Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 10 Desember

Leana Meyer

Jeanne Sterianos

Hilmer Backer

Dietmar Engler (74)

Maandag, 11 Desember

Ruan Coetzee

Adele Visser

Heinie Groenewald

Chris Joubert

Ilzé Kotzé

Jan De Kloe

Dinsdag, 12 Desember

Leonie Botha

Jannie Van Der Walt

Sonja Balt

Woensdag, 13 Desember

Thato Semenya

Liz Steyn

Wesley Faver

Donderdag, 14 Desember

Cass Hattingh

Lara Van Rooyen

Mariska Van Niekerk

Vrydag, 15 Desember

Luan Kotze

Erich Holz

Johan Knoester

Warrick Beaumont

Chris Venter

Speek Venter

San De Beer (85)

Saterdag, 16 Desember

Chris Du Plooy

Susan Brink

Sondag, 17 Desember

Hettie Vorster-Viljoen

Nelleke Voogt (73)

Dinsdag, 19 Desember

Elani Van Rooyen

André Marais

Philip Van Wyk

Ila Schutte 

Elfrieda Botha (77)

Gert Hatting (82)

Woensdag, 20 Desember

Abraham Theunissen

Krister Janse Van Rensburg

Antoinette Van Wyk

Donderdag, 21 Desember

Gustav Roux

Anke Kotze

Hendri Van Der Loo

Vrydag, 22 Desember

Esti Beaumont

Hennie Serfontein

Douw Venter (85)

Saterdag, 23 Desember

Magna Malan

Jenny Schramm

Dagstukkies

Dagstukkies vir 11 Desember 2017 deur Ds Hannes Noëth

Maandag, 11 Desember 2017

Tema vir die week: My roeping as gelowige

Vandag se tema: Gesalfdes van die Gesalfde – Christene in Christus

Lees Handelinge 11:19-30

Fokusvers – Handelinge 11:26: “Toe hy hom kry, het hy hom na Antiogië toe gebring, en hulle twee het ʼn hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig.  In Antiogië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem.”

(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)

 • Ons verwys graag na onsself as Christene – en ons is dit ook.
 • Ons is Christene omdat ons in Christus is en Christus beteken gesalfde.
 • In Antiogië is gelowiges die eerste keer Christene genoem: gesalfdes van die Gesalfde.
 • Christus is die ampsnaam van ons Verlosser en Middelaar.  Hy is tot drie ampte gesalf, nl.: Profeet, Priester en Koning.
 • Ons beskou die naam Christen nie as 'n skeldnaam nie, maar 'n erenaam, 'n belydenis en 'n wonderlike vreugde.
 • In hierdie naam vind ek my hele roeping as gelowige.
 • In hierdie naam vind ek verantwoordelikheid en 'n doel in my lewe.
 • As Christen is ek geroep om in Hom profeet, priester en koning te wees.

Gebed: Here, dankie dat ek in Christus myself 'n Christen kan noem.  Daarin vind ek vreugde, daarin vind ek my roeping, daarin vind ek vrede.  Amen


Dinsdag, 12 Desember 2017

Vandag se tema:  Geroep tot profeet

Lees Johannes 1:1: “In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God.”

Lees Romeine 10:10: “Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons word gered.”

 • My eerste taak (roeping) as gelowige is om Christus te verkondig en Hom as die lewende Woord te bely.
 • Die taak van die profeet in die Ou Testament was Woordverkondiger.
 • Christus is tot ons hoogste Profeet gesalf.  Hy was self die Woord (Joh. 1:1), daarom kan ons Hom bely (Rom. 10:10).  Nog meer as dit, ons kan ook in alles Hom verkondig. 
 • As hoogste Profeet, het Hy die boodskap van verlossing gebring en ons kan elke dag hierdie boodskap bring.
 • As profete, laat ons ons deur God leer sodat ons ander kan leer.  Ons ondersoek Sy Woord, ons bid, bely Sy naam en skaam ons nie vir die Evangelie nie.
 • As Christen, is ek 'n geroepe profeet.

Gebed: Here, maak my in hierdie dag vir U Woord dankbaar en leer my U Woord verkondig, waar ek is en in wat ek doen.  Amen

 

Woensdag, 13 Desember 2017

Vandag se tema:  Geroep tot priester

Lees Psalm 110

Fokusvers - Psalm 110:4: “Die Here het ʼn eed afgelê en Hy sal dit nie herroep nie: ‘Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melgisedek.’”

Fokusvers - Romeine 12:1: “En nou doen ek ʼn beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is.  Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.”

 • Ek is meer as net 'n profeet wat Christus verkondig, ek is ook tot priester geroep.
 • Hoekom?  Onthou, ek is gesalfde van die Gesalfde.  Soos Hy profeet was, is ek ook 'n profeet en soos Hy 'n priester was, is ek ook 'n priester.
 • Die taak van die priester in die Ou Testament was om te bid, te offer en tot seën te wees.
 • Hierin was Christus vir ons die enigste Hoëpriester.  Hy het geoffer en was die Offerlam self.  Hy het Sy lewe geoffer, nou tree Hy vir ons by die Vader in en is ons tot seën.
 • Sy Hoëpriester-wees word ook ons roeping.
  • Ons moet vir ander bid.
  • Ons moet lewende en heilige offers voor Hom wees (Rom. 12:1).
  • Ons moet ander mense tot seën wees.
  • As Christen, is ek 'n geroepe priester.

Gebed: Dankie dat ek mag en kan bid, Here, maak my lewe voor U 'n heilige en 'n aanneemlike offer.  Laat my lewe tot seën voor U aangesig en vir ander mense wees.  Amen


Donderdag, 14 Desember 2017

Vandag se tema: Geroep tot koning

Lees Psalm 2

Fokusvers - Psalm 2:6: “Dit is Ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg.”

Fokusvers - Galasiërs 5:22: “Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.”

 • Ek is meer as profeet en priester.  Ek is ook koning in die Koning.
 • Soos ek aan Sy salwing as Profeet en Priester deel het, so deel ek ook in Sy salwing as Koning.
 • Alle aardse konings se koningstyd gaan verby – Hy is die ewige Koning.  Hy heers nou en tot in ewigheid.
 • Die konings van die Ou Testament moes oor hulle onderdane regeer, moes hulle bewaar en beskerm.  Christus, as ons ewige Koning, beskerm en bewaar ons tot in ewigheid.  Hy regeer ons deur Sy Woord en Sy Gees.
 • As Christen, word ek geroep om saam met Christus te regeer - in die sondige wêreld oor die sonde.  Die sonde heers nie oor my nie, maar ek oor die sonde.
 • Daarom mag en moet ek ook soms medegelowiges vermaan en teregwys.  Moet ek op die wil van die Koning wys.
 • Daarom leef ek die vrug van die Heilige Gees (Gal. 5:22).
 • As Christen, is ek 'n geroepe koning.

Gebed: Ons Vader, ek bely Jesus Christus as die Koning van my lewe.  Hy heers oor my en in my.  Leer my om in Hom ook koning op elke terrein van my lewe te wees.  Amen


Vrydag, 15 Desember 2017

Vandag se tema: Geroep in hierdie wêreld

Lees 1 Petrus 2:11-17

Fokusvers – 1 Petrus 2:17: “Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges liefhê.  Vrees God.  Eer die keiser.”

 • Ek is Christen in Christus – profeet, priester en koning - maar waar?
 • In hierdie wêreld waarin ek leef.
 • God roep my om Sy Woord te verkondig, vir ander te bid, as offer te leef voor Hom en om as koning by my huis, in my werksplek, in my vriendekring te heers.
 • Met ander woorde, orals en altyd.
 • Hierdie roeping word nie aan en af gesit nie.
 • Ek is altyd profeet, priester en koning.
 • Uit eie krag kan ons dit nie wees nie.  Ek kan dit alleen in en deur die werking van die Heilige Gees wees.
 • Christenskap is nie net 'n benaming van 'n godsdiens nie, Christenskap lê nie net in betrokkenheid by die kerk nie of in 'n mooi lewe nie.  Christenskap dui op my roeping as gelowige in hierdie lewe.
 • Ek kan my roeping nie versaak nie.  Ek word en is in hierdie wêreld geroep - elke dag, waar ek is, in alles.

Gebed: Here, maak my vandag my roeping uitleef waarheen U my stuur, in wat ek doen en waar ek my bevind.  Maak my roepingsbewus Christen in Christus wees.  Amen