Back to Top

Rotsvas op Christus!

Download Audio:

Datum:
2016-08-14
Scripture:
Matteus 16:13-20
Speaker:
Sermon Notes:

Christus wil hê dat ons presies moet weet wie Hy is, want eers as ek weet wie Hy is, sal ons "Rotsvas op Christus" die toekoms kan ingaan.

Jesus vra: "Wie, sê die mense, is die Seun van die mens?" Volgens die dissipels het die meeste mense nie sleg van Jesus gedink nie. Tog het hulle Jesus se uniekheid, sy "soveel groter wees" as 'n Johannes die Doper, of Elia, of Jeremia of enige ander profeet gemis. Dit help nie ons dink baie van Jesus, maar ons mis dat Hy dié belangrikste in ons lewens is nie.

Christus wil dat ons 'n gemeenskap van gelowiges moet wees wat met hart en siel en met al ons krag bely: "U is die Christus, die Seun van die lewende God." Deur te bely:

  • "U is die Christus" sê ons dat Jesus die langverwagte Messias is wat deur God in die OT aangekonding is.
  • " U is... die Seun van die lewende God" erken, waardeer en omhels ons die heerlike waarheid dat daar 'n baie unieke verhouding tussen Jesus en God is.

Hierdie is die hartsbelydenis van die kerk wat die Gees aan elke gelowige skenk.

Ons bevind ons midde 'n samelewing wat al hoe minder van Jesus dink. Wêreldwyd kry die kerk swaar. Die wêreld het gemeentes nodig wat "Rotsvas op Christus" staan deurdat ons Hom omhels met die belydenis: "U is die Christus, die Seun van die lewende God."