Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 10 Februarie
Jacques Prinsloo
Stefan Van Der Merwe
Joanika Haasbroek
Maandag, 11 Februarie
Karl Roos
Sarel Van Der Walt
Jokie Boshoff
Balthaser Bührmann
Dinsdag, 12 Februarie
Jacques Coetsee
Liné Coetzer
Hanli Van Der Spoel
Robert Verheij
Karin Van Der Mast
Woensdag, 13 Februarie
Jawé Dreyer
Wolfgang Coetsee
Suzanne Mulder
Sharne Prozesky
Derick De Klerk
Cornél Brown
Johannes Van Der Wel
Bonani Dubase
Ben Heunes
Donderdag, 14 Februarie
Olivia Beaumont
Marko Kotze
Elouwdi Smit
Vrydag, 15 Februarie
Sarah Verheij
Minyonne Schutte
Brandon Yelland
Danie Knoester
George Steyn
Soné Stoltz
Saterdag, 16 Februarie
André Pelser
Francois Le Roux
Flip Hattingh (80)
Willem Van Biljon (90)

Wat is die derde hemel?

Vraag: In ons Bybelstudie groep het ons op 'n interessante onderwerp afgekom. In 2 Kor 12:2 word daar na die 'derde hemel' verwys. Kan ons dan aanneem dat daar verskillende vlakke in die hemel is? Hoe word jy in die 'vlakke' opgeneem of opgedeel? Gaan ons geestelike groei in die hemel ervaar/ bereik? 'n Bietjie insig rondom die onderwerp sal waardeur word en verwysing na ander stukke in die Bybel wat na die vlakke verwys.

Antwoord:
Ja, dit is ‘n baie interessante onderwerp, wat julle raakgelees het.  Gelukkig is die verklaring daarvoor eintlik makliker as wat ons gewoonlik dink. 
Die begrip “derde hemel” moet ons binne die Joodse denkrigting oor die hemele verstaan.  Hulle het die hemel in drie vlakke gesien, die een bo die ander: die eerste hemel was die wolkehemel, die tweede die sterrehemel met al die hemelliggame en die derde hemel is waar God woon en waar Hy Homself openbaar aan die engele en die saliges. 
 
As Paulus sê: “Ek ken ‘n man..., Veertien jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel”, dan praat hy van homself, weliswaar in die derde persoon (“hy”), juis omdat hy nie op homself wil roem nie.  Maar ook, omdat dit ‘n belewenis in ‘n toestand van geestesvervoering was, waarin hy as’t ware buite homself getree het en God se teenwoordigheid op ‘n besondere intense manier ervaar het.  Die ervaring bevestig dus dat hy God ontmoet het.
 
Die beskrywing in vers 3 is ‘n herhaling van dit wat hy in vers 2 gesê het en beskryf dieselfde ervaring.  Maar hier noem hy dat hy weggeruk is na die “paradys” toe.  Die “paradys” was mos die tuin van Eden (Gen.2:9 ev) waar die mens, voor die sondeval, in ongehinderde gemeenskap in die teenwoordigheid van God kon leef.  Die woord “paradys” kom, behalwe hier, nog twee maal in Nuwe Testament voor (Luk.23:43 en Op.2:7) en elke keer word daarmee bedoel die plek van hoogste geluk en saligheid – by God!

Dus, daar is nie verskillende vlakke in die hemel, bedoelende verskillende “grade” van heerlikheid, in die sin dat sekere gelowiges op die derde vlak ‘n “meer” hemelse bestaan sal ervaar as dié op die eerste of tweede vlak nie.  “Derde hemel” sê  – dis waar die Here Homself in sy heerlikheid openbaar..., en waar alle gelowiges uiteindelik saam met Hom sal wees. 
Daar is nie ‘n stel kriteria wat bepaal wie word in watter “vlak” opgeneem of opgedeel nie.  Wie Jesus op aarde (in die geloof) gevind het, het ook die (derde) hemel gevind.  Ons gaan ook nie “geestelike groei” in die hemel ervaar nie, want in sy teenwoordigheid het ons die volmaakte bereik.

Lees gerus ook 1 Joh.3:2: “Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God.  Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees.  Ons sal Hom sien soos Hy werklik is”.  Dit alles wil net sê:  op aarde is ons reeds kinders van God (deur Jesus Christus); hoewel ons nog nie nou al weet hoe ons in die hemel sal wees nie.  By sy wederkoms sal ons aan sy heerlikheid gelyk wees.  Dan sal ons Hom in sy volle hemelse heerlikheid sien en self daarin deel.  Dit geld vir alle gelowiges – sonder uitsondering.  Paulus was begenadig om iets daarvan op aarde al te kon beleef.

Die enigste ander Skrifgedeelte waar ons van verskil in heerlikheid lees, is in 1 Kor.15:40-42 : 40Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as dié van die aardse liggame. 41Die glans van die son is anders as dié van die maan of dié van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van dié van die ander. 42So is dit ook met die opstanding van die dooies; wat gesaai word, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. 
Maar hier gaan dit oor die verskil tussen die aardse liggaam en die verheerlikte liggaam.  Soos die hemelliggame (son/maan/sterre) se glans anders is as aardse liggame, en hemelliggame se glans selfs van mekaar verskil, net so sal ons opstandingsliggaam anders wees as die liggaam waarmee ons op aarde geleef en  gesterf het. 
Weereens is dit nie ‘n verskil in hemelse bestaan nie, maar ten opsigte van die heerlikheid wat ons liggame in die hemel sal hê teenoor ons aardse bestaan. 
Lekker Bybelstudie hou!  Skryf gerus weer.

Charl van Rooy
 

Jok en Grootpraat…

Vraag: Hoe dink jy oor iemand wat jok en grootpraat?

Antwoord:
Ek dink met die grootste verveeldheid oor sulke mense!  Daar is niks so vervelig soos om na ‘n monoloog van iemand se grootpratery te luister nie.  Jok is natuurlik makliker om na te luister, selfs vermaaklik – afhangende waaroor iemand jok.   As iemand in sy grootpratery jok om hom/haarself beter te laat lyk, kan dit nogal irriterend wees, veral as jy met ‘n stok kan aanvoel dat dit nie waar is nie of oordrewe is.   As iemand jok om hom/haarself uit die moeilikheid te kry en jy vind dit uit, bring dit nogal ‘n skok in vertroue in so iemand mee.

Nee, in alle erns nou: ek dink met hartseer in my hart oor mense wat jok en grootpraat.  Behalwe dat dit ‘n verkragting van die 9 de gebod is (wat ons leer om die waarheid lief te hê), verklap dit ook iets van iemand se onsekerheid en minderwaardigheidsgevoel oor hom/haarself.  Dit is gewoonlik iemand wat ‘n baie lae selfbeeld het en op die manier probeer om beter oor hulleself te dink/voel.

Jy kan so iemand op twee maniere hanteer, óf jy kan hom/haar vermy en beskinder (dan kom 9de gebod weer in gedrang) en verfoei, óf jy kan so iemand help.  Die tweede opsie is natuurlik Christene se enigste opsie.

Hoe help ons so iemand?

  • Sekerlik, nie deur te begin en hom/haar te veroordeel omdat hy/sy die Here se gebooie oortree nie (hoewel die 9 de gebod ons hele optrede moet motiveer).
  • Begin deur met so iemand in ‘n verhouding te kom.  Gaan kuier alleen by hom/haar en luister na sy/haar lewensverhaal.  Daar is ‘n rede waarom iemand jok of grootpraat.  Probeer sy/haar “storie” hoor en verstaan.
  • Verkondig die Evangelie!  Dit is die waarheid dat elke mens na God se beeld geskape is, dat Hy in ‘n verhouding met ons tree, dat ons vir Hom kosbaar is – soveel so dat Jesus sy lewe gegee het, nie net om ons sonde (liegery en grootpratery) te betaal en ons vergewe kan word nie, maar ook om ons verhouding met God, ons beeld-wees van God te herstel.  Alleen deur Hom is ons en kan ons weet dat ons “goed genoeg” is vir God.   Ons hoef dus nie iets wat onwaar is te vertel om ons beter oor onsself te laat voel nie. 
  • Eintlik beteken dit dat ons iemand begelei om te besef dat “groot-praat” en “jok” sy/haar “verlosser” geword het en nie meer Jesus Christus nie.  Begelei iemand om te besef dat groot-praat en jok jou nooit beter laat voel oor jouself nie (inteendeel, jy kan nie vir jouself lieg nie, jy voel net slegter oor jouself).
  • Bid saam en laat die persoon sy/haar sonde (veral die valse verlossers) voor God bely.  Bid dat die Gees hom/haar sal oortuig van hierdie waarheid van ons die (nuwe)identiteit in Christus.

Sterkte!

Charl van Rooy

Hoe verduidelik jy aan 'n kind as haar pa 'n buite-egtelike verhouding het?

Vraag: Hoe verduidelik jy aan jou kind as pa, wat in 'n verhouding is, sê sy moet net onthou die "ander" vrou se dogter het behoefte aan 'n pappa. Dit, terwyl ons dogter haar pappa verloor en moet deel. Al die jare is ons kinders geleer dat jy getroud moet wees om seks te hê, nou het pa 'n verhouding? Kinders doen mos wat ons doen en nie wat ons sê nie.

 

Antwoord:

Jy sal jou kinders moet leer dat mense feilbaar is. Die werklikheid is dat hulle pa, wat altyd dalk hulle held was en na wie hulle kon opkyk, nou geval het. Hulle leer nou op‘n baie seer manier dat alle mense feilbaar is. Hulle leer ook dat ons ons foute probeer regverdig deur rasionalisasie, verskonings uit te dink. Jou man se verpligting was nie teenoor iemand anders se dogter om vir haar ‘n pa te wees nie, maar tenoor sy eie kinders. Jy moet jou kinders begelei om te sien waarom God die sonde haat, omdat dit soveel pyn en seerkry en verwoesting bring. In julle worsteling moet julle probeer dat hierdie gebeurtenis julle verhouding met God laat groei en julle haat vir die sonde ook. Moenie toelaat dat die satan julle mislei om ook die verkeerde te gebruik as reaksie op jou man se sonde nie, want dan bring dit net nog meer ellende. Soek hulp by ‘n predikant of ander gelowige wat kennis het en wat jy kan vertrou.

Jou kinders moet dus nou leer om onafhanklik van pa se optrede ‘n keuse te maak om die Here te dien. Pa se optrede moenie my verhouding met die Here bepaal nie.

 

Gert Breed

 

Hoe vergewe mens iemand?

Vraag: Hoe werk vergifnis? Ek weet dit klink na 'n vreemde vraag, omdat dit eintlik 'n sentrale deel is van Christen wees. Maar vir die eerste keer in my lewe word ek gekonfronteer met hoe ware vergifnis werk. Hoe vergewe mens iemand? Letterlik hoe doen jy dit? Se jy dit vir God? Se jy dit vir die persoon? Is dit 'n deurlopende proses, of iets wat jy doen en dis verby? Beteken dit jy laat hulle steeds in jou lewe toe? Al het hulle jou twee keer teleurgestel en in die steek gelaat? Of kan jy hulle vergewe en besluit om uit jou lewe te sluit? Hoe verwerk mens jou woede? Ek neem aan dat woede beteken jy het nog nie vergewe nie.


Antwoord: Eintlik deel jy jou hart met baie ander mense – die hele kuberruimte vol! Om so ‘n vraag te vra, is nie ‘n vreemde vraag nie, want ons as Christene is net mense wat ook worstel met sondes en die gevolge daarvan. Genadiglik gee die Here Self die oplossings en ons kan dit uit die Bybel soos kos ontvang en die Heilige Gees vul/lei ons om dit te verstaan en te lewe.

Om die vraag te beantwoord is regtig ‘n wonderlike ervaring. Ek leer saam met jou en baie ander mense.

Daar is nie ‘n spesifieke resep vir die pad van vergewe nie, tog is daar spesifieke dinge wat ons uit die Bybel hieroor leer. Dis my gebed dat die Heilige Gees ons hierin sal lei en dat jy hier diep binne jou vrede sal kry. Kom ons antwoord hierdie groot saak in twee dele.

In deel 1 kyk ons na 4 belangrike dinge:
1) Sonde teen God, myself en teen die medemens.
2) Vergewe my, O Here.
3) Help my om myself te vergewe.
4) Help my om ander te vergewe.

1.1  Sonde teen God, myself en medemens
Wat is sonde? Sonde kom van net kort na die skepping van die hele wêreld toe alles volmaak geskape is. God het dit egter toegelaat dat die Satan, wat ook ‘n engel was, teen Hom in opstand gekom het. God het dit ook so toegelaat, dat Eva en Adam wel onder die versoeking van Satan val omdat hulle dink hulle kan soos God word. Dít is sonde en daarom sondig alle mense wat op aarde gebore word! Sonde is ‘n begeerte om teen God in opstand te kom en om soos Hy te wil wees, maar om verkeerde redes. Noem bv. net 1 sonde waaraan jy op die oomblik skuldig is...

In Luk 17:3 word die stryd met sonde genoem: “Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, berispe hom; en as hy berou kry, vergewe hom”.(AFR1983)

Sonde is dus ‘n bedoeling en daad om verkeerd teenoor God op te tree. Alle sondes, of dit ‘n sonde teen jouself, teen ander mense of teen die skepping is, is sonde teen God. Jy kyk dus eerste in die spieël.

1.2 “Vergewe my, O Here”
Ons is almal skuldig, ja nie een van ons kan sê dat ons nie skuldig is nie. Self die kleinste baba is skuldig en word in sonde ontvang en gebore. Ps. 5:7 “7 Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het.”

Voordat ons na iemand anders se sondes kyk, hoe lyk jy in die spieël? Wat is jou / my en ons sondes?

Hoe kan ons van die verkeerde dade teen God loskom? God die Vader help ons gelukkig hiermee. Hy stuur sy eie Seun om in ons plek die straf en skuld op die sonde te betaal! So is ek en jy vergewe! Waar ons deur die Heilige Gees gelei word om berou te hê, dit regkry om van die sonde te bekeer, dan is ons vergewe!

Wat beteken vergewe?
Die woord vir “vergewe” is baie ryk en wonderlik. Daar is ook ander woorde vir vergewe met nog betekenisse. Die woord (aphiemi) hier in Luk. 17:3 beteken: “verdaag en wegstuur”, “laat weggaan”, “vertrek”, “agterlaat”, “laat met rus”, “skei”, “vergewe”, “verskoon”, “kanselleer van skuld”, “stop” en “sterf”.
God vergewe jou en my deur Jesus Christus se kruisdood en opstanding. Hy laat die Heilige Gees in jou werk om te glo dat Jesus werklik jou sonde wegneem. Jou sonde is weggestuur. Jy is van jou sonde geskei. Jou skuld is gekanselleer. Jy is bevry!

1.3 Help my om myself  te vergewe.
Die probleem is baie keer dat jy glo dat die Here jou vergewe het, maar tog bly jy daaroor skuldig voel. Dit is nogal ‘n proses om gewoond te raak daaraan dat dit voor God nie meer skuld dra nie, maar vergewe is.
Geliefde, dieselfde woord wat hierbo in Luk. 17:3 vir “vergewe” gebruik is, word in ‘n ander vorm in Hand. 2:38 gebruik. Die woord (aphesis) beteken die volgende: “om die skuld oor die verkeerde daad te verwyder”. Die daad van die sonde kan nie net verdwyn nie, maar die skuld word weggeneem sodat jou gewete jou glad nie meer hoef te pla nie. Dit is deel van die proses om vrygelaat te word van die sonde teen God en teen die mens. Ja, vergewe jouself ook, anders gaan jy dalk nog lank sukkel om weer regtig in ‘n mooi verhouding met God, met jou vrou, man of kind of met iemand anders te lewe.

1.4 Vader, Help my om ander te vergewe.
Die volgende stap is om ander wat teen jou verkeerd gehandel het te vergewe. Dit is net so belangrik want jy verwag tog dat God jou vergewe en nou sukkel jy om iemand anders te vergewe. Hoor wat sê die Vader vir ons in Ef. 4:32. “Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het.”

Soms is dit geweldig moeilik om dit te doen, want die sondedaad is so erg en die gevolge van die dade is swaar en seer. Maar tog, as jy dit nie regkry om die persoon te vergewe nie, sal dit in jou hart ‘n las bly. Met Luk. 17:3 word jy ernstig aangespoor om ander te vergewe: “As jou broer verkeerd optree, berispe hom; en as hy berou kry, vergewe hom”. In díe vers sien ons dat ons wel met die persoon moet praat oor wat hy of sy verkeerd gedoen het. Dit kan nie maar net daar gelaat word of onder die mat gevee word nie. Bid die Here om jou hierin te lei.

Maar dan kom die volgende, as hy/sy berou kry, moet jy hom vergewe. Jy moet vir God vra dat Hy deur Sy Heilige Gees in jou werk sodat jy dit werklik as iets van die verlede kan beskou en dat jy nou daarvan losgemaak is. Sê dit ook vir die een wat teen jou gesondig het, wat ware berou het, sodat hy of sy ook vry kan wees en sy gewete hom nie meer hoef te pla nie.

Samevattend tot sover.
Kom ons bid vandag dat God die Vader ons deur Sy Seun Jesus Christus vergewe. Kom ons bid dat God die Heilige Gees ons oortuig dat ons werklik vergewe is. Kom ons vergewe onsself vir daardie sondes waaroor ons so skuldig bly voel. Kom ons vergewe mekaar. Beleef die vreugde van bevryding en versoening. Bel, epos, sms, facebook of kyk daardie persoon in sy oë en sê vir hom/haar: Ek is vergewe en daarom vergewe ek jou.
Mag die Here jou seën en ons seën, en wees ‘n seën.

In Deel 2: Krissisvergifnisse!
Ek wil en moet vergewe, maar hoe kry ek dit reg as die persoon nie berou het nie, daarmee aangaan, of dalk nie meer lewe nie?

Kom ons skets dinge wat gebeur, sodat u/jy dalk dit self kan inkleur met jou eie worstelinge.

2.1.a Hoe vergewe ek iemand wat nie berou het nie?
• ‘n Kind by die skool spot my. Ek het al met hom/haar gepraat, maar hy wil eenvoudig net nie ophou nie! Ek kan nie so aangaan nie. Wat nog erger is, hy is ook in my kerk! Ek wil hê dit moet verander. Ek het intussen dit ook reg gekry. Maar hoe kan ek haar vergewe?
• Ek en my man is geskei. Hy is verslaaf aan pornografie. Dit was verskriklik. Hy is nou ‘n Ateïs. Ons kinders moet elke tweede naweek na hom toe gaan. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Hy maak my bang. Ek wil hom vergewe, want my lewe moet aangaan, maar hoe?

2.1.b Hoe vergewe ek iemand wat wel ophou, maar nie berou het nie?
• My ma se vriend, het my as kind gemolesteer en seksueel misbruik. Ek het dit by die polisie aangegee en hy is nou in die tronk. My ma en die man het dus hiermee opgehou en ek is oortuig hulle sal dit ook nooit weer doen nie. Maar my probleem is dat hulle glad nie berou het nie. Ons praat net nie meer daaroor nie. Ek moet dit van my afkry, want my huwelik en my kinders ly nou hieronder. Hoe kry ek dit reg om hulle te vergewe?

2.1.c Hoe vergewe ek iemand wat al oorlede is?
• My pa is oorlede. Hy en my ma het groot probleme gehad. Sy pa was baie streng en lelik met hom en toe maak hy ook met my so. Sy pa, my oupa, het alles verloor en my pa moes vir ouma en sy suster sorg. Pa was baie bitter hieroor en het die Here verwyt. My pa het my ma baie stief behandel en misbruik. Sy was net ‘n vloerlap en ons is beskreeu. Pa is eendag net skielik aan ‘n hartaanval oorlede. Ek is nou amper soos my pa en ek wil nie so wees nie. Die Here help my om te verander. Pa is nou oorlede en ek wil hom vergewe. Hoe?

Hierdie is verhale van dinge met jou gebeur het en nou gebeur. Wat is nou in jou hart? Ek is 100% seker hier is iets wat jou nou amper wil laat huil. Kom ons bid nou dat die Heilige Gees ons kalmte gee, en dat ons nou uit die Bybel gelei word.  Ons Vader in die hemel...

Wat moet ek doen!?

 Baie belangrik, spandeer baie tyd met die Here deur gebed en Bybellees. Bid dat die Heilige Gees in jou werk en in die een wat jy moet vergewe.

 Op die stadium is die ander persoon soos ‘n vyand vir jou. 2 Tessalonisense 3:15 (AFR1983) sê egter: “15 Moet hom egter nie soos ’n vyand behandel nie, maar wys hom tereg soos ’n broer.” Geliefdes, die mense wat jou so seermaak, was en is tien teen een baie naby aan jou. Vra genade om hulle steeds soos ‘n broer of suster of soos ‘n pa of ma te hanteer. Dis moeilik, maar wel moontlik.

 Nou, Luk. 17:3 sê vir jou en my dat ons dinge nie maar net kan los nie. “As jou broer verkeerd optree, berispe hom; en as hy berou kry, vergewe hom”. Iets wat onopgelos is trek jou af in die water en die golwe spoel heeltyd oor jou. Jy moet iets doen, natuurlik op die regte tyd en op die regte plek. Daarom is Matteus 18:15 net so belangrik: 15 “As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen.”

 Om iemand te berispe, (epitimao) beteken dat jy baie ernstig met iemand in gesprek tree. Jy waarsku ook dat as daar nie verandering en bekering is nie, dan sal verdere stappe geneem moet word. Geliefde, jy moet genade kry om die sonde te bespreek. Ons weet dit is beter om nie met die eerste gesprek te dreig nie. As die eerste gesprek nie bekering bewerk nie, dan moet jy waarsku.

 Baie  keer gebeur die wonderlike ding, die persoon kom wel tot berou. Berou is nie net jammer wees en weer aangaan nie (metanoeo). Die persoon se hele lewe moet verander, spesifiek ten op sigte van die sonde wat gepleeg is. Dit kry so iemand net reg deur die werking van die Heilige Gees en deur Verlossing in Jesus Christus aan te gryp. Jy sal verstom wees wat kan gebeur.

 Maar, nou sit ons met die probleem, die mense wil dalk nie berou toon en bekeer nie. Daarvoor het die Here die regering en die geregshowe hof gegee sodat reg en geregtigheid moet geskied. Bid hieroor. Soms is dit egter te duur om die regsproses te volg, óf jy sien eenvoudig net nie daarvoor kans nie. Soms kan jy net niks meer doen nie. En dan, soms is die skuldige net eenvoudig weg, hy het verdwyn. Of, die persoon het dalk al reeds gesterf. Wat nou?

 Hoe vergewe mens nou? Onthou die wraak en straf kom jou nie toe nie, net aan God. Jou verhouding met God is daarom nou juis belangrik. Hier hoor ons Jesus weer sê in Matt. 11:30: “My juk is sag en my las is lig”. Jy moet eenvoudig vir God vra dat die Heilige Gees jou help met ‘n besluit. Die besluit is om te vergewe. Smeek God: Laat my besluit om te vergewe, dit is verby! Ek vra dat U my genees.

Ek wil jou nou neem na belangrike verse om jou mee te help. Dit gaan oor hoe Stefanus gesterf het.

Stefanus was een van die eerste sewe diakens wat gekies was, hy het sy lewe voluit aan die Here gewy. In Hand. 6:5 staan daar dat Stefanus gekies was, hy was ‘n man vol van geloof en van die Heilige Gees. Hand. 6:8 skryf dat Stefanus, vol van geloof en krag groot wonders en tekens onder die volk gedoen het. En dan kom die moeilikheid vir Stefanus, volgens Hand. 6:9, in die sinagoge het die mense met hom getwis. Hd. 6:10 sê dat hulle nie opgewasse was teen die wysheid wat hy van die Gees ontvang het nie.

Uit woede het hulle Stefanus gevange geneem en by die Joodse Raad vals beskuldig. Hy het sy verdediging gestel, dat Hy vir God werk, maar toé gryp hulle hom. Hulle sleep hom uit die stad uit en stenig hom. Maar, kyk net wat verkondig Handelinge 7:59 : “59 Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep: “Here Jesus, ontvang my gees!” 60 Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep: “Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie!” Met hierdie woorde het hy gesterwe.”
 
Sjoe, dink jy nie ook dit is ons oplossing nie? om iemand só te vergewe, juis daardie iemand wat nie wil ophou met sy sonde nie, of dalk wel ophou maar nie berou het nie, of dalk iemand wat nie meer gevind kan word.

Ek wil jou nou neem na belangrikste verse om jou mee te help. Dit gaan oor hoe Jesus gesterf het en hoe Hy uit die dood uit opgestaan het.

Nou kom ons by die Verlosser, Jesus Christus. Lukas 23:34 skryf: “34 Toe sê Jesus: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!” Hulle het sy klere verdeel deur te loot”. Jesus smeek om vergifnis vir die mense wat hom nou gaan ophang! Ons weet Jesus is gekruisig, ons weet Hy het doodgegaan, en ons weet Hy het op die derde uit die dood uit opgestaan! Hy het oorwin! 

Hier het ons die antwoord op ons worstelinge van vergewe! Jesus gee vir jou en my oorwinning, ook vir ander mense wat sonde teen jou doen. Bereik die punt: ek kan jou vergewe, daarom wil ek vergewe en daarom gaan ek vergewe!

Ons gebed is dat ons deur die Heilige Gees gevul word, en dat ons seerkry weggeneem word, dat God hulle vergewe en dat ons hulle daarom ook vergewe. Dít is vir iemand wat nog lewe. Vir iemand wat klaar oorlede is, sal dit nie help om te vra dat God hulle vergewe nie, hulle oordeel is klaar verby. Dán gaan dit oor jou en my wat nou nog lewe. Ons moet deur die Heilige Gees gevul word om nou te vergewe en dat ons nou hiervan verlos en losgemaak word. DÁN kom die verligting en vreugde en ‘n nuwe lewe.

En dan, dit sal baie goed wees as jy vir die mense vir wie jy nou vergewe het, om dit vir hulle te gaan sê. Sê vir hom of haar: “ek vergewe jou, vir my is dit verby, ek het vrede by God gekry. Onthou net, as ek jou vergewe, beteken dit nog nie dat God jou vergewe nie. Ek bid vir jou en mag jy ook soos ek die genade en redding ontvang.”

Joop van Schaik

 

Kan ons by 'n begrafnis sê iemand is gered? (Opvolgvraag)

Vraag: Die vraag word gevra of predikante sou kon se dat iemand wat begrawe word gered is. Die antwoord stel dit dat predikante te ver gaan as hulle dit sou se. Wel die vraag moet dalk gevra word of Paulus gered is? Indien ons glo dat hy wel gered is sal die dinge wat ons daarvan oortuig ook ons oortuig van gelowiges wat vandag sterf. Ek stem glad nie met u antwoord op hierdie vraag saam nie.

Antwoord: Indien jy my antwoord so verstaan dat ek gesê het dat mens niks uit iemand se lewe kan aflei ten opsigte van sy eindbestemming nie, dan verstaan ons mekaar mis.  ‘n Boom kan immers aan sy vrugte geken word.

Lees maar weer die antwoord dan sal jy byvoorbeeld raaklees dat ek gesê het:
“.......niemand van ons kan 100% seker wees van iemand anders se verlossing nie.  Daarom indien ’n predikant op ’n begrafnis ’n ongekwalifiseerde stelling maak dat iemand gered is, gaan hy te ver.  Dit is beter om jouself te verduidelik.  Iets soos:  Ons kon X se lewenswyse sien en ons weet dat hy Christus as sy Verlosser bely het, daarom glo ons dat hy nou by God is.  Of as iemand miskien teen die einde van sy/haar lewe tot bekering gekom het:  Y het teenoor my haar geloof bely en het haar daadwerklik tot die Here bekeer teen die einde van haar lewe, daarom glo ons dat sy gered is.” 

 Jy sê reg ons glo dat Paulus gered is, maar net die Here weet. Hoe meer die vrug van die Gees in iemand se lewe sigbaar is, hoe sekerder kan ons glo dat hy/sy gered is. Niemand van ons weet egter verseker wat in iemand se lewe, wat nog van sy gedagtes, aangegaan het nie.  Daarom moet ons nie oordeel nie, nie na die kant om te sê ’n persoon is nie gered nie en ook nie na die kant om ’n finale uitspraak te maak dat hy gered is nie.  Daarom het ek gesê dit is beter dat ons dit gekwalifiseerd sê naamlik dat volgens alles wat ons kon waarneem kan ons glo dat iemand gered is.

Onthou ook dat ek geantwoord het op die volgende vraag:
“Dit is mos moontlik dat 'n ongelowige as 'n gelowige vermom kan wees en 'n ongelowige leefstyl geheim hou. In so 'n geval het die predikant of wie ook al vertel het dat die oorledene gered is, 'n blatante leuen vertel om mense te sus.”

Hoeveel keer het ons al gehoor van iemand wat deur almal beskou is as ‘n gelowige wat sy geloof in alles uitleef, miskien ‘n predikant of ouderling of ‘n bekende persoon.  Dan op ‘n dag bars die bom en kom ‘n geheime sonde van daardie persoon uit of hy kom na vore en hy sê dat hy nooit geglo het nie.  Sê nou daardie persoon het gesterf voordat die bom gebars het?  Sê nou die predikant het dan op die begrafnis met sekerheid verklaar dat hy gered is, terwyl daar dalk mense in die kerk sit wat weet van sy volhardende sonde of dat hy sy ongeloof teenoor hulle verklaar het?
Ons moet maar liewer die finale oordeel aan die Here oorlaat.

Gert Breed