Back to Top

Heilige gehoorsaamheid aan God .....

Download Audio:

Datum:
2018-03-18
Scripture:
Handelinge 5:17-42
Speaker:
Sermon Notes:
Heilige gehoorsaamheid aan God dwing jou in sekere situasies om aan mense heilig ongehoorsaam te wees.

Botsing in gehoorsaamheid.
  • Ons leer dat ons gesag moet gehoorsaam.
  • Het jy al in 'n situasie beland waar jy aan gesag ongehoorsaam moet wees?
  • Die apostels moes dit doen.
Heilige gehoorsaamheid aan God.
  • Die Heilige Gees is uitgestort en lei mense om in Jesus Christus as opgestane Verlosser te glo.
  • Gelowiges lewe gehoorsaam aan God.
  • Gelowiges is getuies hiervan, al kos dit ...
Heilige ongehoorsaamheid aan mense.
  • Die onheilige gees laat weerstand en woede in mense opvlam teen Jesus Christus.
  • Dis net hier waar gelowiges moet besluit, ek moet nou heilig ongehoorsaam aan mense wees
Wat 'n voorreg: Verneder ter wille van Jesus Christus!
  • Mense kan jou as Christen verneder, tog is dit 'n voorreg.
  • Hou vol om die evangelie oral te lewe en te verkondig: Jesus Christus is die enigste Verlosser.