Back to Top

Wysheid in praktyk.

Download Audio:

Datum:
2016-10-16
Scripture:
Jakobus 3:13-18
Speaker:
Sermon Notes:

1.   Wat word bedoel met wysheid in praktyk?
Jou lewenswysheid en geloofswysheid moet realiseer in jou praktiese daaglikse lewe. Jak. 3:13 help verduidelik: "Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig."


2.   Duiwelse wysheid: Jak.3:14-15.
Sjoe, kan jou reaksie wees, duiwelse wysheid? Terwyl daar bittere naywer en selfsug in jou hart is, kan jy nie spog met jou wysheid nie. Die soort leefwyse en sg. wysheid kom nie van die Here nie, maar is aards en demonies. Die gevolg is jaloesie, wanorde, selfverryking en misbruik van alles en almal. Jy wil net jouself bevoordeel.


3. Wysheid van God: Jak.3:17
As kind van God word jy deur Jesus Christus van duiwelse wysheid bevry en verlos. Die Heilige Gees woon in jou en werk in jou met die Woord van God, die Bybel. Wysheid gaan oor die regte besluit en regte ding om te doen, maar veral met die regte gesindheid. Die wysheid wat van God kom is: Sonder bybedoelings (geen dubbele agenda); Vredeliewend (jou hele optrede wys op vrede in Christus); Inskiklik (jy is bereid om die waarheid aan te hoor en is oop vir oortuiging); Bedagsaam (jy neem ander in ag en soek saam die antwoorde); Vol medelye (Jy gee om en betoon self genade); Is vol goeie vrugte (jou wysheid is sienbaar met goeie gevolg); Is onpartydig (jy maak jouself los van vooroordele); Is opreg (jy gee nie iets voor nie, maar wys jy wil net die beste gee).