Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 16 September

Luan Pettit

Retha Vercueil-Venter

Herman Dorland

Maandag, 17 September

Henning Snyman

Jaco Theunissen

Kotie Van Der Loo (75)

Lida De Wet (76)

Dinsdag, 18 September

Gustav Hefer

Morné Viljoen Jnr

Woensdag, 19 September

Louis Kruger Jnr

Rowan Griffioen

Wouda Du Plessis

Louis Kruger

Mike Van Wyk

Donderdag, 20 September

Karli De Kock

Gert Grobler

Vrydag, 21 September

Johann Bührmann

Leopold Combrink

Rinet Van Der Walt

Cas Grobler

K D Düsselberg

Marinus Van Jaarsveld

Elise Viljoen

Sinisa Tucakovic

Jan Voogt (73)

Saterdag, 22 September

Cee-J Van Der Walt

Sarina Du Plessis

Delien Düsselberg

Hannemie Mulder

 

Dagstukkies

Dagstukkies vir 10 - 14 September deur Ds. Thomas Dreyer

Maandag, 10 September 2018

Lees Psalm 1:1-2 (OAV): “WELGELUKSALIG is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.”

Lees Psalm 1:1-2 (NAV): “Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink.”

(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)

 • Dis een ding om te probeer om God se Wet te gehoorsaam.
 • Dis ’n ander ding om jou behae of jou vreugde in God se Wet te vind.
 • Die eerste word deur vrees of skuldgevoel of gewoonte gedryf.
 • Die ander deur liefde, dankbaarheid, selfverloëning.
 • Wat dryf jou?
 • Jesus is die beste voorbeeld van Iemand wat Sy vreugde in God se Wet gevind het.
 • Hy’s egter meer as ’n voorbeeld.  Hy het in my en jou plek kom sterf sodat Hy ons koue pligpleging in vreugdevolle gehoorsaamheid kan verander. 

Gebed: Here, jammer dat my gehoorsaamheid baie keer koue pligpleging is.  Ek wil vreugde in U Woord en U Wet vind.  Dankie Here Jesus dat U my hiervan kom verlos het.  Werk deur die Heilige Gees in my hart om opgewonde gehoorsaam vandag te wees.  Amen

 

Dinsdag, 11 September 2018

Lees Psalm 1:1-2 (OAV): “WELGELUKSALIG is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.”

Lees Psalm 1:1-2 (NAV): “Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink.”

 • Daar is na regte een van twee bronne wat jy kan raadpleeg. om jou in belangrike lewenskeuses en besluite te lei.
 • Jy kan jou deur die wêreld rondom jou, die wysheid van die tyd, die tydsgees, die wyshede van mense wat die Here nie ken nie, laat lei.
 • Jy kan egter ook na die Here se pad vra, soek na Sy wysheid deur Sy wet (Woord) te oordink.
 • Staan jy iewers tussen in?  
 • Voor jy jou oë kan uitvee verander jy van iemand wat net af en toe wêreldse raad volg (wandel in die raad), na iemand wat verkeerde raad propageer en goedpraat (sit in die kring).
 • Al manier om welgeluksalig te wees, om met vaste rigting, vrede, en diep lewensvreugde te lewe is om dag en nag die Here se Woord te oordink.  
 • Laat ’n vinnige dagstukkie voor werk werklik waar aan hierdie oproep reg geskied?
 • Maak iewers deur die dag tyd om weer hierdie twee verse uit die Here se Woord te oordink - dalk voor middagete, dalk voor jy vanaand huis toe gaan en voor jy gaan slaap!   

Gebed: Here, openbaar aan my waar ek die raad van goddelose mense bo U waarheid kies en volg.  Gee in my hart ’n ywer om U Woord dag en nag te oordink en kom herinner my deur die Heilige Gees gedurig aan dit wat ek gelees het.  Help my om dit prakties toe te pas en my lewe daarvolgens in te rig.    Amen 

 

Woensdag, 12 September 2018

Lees Psalm 1:3 (OAV): “En hy sal wees soos ’n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.”

Lees Psalm 1:3 (NAV): “Hy is soos ’n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie.  Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.”

 • Die “hy” is die persoon wat nie sy lewe volgens die wysheid van die wêreld inrig nie, maar wat God se Woord dag en nag oordink.  
 • So is die persoon wat God se Woord dag en nag oordink!  
 • In ’n dor en droë Palestina, het ’n boom by water uitgestaan.  
 • Dit was ’n nuttige bruikbare ding wat mens en dier se lewens opgehelder het, omdat dit kos en beskutting verskaf het.  
 • God se Woord is die water wat my in staat stel om ’n geestelike boom vir Hom te wees in ’n geestelike dor en droë wêreld.
 • Dit stel ons in staat om te leef volgens Sy Waarheid en so die doel waarvoor ons gemaak is, naamlik om God te verheerlik, om beeld van God te wees, te volbring.
 • Die “voorspoedig” wees lê nie daarin dat alles met ons goed gaan en mooi uitwerk nie, maar dat God deur ons doen wat Hy wil tot eer van Sy Naam.
 • So was Jesus voorspoedig in alles wat Hy aangepak het, veral in Sy moeilikste oomblik: Sy kruisdood ter wille van my en jou!     

Gebed: Here, maak van my ’n boom wat skaduwee gee en vrug dra tot eer van U Naam en tot seën van my vrou/man en kinders en kollegas en vriende en vreemdelinge wat U vandag op my pad stuur.  Ek weet dit beteken dat ek met U Woord moet erns maak.  Gee my in Jesus, die lus en die ywer en die deursettingsvermoë om U Woord my eie te maak.  Amen 

Donderdag, 13 September 2018

Lees Psalm 1:4-5 (OAV): “So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi.  Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie.”

Lees Psalm 1:4-5 (NAV): “So is die goddeloses nie.  Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word.  Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie ’n plek hê in die vergadering van regverdiges nie.”

 • Die kontras tussen ’n boom wat by water geplant is en kaf is groot.
 • ’n Boom is nuttig vir kos en beskutting.  Kaf (stukkies wat oorbly as koring uit geslaan is) is net goed genoeg vir die vuur.
 • So groot is die kontras tussen die goddelose en die regverdige.
 • Dis belangrik om te onthou dat die regverdige nie regverdig is uit homself nie.  
 • Hy/sy is dit omdat die Woord van God, waarin hulle hulle verdiep, hulle van hulle onregverdigheid en sonde kom oortuig en vir hulle van Jesus wat gekom het om hulle regverdig te maak, vertel.
 • Hulle is regverdig omdat hulle op grond van die getuienis van God se Woord, in Jesus Christus glo, op Sy kruisdood en verdienste in hulle plek vertrou. 
 • Daarom sal hulle voor God op die oordeelsdag kan staan.
 • Die mense wat hulle rug op God gedraai het of probeer om op hulle eie regverdig te word, die goddelose, sal nie voor God kan bly staan nie.

Gebed: Here Jesus, sonder U is ek soos kaf wat deur die wind weggewaai word!  In U word ek 'n boom wat vrug dra en skadu gee!  Help my om U in die bladsye van die Bybel raak te sien en my vertroue volkome op U te plaas.  Amen 

 

Vrydag, 14 September 2018

Lees Psalm 1:6 (OAV): “Want die HERE ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan.” 

Lees Psalm 1:6 (NAV): “Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang.”

 • Die woordjie “ken” het ’n baie ryker betekenis in die oorspronklike taal as in Afrikaans.  
 • Dieselfde woord word in Hebreeus gebruik vir die intieme saam wees van ’n man en vrou in die slaapkamer. 
 • As daar dus staan dat die Here die pad van die regverdig ken, beteken dit dat Hy intiem daarby betrokke is.
 • Hy maak Sy mense regverdig in en deur Jesus!  Hy kom werk geloof in hulle harte.
 • Hy lei hulle dan as geregverdigdes op Sy pad.  Hy is saam met hulle elke tree van die pad. 
 • Hy het dus die pad van die regverdige in Sy Woord uitgewerk en beskryf!
 • Die regverdige hoor God uit Sy Woord praat en leef in ’n verhouding met Hom.
 • Die goddelose (mense wat hulle rug op God draai of net ’n deel van God se pad stap, maar meestal hulle eie) is op hulle eie en op ’n pad wat na nêrens lei.
 • Ken die Here die pad waarop jy is?  

Gebed: “Leer my Here, U regte weë.  Wys die regte pad my aan.  Maak my hart daartoe geneë, om met lus daarop te gaan.   Wil my deur U waarheid leer, lei my dwalende gedagtes.  Want U is in Jesus Christus my heil o Heer.  U is ek altyd te wagte” (Ps. 25:2 Totius).    Amen