Back to Top

As ek klein is moet ek leer om God te dien, as ek groot is moet ek aanhou om God te dien.

Download Audio:

Datum:
2014-01-19
Scripture:
Deuteronomy 6:1-9
Speaker:
Sermon Notes:

Ons word vanaf ons geboorte blootgestel aan mense en gebeure. Ons brein maak sekere waarhede of valshede as waarhede bymekaar. Die gebeure slaan in ons in soos 'n biblioteek waarin inligting gebêre word. Die inligting lê gereed om gebruik te word.

Hoe lyk jou biblioteek? Is dit gevorm deur die wêreld of deur die Woord van God?

Kom ons leer hoe die Here ons biblioteek opbou.
   -    Van jongs af moet die regte waarhede geleer word.
   -    God is die enigste Here en Hy moet met ons hele wese gedien word
   -    God gee vir ons die Bybel om die enigste manier van 'n gehoorsame kind aan te leer.
   -    God gee aan mense die taak om ons te leer, by die huis en in die gemeente: medegelowiges en ouers.
   -    Ps. 78:5,6
   -    Deut. 6:4-7 - Inskerping is nodig
   -    Deut. 6:8-9 - Wat geleer word, moet in my lewe sigbaar wees.


Geliefde ouer, wys God se liefde deur jou aan jou kind.
Geliefde jongmens, die Here het jou gekies om Sy kind te wees en om jou te laat groei in geloof.
Geliefde gemeente van Christus, ons saamwees in die erediens en by ander byeenkomste, is ons geloofsgesinstyd, voedingstyd.


Jou "jy wees" en jou lewe is dan vir ander mense 'n boek van God se waarheid, genade, verlossing en liefde.