Back to Top

Jou Tong!

Download Audio:

Datum:
2016-10-09
Scripture:
Jakobus 3:1-12
Speaker:
Sermon Notes:

Jou tong stuur die gang van jou lewe.

Elke mens struikel in wat hy/sy sê. Wat jy dink vorm jy met jou mond en tong en jy sê wat jy op die hart het. Die dilemma is egter: jou tong stuur die gang van jou lewe.

1.   Beelde verduidelik die boodskap. Die beelde is:
Die stang in 'n perd se bek. Die roer van 'n Seilskip. 'n Klein vuurtjie kan 'n bos aan die brand steek. Jou tong kan of buite beheer wees, óf onder beheer wees. Jou tong kan jou óf op die rotse stuur, óf veilig deur stormwaters. Jou tong kan óf vurig 'n vyandige brand stig, of beheer word.


2.   Die beheer oor die tong is 'n moeilike taak.
Ons maak vriend en vyand met ons tong baie seer. Die gevolge is baie erg. Die grootste teleurstelling is die realiteit van die tonggevegte onder Christene.


3.   Die onmoontlike realiteit en teleurstelling: Met dieselfde tong word die Here geloof en word mense gevloek.
Saam met gelowiges neem ons in die erediens deel om God te loof en prys. Ons versprei die evangelie in die gemeenskap sodat meer mense van God kan hoor en in Hom kan glo. Maar teleurstellend, goed en kwaad word met dieselfde tong uitgespreek! Geliefde, jou tong kan liefde bevorder, óf haat aanblaas. Kom ons bid dat die Heilige Gees aan ons tong brieke sal gee. Kom ons bely in die Naam van Jesus Christus wat ons verkeerd dink, sê en doen. Kom ons gryp verlossing wat Jesus gee aan sodat ons eie gedagtes en tong gereinig kan word. Kom ons vra die Heilige Gees dat Hy ons tong eerder sal inspan om die liefde te bevorder en die enigste verlossing in Christus te laat hoor en sien. Mag ons met ons tong die Here loof en prys.