Back to Top

As gemeente moet ons uitroep: die Here is groot en almagtig!

Download Audio:

Datum:
2016-10-02
Scripture:
Psalm 147
Speaker:
Sermon Notes:

Gemeente, ons word opgeroep om saam die Here te loof en te prys.

Die Here het ons nog 'n kwartaal gelei, te midde van baie druk by die huis, skool, werk, wêreld en kerk!

Danksegging is op ons hart. Sien God se Alvermoë raak, ja, maak jou oë en hart oop!
Wanneer jy dit doen, kan jy nie anders as om verwonderd te wees oor God, Sy liefde, Sy werke en Sy omgee nie.


In die NT word bg. alles werklikheid in Jesus Christus. Jesus Christus gee na Sy hemelvaart Sy Heilige Gees om jou koue geestelike lewe weer warmte en veiligheid te gee.

Erken jou eie kleinheid.
Herken God se grootheid.
Breek uit in lofprysing!
Roep dit uit: Ons Here is groot en almagtig!