Back to Top

Deur Jesus Christus is jy God se geliefde vreugdekind.

Download Audio:

Datum:
2017-02-05
Scripture:
Matteus 17:1-8
Speaker:
Sermon Notes:

Ses dae na Jesus die eerste keer aan sy dissipels vertel het dat Hy gekruisig sal word en uit die dood sal opstaan, het Jesus drie van Sy dissipels saam met Hom na 'n hoë berg geneem. Hier is Jesus verheerlik deurdat God die Vader in 'n hoorbare stem gesê het: "Dit is my geliefde Seun oor wie ek My verheug. Luister na Hom." In hierdie woorde van God die Vader, onderskei ons die volgende 4 dinge.

1.   IDENTITEIT: "Dit is my geliefde SEUN,"
God die Seun word geïdentifiseer en met trots aangewys as "MY SEUN".


2.   SEKURITEIT: "Dit is my GELIEFDE seun,"
In ons menslike terme gee dit sekerheid, emosionele sekuriteit, aan Jesus. Die Vader se liefde laat Jesus veilig voel en spoor Hom aan om Sy opdrag as Verlosser na te kom.


3.   BEVESTIGING: "Dit is my geliefde Seun OOR WIE EK MY VERHEUG."
Die Vader bekragtig Jesus met hierdie bevestiging. Die Engelse woord is "affirmation". Die Vader sê vir Jesus, 'Jy verheug my en ek weet jy kan doen waarvoor ek jou gestuur het'.


4.   GESAG/OUTORITEIT: "LUISTER NA HOM"
God die Vader beveel die dissipels en alle gelowiges om na Jesus te luister. Hy is die Koning en Verlosser. Volg Hom en glo in Hom as Seun van God en enigste Verlosser.


5.   Wat sê die Vader nou vir jou?
Kan ons sê dat God aan jou identiteit gee, emosionele sekuriteit gee en jou bevestig en bekragtig? Kan ons sê dat ouers by God die Vader leer wat Vaderskap en Moederskap beteken? Dink die week biddend na of jy en jou gesin kan bely: Deur Jesus Christus is ek God se geliefde vreugdekind, ek luister na Hom.