Back to Top

Vrug van die Gees, 8ste Deel: "nederigheid/sagmoedigheid"

Download Audio:

Datum:
2014-09-07
Scripture:
Galasiërs 5:19-26 en 6:1-10
Speaker:
Sermon Notes:

In die Ou Testament is nederigheid 'n belangrike eienskap vir 'n kind van God. Moses moes op 'n harde manier leer. Hy was 'n vurige mens, maar God het hom 'n uiters sagmoedige man gemaak. Num. 12:1-3

In die Nuwe Testament gee die Here vir ons insig oor die betekenis van nederigheid en sagmoedigheid. Gal. 5:23; 6:1. "Prautes" is die Griekse woord.
*   Dit beteken: Sagtheid, saggeaardheid, beskeidenheid, verdraagsaamheid. (gentleness, meekness, humility)
*   Dit beteken dat jy saggeaard en liefdevol met iemand werk. Dit beteken dat jy beskeie is oor jou eie gawes en nie jouself beter ag as ander nie.


Hoe word nederigheid/sagmoedigheid deel van jou?
*   God die Vader maak ons sagmoedig deur Sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees.
*   Jesus Christus het Homself verneder om mens te word en in ons plek te sterf. Jesus sê self: Ek is sagmoedig en nederig van hart - Matt. 11:29
*   Nou woon die Heilige Gees in jou en jy kry nederigheid as Vrug van die Heilige Gees as geskenk - Gal. 5:23.


Waar moet ek sagmoedig/nederig wees?
*   Ef. 4:2 Onder gelowiges - om verhoudinge te versterk
*   Jak. 3:13 Onder ongelowiges - om hulle ook nader te trek na Jesus Christus
*   Gal. 6:1 Wanneer jy 'n dwaling of sonde aanspreek.


Onthou.
*   Jy red nie iemand nie, jy is net die boodskapper van redding en verlossing. Wees 'n nederige boodskapper.
*   Jy help iemand om weer vir God en ander in die gesig te kyk.


DUS: DIE HEILIGE GEES MAAK JOU NEDERIG SOOS JESUS CHRISTUS, SODAT JY MET NEDERIGHEID ANDER OP DIE REGTE PAD KAN HELP.