vir “gebed” dui hier op ‘n pleit, gebed, versoek en petisie. Hierdie is nie ‘n bevel nie. Wanneer ons so bid, van die Here iets baie ernstig vra, dan is daar ‘n energie wat plaasvind, by jou en by God. Jou geloof in God leer jou dat God se Wil sal geskiet. Jou gebed is ‘n oorgawe aan Hom en ‘n weet dat hy regtig in beheer is. 

Dan is daar ook getuienis van waar jy deur die Heilige Gees gebid het, dat gebeur het wat jy gevra het! So het Elia gebid dat dit vir ‘n tyd nie moet reën nie, en na ‘n paar jaar het hy gebid dat dit wel moet reën. Gebed is nie ‘n towerformule nie, maar ‘n gelowige vashou aan God se liefde en weet dat Hy sal doen wat die beste is.

In Jak. 5:20 staan juis dat ons baie moet omgee vir die een wat van die waarheid afdwaal, wat volhard in sonde en vergifnis moet kry. Ons omgee en gebede moet dus aanhou en aanhou! Partymaal is dit dan ook so dat die iemand nie meer na ons gesprekke oor God wil luister nie, en daarom bly net gebed oor. Jes. 49:8 is ‘n vers in die Bybel wat my altyd so aan God laat vashou, dat Hy my gebed hoor en Self besluit oor wanneer en hoe Hy my gebed verhoor. “8)So sê die Here: Op ’n tyd wat Ek goeddink, sal Ek jou gebede verhoor, op die dag wanneer Ek wil red, sal Ek jou help.”

Hoeveel krag lê dus in die gebed van die gelowige? Soveel krag as wat God wil gee. Dit gee berusting, oorgawe en geloof dat God beslis in staat is om te help en dat Hy sal gee en doen soos Hy besluit. Die krag van gebed is dus die vrede wat ons kry oor dit waarvoor ons bid. Ek moet en wil daarom aanhou bid vir die mens wat van die Here afgedwaal het, of die Here nog glad nie ken nie. Ons gebede is baie baie belangrik en die Here gebruik ons in ander mense se lewe.

2.Die tweede vraag wat ons ons kan afvra, is: Kan iemand verlossing en die ewige lewe kry buite Jesus Christus om? Die antwoord hierop is: Die enigste toegang tot die Vader is deur Jesus Christus.
Joh. 14:6 “6) Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”
Geliefde vriende in Christus, hieroor is die Here Self baie duidelik. Op geen ander manier as net deur Jesus Christus kan verlossing van sondes ontvang word nie en die ewige lewe as geskenk ontvang nie. U / jou / my roeping is dus om self aan Jesus Christus vas te hou, te bid dat die Heilige Gees ons aan God die Vader en God Seun te laat vashou. Ons roeping is dus om vir ander mense te bid en vir hulle om te gee. Ons roeping is om Jesus Christus te verkonding en Sy liefde te verduidelik en uit te lewe. Wat ‘n voorreg, ‘n snaar op God kitaar. Dit beteken dus dat u / ek en jy self baie tyd saam met God moet deurbring en die deurlopend afhanklik moet wees. Dit beteken dat jou wonde eerste genees word, en dat jy dan bedag is op die wonde van ander mense.
Die antwoord op die vraag: Kan iemand wat nie in Jesus glo nie, gered wees? Nee, geloof in God die Vader, Seun en Heilige Gees is ‘n vereiste.

Ons gaan nou ‘n 3de vraag probeer antwoord
3. Kan iemand direk deur Jesus Christus gered word?
Hand. 10:33 “33) Ek het dadelik mense na u toe gestuur, en u was so goed om te kom. Ons is nou almal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het.”
Ek dink dit gaan hier in besonder oor ons bekommernisse oor geliefdes en vreemdelinge wat regtig op die verkeerde pad is of wat glad nie in God glo nie. Ek as mens sien egter nie dat ‘n persoon tot inkeer kom nie en daar is ook geen reaksie op enigiets wat ek sê of doen nie. Kan God direk ingryp? Kan Jesus uit die bloute aan iemand verskyn en direk met Hom praat? Ek het nogal baie hieroor nagelees en mens kry verskillende standpunte hieroor.
Ek het persoonlik al te doen gekry met ‘n man uit ‘n moslemland, wat direk deur Jesus Christus geroep is, wat tot bekering gekom het en nou juis in Suid-Afrika en in sy eie land, die verlossing in Jesus Christus verkondig. Hy getuig dat Jesus direk aan hom verskyn het, dat hy gelei is om die Bybel te kry en te glo in God-Drie-enig!

Op internet is daar baie sulke getuienisse. Die moeilike deel is seker om te onderskei wie die waarheid praat en wie vir persoonlike gewin dit voordoen. ‘n Amerikaanse Teoloog met die naam John Piper, is egter baie skepties oor sulke “Jesus bekeringsdrome”. Die ding is dat van die mense dan meer oor die spesiale droom praat en minder oor Jesus. Die probleem is volgens hom ook dat almal skielik bid vir sulke Jesus drome vanweë die opwinding daarvan.

Een van die proffesore by TSP en ander teologiese skole, Prof Flip Buys, bevestig egter dat Jesus inderdaad aan verskeie mense wat nie Christene is nie, verskyn het en dat hulle nou glo aan God en ook die Woord verkondig. Philip van Wyk, ‘n lidmaat van GKR gemeente, wat ‘n sendeling in Thailand is, het onlangs ook getuig hoe die mense daar op ‘n verlate eiland tot God bekeer. God is nie gebind in Sy manier van mense bereik nie. Hy kan direk aan iemand verskyn, of Hy doen dit deur die Heilige Gees wat so ‘n mens laat roep tot God, of Hy doen dit deur gelowige mense.

John Piper bring ons dan eerder terug na Rom 10 en Hand. 10. Rom 10:14-15 verkondig dat geloof in God kom deur van God te hoor, deur iemand wat preek, deur iemand wat  gestuur is om te preek. U / jy en ek, sendelinge soos Philip van Wyk, is dus instrumente in die hand van God. Jy is self deur jou lewenswyse ‘n preek van Jesus, en jy is deur jou woorde ‘n getuie van Jesus Christus.

4. Lees asb Hand. 10:1-33 rustig deur. Wat verkondig dit?
Hier word vertel van ‘n Joodse man, kaptein Kornelius, en die apostel Petrus.

Kornelius het nog nie in Jesus Christus kon glo nie, want ‘n Ou Testamentiese Jood het nie geglo dat Jesus Christus as Messias gekom het nie. Tog was Kornelius se lewe godsdienstig en het hy gereeld tot God gebid.  Terwyl Kornelius bid, het ‘n engel van God aan hom verskyn en aan hom opdrag gegee om Petrus te gaan roep. Kornelius het dadelik gehoorsaam en Petrus laat haal.
Petrus, ‘n apostel van Jesus, kry intussen deur ‘n geesvervoering die opdrag dat hy hom nie nét moet bemoei met Joodse mense nie, maar oók met alle ander mense uit ander volke. Kornelius se boodskapper bereik Petrus en Petrus besef toe dadelik wat die Here doen. Die volgende dag gaan Petrus na Sesarea om in Kornelius se huis die evangelie van Jesus te verkondig.
Hand. 10:33 gee vir ons ‘n baie mooi antwoord: “33) Ek het dadelik mense na u toe gestuur, en u was so goed om te kom. Ons is nou almal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het.”

 

Wat het die Here alles aan Petrus opgedra? Die inhoud van wat die Here deur Sy apostel Petrus opdra en oordra, is dat Jesus Christus die Messias is, dat Hy vir die sondaar gesterf het, die smarte van die hel deurgemaak het, dat Hy opgestaan het en oorwin het! Hiermee het Kornelius eers die volle boodskap ontvang en is toe op daardie oomblik gered! John Piper beklemtoon juis dit: Dat Kornelius nog nie gered was tot op daardie oomblik nie, dat hy eers gered was toe hy die boodskap ná die droom gehoor het, en dit geglo het.

Nog iets wat ons moet onthou, is hoe Jesus self aan Saulus verskyn het, hom tot bekering gebring het, en hoe hy Paulus geword het. Paulus het in Jesus geglo en hy het Jesus as die enigste Verlosser verkondig.

5. Hiermee kom ons by die worstelvraag: Moet ‘n mens die blye verlossings boodskap hoor, glo en bely of sal ‘n nie-gelowige gered word as ons vir hom bid en hy doodgaan alvoor hy self glo?
Die antwoord:

 •  Vir ware redding is geloof in Jesus Christus noodsaaklik.
 •  My gebed red nie iemand nie.
 •  My gebed is egter baie belangrik.
 •  My gebed is ‘n smeek by God en ‘n oorgawe aan God, van myself en vir wie ek bid.
 •  God red Self direk sy kind, en deur die verkondiging van Sy evangelie. 

Hou dus aan om vir jou geliefde en vir die vreemdeling te bid. Jy kry vrede dat God in beheer is, en die een vir wie gebid word, weet jy is in God se hand.

Joop van Schaik

My vrou kyk programme waar hulle God se naam ydelik gebruik. Hoe stop ek dit?

 Vraag: Goeie dag. Ek het lank terug tot 'n besef gekom dat die meerderheid TV programme vol Godslastering is. Sy naam ydellik gebruik om elke hoek en draai as dit nou God is of Jesus. Dis 1 en dieselfde ding.
Ek kyk nie mee sulke programme nie maar my vrou doen nog. Elke dag bid ek tot die Here dat hy my vrou se oë sal oop maak sodat sy nie meer die programme kyk nie en probeer met haar praat oor hoekom dit verkeerd is maar sy kyk nog steeds die program.
Wat kan ek nog meer doen om dit te verhoed?

 

Antwoord:

Kort antwoord:
Hier’s my raad:

 • Ondersoek jou eie hart voor die Here in terme van die derde gebod, sodat jy nie iets van haar vra wat jy nie self doen nie.
 • Onthou:  Wat jou saak met God regmaak, is nie jou hou van enige van die gebooie nie, maar Jesus en wat Hy vir jou kom doen het aan die kruis.  Dis die Heilige Gees wat jou in staat stel en vir jou die begeerte gee om erns te maak met die tweede gebod.  Dis nie jou eie goedheid nie.  Bid dus voordurend dat Hy dieselfde in jou vrou moet doen en wees geduldig met haar, soos die Here met jou is, en sy tien teen is met sekere van jou sonde.  Om Jesus en wat Hy gedoen het voordurend in gedagte te hou as jy met haar praat, sal jou ook nederig maak en jou regtig besorgd maak oor haar eerder as om haar net te kry om te doen wat jy glo reg is. 
 • Getuig en moenie “preek” nie.  Veral as dit kom by ons huweliksmaats, help dit nie om te “preek” nie.  Om te getuig van die Here se genade in jou lewe, van die vryheid van vrywillige gehoorsaamheid kan jou baie verder bring as om te preek.  Getuienis stel haar voor wat die Here doen in jou lewe.  Wanneer jy “preek” kan sy beleef dat jy die regter word wat haar veroordeel. 

Lang antwoord:

Jou erns oor hierdie saak is baie duidelik en dis goed!   Een van die gereformeerde belydenisskrifte, die Heidelbergse Kategismus verduidelik die 3de gebod in lyn hiermee:
 
Sondag 36, vraag 99:     Wat eis die derde gebod ?
Antwoord:     Ons mag die Naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur ’n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige Naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat Hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word.

Jou vraag is egter eerder, hoe gemaak met iemand naby aan my, vir wie ek lief is (in jou geval jou vrou), wat hulleself volgens my oordeel, daaraan skuldig maak. 

Ek wil daarby uitkom om die vraag te antwoord, maar voor ek dit doen, net ’n paar opmerkings.  Ek dink hierdie opmerkings is belangrik omdat dit die manier waarop jy met jou vrou gaan praat, kan beïnvloed.  Om die opmerkings te maak gaan ek ’n paar aannames maak.  Skrap dit wat nie van toepassing is nie, maar probeer om regtig toe te laat dat jou eie hart ondersoek word.

’n Paar opmerkings voor ek die eintlike vraag antwoord

Hoe konsekwent is ons?

My eerste opmerking gaan oor ons konsekwentheid!  Ons belydenis vat die misbruik van God se naam baie verder as om dit net as ’n vloekwoord te gebruik of stil te bly as iemand dit as ’n vloekwoord gebruik.   Volgens ons belydenis is enige vorm van vloek is ’n misbruik van sy Naam omdat ek in daardie oomblik my oorgee aan my emosies en nie as ’n ambassadeur vir Hom optree nie.   So ook leuens, om ’n valse eed af te lê!   As my ja nie my ja is nie.  Ek dra immers sy naam:  Kind van God, Christen, en as ek deur my optrede nie so leef nie, laster ek sy Naam (vgl. Titus 2).  

Casper de Vries was so ’n rukkie terug baie in die koerant.  Mense het te velde getrek omdat hy God se Naam so misbruik en dis goed want dis nie reg nie.  Hy’t egter ’n waarneming gemaak wat baie getrou is aan wat die Bybel leer.  Wat hy gesê het kom daarop neer dat sy vuiltaal en vulgêre grappe maar die selfde is as sy fisiese misbruik van God se naam.  Hy’t gesê die mense wat so ’n onderskeid maak tussen sy gewone gevloek en sy lastering, is skynheilig en dus nie konsekwent gehoorsaam aan die Bybel nie.   Hy het nog altyd gevloek en onder die belt grappe gemaak!   Waarom is hulle nou skielik ongelukkig omdat hy God, in wie Hy nie glo nie, se naam misbruik?   As die mense konsekwent die Bybelse opdragte toepas, moes hulle net so ontsteld geraak het oor sy vloek en onder die belt grappe as oor sy laster! 

As Casper nie die dwaasheid van sy weë sien en tot bekering kom nie is Hy beslis in die moeilikheid vir sy misbruik van die Here se Naam.  Hy eggo egter die Bybelse waarheid as hy sy aanhangers oproep tot konsekwentheid wees.  Ek kan nie uit ’n fliek uitstap waar hulle God se naam misbruik en dan nie uit ’n fliek stap waar daar stomende seks en naakte tonele is nie.   Ek kan nie sê hulle mag so en so vloek en nie so nie?   Dan is ek besig om die derde gebod te vat en dit te hou op my terme en nie volgens God se bedoeling nie!  Ons moet konsekwent wees.   Volgens die Bybel is vuiltaal en leuens so goed soos laster! 

Ons belydenis gaan nog verder.  Dit sê:  Ons mag die heilige Naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat Hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word.  

D.w.s ek laster ook God se Naam as ek vinnig my gebede aframmel!   As my hele hart nie in my gebed is nie.   Ons rympie gebede, wat nie uit ons harte kom nie, is net soveel ’n misbruik van sy Naam as om fisies dit te misbruik.  Inteendeel, ek dink dis erger as ons wat Hom ken ons gebede aframmel of Hom nie regtig prys en eer vir wie Hy is nie maar van Hom ’n stuurjong maak, iemand wat my lewe moet kom laat uitwerk. 

Ek ken jou nou glad nie, so dis dalk glad nie op jou van toepassing nie, maar ek wil vir jou vra:  Is jy wat hierdie saak betref, konsekwent.  Dis so belangrik, want dis op ’n manier maklik om uit ’n fliek te stap en te dink, nou hou ek die 3de gebod.   Dis baie moeiliker om regtig so te leef dat ek op geen manier God se Naam oneer aan doen nie.   

Hier’s die probleem en die kern rede vir hierdie opmerking:  As jy so erg is op jou vrou oor die flieks, maar jy lewe op ander vlakke nie so dat jy God se Naam eer nie  (byvoorbeeld in hoe jy met haar praat, hoe jy vir haar lief, hoe jy haar as gawe uit God se hand respekteer), gaan jou oproep aanhou om op dowe ore te val.    Sy voel gewoon die inkonsekwentheid aan.  

Is ek in alle omstandighede skuldig per assosiasie?

Nog iets om oor te dink:   Is ek altyd in alle omstandighede skuldig per assosiasie?   Anders gevra in die konteks van hierdie saak:  Is ek outomaties skuldig as ek ’n fliek kyk waarin hulle laster?   

Kom ons maak dit so bietjie makliker as die hele saak van flieks of programme:  Ek werk in ’n kantoor waar ouens laster.  Is ek skuldig net omdat ek saam met hulle in die kantoor is.  Nee.  Ek sal skuldig wees as ek daaroor stilbly en niks daaraan doen nie.  En terloops, om hulle net direk te konfronteer is nie die enigste en na my mening nie die beste manier om iemand te konfronteer nie, maar dit daar gelaat.  Die punt is, ek is nie skuldig net omdat ek dit hoor nie.  Ek’s skuldig as ek niks daaraan doen nie.  

Op dieselfde manier is ek nie outomaties skuldig aan laster as ek net ’n fliek gaan kyk waarin hulle laster nie.  Met ’n fliek of ’n TV program is dit egter bietjie moeiliker om iets daaraan te doen.   Hier maak ek dus die onderskeid:  Is dit ’n film wat my aanmoedig om so te praat (laster en vloek) of is dit ’n film wat vir my gewoon ’n venster gee op die werklikheid van hoe dit gaan in die wêreld of hoe mense wat vasgevang is in die leuens van hierdie wêreld dink. 

Ek dink die eerste tipe film is gevaarlik en ek probeer sulke films vermy omdat hulle daarin slaag om dit wat sleg is te laat goed lyk.   Jy kry egter ook films waarin hulle gewoon die werklikheid weerspieël.   Natuurlik kan ek dit nie ook sommer net kyk na willekeur nie, maar ek kan dit tog met fynaanvoeling gebruik en sê, dis nie reg om so te praat nie, kyk hoe leeg is hierdie mense se lewe sonder God.   Dit help my om die wêreld om my te verstaan en om juis wanneer ek in die regte wêreld in so ’n situasie kom, iets daaraan te kan doen en iets daaroor te sê. 

Ek weet nie na watter programme jou vrou kyk nie, maar ek hoop die argument kan jou dalk help om te onderskei.  Jy kan byvoorbeeld ’n program kan kyk waarin hulle laster, maar dis nie asof dit jou aanmoedig om te laster nie en jy kan jouself daarvan distansieer en daarteen “praat” al praat jy nie fisies met iemand nie.  Jy kan egter programme kyk waarin hulle nooit fisies die Here se naam misbruik nie, maar dit kan jou aanmoedig om ’n lewenstyl te volg wat teen God se wil is.  Laasgenoemde is vir my eerder ’n oortreding van die 3de gebod as die eerste voorbeeld. 

Nog ’n voorbeeld wat hierby aansluit.  Jy sal alle kredietwaardigheid verloor as jy vir ure op ’n Saterdag rugby kyk en niemand mag iets daaroor sê nie, maar dan vermaan jy haar as sy die aand ’n fliek kyk waarin hulle laster.   Ek sê nie die een verkeerd regverdig die ander verkeerde optrede nie.  Ek sê egter dat jy jou eie optrede mooi moet ondersoek as jy met integriteit wil praat.   

Ek hoop jy volg my!  Ek weet egter te min van julle situasie af om regtig die dinge te kan sê, so ek sê weer, skrap wat nie van toepassing is nie. 

Waaroor ons beslis saamstem is dat ons ernstig moet wees oor die derde gebod en dat ons nie maar net verlief moet neem met die misbruik van die Here se naam nie.  Dit geld egter vir myself, soveel so as wat dit vir ander mense geld.  Ek mag dus nie stilbly nie!  

Die vraag is egter:  Hoe doen ek dit?  Hoe praat ek en waar begin ek praat!   

Begin by jouself:  Die Heilige Gees wil jou hart verander deur die Evangelie! 

Dis die wegspringplek!   Dit gebeur biddend:

1) Bid en vra die Heilige Gees om jou eie hart oop te vlek rondom hierdie gebod.  Kyk in die spieël van die Wet en vra die Heilige Gees om jou jou eie sonde te wys wat hierdie saak betref.  

Dit opsigself gaan al ’n verskil maak in hoe ek met iemand anders gaan praat in wie se lewe ek ’n oortreding van die 3de gebod waarneem.   As ek met iemand gaan praat, nie as iemand wat dit volmaak regkry nie, maar as ’n medesondaar wat self hiermee stoei, gaan ek met ’n ander gesindheid praat!   Ek gaan in nederigheid praat en nie op ’n meerderwaardige manier nie.  

Laat dus toe dat jou eie hart ondersoek word oor meer as net “flieks kyk waarin daar gelaster word.”   Gaan lees deur dit wat die Bybel sê oor die misbruik van die Here se naam.  Gebruik die uitleg van die kategismus hierbo oor die 3de gebod en identifiseer jou eie sonde.

2) Gaan biddend met jou sonde, met al hierdie dinge wat jy sien in jou eie lewe, na Jesus toe.  Ons glo immers Hy het kom sterf aan die kruis om die straf vir al my sonde, ook my misbruik van God se naam te dra in my plek.  Die Here gaan inderdaad nie een keer se misbruik van sy Naam ongestraf laat bly nie.   Jesus het vir elke keer, ook my toekomstige misbruik van sy Naam, gesterf en eens en vir altyd die skuld gedelg.   Bely dus jou misbruik van sy Naam in soveel detail as moontlik!  

3) Vra biddend vir  die Heilige Gees om verder aan jou te openbaar wat agter jou uiterlike sonde sit.  

Byvoorbeeld:  Gestel jy het ontdek dat jy die Here se naam misbruik deur te bid sonder om te dink wat jy bid.  Dis natuurlik belangrik dat jy dit voor die Here bring en sê, “Here, ek bid baie keer sonder om te dink wat ek bid, ek het U naam misbruik, ek is jammer, vergewe my.”    Dis egter net ’n deel van die probleem.   Daar’s ’n sonde onder hierdie uiterlike sonde.   Die vraag is, waarom bid ek baie keer sonder om te dink wat ek bid?  

Dit kan wees dat gebed vir my net gewoonte geword het;  dat ek diep binne my reken, ek bid om God te vrede te hou; ek bid om te keer dat Hy my nie straf nie.   Ek word dus nie gedryf deur liefde vir God nie, maar eerder, liefde vir myself.   Ek is dus steeds selfsugtig en  ek moet dit voor Hom bely as die wortel van my uiteindelike oortreding van die 3de gebod:  Here, ek misbruik U naam omdat ek U nie lief het soos ek moet nie.  Omdat ek myself liewer het as U.  Ek is jammer.  Vergewe my!  

Dis hierdie einste ding wat maak dat ek so maklik die sonde in ander se lewens kan raaksien, maar nie in my eie lewe nie.  

Hierdie belydenis plaas ook my en die persoon met wie ek wil gaan praat oor sonde in sy/haar lewe op dieselfde vlak, want ten diepste is al ons uiterlike sonde die gevolg van ’n selfliefde wat baie groter is as ons liefde vir die Here.   Weereens gaan ’n besef hiervan maak dat ek op ’n ander manier met die persoon gaan praat as ek uiteindelik daarby uitkom. 

Dit bring ons by nog ’n belangrike deel van jou biddende selfondersoek: 

4) Gryp biddend vas aan Jesus se opstanding uit die dood!   Ja, Hy het vir jou sonde gesterf en dus die skuld betaal, die straf gedra.  Maar Hy het ook die volmaakte lewe kom leef, d.w.s volmaak die 3de gebod gehoorsaam, en toe gesterf en toe opgestaan uit die dood sodat Hy sy volmaakte lewe vir my kan gee.  Hy dra die straf vir my oortreding van die 3de gebod, en Hy kom gee vir my sy volmaakte gehoorsaamheid aan die 3de gebod asof ek dit self gedoen het. Ek moet dit in geloof by Hom vat.   Ek moet my skuld bely, maar dan sy vergifnis en sy volmaakte gehoorsaamheid vat asof ek self nooit sonde gedoen het nie en asof ek die 3de gebod self volmaak gehoorsaam het.   Ek kan dit so vat want God reken dit vir my so toe op grond van dit wat Jesus gedoen het.  

As ek hierdie waarheid vat, verander dit my hart!   En dis veral wat God wil doen.  Hy wil my vergewe, ja, maar sy groter doel is hartverandering sodat ek Hom weer kan liefhê soos ek veronderstel was om Hom lief te hê.   So, hierdie vergifnis en genade wat ek beleef, verander nou iets in my hart wat maak dat ek nie meer wil bid sonder om te dink wat ek bid nie, want ek doen dit nie net meer uit godsdienstigheid en dus eintlik vir myself nie.  Ek doen dit omdat ek weet hoe lief Hy my het en omdat ek graag vir Hom wil terug lief wees. 

Die gevolg van hierdie eerlike selfondersoekende gesprek met God is hartverandering.  Dis nie nou in die eersteplek my uiterlike gedrag wat in lyn kom met ’n wet van buite af wat sê:  Jy mag nie die Naam van die Here jou God misbruik nie.  Iets verander hier binne in my.  My hart, my hartsgesindheid verander en word nuut gemaak en beleef weer ’n honger en ’n dors na God en ek wil sy Naam verheerlik en daarom wil ek met nuwe ywer probeer om die 3de gebod te hou in sy volheid en nie net in seker opsigte nie. 

Getuig deur woorde en dade van jou nuwe hart en hou op “preek”!  

Met so ’n hart (’n hart wat eerlik is oor sy eie gebrokenheid en die diepte van sy eie sondigheid en opstandigheid eerlik voel; ’n hart wat dit bely het voor God en beleef het hoe God in Jesus vergewe en deur sy geweldige genade en liefde kom nuutmaak; ’n hart wat weer uitverkoop aan God en daarom graag sy Naam wil Heilig uit liefde en dankbaarheid vir vir sy genade), met so ’n hart kan ek nou met iemand anders gaan praat, want ek gaan anders praat as ek deur hierdie proses gegaan het.  

Ek gaan besef dat dit eintlik die Heilige Gees is wat die verandering bring, wat ons oë moet oopmaak vir ons oortreding van die 3de gebod.   Ek gaan diep onder die indruk wees van my eie gebrokenheid en sy geweldige genade, so ek gaan eerder, wanneer ek praat, getuig van hoe die Here my hart daagliks kom verander ten  opsigte van hierdie gebod en hoe dit my verhouding met Hom net soveel dieper en meer intiem gemaak het.   Ek gaan hieroor praat en my lewe gaan daarvan getuig.   Die persoon met wie ek praat sal dalk steeds nie luister nie, steeds van my verskil maar hulle sal nie twyfel oor my liefde en toewyding aan die Here nie en dat my diepste motief sy eer is.  Hulle sal ook beleef dat ek nie hulle veroordeel van uit ’n plek van ek is so goed en geestelik en jy moet nog hier by my vlak van toewyding uitkom nie.  Hulle sal sien dat ek deur liefde en genade gedryf word. 

Kom ons maak dit baie prakties.  Dis waarop ek dink die twee verskillende benaderings uitloop:

Benadering 1 (Sonder selfondersoek en die Evangelie):

“Jy moet ophou om daardie flieks te kyk.  Hoor hoe laster hulle.  Hoe kan jy sê jy’s lief vir die Here as jy daai goed kyk.   Onthou dat die een wat sy Naam misbruik en die een wat dit hoor sonder om iets daaraan te doen, nie ongestraf sal bly nie.  As ek daarmee kan ophou kan jy mos ook.”

Benadering 2 (Na selfondersoek en met die Evangelie in die kern daarvan):  

“Kan ons dalk tyd maak om te praat oor iets wat vir my baie belangrik is?  Het jy nou tyd?  Dankie!  

Ek het weer gaan dink oor ons gesprekke die afgelope tyd oor die misbruik van God se Naam.  Ek het gaan nalees en bid daaroor en ek het besef ek moet vir jou jammer sê oor iets.   Ek het besef dat om ’n program op TV te kyk waarin hulle God se Naam misbruik, nie al manier is  waarop jy sy Naam kan misbruik nie.  Ek misbruik ook sy Naam as ek nie dink wat ek bid nie, en as ek gewoon lelik praat of jok.  Ek doen dit eintlik elke keer as ek nie  leef op ’n manier wat sy Naam heilig nie.  

Ek het nou wel opgehou om flieks te kyk waar mense sy naam misbruik,  maar ek besef dat ek sy Naam persoonlik baie keer misbruik as ’n mens so daarna kyk.   Ek het ook besef dat ek selfs in die manier waarop ek die hele saak rondom die flieks wat jy kyk met jou hanteer het, sy Naam misbruik het, want ek het jou nie met respek behandel nie.  Ek het lelik en liefdeloos met jou gepraat en ek dink ek het jou laat voel dat ek ’n beter gelowige is as jy.   Ek is regtig jammer.  Sal jy my vergewe?

Ek het dit reeds met die Here deurgepraat en Hy het my vergewe.   Dis so wonderlik om te weet dat Jesus in my plek die straf waarvan ons in die 3de gebod lees kom dra het en vir my sy volmaakte gehoorsaamheid aan hierdie gebod kom gee het asof ek dit self gedoen het.   Dis so bevrydend!  Dis asof ek net met soveel meer vrymoedigheid met Hom kan praat en ek is soveel meer seker van sy liefde en sy nabyheid.  Ek soek meer hiervan, ek wil Hom beter leer ken.  Ek  wil regtig op grond van hierdie liefde en genade wat Hy vir my het, meer daarop fokus om sy Naam te Heilig.  Sal jy my hiermee help?  Ek is vir jou lief!  Kan ons oor begin en saam hieraan werk?” 
 
Kan jy die verskil sien?   Dit kan wees dat jou vroutjie se hart hard geword het en sy ook met hierdie benadering nie vir jou sal hoor nie.   Dit kan wees dat julle mekaar al baie keer op hierdie manier seer gemaak het en dat daar wantroue is.  Weereens, ek weet te min van julle situasie af.  

Wat ek wel weet is dat min mense weerstand kan bied teen hierdie eerlike getuienis van God se werk.  Veral nie mense in wie die Heilige Gees werk nie.  

Dalk vat dit in julle geval langer, dalk het jy ’n langer tyd van persoonlike stoei met die Here nodig, dalk gaan sy langer vat om jou te vertou, maar ek glo vas in hierdie beginsels.  

Die eerste benadering maak van die wet ’n koue stok waarmee ek iemand slaan en laat  skuldig voel.  Dit plaas die een wat voel hy/sy kry dit reg in ’n posisie van meerderwaardigheid wat die ander een alleen laat voel en baie keer in opstand laat kom as gevolg van die inkonsekwentheid.    

Die tweede benadering ignoreer nie die geldigheid van die wet nie, maar dit erken dat ons almal skuldig is en van natuurlike sondige harte het.  Dit erken die nodigheid van die Heilige Gees om in ons te werk en ons oë hiervoor oop te maak.  Dit erken die waarheid dat, selfs al gaan ons oë hiervoor oop, ons nie ons eie harte kan verander nie.   Dit erken die noodsaak van Jesus se kruisdood en sy opstanding as die diepste gronde en motief vir verandering.   Dit dwing nie tot verandering nie, maar moedig verandering aan en maak dit moontlik deur liefde en genade en kameraadskap! 

 

Vraag:  Ek het lank terug tot 'n besef gekom dat die meerderheid TV programme vol godslastering is en Sy naam ydellik gebruik om elke hoek en draai as dit nou God is of Jesus. Dis een en dieselfde ding.
Ek kyk nie meer sulke programme nie maar my vrou doen nog. Elke dag bid ek tot die Here dat hy my vrou se oë sal oop maak sodat sy nie meer die programme kyk nie en probeer met haar praat oor hoekom dit verkeerd is maar sy kyk nog steeds die program. Wat kan ek nog meer doen om dit te verhoed?
   

Thomas Dreyer