Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 10 Februarie
Jacques Prinsloo
Stefan Van Der Merwe
Joanika Haasbroek
Maandag, 11 Februarie
Karl Roos
Sarel Van Der Walt
Jokie Boshoff
Balthaser Bührmann
Dinsdag, 12 Februarie
Jacques Coetsee
Liné Coetzer
Hanli Van Der Spoel
Robert Verheij
Karin Van Der Mast
Woensdag, 13 Februarie
Jawé Dreyer
Wolfgang Coetsee
Suzanne Mulder
Sharne Prozesky
Derick De Klerk
Cornél Brown
Johannes Van Der Wel
Bonani Dubase
Ben Heunes
Donderdag, 14 Februarie
Olivia Beaumont
Marko Kotze
Elouwdi Smit
Vrydag, 15 Februarie
Sarah Verheij
Minyonne Schutte
Brandon Yelland
Danie Knoester
George Steyn
Soné Stoltz
Saterdag, 16 Februarie
André Pelser
Francois Le Roux
Flip Hattingh (80)
Willem Van Biljon (90)

Wat is die verskil tussen gees en siel?

Vraag: Blykbaar bestaan ons uit ligaam, gees en siel, wat presies is die verskil tussen die gees en die siel en hoekom is dit belangrik? Is dit?

Antwoord: Kom ons kyk wat die Bybel sê oor die skepping van die mens.  Ons lees daarvan in Genesis 2:7: “Die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens ‘n lewende wese (letterlik: “lewende siel”) geword het”.

Hieruit kan ons die volgende afleidings maak:
 

 • Die mens is ‘n eenheidwese.  Toe hy/sy gemaak is, is hulle tegelykertyd liggaam en siel gemaak.  Dus van konsepsie af (toe die eiersel en saadsel aan mekaar gebind het), is die mens liggaam en siel.  In hierdie fetus is alles opgesluit wat die mens in geheel uiteindelik sal wees.

 • Ook uit Ps.139:13 is dit duidelik dat die mens ‘n eenheidswese van konsepsie af is: “U het my gevorm, my aanmekaar geweef in die skoot van my moeder”.  Die Here het nie ‘n liggaam gemaak en op ‘n latere stadium (na geboorte) aan hom/haar ‘n siel gegee, maar van die begin het Hy “my” (dus, as ‘n “iemand”, nie ‘n “iets”) gemaak. 

 • Die Bybel maak nie ‘n skerp skeiding tussen liggaam en siel, asof liggaam en siel twee “dele” is waaruit die wese van mens opgebou is, nie.  Maar bedoel telkens die mens in geheel, as lewende wese.  Selfs wanneer na die mens verwys word in sy “liggaamlikheid” word die hele mens bedoel. (vgl. 1 Kor.6:13: “’n Mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie”; en Rom.12:1 (letterlik): “dat julle jul liggame stel as lewende en heilige offers”. 

 • Net so ook praat die Bybel van “siel”.  Vgl. Joh.10:11: “die goeie Herder lê sy lewe (letterlik: sy siel) af vir sy skape”.  Jesus het tog as volledige Mens aan die kruis gesterf.  En, in Hd.20:10 (letterlik vertaal): “want sy siel is in hom” (“hy lewe”).

 • Al hierdie Skrifgedeeltes bloot om aan te toon dat dit nie voldoende (en volledig) is om te sê: ‘n mens het ‘n siel; of is ‘n siel nie.  Net so ook: dat ‘n mens nie ‘n liggaam het of ‘n liggaam is nie.  As ons bv. sou sê: ‘n mens het ‘n siel, word die afstand tussen die “ek” (soos ek as mens geskape is) en die siel te groot – asof ek kan lewe sonder my siel.  En as ons sou sê: ek is my siel, laat dit die mens opgaan in sy siel-wees, terwyl hy/sy ook nog ‘n liggaam is en liggaam het.

 • Die verste wat ons behoort te gaan is om te sê die mense lewe, en die lewe van die mens is sy lewe as liggaam en siel.  Dus, slegs ‘n onderskeiding van die buitekant en binnekant, die waarneembare en nie-waarneembare.  Liggaam en siel is eerder inmekaar as wat dit naas mekaar bestaan.

 • Nog ‘n onderskeiding wat die Bybel ten opsigte van die mens maak (waarna jy vra), is “gees”.  “Mag God... julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar...” (1 Tes.5:23)

 • “Gees” wys egter ook nie op ‘n derde deel van die mens nie, maar gee ‘n beskrywing van die wyse waarop die mens (as liggaam en siel) bestaan.  Dit wys op die totale geestelike (religieuse) lewensinrigting van die mens wat hom deur God se Heilige Gees laat lei, of nie laat lei nie.  Die Bybel ken net één mens, en dit is die totale mens wat in sy totaliteit van God afhanklik is – of hy/sy daarvan (in die geloof) bewus is, of in ongeloof Hom verwerp.

 • Hierdie eenheid (van liggaam en siel) word verbreek slegs by die dood, as gevolg van die skeiding van liggaam en siel.  Die siel word onmiddellik deur God geoordeel en verkeer in die “doderyk” – gelowiges by God in die (voorlopige) hemelse saligheid (wat die “finale” bestaanswyse van die gees  van die mens is (Pred.12:7) en ongelowiges in die (voorlopige) helse smart (Luk.16:22-23).  Met Jesus se wederkoms sal al die grafte oopgaan en die liggame opstaan en weer met die siel herenig word (Fil.3:20-21; 1 Tes.4:16-17).  Hoe dit presies gaan gebeur, is die Bybel nie duidelik oor nie.  Dit bly ‘n goddelike misterie, wat ek met verwagting en vreugde afwag.
   

Ek hoop dat ek hiermee jou vraag beantwoord het.  Laat gerus weer van jou hoor as jy nog verder hieroor wil gesels.

Charl van Rooy.


 

Mag 'n ongetroude man 'n diaken word?

Vraag: Mag ‘n broeder ‘n diaken word, as hy nie getroud is nie?


Antwoord:  Dit is nie vir my duidelik op grond waarvan jy die vraag vra nie.  Ek vermoed egter dat dit ‘n indirekte verwysing is na 1 Timoteus 3:12: ‘n Diaken moet aan sy vrou getrou wees en sy kinders en sy eie huisgesin goed beheer. 

Dan, vermoed ek, loop die argument soos volg: vir ‘n diaken, om aan sy vrou getrou te bly, veronderstel dat hy in die eerste plek ‘n vrou moet hê.  Indien hy nie ‘n vrou het nie, kan hy ook nie ‘n diaken wees nie. (Ek hoop nie ek lê hiermee iets in jou mond nie).

Indien dit die argumentasie-lyn sou wees, geld dit ook vir ouderlinge.  ‘n Ouderling moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nugter, verstandig... (1 Timoteus 3:2).   Dan sou ons die kringetjie nog nouer moes trek en sê dat slegs mans wat kinders het, mag ‘n ouderling of diaken wees.  In beide gevalle word tog opdragte gegee dat hulle hulle kinders goed moet beheer (1 Tim.3:4,12).

Dit is egter nie wat hierdie Skrifgedeelte wil sê nie, nl. dat ‘n diaken of ouderling eers getroud moet wees om in die amp te dien.  Dit gee praktiese voorskrifte vir iemand wat in die dienste (wil) staan ten opsigte van so iemand se Christelike leefwyse, d.w.s. hoe hulle as Christelike leiers moet optree.  Iemand wat self onchristelik leef (soos die voorbeelde in 1 Timoteus waarteen gewaarsku word), kan tog onmoontlik as geestelike leier ander lei en leer.  Anders, word die boodskap wat jy verkondig, ongeloofwaardig gemaak en kan jy veroorsaak dat baie van die Here afvallig/ ongehoorsaam word  (vgl. Mat.18:1-9)

Dus, wat die tekste wil sê, is: Indien ‘n diaken/ouderling getroud is, moet hy, ook in sy huweliks- en gesinslewe, ‘n Christelike voorbeeld stel en daarmee wys dat hy die Here ook hierin dien.

In elk geval, bepaal iemand se huwelikstatus  nie ‘n mens se geskiktheid as ouderling en diaken nie, en selfs ook nie geslagtelikheid ten opsigte van diakens, volgens GKSA Sinode-besluit (2009) nie,  maar die Here wat iemand roep en stuur (Mat.9:38), gawes en bekwaamheid gee (1 Kor.12:4-11) en so iemand se erns t.o.v. sy/haar Christelike lewenswyse (1 Tim.3).

Skryf gerus weer indien jy verder wil gesels.
 

Charl van Rooy

Praat God deur drome met ons?

Vraag: Praat God deur drome met ons?

Ek het 3 jaar terug 2 drome gekry wat nog nie heeltemal sin maak vir my nie maar ek is dood seker dit was die stem van God wat met my gepraat het.  Dit pla my dat ek nou nog nie helemal seker is wat die woord vir my wou sê nie. Ek is nou 21 jaar oud en toe ek in matriek was het ek in dieselfde jaar twee verskillende drome ontvang.

1. Ek het gedroom ek was in my laerskool en ek droom al die klein kinders rondom my sê vir my jou God bestaan nie en ek wou hulle nie glo nie ek het bly gesê hy bestaan en toe ewe skielik hoor ek 'n groot diep stem wat duidelik vir my se pasop vir babel.

My 2de droom het ek gedroom ek en my pa is in die weermag en ek droom die skelms vang my pa en sê vir my laat val jou geweer wat ek wel gedoen het en toe kom daar 2 mans na vore 1 het streng gelyk en die ander een kalm en die een sê vir my jy moet net bid en glo en als sal reg kom en die ander een sê vir my vir elke engel wag daar 10 000 ander engele.

As dit moontlik is sal u my kan help want ek glo vas die drome het n groter betekenis as wat ek dink.
 

Antwoord:
Drome en hulle uitleg in die Bybel
Ons lees in die Ou Testament meermale van drome, soos byvoorbeeld Jakob se droom toe hy gevlug het (Gen. 28), Josef se drome(Gen. 37) en later ook die bakker en skinker en die Farao s’n (Gen. 40,41), en Nebukadnesar se droom wat deur Daniël uitgelê is (Dan.4).
Ons lees dan ook dat uitdruklik gesê word dat die Here Josef en Daniël dikwels gebruik het om die betekenis van drome bekend te maak :“God ken julle drome se uitleg...”(Gen,40:8) en  “Nie ek nie! God gee die antwoord vir u.” (Gen. 41:16) en ook “... dit is die besluit van die Allerhoogste oor u...”(Dan. 4:24). 

Daar is egter ook baie drome waarvan ons nie die uitleg in die Bybel lees nie, soos byvoorbeeld Jakob se droom en ook Josef se eie drome as kind, al het Jakob self afgelei wat die drome dalk kon beteken.
God het in die tyd van die Ou Testament drome gebruik as ‘n manier om sy wil bekend te maak toe daar nog nie ‘n geskrewe Woord was, die Woord ook nog nie vlees geword het en Sy Gees nog nie uitgestort is nie. In die Nuwe Testament lees ons, sover ek weet, net rondom die menswording van die Seun dat God deur drome bekend gemaak het wat gaan gebeur en wat moet gebeur (Matt. 1:20,2:12,13,19,22).
Daar is dus enkele, weliswaar baie belangrike,  openbaringe deur drome, maar verder maak God in sy Woord Hom en sy wil vir ons lewe aan ons bekend deur direkte openbaring, visoene en profesië, en uiteindelik deur sy Seun(Hebr. 1:1,2).
Ons drome en God se Woord

Waarskynlik, so sê geleerdes, hou baie van ons drome nie regtig verband met wat ons bewustelik beleef het of nog gaan beleef nie. Dit is dikwels ‘n geval van assosiasie in ons onderbewuste met iets totaal anders wat ons gesien, gehoor of gelees het. Ons nagmerries of angsdrome is dikwels ons vrese wat terwyl ons slaap uit ons onderbewuste deurglip na ons bewustelike. Dit wat ons nie wil beleef nie, word so in ons droom ‘n “amper werklike belewenis”.

Uit ons drome kan dus soms afgelei word wat ons graag wil doen en ander kere weer afgelei word wat ons gladnie wil doen of beleef nie, juis  omdat ons die Here liefhet en wil eer met ons hele lewe.   
Ons het egter nie sulke drome nodig om te kan weet wat die Here aan ons wil sê nie. Hy het sy Woord en Gees aan ons gegee sodat ons Hom kan ken. Sy Woord is nie bladsye vol lyste voorskrifte, wette en reëls nie, maar sluit ons in in ‘n lewende verhouding met Hom in Christus sodat ons in ‘n nuwe soort lewe vir Hom kan lewe.
In ‘n lewende verhouding met Hom gee sy Gees aan ons insig in sy Woord, en niks wat ons droom kan daarby “iets duideliker” byvoeg nie. As gelowiges beleef ons meermale dat ons iets droom wat visueel iets uitbeeld wat dieselfde is as dit wat die Here in sy Woord aan ons bekend gemaak het, en daarom kan ons drome wel tot versterking van ons geloof wees.

Ek hoop dat hierdie jou help om rustigheid oor jou drome te hê.

Nico Botha

Mag 'n mens 'n ander mens seën?

Vraag: Mag 'n mens 'n ander mens seën?

Antwoord: Dit word algemeen aanvaar dat “seën” in die Bybel beteken dat aan iemand die versekering gegee word van God se teenwoordigheid en goedheid. Dit is dus nie ‘n magiese handeling waardeur iets in die ander persoon ingestort word nie, maar ‘n toesegging van God se genade. Dit is immers net God wat sy goedheid kan uitdeel soos Hy dit goedvind..

Net Hy seën, mense kan maar net die bede uitspreek dat iemand die troos en krag en vrede en liefde van God sal beleef. So lees ons ook op baie ander plekke in die Skrif dat Here hulle wat aan Hom behoort seën met die toesegging van sy teenwoordigheid : o.a. Genesis 1:22,2;Lukas 24:50;Matteus 26 :26.  


Dit sien ons duidelik in bv. Numeri 6:22-27 as Moses opdrag kry om vir Aäron te sê hoe hy as hoëpriester die Israeliete moet seën : “Die Here sal julle seën... die Here sal tot julle redding verskyn ... die Here sal julle gebede verhoor...”.
 

Dieselfde is ook waar van die seën wat predikante tydens die erediens uitspreek : Dis die versekering aan die gemeente dat die Here hulle sal seën met sy genade en liefde en met sy teenwoordigheid.


Telkens as mense ander mense seën,beteken dit dat hulle ander verseker van God se genade (Gen.9:27;Gen. 27:27; Deutr. 33; 2 Sam,6:18). In hierdie sin mag “’n mens ‘n ander mens seën”, maar geen mens beskik oor die mag of vermoë om self te sorg dat ‘n ander mens krag of vreugde of voorspoed kan hê nie.

Nico Botha

Ek wil nie teen God sondig nie, maar ek is gay.

Vraag: Ek hoop regtig dat julle my kan help.  Ek is ’n tiener en glo in God.  Ek het baie keer met God gesels en gepraat en deur die Heilige gees Hom geloof en geprys.  Mettertyd het dit verander en ek voel vêr van God af, deur my probleme. Ek is gay en ek weet vir 'n feit dat dit verkeerd is en ek vra hulp om my te help om nie te wees nie.  Die duiwel val my aan en ek kyk en masturbeer na gay pornografie.  Glo my en dis die laaste ding wat ek wil doen.  Ek wil sterk wees in die Heilige gees en God verheerlik deur lofprysing.  Maar hoe kan ek dit doen as ek die heeltyd net na gay porn kyk? Ek vra julle mooi, help my (asseblief)....die Here seën julle.

Antwoord:

Kort antwoord: Daar is hulp en hoop!  Jy’t nodig om 4 groot waarhede jou eie te maak onder leiding van die Heilige Gees.  Ek’s oortuig dat Hy alreeds in jou werk!  Anders sou jy nie hulp gevra het nie: 

Waarheid 1: Jy’t nodig om te glo dat Jesus in jou plek gesterf het vir al jou sonde en opstandigheid en vir jou sy volmaakte lewe gegee het. 

Waarheid 2: Jy’t nodig om te besef dat jy, wanneer jy in Jesus glo, ’n nuwe identiteit kry.  Jy’s nie “gay” nie, soos ek nie “straight” is nie.   Jy is seun van God wat stoei en stry teen sonde, teen ’n vals identiteit, in jou geval, teen homoseksuele begeertes en die “gay” label. 

Waarheid 3:  Jy’t nodig om hierdie stryd oor en oor na die Here toe te bring; die kere wat jy die stryd verloor het, te bely en op nuut te jou geloof in Jesus en jou gevolglike identiteit in Hom as geliefde seun van God vas te gryp. 

Waarheid 4:  Jy kan dit egter nie alleen doen nie.  Jy’t medegelowiges om jou nodig by wie jy oopmaak en wat saam met jou hierdie pad stap.   Kontak my asseblief per epos sodat ons ’n afspraak kan maak en saam soek na mense wat die pad saam met jou kan stap! 

Lang antwoord:

Goeiedag my vriend,

Daar’s min dinge wat so erg is as om in ’n verslawing vasgevang te wees.   Ek kom self uit so ’n plek.   Nie presies dieselfde as jy nie, maar dit het ook met seksuele verslawing te doen. Ek was vir baie lank verslaaf aan fantasie en masterbasie.  Dis ’n plek van verskriklike leegheid en skaamte en skuldgevoel.   Dit bring ’n doodsheid en ’n alleenheid wat jy nie maklik vir ander mense kan beskryf nie. 

Hier’s die 4 groot waarhede waardeur die Here my kom vrymaak het: 

Waarheid 1:   Glo in Jesus en in dit wat God deur Hom kom doen het.  Hy kom neem al my sonde, wat ek al gedoen het en nog gaan doen op Homself en word deur God daarvoor gestraf aan die kruis.   Hy gee vir my sy perfekte lewe, asof ek dit self geleef het. 

 2 Kor 5:  21)Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar  behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan  wees.

Waarheid 2:  Deur Jesus is ek weer ’n kind van God.  Ek kry ’n nuwe identiteit.  Ek is nie meer ’n slaaf nie, maar ’n kind met al die voorregte van ’n kind en niks kan dit ooit weer verander nie!  Ek gaan die ewige lewe erf en vir ewig saam met God wees!

 Joh 1: 12)Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg  gegee om kinders van God te word. 13) Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die  drang van ’n mens of die besluit van ’n man nie, maar hulle is uit God gebore.
 
 Galasiërs 4: 4) Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy  sy Seun gestuur. Hy is uit ’n vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan die wet  onderworpe 5) om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as  kinders van God aangeneem kon word. 6) En omdat ons sy kinders is, het God die Gees  van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit: “Abba!” Dit beteken: Vader!  7) Jy is dus nie meer ’n slaaf nie; jy is nou ’n kind van God. En omdat jy sy kind is, het  God jou ook sy erfgenaam gemaak.

Waarheid 3:  Ek beleef my vergifnis van sonde en my nuwe identiteit as kind van God, elke keer as ek my skuld, my sonde voor Hom bely en kies om die waarheid van wie ek is in Jesus my eie te maak en daarin te leef.

 1 Joh 1: 6) As ons beweer dat ons aan Hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg  ons en  handel ons nie volgens die waarheid nie. 7) Maar as ons in die lig lewe soos Hy  in die  lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed  van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. 8) As ons beweer dat ons nie sonde het nie,  bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. 9) Maar as ons ons sondes bely— Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle  ongeregtigheid. 10) As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot  leuenaar en is sy woord nie in ons nie.

 Lukas 15 :17)“Toe kom hy tot inkeer en sê: ‘My pa het wie weet hoeveel dagloners, en  hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. 18) Ek sal dadelik na  my pa toe teruggaan en vir hom sê: ‘Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig! 19) Ek is  nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se  dagloners. 20) En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. 
“Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy  hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. 21) Toe sê die seun vir hom: ‘Pa, ek  het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word  nie.’  22) Maar sy pa roep sy werksmense: ‘Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit  vir hom aan; sit vir hom ’n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan! 23) En bring  die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier! 24) Hierdie seun van my was  dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.’ Toe het hulle  begin feesvier.

Hierdie eerste drie waarhede het ’n groot impak in my lewe gehad en my stukkie vir stukkie vrygemaak uit die duiwel se vangstrik.  Hier’s waarmee die duiwel ons vang:  Hy belowe vir ons wonderlike resultate van liefde en vrede as ons die “valse vrugte” eet!   In jou en my geval, pornografie en mastrubasie.  Vir ’n tyd lank werk dit, ten minste vir daardie oomblik, want ek voel geliefd en die moeite werd en goed.  Wat gebeur egter onmiddellik daarna?  Hy kom kla hy my aan en sê:  Jy’s pervers.  Jy is gay.  Jy is ’n verslaafde.  Jy is swak.  Jy is nikswerd.  Jy is veragtelik.  Die gevolg?  Ek is vasgevang in ’n valse identiteit.  Ek voel nikswerd, ek voel nie geliefd nie, ek moet voorgee en ’n valse beeld voor hou want ek glo dat almal my sal verag as hulle weet.  Hierdie valse identiteit en gevolglike alleenheid, dryf my om weer en weer na valse plekke toe te gaan om die seer daarvan stil te maak.  So word ek ’n gevangene. 

Die Here se oplossing.  Jesus!  Hy kom staan in vir my skuld.  Hy betaal, sterf vir my sonde.   So my skuld is weg.  Hy kom gee vir my sy volmaakte lewe.   Dis hoe God na my kyk!  Volmaak, regverdig, sonder sonde.   So ek hoef oor niks meer skaam te wees nie.  Hier stop dit nie.  Hy kom sê vir my:  Jy’s my kind.  Nie ’n slaaf nie.  Nie ’n arbeider wat sy skuld moet af werk nie.  Jy is my kind!!!  ’n Volmaakte kind?  ’n Sondelose kind?  Nee!  Allermins.  Ek’s ’n kind wat stry teen al die leuens wat die duiwel my kom voer het en ook al die verkeerde gewoontes wat ek aan geleer het!  Ek’s ’n stout kind, ’n ongehoorsame kind!  Maar ek bly kind en niks kan dit verander nie.  

Hoe meer ek vasgryp aan hierdie nuwe identiteit, hoe meer ek raaksien hoe lief God my moes hê om Jesus te stuur om in my plek te sterf, hoe meer besef ek dat ek nie na ander valse plekke hoef te gaan vir liefde nie!  Nee, ek kan maar net na Hom toe draai en hoor hoe die Heilige Gees bevestig:  Ek is vir jou oneindig baie lief.  Jy is myne.  Jy is my geliefde seun in wie ek ’n welbehae het! 

Die laaste groot waarheid is egter die waarheid wat my die meeste gehelp het om die vorige drie waarhede te beleef: 

Waarheid 4:  Die Here wil dat ons die bogenoemde in gemeenskap doen en nie op ons eie nie. 
Jakobus 5:16) Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word.

Die liggaam van Jesus hier op aarde is die plek waar die Here bedoel het dat ek die eerste drie waarhede moet beleef.   Die oomblik toe ek opgehou het om te probeer om op my eie, alleen probeer het om te glo dat Jesus met my plekke kom ruil het; toe ek opgehou het om te net op my eie my skuld voor die Here te bring en vergifnis te vra en toe ek begin het om my donker geheime aan die lig te bring voor ander gelowiges; die oomblik toe ek in gemeenskap met ander mense my kindskap begin vasgryp het, het daar vir my baie groot deurbrake gekom.  Die liggaam van Jesus is die mense wat hy wil gebruik om my ware identiteit aanhoudend te bevestig:  Skoongewaste, geliefde, kind van God, erfgenaam van die ewige lewe! 

Daarom die uitnodiging.  Kontak my dat ons kan praat en saam soek na so ’n geloofsgemeenskap saam met wie jy die pad na vryheid van verslawing kan stap!  

Thomas Dreyer