Back to Top

Lewe omdat jy LEWE deur die LEWENDE JESUS CHRISTUS.

Download Audio:

Datum:
2015-04-05
Scripture:
Matteus 28:1-10 en Romeine 6:1-11
Speaker:
Sermon Notes:

 

Is die oorskot van Jesus se liggaam iewers in 'n graf te vind?

 

·  Jesus het werklik gesterf en is begrawe - Matt. 27-61

 

·  Sy graf is verseël en streng bewaak - Matt. 27:62-66
Die antwoord kry ons in Matt. 28:1-10:

 

·  Jesus is uit die dood uit opgewek!

Wat is die uitkoms van Jesus se opstanding? Jesus Oorwin!
Die oomblik toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, het Hy die oorwinning sigbaar gemaak. Oorwinning oor:

 

·  Die Satan,

 

·  die sonde,

 

·  die dood

 

·  en DOOD,

 

·  die wêreld.

Die doop as sakrament teken die evangelie van verlossing!
Rom. 6:4 "4Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei."


Die lewe en die LEWE is deur Jesus se opstanding 'n werklikheid! Elke dag kan ons 'n nuwe lewe leef!

 

·  Die "lewe" is die "aardse lewe" van hier en nou.

·  Die "LEWE" is die "EWIGE LEWE".

Bedink en deurbid o.l.v. die Heilige Gees jou lewe oor hoe jy nou, vandag, elke dag, anders as gister kan aanpak, met die boodskap:
Lewe omdat jy LEWE deur die LEWENDE JESUS CHRISTUS.