Back to Top

Smeek self om genade by God .........

Download Audio:

Datum:
2016-09-11
Scripture:
Psalm 51
Speaker:
Sermon Notes:

 

 1. Ons sonde.
  Dawid word in opdrag van die Here deur die profeet Natan gekonfronteer met sy sondes. Dawid het owerspel gepleeg en indirek moord gepleeg. Wat is die sondes waarmee die Here jou vandag mee konfronteer?
 2. Smeking 1: Wees my genadig, o God!
  Die oomblik wanneer jy besef dat jy weer in sonde geval het, wat moet jy doen? Pleit en smeek dadelik tot God: Wees my genadig, o God!
 3. Erken en bely jou sonde teen God.
  Jy besef jy het genade nodig, maar dan moet jy elke sonde wat jy doen, 1 vir 1 aan God noem. Baie belangrik: Jy erken dat die sondes in die eerste plek teen God is.
 4. Smeking 2: neem my sondes weg, o God.
  Sodra jy 1 vir 1 jou sonde bely, smeek jy by God dat Hy jou sonde wegneem. Jy smeek in die Naam van Jesus Christus dat jou sonde vergewe word.
 5. Die Heilige Gees lei jou gebroke gees.
  Die Heilige Gees woon in jou en neem jou gees aan die hand. Jy is gebroke vanweë jou sonde, en net die Heilige Gees kan jou gees optel om verlossing te vra en dit te glo.
 6. Smeking 3: Laat my jubel sodat ek ander sondaars kan leer om ook na u terug te keer.
  Sodra jy besef jy is van jou sonde vergewe, kan jy nie anders as om daaroor te jubel nie. Daarom smeek jy die Here dat Hy jou nou sal help om ander sondaarsmense van God te leer. Jy dra daarom aan hulle oor wie God is en dat genade en verlossing net by Hom te vinde is.