Back to Top

Vrug van die Gees, deel 5 = Vriendelikheid

Download Audio:

Datum:
2014-03-16
Scripture:
Galasiërs 5:19-23 en Romeine 11:11-24
Speaker:
Sermon Notes:

Kos "vriendelikheid" regtig niks?
As jou krag af is en jy moet dit 9 keer by City Power aanmeld, bly jy vriendelik? As jy baie moeg is en jy kom by die huis na werk, hoe vriendelik is jy met jou geliefdes? Die gesegde sê dat vriendelikheid niks kos nie, maar is dit so?


Wat is jou eerste verduideliking van "vriendelikheid"?

Wat is die betekenis van "vriendelikheid" soos wat die Here dit ons hier met die Vrug van die Gees wil leer?

  • die gedagte van "bruikbaar" wees, "iets gebeur of vind plaas wat tot voordeel is van iemand anders"
  • "kindness". Engels na afrikaans = vriendelikheid, goedheid, goedaardigheid, minsaamheid, guns, welwillendheid.

Kos vriendelikheid dan wel iets?
Vriendelikheid kos inderdaad. Jy as 'n gelowige wat die vrug van vriendelikheid in jou het, moet iemand wees wat voordeel bring vir ander mense. Dán werk die vrug van die Gees in jou en deur jou...


Waar begin vriendelikheid? By God

  • Die oomblik toe Adam en Eva na Satan geluister het en van die verbode vrug geëet het, moes God al sy liefde en vriendelikheid net daar afgesny het.
  • Tog het Hy nie, Hy het tot die uiterste gegaan in Sy vriendelikheid en voordeel vir ons bestem deur Sy Seun Jesus Christus. Jesus Christus kom deur Sy kruisdood en opstanding en gee vir ons die grootste voordeel van ons bestaam, Verlossing en die Ewige lewe! Wat 'n Vriend het ons in Jesus Christus!
  • God die Vader en Seun gee in hul vriendelikheid die God die Heilige Gees aan ons sodat ons nou die Vrug van die Gees in ons het, veral ook die 5de deel van die Vrug: "Vriendelikheid"

Toepassing: hoe leef jy "vriendelikheid" van nou af uit? Watter voordeel bring jy vir:
-    God en Sy Koninkryk ...
-    Jouself, jou geliefdes, jou medegelowiges ...
-    Vreemdelinge en ongelowiges....