Back to Top

Hou vas en wees 'n pilaar!

Download Audio:

Datum:
2015-09-20
Scripture:
Openbaring 3:7-12
Speaker:
Sermon Notes:

Filadelfia vandag - Alashehir:
Tussen moskees en ander huise is daar 'n deel wat toegespan is met draad. Hier staan 3 massiewe groot vierkantige Pilare wat oor is van die Bybelse tyd.

Filadelfia in die Bybelse tyd:
Die gemeente Filadelfia was die kleinste van die 7 gemeentes aan wie Jesus skryf in Openbaringe. 'n Aardbewing het die omgewing verwoes en die rykes het hulle elders gevestig. Gewone mense en arm mense het hier gebly.
Die doel van die stad was om vanweë sy strategiese ligging, die Griekse taal en gebruike te bevorder. Maar God het Sy eie doel bereik, met hierdie gewone mense: Filadelfia was 'n sendingstad vir God!
Jesus gee erkenning dat hulle min krag het weens hulle omstandighede, maar "tog het julle aan my vasgehou"! Jesus hou die gelowiges vas en daarom kan gelowiges aan Jesus vashou. Jesus is die een wat Sy lewe deur die kruisdood en opstanding gegee het en daarom al God se kinders so styf vashou. Jesus sê dat Hy dit so bestem dat die Christene in Filadelfia pilare maak en op hulle as pilare staan Sy naam geskrywe. In die gemeenskap was dit daarom juis die Christene waarop ander kon staatmaak. Juis deur hierdie pilaargelowiges is die evangelie versprei.


Vandag:
Christene word deur Jesus Christus vasgehou en daarom spoor ons mekaar aan om aan Jesus te bly vashou. U/jy en ons saam is pilare in die wêreld waarin ons woon en werk. Ons is nie pilare vir mooi lyk nie, maar pilare wat die vashou deur Jesus sigbaar te maak. Vader en moeders, julle is pilare in julle gesinne. Kinders, julle is pilare in die skole. Werkendes, julle is pilare in die werksplek. Ouers, geliefdes, u is pilare vir die familie, gemeente en gemeenskap.
Mag ons saam as gemeente 'n stewige sigbare, hoorbare en voelbare pilaar in die gemeenskap wees, alles tot verheerliking van God se Naam.


 

 

 

Daarom: HOU VAS AAN GOD EN SY WOORD EN WEES 'n PILAAR IN SY KONINKRYK!