Back to Top

Jesus Christus se kruisdood op aarde skenk aan ons die lewe tot in ewigheid.

Download Audio:

Datum:
2014-06-15
Scripture:
Hebreërs 2:5-18, Romeine 6:1-14 en HKS 16:40-43
Speaker:
Sermon Notes:

Wat was die noodsaak dat Jesus Christus tot die dood verneder moes word?
In Gen. 2:17 sê God dat indien Adam en Eva van die verbode vrug eet, sal hulle sekerlik sterwe. Hulle het daarvan geëet! God hou Sy Woord en iemand moet sterf. Maar wie se dood kan hiervoor betaal? Geen mens se dood nie. God die Vader gee Self die oplossing en stuur Sy Seun Jesus Christus om die dood, die duiwel en die sonde tot niet te maak. Hebr. 2:14-15

Hoekom is Jesus Christus begrawe?
Jesus is volgens die gebruike van daardie tyd begrawe om te bewys dat Sy liggaam werklik gesterwe het. Mense het gesien dat Hy sterf en jy begrawe net 'n dooie mens. Sy dood was 'n moet vir ons gewees. Hy is begrawe om dit te bewys.

Hoekom moet ons dan nog sterwe as Jesus Christus vir ons gesterf het?
Vanweë die sondeval gaan die mens sterf tot die wederkoms plaasvind. Jesus se dood en opstanding is 'n betaling van die sonde, maar ons dood is 'n afsterwe van die sonde. Satan kan die mens net versoek tot met sy dood en dan is dit klaar. Jou en my dood is dan 'n deurgang na die ewige lewe. Paulus sê dat hy verlang daarna om te sterf, want dan is hy by Christus - Fil.1:23

Wat is ons opdrag nou om elke dag in ons lewe uit te leef?
Elke dag is 'n gawe uit God se hand. Elke dag wil ek bewustelik stry teen die sonde en begeertes. Rom. 6:13 leer ons hoe om te lewe: Stel geen deel van jou liggaam in diens van die sonde, dus in diens van satan nie. Laat jou lei deur die Woord en Gees sodat jy jou liggaam in diens van God stel, as werktuig om te doen wat God wil.

JESUS SE KRUISDOOD, BEGRAFNIS EN OPSTANDING HIER OP AARDE, SKENK NOU REEDS AAN ONS DIE LEWE TOT IN EWIGHEID.