Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 15 Oktober

Jean Lombard

Rizanne Du Preez

Maandag, 16 Oktober

Francois Serfontein

Michelle Coetsee

Dinsdag, 17 Oktober

Hilmer Backer

Colette Heunes

Richard Bird

Nathan Von Ronge

Jonita De Villiers (70)

Ria Bosman (81)

Woensdag, 18 Oktober

Morné Viljoen

Elsabé Coetzee

Marieta Reyneke

Koos Saayman (74)

Babsie Pretorius (77)

Donderdag, 19 Oktober

Henk De Weerdt

Vrydag, 20 Oktober

Sanette Schutte

Etienne Van Der Merwe

Saterdag, 21 Oktober

Danelle Du Toit

Chris Turner

Dawie Du Toit

Chris Hattingh

 

Dagstukkies

Dagstukkies vir 16 tot 20 Oktober 2017 deur Dr. Semenya


Maandag, 16 Oktober 2017

Tema vir die week: Handhaaf eenheid in die kerk

Vandag se tema: Wees lief vir mekaar

Lees Matteus 22:39: “…Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.”

(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)

 • Die algemene sinode van die GKSA het onlangs besluit om die swart en wit meerdere vergaderings te verenig, terwille van die eenheid van God se kerk. 
 • Die vraag is: Hoe kan hierdie eenheid gehandhaaf word? 
 • Matteus 22:39 gee ons die antwoord deur God se liefdesbevel.  Sonder liefde tussen Christene, sal daar nie eenheid in God se kerk wees nie. 
 • Ons moet die Heilige Gees wat binne ons leef, toelaat om ons op die pad van liefde, vrede en EENHEID te lei.

Gebed: Here, gee my asseblief die Heilige Gees sodat Hy my daartoe kan lei om Sy vrugte te dra, waarvan een liefde is, om so eenheid in U kerk te handhaaf!  Amen

SMS: Dit is ons plig as Christene om mekaar lief te hê om sodoende eenheid in God se kerk te handhaaf.   (Matt. 22:39)


Dinsdag, 17 Oktober 2017

Vandag se tema: Bewaak hierdie eenheid

Lees Efesiërs 4:3: “Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe.”

 • Ons, die lidmate van die plaaslike kerk, mag wel die bewakers van die eenheid wat die Heilige Gees in ons bewerk wees, maar ons is ook die grootste gevaar tot daardie eenheid.  Hoekom?  Daar is baie redes daarvoor, insluitend die volgende klompie:
 • Somtyds is ons selfsugtig, self-gesentreerd en eiewillig. 
  • Ons laat ons sondige nature in al ons menslike interaksies besmet. 
  • Ons kom van verskillende agtergronde, met verskillende denke oor reg en verkeerd en met verskillende opinies oor hoe dinge moet verloop.
  • Ons het almal ons eie agendas in die lewe: Ons verskil oor hoe die kerk behoort te wees, behoort te doen en behoort te funksioneer.
  • Ten spyte van al die bogenoemde, moet ons onthou dat God wil hê dat ons “die eenheid wat die Gees ...gesmee het...” handhaaf.

Gebed: Grote God, help my om met alles wat my ʼn gevaar tot die eenheid van U kerk sal maak, weg te doen en herinner my aanhoudend om my daarop toe te lê om eenheid in U kerk te handhaaf.  Amen 

SMS: Vra God om jou, as bewaker van eenheid in die kerk, te help om enigiets wat jou ʼn gevaar tot hierdie eenheid kan maak, weg te doen (Ef. 4:3). 


Woensdag, 18 Oktober 2017

Vandag se tema: Jesus het vir die eenheid van Sy kerk gebid

Lees Johannes 17:20: “Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom.”

 • In hierdie finale oomblikke voor Jesus se gevangeneming sou Hy vir baie dinge gebid het, soos innerlike krag en om die dood vry te spring. 
 • Raai wat?  Hy het vir eenheid tussen Sy dissipels en ook vir Sy kerk gebid (in vers 20 staan “…dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom”).
 • Jesus het geweet dat die kerk nooit die impak op die wêreld sou kon hê wat Hy verlang daarvan nie, behalwe as die wêreld geestelike eenheid in die kerk sien.
 • Gee ons kerk hierdie woorde van Jesus die aandag wat dit verdien?

Gebed: Here, somtyds is ek selfsugtig in my gebede!  Hierdie keer, Here, vra ek dat U my in my gebede lei om ook vir andere in Christus te bid.  Amen

SMS: Het jy al ooit die tyd geneem om vir eenheid in ons kerk te bid?  Net vir eenheid in God se kerk.  (Joh. 17:20) 


Donderdag, 19 Oktober 2017

Vandag se tema: Eenheid word gegee, nie bereik nie

Lees Johannes 17:21: “Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.”

 • Hier moet ons daarop let dat dit ʼn versoek is wat Jesus aan God rig, betekende dat eenheid gegee word en nie bereik word nie.  Aangesien dit gegee word, is dit ook dan nie mensgemaak nie.
 • Dit moet deur die Gees van God bewerk word.  Die organiseer van ʼn tee of ʼn braai of om eredienste te hou of om ʼn rugbywedstryd te speel sal nooit die lidmate van die kerk in Christus verenig nie.  Dit kan net weerspieël wat die God se Gees al klaar in ons bewerk het.  Die kerk kan nie eenheid bewerkstellig nie, maar moet deur God se Gees aangevuur word.
 • Net soos die Vader in die Seun is en die Seun in die Vader, moet ons in die kerk verenig wees. 

Gebed: God, U het ons die geskenk van eenheid, deur U Seun ons Here Jesus Christus, gegee!  Help ons om dit in alle aspekte van ons lewens uit te leef. Amen

SMS: Jesus het Sy Vader, ons God, gevra om ons Sy eenheid deur Sy Gees aan ons te gee.  Maak jou hart oop om dit te ontvang.  (Joh. 17:21)


Vrydag, 20 Oktober 2017

Vandag se tema: Eenheid in en ook buite die kerk

Lees Johannes 17:23: “…Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefhet net soos U My liefhet.”

 • Christene is soos vetkryte: Hulle kan swart of wit wees; geel of groen; en verskillende ervaringe en aanbidding- of benaderingstyle hê.  Vetkryt kom in verskillende kleure, groottes en het verskillende gebruike, maar gaan almal saam in dieselfde boksie terug. 
 • Ongeag van al hierdie verskille tussen vetkryte, pas hulle nog steeds almal netjies in dieselfde boks.  Enigiemand sou kon sien dat hulle saam hoort, verenig in hulle doel as vetkryt. 
 • Dis dieselfde vir ons Christene, ons moet ʼn vaste eenheid vorm sodat die wêreld kan sien en weet dat Christus ons lief het en dat ons in Hom verenig is.  Hierdie soort van eenheid is nie net nodig “binne” die kerk nie, maar ook “buite” die kerk. 

Gebed: Grote God, U het ons op so vele wyses verskillend gemaak om U wil te dien.  Weerhou ons daarvan dat ons verskille ons trots maak en ons op ander laat neersien.  Amen

SMS: Weerspieël ons die eenheid wat Christus ons gegee het, op so ʼn wyse dat die wêreld ons as verenig in Christus beskou?  (Joh. 17:23)