Back to Top

God laat die goeie gebeur met die mens se lelike dade!

Download Audio:

Datum:
2015-03-15
Scripture:
Genesis 50:1-21
Speaker:
Sermon Notes:
Die mens doen dinge met kwade bedoelings, maar God laat die goeie daarmee gebeur!

Die lelike dinge wat aan Josef gedoen is.
  • Josef was eers in die put gegooi en toe as slaaf verkoop. Wat was die oorsaak? Jaloesie deur die broers
  • Josef beland in die tronk, maar blink weer uit.
2015:Watter lelike dinge is teen jou gedoen en het jy gedoen?

Josef word op 30 jr Egipte se onderkoning!
  • Jakob stuur sy seuns na Egipte om kos te gaan koop.
  • Gaan Josef wraakneem? Josef besef genadiglik wat die Here met Hom gedoen het. Gen. 45:5 Julle moenie sleg voel nie, God het my voor julle uit gestuur!
2015: Onthou iewers kry ons weer te doen met die een met wie ons vasgesit het.

Vra om vergewe te word:
  • Jakob het aan sy seuns die opdrag gegee: julle moet Josef vra die misdaad teen hom, te vergewe.
2015: ons moet mekaar aanspoor om vrede te maak en te vergewe.

Die vryheid van vergifnis en ingryping van God:
Gen. 50:19-21 "Moenie bang wees nie. Ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het."
  • Die Here het Jakob in staat gestel om te vergewe en God se voorsiening te verkondig.
2015: God gryp in deur Sy Seun Jesus Christus
Kol.3:13-15 Vergewe mekaar soos die Here julle vergewe. Die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee.