Back to Top

Arm én ryk gelowiges staan gelyk voor God.

Download Audio:

Datum:
2016-08-07
Scripture:
Jakobus 1:9-11
Speaker:
Sermon Notes:

Meet jy jouself ook so baie teenoor ander mense?

  • Oor hoe jy lyk en wat jy besit...

Die Here sê: arm en ryk gelowiges staan gelyk voor God.

Betekenis van arm en ryk in wêreldse terme:

  • Die arm persoon is iemand wat regtig min het en wat maar 'n onbelangrike en laer posisie in die gemeenskap het, maar wat 'n baie beskeie mens is.
  • 'n Ryk persoon is iemand wat regtig ryk is en welgesteld is en waarskynlik 'n vername posisie beklee.

 Betekenis van arm en ryk voor God:

  • In die wêreld se oë is'n ryke hoog, maar voor God is 'n ryke wat sy rykdom nie in geloof hanteer nie, baie laag.
  • Die arm mens is in die oë van die wêreld laag, maar voor God is 'n gelowige wat arm is, hoog!

 Hoe het dit gebeur jy as gelowige voor God die Vader ryk kan wees?

  • 2 Kor. 8:9. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus: hoewel Hy ryk was, het Hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word."
  • Geloof in Jesus Christus maak jou ryk voor God! Jesus vat jou sondige lewe wat jou geestelik arm maak, weg, en maak jou geestelik ryk en verskriklik bly.

 Rig jou lewe anders in:

  • Gooi jou bewustheid van wêreldse arm wees of ryk wees, weg. Werk hard ja, doen wat jou hand vind om te doen want so word en jou geliefdes versorg.
  • Fokus egter op dit wat in die oë van Here waarde het. Jesus Christus maak jou deur Sy kruisdood en opstanding geestelik skatryk, nou en vir ewig.
  • Verryk ander deurdat jy die rykdom van die Woord met hulle deel.