Back to Top

Neem die wapen op, die swaard van die Gees!

Download Audio:

Datum:
2016-09-25
Scripture:
Efesiërs 6:10-20
Speaker:
Sermon Notes:
  1. Wanneer jy tyd saam met die Here deurbring, gee Hy uit Sy Woord vir jou 'n spesifieke boodskap. Jy lees gewoon deur jou Bybel en dan kom die Here en Hy laat jou oog en hart val op sekere hoofstuk, vers en woord. So vestig die Here jou op die "swaard van die Gees", in Ef. 6:17.
  2. Om die woord en vers te verstaan, moet jy eers die Efesiërsboek se kernboodskap vind. Dit is: Christus is die Hoof van die Kerk en ons as gelowiges moet in alle fasette van ons lewe, ons deur Hom laat lei. Ef.1:22-23.
  3. Die volgende stap is om die paragraaf waarin die vers en woord staan, te ondersoek en te verstaan. Ef.6:10 sê: "Soek jou krag in die Here en in sy groot mag" Dan kom die vraag by jou op: Hoe? Die antwoord begin met Ef. 6:11: "Trek die volle wapenrusting van God aan". Die wapenrusting bestaan uit 6 dele. Gaan lees asb. self wat al 6 is.
  4. Vandag fokus ons op die 6de deel van die wapenrusting wat God jou gee, Ef.6:17, "die swaard van die Gees". 'n Swaard is 'n handwapen waarmee geveg en verdedig word. Wat is die swaard van die Gees? Die swaard van die Gees is "die Woord van God", die Bybel. Die hele Bybel draai om God Drie-Enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Die Heilige Gees woon in jou en Hy lei jou om die Woord van God te leer, te verstaan en te glo. Jesus Christus het klaar die oorlog teen Satan, die sonde en die wêreld gewen. God laat Satan nog vir 'n tyd toe om die mens te versoek met sy listighede.
  5. Hoe pas jy dit toe in jou lewe? Jy word opgeroep om die wapen op te neem, die swaard van die Gees, die Woord van God. Doen baie moeite met die Here, met Sy Woord en laat jou lei deur die Heilige Gees. Tree tussen mense op soos Jesus opgetree het. Wees vrymoedig om jou geloof uit te leef, in liefde en waarheid.