Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 20 Januarie
William Pringle
Retha Van Der Schyff
Aimee Viljoen
Maandag, 21 Januarie
Marnitz Van Jaarsveld
Renier Barnard
Gerhardo Breed
Gerbrand Breed
Sumarie Maritz
Hannatjie Greyling (84)
Dinsdag, 22 Januarie
Gerhard Combrink
Woensdag, 23 Januarie
Gert Opperman
Charlotte Van Rooyen
Waldi Bührmann
Johan Jordaan
Sannie Malherbe
Donderdag, 24 Januarie
Corné Engelbrecht
Annabelle Coetsee
Vrydag, 25 Januarie
Ethan Roos
Rudi Wellmann
Johan Janse V Rensburg (72)
Mary Ann Billing (73)
Saterdag, 26 Januarie
Zanei Van Der Walt
Martin Luus
Rina Els (72)
Jaco Redgard

Dagstukkies

Dagstukkies vir 21 tot 25 Januarie deur Hanno van Schaik
Tema: Genesis-genade

Maandag, 21 Januarie 2019
Vandag se tema: Adam & Eva
Lees: Genesis 2:25; 3:7-10; 21-23
(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)
• Genesis 1 en 2 praat van ons wêreld voor dit gebreek het. ’n Sondelose wêreld, een waar mense in ’n volmaakte, vervullende verhouding met God en mekaar geleef het. Daar is mense geheel en al oop voor God en mekaar (naak - Gen. 2:25).
• Genesis 3 wys die oorsprong van die kwaad in ons wêreld. Met leuens en verleiding sorg die “slang” dat die mens God wantrou, teen Sy Woord ingaan. Verhoudings breek stukkend, die mens se verhouding met God, mekaar en die ganse skepping – ’n tragiese wêreld waar mens wegkruip. Adam en Eva maak vyeblaarklere om hulself weg te steek (Gen. 3:7). Wanneer God die mens kom soek, sien ons dit - geen vrymoedigheid en openheid nie (Gen. 3:8). Openheid het in skaamte verander.
• Die woorde “waar is julle?” is wel genadewoorde – (Gen. 3:3, 9). Hy soek hulle op in hul skaamte, vervang die vyeblaar-wegkruip-klere met klere van vel (Gen. 3:21). Die skaamte is nou bedek, die sonde toegemaak. Bloed van diere het vir hierdie “velklere” gevloei – bloed van die Christus het vir God se genade gevloei (Rom. 5:15).

Gebed: Here, dikwels leef ek in my “vyeblaarpakkie”. Is ek skaam, steek ek myself weg. Wys my tog vandag waar ek wegkruip en kom vra tog vir my: “Waar is jy?” Amen
SMS: Wil jy wegkruip? Onthou genade: Bloed het vir jou gevloei! God vra: “Waar is jy, my kind?”

 

Dinsdag, 22 Januarie 2019
Vandag se tema: Noag
Lees Genesis 6:5-8; 8:1,15-17, 9:1
• Na die sondeval is die mensdom in ’n krisis – ons bedink “net slegte dinge” (Gen. 6:5). Dis ernstig, ’n hartprobleem in elke mens. Dit breek ons Skepper se hart (Gen. 6:6). Dit verdien straf.
• Met die skepping het Hy orde uit chaos gebring (water word bewoonbare grond – Gen. 1:2, 6), nou draai die vloed die orde terug (Gen. 6:17). Dis wat die mens verdien.
• Tog vind iemand genade in die Here se oë (Gen. 6:8)! Noag, sy familie en die diere in die ark word gespaar. God begin voor (Gen. 8:1), die water verdwyn, die aarde word weer bewoonbaar.
• By die skepping het God die mens geseën en gesê: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit...” Na die vloed hoor ons dit weer: “God het vir Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê: ‘Wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde.’” Dis ´n nuwe begin - ’n skoon blaadjie. Dié keer sê God nie dis “baie goed nie”, eerder “kyk, ek sluit ´n verbond met julle”.
• Sy “verbondsreënboog” hang Hy in die lug. Dis vol simboliek. Dit klink (in Hebreeus) en lyk soos ’n strydboog wat opgehang is. Die pylkant wys na God. Hy beloof om genade te hê, op eie koste. Sy Seun kom betaal sodat ons, saam met Noag, genade-op-genade ontvang.

Gebed: Here, dankie dat U die strydboog tussen my en U opgehang het. Ek kyk na die reënboog en sien U sorg. Ek sien uit na die totale herstel van die skepping - waar U weer na ons sal kyk en sê: “Dit is baie goed!”
SMS: Genade is nie ’n tweede kans nie, maar liefde wat sonde heeltemal kom uitvee!

 

Woensdag, 23 Januarie 2019
Vandag se tema: Die Toring van Babel
Lees Genesis 1:28; 11:4-8; Openbaring 5:9-10
Is daar net “toorn” by die “toring” van Babel? Die Here kom om die mensdom wat in opstand teen Hom is, uitmekaar te laat spat. Dis straf ja, maar dis ook genade.
• In Genesis 1:28, na die skepping, en in Genesis 9:1, na die sondvloed, het ons gehoor dat die HERE die mensdom seën en sê: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, vul dit en bewerk dit.” Die Here se bedoeling is van die begin af dat ons vervulling beleef deur die aarde te vul en tot Sy eer te bewerk. Hy soek verskillende kulture en samelewings wat op hom vertrou en Hom verheerlik!
• By Babel is die mensdom besig om presies die teenoorgestelde te doen: Die toring is ’n toring van beheer. In vers 4 is dit ook duidelik: Die stad en die toring is ’n manier om die mensdom te beheer en op een plek te hou, ’n manier om vir hulself naam te maak en sekuriteit te kry. Dis nie vertroue in God nie! Dit verdien absolute verwoesting, nie waar nie?!
• Die Here bly by Sy plan: Hy verwoes hulle nie, ten spyte van opstand. Dis genade, want Hy bring hul self-verwoestende gedrag tot ’n einde en begin met dit waarvan ons in Openbaring 5:9-10 lees. Hy sorg vir verskillende stamme, volke, tale en nasies - want dis waaruit Hy Sy kinders roep om deel van Sy volk te word, in Sy stad onder Sy sorg!

Gebed: Here, ons wêreld en kultuur is so in opstand teen U! Dankie dat U dit ook volkome sal omkeer tot U eer. Help my om dit wat ek vandag bou, doen, sê of dink te doen as U kind! Amen
SMS: Dis genade as die Here beheer uit jou hande neem, want Hy wil vir jou sorg!

 

Donderdag, 24 Januarie 2019
Vandag se tema: Abraham
Lees Genesis 12:1-3; 15:10-18
Die Here gaan soek vir Abraham, ʼn heiden (’n Chaldeër), op. Hy kom na hom toe met ´n opdrag en ´n belofte (Gen. 12:1-3). Hy moet van sy vaderhuis en land wegtrek. Hy trek waar die Here hom sal wys. Hy trek met ’n belofte: die belofte van ’n land, ’n nageslag en dat al die nasies van die aarde in sy nageslag geseën sal wees. Dis die begin van ’n genadeverhouding wat regdeur die Bybel ontvou - die verbond.
• Die beloftes aan Abraham eggo die seën wat die Here by die skepping oor Adam en Eva uitgespreek het (Gen. 1:28): Abraham se nageslag sal baie word - soos die sand van die see; hulle sal heers oor die aarde - ’n land van hul eie; hulle sal geseënd wees en tot seën vir ander wees.
• In Genesis 15 lees ons van Abraham se twyfel: “Here, sal dit regtig gebeur?” Die Here kom met ’n verstommende bewys van trou. Abraham moet offerdiere middeldeur sny en teenoor mekaar lê (Gen. 15:10). Destyds het twee partye wat ’n verbondsooreenkoms sluit, saam deur sulke gesnyde diere geloop om daarmee te sê: “As ek my kant van die verhouding breek, sal ek betaal met my lewe – soos dié diere.” Verstommend lees ons dat die Here ’n slaap oor Abraham laat kom (Gen. 15:12). Die Here gaan op Sy eie tussen die diere deur (Gen. 15:17). Dit beteken: “Abraham, Ek sal selfs jou kant van die verbond op My neem - so seker sal Ek getrou bly. Getrou ten spyte van jou swakheid.”
By die kruis van Christus sien ons hoe God ons kant van die verbond op Homself neem. Ons verdien die straf van die verbond, Hy dra dit in ons plek. Ons ontvang die beloftes en is geseënd in Jesus vir altyd.

Gebed: Here, dankie dat my lewe nie afhang van my getrouheid nie, maar van U ewige trou! Amen
SMS: Toe ons nog magteloos was, het Christus reeds op die bestemde tyd vir ons gesterf (Rom. 5:6)!

 

Vrydag, 25 Januarie 2019
Vandag se tema: Jakob
Lees Genesis 32:24-28, Hosea 12:4-5
• In die middel van die nag staan ’n moeë Jakob op. Na 20 jaar, is hy op pad terug na sy vaderhuis. Ten spyte van al die stryd in sy lewe het hy baie vrouens, kinders en besittings. Tog is hy angstig. Die soort angs wat jou wakker hou, al is jy oormoeg. Sy broer wat hom haat is op pad. Jakob, sy vrouens en kinders trek deur die Jabbokrivier. Terwyl hy agterbly en vir oulaas kyk of alles en almal aan die roer is, word hy yskoud. ’n Skaduwee beweeg na hom toe. ʼn Vreemde Man storm op hom af. Is dit Esau? Is dit ’n dief?
• ’n Geveg breek uit. Eers lyk dit of Jakob die oorhand het, dan slaan die Vreemdeling hom teen die heup. Sy bene raak lam, sy krag is weg. Hy gryp met als in hom na die Man. Hy druk Hom vas. “Laat my gaan,” roep die Man, “Die son kom op!”
“Net as jy my seën!” antwoord Jakob.
• Seën?! Jakob, hierdie Man soek jou lewe. Waarom seën?! Die Man vra sy naam. “Dis Jakob,” antwoord hy. “Jakob die bedrieër, die leuenaar...”
• Het Jakob iets besef toe hy die Man se krag beleef? Hoekom so eerlik, hoekom so dringend om seën te ontvang. Die Man seën sowaar vir Jakob – sy naam verander na “Israel” - die Here veg!
• Later noem Jakob die plek Pniël. “Ek het die Here van aangesig tot aangesig gesien en bly leef!” (Gen. 32:30)
• Die Here het jou swakheid gebruik om jou na Hóm te bring, Hy het jou vermank sodat jy uitroep: “Seën my!” Onverdiende genade. Hy het jou sonde geken, jou verlede en jou steeds geseën. Dit verander ʼn mens!

Gebed: Here, soos Jakob wil ek ook altyd vir myself baklei, wil ek seën vir myself kry. Tog is my lewe oop voor U - ek kan U net om genade smeek en vra: “Vader, seën my ook met U liefde!”
SMS: Die Here stoei met ons sodat ons ons swakheid beleef en op Sy krag vertrou.