Back to Top

Strikvraag? Wat is die grootste gebod?

Download Audio:

Datum:
2018-02-25
Scripture:
Matteus 22:34-40 en HKS 34:93
Speaker:
Sermon Notes:
Wees lief vir God met jou hele wese.

Luister met die regte gesindheid na die Here se Woord.
  • Die Fariseërs se gesindheid teenoor Jesus Christus was vyandig en wou hom met 'n strikvraag uitvang. In vandag se tyd ervaar ons ook al meer 'n kritiese gesindheid teenoor God en Sy Woord. Die gerigtheid is horisontaal.
  • Die regte gesindheid is om vertikaal gerig te wees. Rig jou op God en laat jou lei deur die Heilige Gees en die Bybel.
  • Sal ek dit kan regkry?
Ontvang God se liefde met 'n ope hart en wees vir God lief met jou hele wese.
  • Die Fariseërs en Sadduseërs het gekompeteer met koue liefdelose harte. Hulle het nie God se liefde geken nie en kon daarom nie werklik liefhê nie.
  • God gee Sy liefde aan ons deur Jesus Christus. Die Heilige Gees woon in ons met die genadige gevolg dat ons glo dat Jesus Christus ons Verlosser is!
  • Mag God jou help om te groei in jou liefde vir God met jou hele hart, siel en verstand.
Groei in jou verhouding met God deur moeite te doen met die eerste vier gebooie wat Hy aan jou gee.
  • Wil jy die gebooie nakom sodat jy verlos kan word, of omdat jy verlos is? OMDAT!
  • Uit eie krag kan ons glad nie die gebooie verstaan of nakom nie. Jesus Christus het dit vir ons volmaak kom gehoorsaam.
  • Mag God ons leer hoe ons ons teenoor Hom moet gedra.