Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 15 Julie

Leoni Diedericks

Antoinette Diedericks

Melinda Brummer

Chris Oldewage

Jan Snyman

Kobus Hartzenberg

Freek Cronjé

Susan Meiring

Gerrit Venter (75)

Keathon Neetling

Marie Greeff (86)

Nanda Norval (94)

Maandag, 16 Julie

Anri Van Niekerk

Cornet Kellerman

Gideon Du Plessis

Corné Etsebeth

Dinsdag, 17 Julie

Carla Voogt

Nerine Coertse

Carel Van Der Merwe

Marthinus Wilken

Woensdag, 18 Julie

Wicus Roberts

Riaan Perold

Annette Oosthuizen (71)

Anna-Lucia Van Der Merwe (72)

Donderdag, 19 Julie

Leandré Van Der Loo

Louw Venter

Linda Reynecke

Vrydag, 20 Julie

Chanelle Van Der Loo

Zander Oschmann

Mimi Van Rooyen

Chantelle Gaertz

Antonie Meiring

Gerda Le Roux

Lee Roux

Sarie Luus

Saterdag, 21 Julie

Monet Van Rooyen

Victor Wyma

Dinike Redgard

Porselein Coetzer

Elize Johl

 

Dagstukkies

Dagstukkies vir Maandag 16 Julie tot Vrydag 20 Julie deur Ds. L.A.S. Nel

Week se tema: My genade is vir jou genoeg

Maandag, 16 Julie 2018

Vandag se tema: Alle seëninge is uit genade

Lees 2 Korintiërs 12:9: “Sy antwoord was: ‘My genade is vir jou genoeg.  My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.’  Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.”

(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)

 • Wens jy somtyds jy kan meer vir die Here en Sy kerk doen, maar jou omstandighede laat dit nie toe nie?  Dalk is jou tyd beperk of jou finansies maak dit onmoontlik of as gevolg van siekte of ouderdom.  Die apostel Paulus het ywerig in die Here se wingerd gewerk en homself hoogs bevoorreg geag om ‘n verteenwoordiger vir God te wees, ‘n amp wat hy besef het hy nie verdien nie.  Hy was dankbaar vir God se genade en wou Hom wys dat Hy dit nie verniet vir hom gegee het nie.  Paulus was vasbeslote om deur God se krag die amp wat God hom gegee het, ten beste uit te voer.
 • Hy sou so maklik oor al sy prestasies kon roem, hoe die Here hom die skatte van die hemel en paradys gewys het, maar hy het nie.  Hy kon en dit so waar wees, maar hy het ook geweet dat hy dit net deur genade vermag het.  Hy beklemtoon hierdie punt oor God se genade verder deur van die doring in sy vlees te vertel en dus nie verwaand kon word en oor homself roem nie.
 • Hierdie doring in sy vlees het Pauls laat besef dat sy bediening nie oor hom was nie, maar oor Jesus!  Sy bediening, sy sukses, sy seëninge en alles anders was net uit genade.

Gebed: Here, gee ons die krag om U hand in alles te sien!  Amen

SMS: Alle seëninge is uit genade!

Dinsdag, 17 Julie 2018

Vandag se tema: Die doring in ons vlees

Lees 2 Korintiërs 12:9: “Sy antwoord was: ‘My genade is vir jou genoeg.  My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.’  Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.”

 • Paulus het swaartye gegaan en hy vertel in 2 Korintiërs 11 van die lyfstraf wat hy moes ly sowel as gevangeniskap, skipbreuk en steniging.  Hy het dit as eer beskou om vir Christus te ly, maar die Here het ook ‘n doring in sy vlees toegelaat – ‘n boodskapper van Satan – om die lewe vir hom moeilik te maak.
 • Wat was hierdie doring in sy vlees?  Hieroor is daar nie sekerheid nie.  Sommige glo Paulus het epilepsie, as gevolg van kopbeserings, ontwikkel.  Mense het nie hierdie siekte verstaan nie en lyers met die grootste minagting behandel, selfs op hulle gespoeg.  Ander glo Paulus se sig het, as gevolg van die martelings, verswak en daarom die groot skrif in sy briewe aan die kerk in Galasië (Gal. 6:11).
 • Ons weet nie wat Paulus se doring was nie, maar wel dat hy drie keer daaroor by die Here gepleit het en dat die Here hom uiteindelik verseker het dat Sy genade genoeg is.
 • Wat jou doring ook al mag wees, weet dat die Here is by jou en dat Sy genade genoeg is.  Sy krag kom tot volle werking in swakheid en ons kan in alles op Jesus vertrou!

Gebed: Here, ons loof en verheerlik U ten spyte van die doring in ons vlees!  Amen

SMS: God se krag kom tot volle werking in swakheid!

Woensdag, 18 Julie 2018

Vandag se tema: Wat is genade?

Lees 2 Korintiërs 12:9: “Sy antwoord was: ‘My genade is vir jou genoeg.  My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.’  Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.”

 • Die woord “genoeg” word voorop in hierdie gedeelte gestel.  Paulus het niks anders as God se genade benodig nie.  Hy het alles nodig vir sy roeping en werk ontvang en daarmee sy volle afhanklikheid op die Here besef.  Selfs sy lyding, sy doring in die vlees, het hom afhanklikheid van die Here geleer en hom gewys wat Christus in sy lewe gedoen het.
 • Wat is God se genade?  Hierdie vraag is direk verbind met: Op wat vertrou jy vir die ewige lewe?  As sulks, is daar geen ander vraag waaroor jy meer sekerheid moet hê nie!  As jy jou hoop vir die ewige lewe in dinge soos geld, goeie dade of selfs jou familie plaas, sal jy leer wanneer jy eendag voor God se troon staan dat nie genoeg was nie.
 • Dis presies wat Paulus nie wou doen nie en hoekom hy nie op homself geroem het nie.  Ons is verlos net as gevolg van God se genade en Christus se verdienste!

Gebed: Vader, dankie vir wat Jesus in my lewe gedoen het.  Amen

SMS: Ons is verlos deur God se genade alleen.

Donderdag, 19 Julie 2018

Vandag se tema: Die krag van Christus

Lees 2 Korintiërs 12:9: “Sy antwoord was: ‘My genade is vir jou genoeg.  My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.’  Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.”

 • Ons bely met die genadeleer dat God ons in Sy genade bewaar.  Wanneer ons ontrou is, bly Hy getrou.  Ons kan net voor God staan deur Sy genade en deur Hom in Christus geregverdig word.  Ons het geen rede om op onsself te roem nie.  Soos Paulus gesê het, hy sal liewer oor sy swakhede roem sodat die krag van Christus sy beskutting kan wees.
 • Ons moet mooi dink oor die “krag van Christus” asook die Here se antwoord aan Paulus: “My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.”
 • Die krag van die Here is die krag van die Heilige Gees.  Dit was net toe Simson swak en blind geword het dat hy besef het dat die Here sy krag is en gebid het dat die Here hom die krag sou gee om ‘n laaste keer hom op sy vyande te wreek.  Koning Dawid was die minste van sy broers, maar het Goliat in die krag van die Here oorwin.  Daar is so veel voorbeelde hiervan soos Gideon en die Here wat aan Eliah wys, sonder hoop in die woestyn (1 Kon. 19), hoe Hy ook in ‘n sagte briesie teenwoordig is.  Vertrou Jesus met jou omstandighede, jou finansies en jou lewe!  Weet dat net deur Jesus kan ons sterk wees.

Gebed: Here, net deur U krag in Jesus is ons sterk.  Amen

SMS: Roem op Christus.

Vrydag, 20 Julie 2018

Vandag se tema: Ons het God se genoegsame genade in ons swakheid nodig

Lees 2 Korintiërs 12:9: “Sy antwoord was: ‘My genade is vir jou genoeg.  My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.’  Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.”

 • God se krag kom tot volle werking wanneer ons op ons swakste is.  Wat ons die meeste in ons swakheid benodig, is God se genoegsame genade en nie meer krag of dramatiese uitkoms nie.
 • Dis nie hoe die wêreld werk nie.  Ons hou daarvan om met ons krag te spog en voor te gee dat ons alles onder beheer het, maar God is die teenoorgestelde.  Sy krag kom tot volle werking in swakheid.
 • Hoekom?  Dit fokus op Christus en Sy verheerliking; wat God in Sy genade in Jesus gedoen het; en dat Jesus my van die dood en ewige hel verlos het!  As God se genade genoeg vir my is, dan kan ek nie maak asof dit ek is wat vir myself sorg nie.  God doen dit en ons sal net op Hom roem.  Dit is waarom Paulus bly kon wees ten spyte van swakhede, beledigings en ontberings, vervolging en moeilikhede.  Wanneer ek swak is, is ek sterk.
 • Ons verstaan nie altyd hoekom God die doring in ons vlees toelaat nie, veral as ons so veel meer wil doen en so min tyd het.  Ons vertrou egter dat God se genade in Jesus genoeg is en dat Sy krag tot volle werk in swakheid sal kom.

Gebed: Here, gee ons die insig om op Jesus in swaarkry te fokus.  Amen

SMS: Wanneer ek swak is, is ek sterk.