Taal

Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 18 Februarie

Mari-Louise Steyn

Fernanda Wilken

Corné De Villiers

Maandag, 19 Februarie

Ansi Brassington

Marlet Homan

Jean Le Grand

Odette Van Jaarsveld

Peet Viljoen (77)

Dinsdag, 20 Februarie

Lané Floor

Lizé Van Wyk

Anton Du Plessis

Jaco Rohlandt

Douw Buys

Anjanet Kruger

Woensdag, 21 Februarie

Michelle Van Namen

Jan Plug (72)

Donderdag, 22 Februarie

Marié Teichmann

Schalk Homan

Micha'el Homan

Vrydag, 23 Februarie

Hannes Van Biljon

Vera Carstens

Bennie Venter

Jan-Piet Bosman (81)

Saterdag, 24 Februarie

Andri Theunissen

Annamart Coetsee

Cornelia Van Biljon

 

Dagstukkies

Dagstukkies vair 19 tot 23 Februarie 2018 deur Ds. H. Noëth

Maandag, 19 Februarie 2018

Week se tema: 'n Tyd vir elke saak

Teks vir die week: Prediker 3

Hierdie week gee ons aandag aan enkele dinge wat God oor tyd leer.

Vandag se tema: Vir elke ding 'n vaste tyd

Fokusvers Prediker 3:1: "Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd."

(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)

 • Ons leef so maklik asof tyd in ons hande is.
 • Ons vergeet te gou dat God in beheer van ons tyd is.
 • God is groter as tyd, Hy is nie gebind aan tyd nie.
 • Ons lewens word bepaal deur horlosies, dae, weke, beplanning en almanakke.
 • Die vraag van die gelowige moet wees: Hoe gebruik ek die tyd wat God my gegee het, in Sy Koninkryk?
 • Leef ek met God se tyd of leef ek asof tyd aan my behoort?

Gebed: Here, leer my my dae so gebruik dat ek wysheid mag bekom.  Leer my om tyd as 'n gawe van God te sien.  My tye (dae) is in U hand.  Amen

SMS: Ons dae is so kort en ons tyd so min.  Die Skrif leer ons dat God groter as tyd is.  My tye is in Sy hand.  My tyd behoort aan Hom.

Dinsdag, 20 Februarie 2018

Vandag se tema: 'n Tyd vir leef en 'n tyd vir sterf

Fokusvers Prediker 3:1: "'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe…"

 • Wanneer ons in terme van tyd dink het alles 'n begin en 'n einde, ook die mens.
 • Daar is 'n dag van geboorte, daar is 'n dag van sterfte.
 • Ook daardie twee datums is vas bepaal.  
 • 'n Wonderlike troos: Die dag van my geboorte was bepaal.
 • 'n Wonderlike troos: Die dag van my dood is vas bepaal.
 • In lewe en in sterwe kan ek God se eiendom vir altyd wees.  My lewe is nie buite Sy tyd nie. 
 • Daarom: Tussen geboorte en sterwe leef ek soli Deo Gloria.  My geboorte eer Hom, my sterwe eer Hom.

Gebed: Ons Vader, leer my om my hele lewe tot U eer te leef.  Van geboorte tot sterfdag behoort ek aan U en tot in ewigheid.  My lewensdae is elkeen vasgestel en getel.  Dankie vir daardie troos en vreugde.  Amen

SMS: God ken ons oomblik van geboorte en die sekonde van ons dood.  Ons loof Hom daarvoor.  My hele lewe is soos 'n oop boek voor Hom.

Woensdag, 21 Februarie 2018

Vandag se tema: Wat doen ons met ons tyd?

Fokusverse Prediker 3:3-8: "...'n tyd om ʼn lewe te neem, ʼn tyd om ʼn lewe te red, ʼn tyd om af te breek, ʼn tyd om te bou, ʼn tyd om te huil, ʼn tyd om te lag, ʼn tyd om te treur, ʼn tyd om van blydskap te dans, ʼn tyd om klippe weg te gooi, ʼn tyd om hulle bymekaar te maak, ʼn tyd om te omhels, ' tyd om weg te bly van omhelsing af, ʼn tyd om aan te skaf, ʼn tyd om te laat wegraak, ʼn tyd om te spaar, ʼn tyd om weg te gooi, ʼn tyd om te skeur, ʼn tyd om toe te werk, ʼn tyd om stil te bly, ʼn tyd om te praat, ʼn tyd om lief te hê, ʼn tyd om te haat, ʼn tyd vir oorlog, ʼn tyd vir vrede."

 • Tussen geboorte en sterfdag gebeur daar so baie dinge:
  • Ons plant, ons roei uit.
  • Ons huil, ons lag.
  • Ons sien lewe en ons sien dood.
  • Ons maak bymekaar en ons laat weer gaan.
  • Ons werk en ons rus.
  • Ons het lief en ons haat.
  • Ons sien liefde en ons sien oorlog.
 • Daarom die belangrike vraag: Hoe gebruik jy God se tyd?  
 • Alles is binne 'n bepaalde tyd (dag 1) gemaak; Wat maak jy met jou tyd (dag 2) tussen geboorte dag en sterfdag?
 • Ek kan voordurend, in alles, my tyd in God gebruik.
 • Of ek kan my tyd deurbring asof daar geen God is nie.
 • Om my tyd in God te gebruik, leer die Skrif, is wysheid.
 • Om my tyd te gebruik asof daar geen God is nie, leer die Skrif, dit is dwaasheid.

Gebed: Ons Vader, U weet hoeveel keer ek leef asof tyd aan my behoort - asof ek nie rekenskap gaan doen van wat ek met my tyd gedoen het nie.  Leer my om in my gedagtes, woorde en werke so te leef dat ek in die tyd wat U my gee, U naam loof en prys.  Amen

SMS: In die tyd van ons lewe, waar daar vir alles 'n vaste tyd is, laat ons tyd tot vreugde van God en voordeel van ons naaste wees.

Donderdag, 22 Februarie 2018

Vandag se tema: Wat doen ons met ons tyd (2)?

Fokusverse Prediker 3:10-13: "Ek het gesien dat God aan die mens ʼn taak gegee het om hom mee besig te hou.  God het elke ding gemaak dat dit pas in ʼn bepaalde tyd, maar Hy het ook aan die mens ʼn besef gegee van die onbepaalde tyd.  Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie.  Ek het tot die insig gekom dat daar vir ʼn mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet.  Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is ʼn gawe van God."

 • God het alles mooi binne 'n bepaalde tyd gemaak.
 • So wat moet ons as mens met ons tyd maak?
 • Ons moet bly in God wees (vers 12).
 • Ons moet goed doen (vers 12).
 • Ons moet die goeie geniet, al arbei ons ook swaar (vers 13).
 • Ons tyd moet 'n gawe van God (vers 13) wees.
 • Die rede hoekom ons so positief met ons tyd moet omgaan is omdat God ons ook 'n besef van die onbepaalde tyd gegee het - 'n ewigheid in Hom.  'n Tyd wat nie aan ons verstaan van tyd gebind is nie.

Gebed: Ons Vader, leer my om in U bly te wees en goed te doen.  Leer my om, ten spyte van moeitevolle arbeid, die goeie in die lewe te geniet.  Laat ek die gawe in tyd wat ek van U ontvang, met die oog op die ewigheid gebruik.  Amen

SMS: Ons moet ons tyd gebruik om bly te wees, goed te doen, die goeie in die lewe te geniet.  My tyd is 'n gawe uit God se hand.

Vrydag, 23 Februarie 2018

Vandag se tema: My tyd en God se tyd

Fokusverse Prediker 3:14-15: "Ek het tot die insig gekom dat wat God doen, blywend is: jy kan daar niks byvoeg nie en jy kan daar niks van wegneem nie.  God doen dit sodat die mens vir Hom ontsag sal hê.  Wat is, was reeds.  Wat kom, was ook alreeds.  God laat weer gebeur wat vroeër gebeur het."

 • Juis omdat God nie aan tyd gebind is nie, duur Sy werke tot in ewigheid.
 • Alles wat die mens doen gaan verby.
 • Wat God doen bly vir ewig staan - onbeperk, onbegryplik.
 • Ons kan nie by God se werk byvoeg nie, ons kan ook nie daarvan wegneem nie.
 • Dit bring ons tot vrees voor God, tot eer: My tyd en God se tyd verskil.
 • Wat is die 90 jaar van ons bestaan binne die ewigheid van God?
 • Daarom moet ons leef met die bewustheid van God se tyd.  'n Tyd wat nie verbygaan nie.
 • Hy bestuur dit wat was en is en kom.
 • Voorwaar: Daar is vir elke saak onder die hemel 'n tyd, maar daar is ook 'n onbepaalde tyd.  God se tyd - 'n ewigheid.

Gebed: Here, U tyd is nie my tyd nie, U gedagtes nie my gedagtes nie, U weë nie my weë nie.  Leer my daarom U regte weë.  U is die Een wat is en was en kom.  In Christus kan ek ook tot in ewigheid, ver verby 'n vasgestelde tyd, leef.  Amen

SMS: Ons tyd en God se tyd verskil.  Die mens is aan tyd gebind, God nie.  God is bo tyd verhewe.  Alleen in Hom is daar 'n ewigheid.