Teken In

Verjaarsdae

Sondag, 10 Februarie
Jacques Prinsloo
Stefan Van Der Merwe
Joanika Haasbroek
Maandag, 11 Februarie
Karl Roos
Sarel Van Der Walt
Jokie Boshoff
Balthaser Bührmann
Dinsdag, 12 Februarie
Jacques Coetsee
Liné Coetzer
Hanli Van Der Spoel
Robert Verheij
Karin Van Der Mast
Woensdag, 13 Februarie
Jawé Dreyer
Wolfgang Coetsee
Suzanne Mulder
Sharne Prozesky
Derick De Klerk
Cornél Brown
Johannes Van Der Wel
Bonani Dubase
Ben Heunes
Donderdag, 14 Februarie
Olivia Beaumont
Marko Kotze
Elouwdi Smit
Vrydag, 15 Februarie
Sarah Verheij
Minyonne Schutte
Brandon Yelland
Danie Knoester
George Steyn
Soné Stoltz
Saterdag, 16 Februarie
André Pelser
Francois Le Roux
Flip Hattingh (80)
Willem Van Biljon (90)

Diensgroepe

'n Diensgroep is mense wat dieselfde gawes en passie deel vir 'n bepaalde taak wat hulle glo die Here aan ons gemeente opgedra het. Enige lidmaat kan dus in samewerking met die kerkraad 'n diensgroep stig en ander mense kry om saam met hom/haar hierdie doelwit na te streef. Enige lidmaat is welkom om by 'n bepaalde diensgroep aan te sluit waar hy/sy tuis voel. Diensgroepe het sameroepers (wat bevestigde diakens isen moontlik ander funksionarisse wat elke 2 jaar verkies word. Skakel gerus met die kerkkantoor by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. indien jy by enige-een van hierdie groepe jou gawes wil gebruik.

ABBA-groep (A-blok-bedieningsaksie) Die diensgroep se doel is tweeledig:
Dat A-blok-lidmate (afgetredenes) mekaar leer ken en mekaar bedien.
Om helpers te kry om mense wat nie meer die kerk kan besoek nie, huisgebonde is of alleen is te gaan besoek.
Marieta Reyneke

 Administrasiediensgroep

Behartig alle kerklike administrasie soos die uitgee van die jaarprogram, klassiswerk, attestate, skakeling tussen kerklike beamptes, meelewing, nuusblad, preekblaaie, afkondigings (elektronies en aflees), begrafnisse en instandhouding van die gemeente se databasis. 

 Frans Joubert

Aktualiteitsdiensgroep

Die visie is om mense toe te rus om die Woord in hul alledaagse lewe toe te pas.
Ons reël sprekers om oor aktuele sake te praat. Lidmate kan ook voorbeelde/getuienisse elektronies instuur van hoe die Woord in praktyk werk – wat dan gereeld gepubliseer word. 

Loutjie Coetzee
Barmhartigheidsdiensgroep Ons ontvang al die offergawes wat vir barmhartigheid ingesamel word, en gee dan waar daar nood is. Ons het ook helpers wat besoek aflê by die hulpbehoewendes. Ons koop ook kruideniersware aan en lewer af waar nodig. Enige lidmaat wat wil aansluit, is welkom – as hulle nie by die opstel van begrotings en besluitneming betrokke wil wees nie, kan hulle help met aankoop van kruideniersware, of net met besoeke. Ida McDonnell
Batediensgroep Verantwoordelik vir al die kerk se eiendom –  roerende bates sowel as vaste eiendom.  Aaneenlopende onderhoud van enige aard word van die ouditorium, gemeentesentrum en pastorieë word gedoen. Opgradering van geboue word van tyd tot tyd gedoen om tred met markvereistes te hou.  Alles word behoorlik verseker en beveilig. Willie Steyn
Begeleiding/Lofsang-diensgroep Bedien die gemeente  Sondagaande met spesiale begeleiding en sang.  Koördineer die begeleiding tydens eredienste. Koördineer die begeleiding tydens spesiale aande Erik Theron
Beplanningdiensgroep (BDG) Beplan totale bedieningswerk in die gemeente om seker te maak dat al die soorte dienswerk die nodige aandag en steun verkry. Dit sluit in die dienswerk van die predikante, ouderlinge, diakens en diensgroepe. Beheermaatreëls word ingestel sodat doeltreffendheid gemeet kan word met die doel om verslag te doen aan die kerkraad, wat weer nuwe opdragte aan dié diensgroep gee. Beplanning word in samewerking met ander groepe in die gemeente gedoen. Louis Kruger
Bybelmunte-diensgroep Samel munte (en note) in om Bybels aan te koop in alle tale wat lidmate bestel en versprei onder mense wat nie Bybels het nie. Vakant
Cheshire Homes Diensgroep Inwoners van Cheshire Homes word besoek. Deur byvoorbeeld voorlesings van Bybel/boeke, kuiertjies en geselsies word gepoog om hulle dae korter te maak. Daar word gehelp praktiese uitdagings wat hulle nie self kan doen nie. Vakant
Diepslootdiensgroep Help met die bediening in Diepsloot. Dit sluit in om die gemeenskapsnood aan te spreek, skakeling met lidmate tussen Diepsloot en Randburg, opleiding, werkskeppingsprojekte en versorging van behoeftige gesinne. Vakant
Engelse Bedieningsdiensgroep Daar is heelwat Engelse lidmate in die gemeente. Hierdie diensgroep werk om Bybelstudiegroepe vir die Engelse lidmate te beplan, reël lidmate om vertalings van preke tydens die dienste te maak, vertalings van die 'bloublaadjies" te doen en hierdie lidmate welkom te laat voel. Jonathan Brummer
Finansies Diensgroep Verantwoordelik vir die beheer en verslagdoening van al die kerk se finansiële aktiwiteite. Dit behels die ontvangste van alle fondse, die uitbetaling en belegging van fondse asook die byhou van rekeningkundige rekords, opstel van begrotings en verslagdoening aan ouderlinge, Kerkraad en gemeente. Phillip Steyn
Fotografie Diensgroep Neem gemeentefoto's Ansie Meiring
Gebedsdiensgroep Ons bestaan uit ’n paar lede wat elke Maandagaand bymekaar kom. Ons wil graag uitbrei en mense betrek wat nié die byeenkoms bywoon nie, maar tog gereeld en getrou saam vir verskillende onderwerpe wil bid. Die Here moedig ons aan om “te bid sonder ophou”.  Op dié manier kan ons gebedsversoeke vir getroue, gereelde voorbidding deurgee. Lizette van Wyk
Hoërskooljeug Organiseer sosiale en geestelik verrykende byeenkomste vir die hoërskooljeug. Vakant (Charl van Rooy)
Katkisasiediensgroep Sorg dat die katkisasie glad verloop. Willy Harris
Kerkplantingdiensgroep             Help die gemeente met die uitvoering van die opdrag in Handelinge 28 om die evangelie uit te dra deur die planting van nuwe stadskerke. Chris de Vries
Klankdiensgroep Verantwoordelik vir die klank tydens eredienste, asook die reël van klank tydens begrafnisse, troues en ander funksies.
Verantwoordelik vir die bedryf en instandhouding van die klankstelsel by ons gemeentesentrum.
Phillip Mostert
Koningskindersdiensgroep Dié diensgroep reël deur die jaar sosiale en opvoedkundige byeenkomste vir die Koningskinders (kinders van Laerskool Clearmont). Die werk word saam met die Gereformeerde Kerk Linden gedoen. Die hoogtepunt van elke jaar, vir die groepleiers en kinders, is die kamp gedurende die laaste naweek van Oktober. Byeenkomste is gewoonlik op ’n Saterdagoggend en begin met Bybelstudie voor speletjies gespeel en middagete geniet word. Jokie Boshoff
Kommunikasiediensgroep Om die kommunikasie in die gemeente glad te laat verloop. Sake soos die kerkgids, nuusblad, verwelkomingsblad, reëlings rakende die portaal, klank, preke op die internet, dagstukkies en nog vele ander word bespreek en deur die verantwoordelike partye in werking gestel. Jan Carel Oosthuizen
Laerskoolbedieningsdiensgroep Vorming van laerskoolkinders deur sosiale en ander byeenkomste.  
Laerskool Kids: Ons bediening onder die Laerskoolkinders vind plaas tydens die erediens, in die vorm van 'n blaadjie wat die kinders kan voltooi. Die opstellers van die blaadjie kry die preekskets van die predikant wat preek vooraf en stel dan die blaadjie daarvolgens op.  Een keer per kwartaal bied ons ook 'n Laerskool erediens aan wat dan 'n erediens op die kinders se vlak is en spesifiek op hulle fokus.
Wilna Kruger Erna Dreyer (Laerskool Kids)
Londendiensgroep Die diensgroep is betrokke by die bediening in Londen onder leiding van ds. Kruger de Kock en sy gesin. Ds. Thomas Dreyer en Pierre Joubert is deur die Kerkraad aangewys om Kruger by te staan.
Twee gemeentes kom onderskeidelik Sondagoggende en -aande byeen in die nuutgeboude biblioteeksentrum in Canada Water (in die suidooste van Londen). 
Erna Dreyer
Mensehulpbronne-diensgroep Die groep verseker dat die mensehulpbronbeleid en -praktyke die amptenare in die gemeente ten beste steun. Dries du Plessis
Nagmaaldiensgroep Ons doel is om Nagmaal glad en ordelik te laat verloop.
Die diensgroep bestaan uit ’n groep gewillige en betroubare persone wat graag  by die kerk wil betrokke wees.
Abri Coetsee
Nuwelidmate-diensgroep Fasiliteer die inskakeling van nuwe lidmate by ons gemeente en gemeenskap deur kuiergeleenthede te reël en inligtingspakkette aan nuwe lidmate te gee. Imke Kruger
Offergawesdiensgroep Versorg die weeklikse opneem van offergawes onder en ná die eredienste. Marilize Frauendorf
Ordediensgroep Verseker dat kerkraadsvergaderings ordelik verloop deur voorafbeplanning, die stuur van besprekingsdokumente na ouderlinge en opvolgwerk oor opdragte vanaf die kerkraad. Jan Schutte
Pastoralehulp-diensgroep Die instel en bedryf van ’n beradingsentrum om lidmate toe te rus en om persone wat seergekry het by te staan.  Jan Carel Oosthuizen
Seniorlidmate-werkgroep Hou vier byeenkomste per jaar vir lidmate bo 65. 
Dit neem die vorm aan van etes waar dié lidmate byeenkom en kuier.
Vrywilligers bel die seniors met verjaarsdae en besoek hulle ook van tyd tot tyd.
Koos en Lorraine Nel
Vaardigheidsklasse-diensgroep Ons lei dames op, meestal nie-lidmate, in handvaardighede soos naaimasjienwerk, brei, hekel, borduur en kralewerk. Die soort vaardighede wat ons aanbied, is dus baie buigsaam. Nuwe vaardighede soos lapverf, of wat iemand ook al kan of wil kom aanbied, word welkom. Berna van der Walt
Vervoerdiensgroep Help met die vervoer na eredienste van lidmate wat nie eie vervoer het nie. Vakant
Voorskoolse-bediening-diensgroep Bybelklassies word Sondagoggende tydens die eredienste deur vrywilligers aangebied. Ons streef daarna om ons voorskoolse kinders te begelei om lief te wees vir die Here en sy kerk. Daar is twee groepe, twee- tot vierjariges en ’n voorskoolse klas vir kinders van vier tot ses. Marilie Kruger
Vrouediensgroep Die groep vroue reël op 'n kwartaallikse basis funksies in ons gemeente. Die byeenkomste is veral daarop gemik om die gemeenskap van gelowiges in ons gemeente te bevorder. Ons skep ook 'n geleentheid waar lidmate hul vriende/ kollegas kan saamnooi na ons gemeentefunksies, sodat ons kerk bekendgestel kan word buite ons gemeentegrense. Gerda Hattingh
Webbladdiensgroep Die doel van die diensgroep is die daarstel en instandhouding van die gemeente se webblad. Die blad huisves gemeente verwante inligting. Die webblad het verder ten doel om die gemeente se bedieningsdoelwitte deur middel van 'n gesprekkamer, publisering van preke in MP3 en teks formaat ensovoorts te ondersteun. Philip Mostert

Diensgroepe word gegroepeer en die sameroepers vergader van tyd tot tyd om mekaar te bemoedig, te ondersteun en sinergisme te bevorder. ’n Ouderling gee leiding vir elk van die diensgroepe en die samestelling is as volg:

 Diensgroepraad

Diensgroepe 

Ouderling 

 Predikant

Omgeediensgroepe Barmhartigheid, gebed, nuwe lidmate, pastoraal, profesionele hulp en tee skink. Jan Carel Oosthuizen Ds. Charl van Rooy
Uitreikdiensgroepe Cheshire Home, Engelse bediening, Koningskinders, Londen en vaardigheidsklasse Chris Venter Ds. Thomas Dreyer
Toerustingdiensgroepe Aktualiteit, begeleiding en lofsang, hoërskoolkategete, katkisasie en feesaande   Ds. Joop van Schaik
Groepdiensgroepe Diepsloot, hoërskooljeug, laerskooljeug, senior lidmate, Abba, voorskoolsebediening en vroue. Willie Harris Ds. Charl van Rooy
Operasionele diensgroepe Administrasie, bates, beplanning, klank, finansies, kollektes, kommunikasie, Nagmaalbediening, orde, vervoer en webblad. Jan Schutte Ds. Joop van Schaik