Back to Top

Moenie die Naam van die Here ydelik gebruik nie

Download Audio:

Datum:
2015-05-24
Scripture:
Levitikus 24:10-23, Matteus10:16-25 en HKS 36
Speaker:
Sermon Notes:

 

Eks. 20:7 gee: "Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie."

 

1 ste gebod: aanbid net die regte/enigste God.
2 de gebod: dien die regte God op die regte manier.
3 de gebod: gebruik die enigste God se naam met eerbied

 

Hoe ervaar jy die mense rondom jou se taalgebruik?
Nog belangriker, hoe gebruik die mense God se Naam?

 

Die verkeerde gebruik van die Here se Naam - verbod om Sy Naam ydellik te gebruik

 

 • Wat beteken ydellik of misbruik?  Nasa = om op te lig, weg te neem.
 • Dus, wanneer ons die Here se Naam ydellik gebruik, beteken dit dat ons Sy naam tot nietigheid ophef.  Sy Naam het nie meer betekenis nie.  Bv.
  • Lastering: wanneer ek aspris die Here se Naam gebruik om te vloek (oneer).
  • Om Sy Naam ligsinnig te gebruik.
  • Valse beloftes
 • So maak ons die Here kwaad en Hy sal dit straf.
  • Wat van jou, jou familie, vriende, kollegas?
  • Bid hieroor, hoe jy dit moet hanteer...

 

Die regte gebruik van God se Naam – gebod. Gebruik die Here se Naam eervol en met dankbaarheid.
Wanneer die Here se Naam ydellik gebruik word, dan moet ek optree en Sy Naam bely. 

 

 • Matt.10:32 ‘Elkeen wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader  in die hemel.”
 • Wat beteken bely? ‘verklaar, erken, betuig’
 • Prakties, as iemand die Naam van die Here laster:
  • moet ek bereid wees om openlik te betuig wie God is, wat God doen en wie ek as Christen is.
  • ek wil die pad van verlossing by die Here aanwys...

 

Die opdrag is om die Here se Naam reg te gebruik en tot Sy eer te gebruik.

 

 • Dit beteken ook dat ek die evangelie onderrig, waar ek die kans deur die Here gegee word.
 • Ek mag nie neutraal bly nie.

 

Ja, ons bely die Naam van God Drie-Enig met die mond,  ons glo met ons hele hart dat God ons redder is en ons lewe met ons hande en voete vir God.